Luận Văn Thạc Sĩ Đường Lối Đối Ngoại Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Từ Năm 1996 Đến Năm 2015

Discussion in 'Chuyên Ngành Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 26, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-26_22-40-45.png
  Một là, khái quát tình hình thế giới và trong nước tác động đến quá trình hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng từ năm 1996 đến năm 2015. Hai là, làm rõ quá trình bổ sung, phát triển đường lối đối ngoại của Đảng từ năm 1996 đến năm 2015. Ba là, phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng từ năm 1996 đến năm 2015, nhằm vận dụng vào thực tiễn hiện tại.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Ngọc Lương
  • Tác giả: Vũ Thị Hạnh
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6279
  https://drive.google.com/uc?id=1nfk-M-jrLcJxZw87xDPnkeFcb_LYWHsN
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page