Luận Văn Thạc Sĩ Đo Lường Hình Ảnh Điểm Đến Của Tỉnh Đắk Lắk Đối Với Khách Du Lịch Nội Địa

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Dec 4, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-4_14-25-9.png
  Ngày nay, du lịch là một trong những ngành phát triển mạnh nhất, mang lại lợi ích lớn nhất trong khu vực kinh tế quốc doanh. Đối với nước ta, Đảng và Nhà nước đã xác định: "Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao" và đề ra mục tiêu: "Phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn".
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Trương Bá Thanh
  • Tác giả: Trương Thị Hoàng Hạnh
  • Số trang: 120
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/45972
  https://drive.google.com/file/d/1AcL0coG0jfzGpyCdjD_3H9up5NeIVfEO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page