Luận Án Tiến Sĩ Định Tuyến Nâng Cao Thông Lượng Mạng Dựa Trên Nền Tảng Thiết Kế Xuyên Lớp Cho Mạng Adhoc

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Viễn Thông' started by quanh.bv, Feb 16, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Đề xuất ba thuật toán định tuyến mới kết hợp với thuật toán cấp phát kênh động DSA dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp, sử dụng mô hình mô phỏng minh họa thuật toán định tuyến đề xuất nâng cao thông lượng mạng:
  - Thuật toán định tuyến kết hợp với phương án cấp phát kênh động DSA dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp giữa hai lớp MAC+NET.
  - Thuật toán định tuyến kết hợp với phương án cấp phát kênh động DSA dựa trên nền tảng thết kế xuyên lớp giữa hai lớp PHY+NET.
  - Thuật toán định tuyến kết hợp với phương án cấp phát kênh động DSA dựa trên nền tảng thết kế xuyên lớp giữa ba lớp PHY+MAC+NET.
  2. Đề xuất thuật toán tối ưu công suất phát và tốc độ truyền và thuật toán định tuyến kết hợp với thuật toán tối ưu công suất phát và tốc độ truyền dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp giữa hai lớp PHY+NET và sử dụng mô hình mô phỏng minh họa thuật toán định tuyến đề xuất nâng cao thông lượng mạng so với thuật toán định tuyến Dijkstra, DSR, DSDV.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Đức
  • Tác giả: Nguyễn Quang Khánh
  • Số trang: 155
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=32704
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page