Luận Văn Thạc Sĩ Độ Đo Vector Và Độ Đo Ngẫu Nhiên

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by nhandanglv123, Jul 28, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Độ Đo Vector Và Độ Đo Ngẫu Nhiên
  Lý thuyết xác suất là một chuyên ngành của Toán học, nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và quy luật ngẫu nhiên. Từ những ứng dụng của trò chơi may rủi, lý thuyết xác suất đã được phát triển thành một ngành học có vai trò quan trọng trong cuộc sống. Ngày nay, lý thuyết xác suất đã được phát triển mạnh mẽ chặt chẽ trong lý thuyết và có ứng dụng sâu rộng trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, kinh tế và nhiều ngành khoa học khác. Xuất phát từ vấn đề đo độ dài, tính diện tích và thể tích Lý thuyết độ đo đã ra đời và trở thành một trong những lí thuyết quan trọng bậc nhất của toán học là nền tảng toán học cho sự phát triển của Xác suất và Thống kê. Sự phát triển của lí thuyết độ đo đã dẫn đến khái niệm độ đo vector đó là độ đo mà giá trị của nó không nhất thiết là số thực không âm nữa mà là một vector hay là phần tử của một không gian Banach tổng quát.
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Người hướng dẫn: GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng
  • Tác giả: Tô Lê Diễm Hằng
  • Số trang: 62
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62675
   

Share This Page