Luận Văn Thạc Sĩ Đời Sống Văn Hóa Cư Dân Ba Làng An (Quảng Ngãi) Truyền Thống Và Hiện Đại

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by nhandanglv123, Apr 3, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đời Sống Văn Hóa Cư Dân Ba Làng An (Quảng Ngãi) Truyền Thống Và Hiện Đại
  Luận văn nghiên cứu về đời sống văn hóa của cư dân Ba làng An từ truyền thống đến hiện đại đã cụ thể hóa những giá trị tốt đẹp của cư dân Ba Làng An nói riêng và người dân tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Làm rõ mối quan hệ văn hóa lịch sử của cư dân với lịch sử cư dân tại đảo Lý Sơn một trong những hòn đảo có vị trí chiến lược và nhiều tiềm năng phát triển của Việt Nam. Đồng thời luận văn cũng đề xuất những giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa lành mạnh, bền vững trong thời kỳ hiện nay của cư dân vùng biển đảo tỉnh Quảng Ngãi.
  • Luận văn thạc sĩ lịch sử
  • Chuyên ngành Lịch sử văn hóa
  • Người hướng dẫn: TS. Đỗ Anh Đức
  • Tác giả: Lê Thị Thùy Dương
  • Số trang: 158
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69394
  https://drive.google.com/uc?id=1CWKAjT58ncgKMjvVC4RuU1zBEzEIe4th
   

Share This Page