Luận Văn Thạc Sĩ Dự Báo Nhu Cầu Dịch Vụ Cho Mạng Viễn Thông Sử Dụng Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo

Discussion in 'Vô Tuyến Điện Tử Và Thông Tin Liên Lạc' started by nhandang123, Aug 19, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Dự Báo Nhu Cầu Dịch Vụ Cho Mạng Viễn Thông Sử Dụng Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo
  Ngành Bưu chính - Viễn thông là một ngành kỹ thuật thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Việc xây dựng qui hoạch phát triển mạng viễn thông của quốc gia, của từng vùng lãnh thổ và của địa phương là hết sức quan trọng. Hiện nay, ở Việt Nam, việc dự báo và qui hoạch mạng viễn thông còn khá mới mẻ. Nhằm tìm hiểu công tác dự báo, qui hoạch mạng viễn thông tôi chọn đề tài. Dự báo nhu cầu dịch vụ cho mạng viễn thông sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Luận văn bao gồm 3 chương: chương 1: "Các phương pháp dự báo dịch vụ viễn thông " trình bày tổng quan các phương pháp dự báo nhu cầu dịch vụ viễn thông, chương 2 "Nghiên cứu công nghệ AI" trình bày các công nghệ trí tuệ nhân tạo như thuật toán gen di truyền (GA) , lôgic mờ (fuzzy logic), và mạng Neural; chương 3 "Nghiên cứu ứng dụng AI trong dự báo " nghiên cứu phương pháp dự báo sử dụng mạng neural; chương 4: "Xây dựng cấu hình mạng cho mô hình dự báo " xây dựng cấu hình mạng cho mô hình dự báo cho mạng viễn thông .
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Hồng Quân
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Hạnh
  • Số trang: 79
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2004
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1024241
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 15, 2020

Share This Page