Luận Văn Tốt Nghiệp Đông Nam Á - Những Nét Tương Đồng Của Nền Văn Hóa Vật Chất

Discussion in 'Chuyên Ngành Châu Á Học' started by nhandanglv123, Jun 12, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đông Nam Á - Những Nét Tương Đồng Của Nền Văn Hóa Vật Chất
  Ngày nay bằng nhiều cứ liệu của nhiều bộ mồn khác nhau, ngành khoa học nhân văn thế giới đã dần dần hoạch định một khu vực lịch sử vãn hóa Đông Nam Á bên cạnh các nền văn hóa lớn của châu Á (Trung Hoa, Ấn Độ, Tiểu Á...). Nền văn hóa đó có cội nguồn và bản sắc riêng đã phát triển trong lịch sử, đó là phức thể văn hóa của các cư dân nông nghiệp làm lúa nước với ba yếu tố : văn hóa núi, văn hóa đồng bằng, và văn hóa biển. Lịch sử ở đây đã diễn ra quá trình phân tán, hội tụ dẫn đến những phức thể văn hóa mới cho toàn vùng, bước hội tụ sau cao hơn bước hội tụ trước, đồng thời cũng để lại nhiều sắc thái khác nhau mang màu sắc dân tộc hay dâu ấn địa phương.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Văn hóa Đông Nam Á
  • Người hướng dẫn: Vũ Thị Việt
  • Tác giả: Trương Thị Hồng Hạnh
  • Số trang: 85
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Mở Tp. HCM 1997
  Link Download
  http://thuvien.ou.edu.vn/Default.aspx?ModuleId=00000001-0000-0000-0000-000000000001&recordid=23031
   

Share This Page