Luận Án Tiến Sĩ Đổi Mới Công Tác Văn Hóa Quần Chúng Ở Đơn Vị Quản Lý Học Viên Các Học Viện, Trường Sĩ Quan Quân Đội

Discussion in 'Chuyên Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền' started by quanh.bv, Nov 8, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-8_1-16-57.png
  Đổi Mới Công Tác Văn Hóa Quần Chúng Ở Đơn Vị Quản Lý Học Viên Các Học Viện, Trường Sĩ Quan Quân Đội Hiện Nay
  1. Xây dựng, làm rõ nội hàm các quan niệm trung tâm; làm rõ nội dung, hình thức, đặc điểm, vai trò của công tác văn hóa quần chúng ở đơn vị quản lý học viên các học viện, trường sĩ quan quân đội; chỉ ra nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới và những vấn đề có tính nguyên tắc đổi mới công tác văn hóa quần chúng ở đơn vị quản lý học viên các học viện, trường sĩ quan quân đội.
  2. Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng công tác văn hóa quần chúng ở đơn vị quản lý học viên các học viện, trường sĩ quan quân đội, chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng, rút ra một số kinh nghiệm có giá trị vận dụng trong tiến hành công tác văn hóa quần chúng ở đơn vị quản lý học viên các học viện, trường sĩ quan quân đội.
  3. Làm rõ những yếu tố tác động, xác định yêu cầu và đề xuất những nội dung, biện pháp cụ thể, khả thi nhằm đổi mới công tác văn hóa quần chúng ở đơn vị quản lý học viên các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay./.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đặng Sỹ Lộc, PGS. TS Vũ Văn Thường
  • Tác giả: Hà Trọng Sức
  • Số trang: 190
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40352
  https://drive.google.com/file/d/1S0uUDti3gxGWJrgF3Rm0zuYdgfpx6EAB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page