Luận Văn Thạc Sĩ Đình Tình Quang Kiến Trúc Và Điêu Khắc

Discussion in 'Chuyên Ngành Khảo Cổ Học' started by quanh.bv, Apr 6, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Đình Tình Quang Kiến Trúc Và Điêu Khắc
  Cƣ dân nƣớc ta chủ yếu là nông dân, sinh sống trong các làng xã, một đơn vị hành chính cơ bản của xã hội Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trọng lịch sử, văn hoá dân tộc. Thời Trung đại và Cận đại đã xuất hiện và tồn tại ở hầu hết làng xã một sản phẩm văn hoá đặc sắc đó là các công trình tôn giáo, tín ngƣỡng, mà nổi bật nhất là đình, chùa làng.
  • Luận văn thạc sỹ lịch sử
  • Chuyên ngành Khảo cổ học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Đình Phụng
  • Tác giả: Lê Quốc Vụ
  • 140 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1060084&sachviet.edu.vn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 19, 2017

Share This Page