DVD eBook Luận Văn Chính Trị - Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng' started by admin, Apr 14, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Chính Trị
  Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng
  13 Quyển | 100 MB
  --------​
  LATS = Luận án tiến sĩ, LVTS = Luận văn thạc sĩ, LVTN = Luận văn tốt nghiệp
  Code:
  01  LATS-2016 - Nhu Cầu Và Điều Kiện Học Tập Lý Luận Chính Trị Của Sinh Viên Các Trường Đại Học Ở Hà Nội Hiện Nay.rar
  02  LATS-2017 - Giáo Dục Chuẩn Mực Đạo Đức Kinh Doanh Cho Nông Dân Thành Phố Hà Nội Hiện Nay.doc
  03  LATS-2017 - Giáo Dục Đạo Đức Người Công An Cách Mạng Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Học Viện Thuộc Lực Lượng.doc
  04  LATS-2017 - Xây Dựng Đội Ngũ Giảng Viên Lý Luận Chính Trị Của Các Trường Chính Trị Tỉnh Thành Phố Vùng Đồng Bằng.pdf
  05  LATS-2017 - Đổi Mới Nội Dung, Chương Trình Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Trong Các Trường Đại Học, Học Viện Công An.docx
  06  LATS-2018 - Chất Lượng Hoạt Động Báo Cáo Viên Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Hiện Nay.zip
  07  LATS-2018 - Phê Phán Quan Điểm Sai Trái Thông Qua Giảng Dạy Kinh Tế Chính Trị Ở Các Trường Đại Học Trên Địa Bàn Hà Nội Hiện Nay.zip
  08  LATS-2018 - Tuyên Truyền Hình Ảnh Việt Nam Ra Thế Giới Qua Báo Chí Đối Ngoại Trong Giai Đoạn Hiện Nay.zip
  09  LATS-2018 - Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Khu Vực Trung Du, Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện Nay.zip
  10  LATS-2019 - Hiệu Quả Công Tác Giáo Dục Chính Trị - Tư Tưởng Cho Công Nhân Các Khu Công Nghiệp Ở Miền Đông Nam Bộ Hiện Nay.pdf
  11  LATS-2019 - Tuyên Truyền Giá Trị Văn Hóa Của Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Ở Đồng Bằng Bắc Bộ Việt Nam Hiện Nay.pdf
  12  LATS-2020 - Hiệu Quả Giáo Dục Chính Trị - Tư Tưởng Cho Cán Bộ, Chiến Sĩ Ở Bộ An Ninh Nhân Dân Lào.pdf
  13  LVTS-2012 - Công Tác Lãnh Đạo, Quản Lý Báo Chí Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10BJhvLw-5ZK2aG0uih6RQagANI6NzBl8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page