Luận Án Tiến Sĩ Đối Chiếu Ẩn Dụ Ý Niệm Trong Khẩu Hiệu Tiếng Việt Và Tiếng Anh

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Học So Sánh' started by sieutocviet3, Jul 14, 2022.

 1. sieutocviet3

  sieutocviet3 Member

  upload_2022-7-14_19-8-43.png
  Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với một số thủ pháp để làm rõ cách sử dụng ẩn dụ ý niệm trong ngữ liệu khẩu hiệu tiếng Việt và tiếng Anh. Các phương pháp và thủ pháp cụ thể được sử dụng bao gồm:
  - Phương pháp miêu tả và thủ pháp phân tích ý niệm được sử dụng để phân tích, miêu tả các mô hình ẩn dụ ý niệm trong khẩu hiệu tiếng Việt và tiếng Anh bao gồm cấu trúc ánh xạ và cơ sở tri nhận của chúng.
  - Phương pháp đối chiếu hai chiều (cả tiếng Việt và tiếng Anh đều được coi là ngôn ngữ nguồn và đích) được áp dụng để tìm ra các điểm tương đồng và khác biệt trong cách sử dụng ẩn dụ ý niệm trong khẩu hiệu tiếng Việt và tiếng Anh. Các nội dung được đối chiếu bao gồm cấu trúc ánh xạ, dụ dẫn và tần suất xuất hiện của ẩn dụ.
  - Thủ pháp thống kê để xác định tần suất của các nhóm ẩn dụ và số lượt xuất hiện của các dụ dẫn.
  • Luận án tiến sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Văn Hiệp, TS. Trần Thị Phương Thu
  • Tác giả: Phí Thị Thu Trang
  • Số trang: 221
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=39943
  https://drive.google.com/file/d/1cVWkuF3vmqpCFdrjNYYL0quZst8ykWH_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 14, 2022

Share This Page