Luận Văn Thạc Sĩ Định Tội Danh Đối Với Tội Lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản Theo Luật Hình Sự Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by nhandang123, Jun 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Định Tội Danh Đối Với Tội Lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản Theo Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk)
  Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp ỉuật..r [25, Điều 31, Khoản 1]. Điều đó có nghĩa chừng nào chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì người bị buộc tội vẫn được coi là người chưa có tội. Phán quyết của Tòa án mang tính tuyệt đối vì xét xử là hoạt động của Tòa án nhằm đưa ra phán quyết cuối cùng mà quyết định này liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các lĩnh vực quan hệ xã hội quan trọng nhất như tự do, danh dự, tài sản, nhân thân, thậm chí cả tính mạng con người.
  • Luận văn thạc sĩ Luật học
  • Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trịnh Quốc Toản
  • Tác giả: Võ Thanh Hà
  • Số trang: 117
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1066715
   
  Last edited by a moderator: Jul 25, 2017

Share This Page