Luận Văn Thạc Sĩ Đổi Mới Công Tác Tư Tưởng Của Đảng Bộ Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by nhandanglv123, Apr 9, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đổi Mới Công Tác Tư Tưởng Của Đảng Bộ Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
  Trên cơ sở phân tích làm rõ một số vấn đề về công tác tư tưởng, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tư tưởng của Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, rút ra bài học kinh nghiệm, tác giả luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu góp phần tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ quận Nam Từ Liêm trong tình hình mới. Làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác tư tưởng của Đảng, đổi mới công tác tư tưởng của Đảng; Đánh giá đúng thực trạng đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới; Đề xuất những giải pháp tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ quận Nam Từ Liêm trong tình hình mới.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lại Quốc Khánh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hà
  • Số trang: 112
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69512
  https://drive.google.com/uc?id=1F1baGedpVwifjGWw7B6dgSC_aMlzQzka
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page