Luận Án Tiến Sĩ Đổi Mới Phương Thức Đào Tạo Biên Tập Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by quanh.bv, Sep 9, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phương thức đào tạo (PTĐT) biên tập viên (BTV) báo chí là phương pháp và cách thức tiến hành công việc dạy học về lý thuyết, kỹ năng sáng tạo tác phẩm và biên tập sản phẩm báo chí cho những người sẽ trở thành nhà báo (phóng viên, biên tập viên) ở cơ quan báo chí.
  Các PTĐT BTV báo chí ở Việt Nam hiện nay bao gồm: Tiếp cận từ nội dung chương trình đào tạo: Phương thức đào tạo chú trọng lý thuyết: 70% lý thuyết, 30% thực hành; Phương thức đào tạo chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành (hay còn gọi là phương thức truyền nghề, đào tạo cầm tay chỉ việc): 30% lý thuyết, 70% thực hành; Phương thức đào tạo vừa lý thuyết, vừa thực hành: 50% lý thuyết, 50% thực hành.
  • Luận án tiến sĩ Báo chí
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thoa, PGS,TS. Hoàng Anh
  • Tác giả: Vũ Thuỳ Dương
  • Số trang: 375
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=31820
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page