Luận Án Tiến Sĩ Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng' started by quanh.bv, Dec 6, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện Nay (Qua Khảo Sát Đại Học Thái Nguyên Và Trường Đại Học Tây Bắc)
  Luận án góp phần hệ thống, luận giải, làm sáng rõ các vấn đề lý luận về đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học ở nước ta hiện nay. Trong đó làm rõ khái niệm đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học là: thay thế một cách cơ bản, có hệ thống, có kế thừa các cách thức, hoạt động hiện có của chủ thể và đối tượng giáo dục bằng các cách thức, hoạt động mới, phù hợp với bản chất, quy luật của quá trình giáo dục nhằm đem lại hiệu quả cao hơn trong giáo dục LLCT và đạt mục tiêu giáo dục LLCT cho sinh viên trong các trường đại học đặt ra. Luận án làm rõ nội dung đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Công tác tư tưởng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Huy Kỳ
  • Tác giả: Trần Huy Ngọc
  • Số trang: 246
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=32337
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page