DVD eBook Luận Văn CNTT - Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Sep 2, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn CNTT
  Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm
  201 Files | 800 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-2011 - Kiểm Chứng Các Thành Phần Java Tương Tranh.pdf
  002  LATS-2015 - Phương Pháp Mô Hình Hóa Và Kiểm Chứng Các Hệ Thống Hướng Sự Kiện.pdf
  003  LVTN-2002 - Tìm Hiểu Ngôn Ngữ C# Và Viết Một Ứng Dụng Minh Họa.pdf
  004  LVTN-2005 - Nghiên Cứu Kiến Trúc Hướng Dịch Vụ Và Ứng Dụng.pdf
  005  LVTN-2005 - Nghiên Cứu Và Phát Triển Ứng Dụng Trên Mạng Không Dây.pdf
  006  LVTN-2011 - Hệ Thống Hỗ Trợ Phân Loại Văn Bản Tiếng Việt.pdf
  007  LVTN-2011 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Hệ Thống Phần Mềm Hỗ Trợ Việc Dạy Học Trực Tuyến.pdf
  008  LVTS-2007 - Hệ Mật RSA Và Ứng Dụng Lược Đồ Chữ Ký Số Trong Xác Thực Thông Tin.pdf
  009  LVTS-2007 - Hệ Thống Thời Gian Thực Và Ứng Dụng Các Mẫu Trong Thiết Kế.pdf
  010  LVTS-2007 - Một Số Kỹ Thuật Ước Lượng Dự Án Và Đánh Giá Phần Mềm.pdf
  011  LVTS-2007 - Nghiên Cứu Phát Triển ứng Dụng Bản Đồ Số Trên Các Thiết Bị Trợ Giúp Cá Nhân.pdf
  012  LVTS-2007 - Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thời Gian Thực Theo Cách Tiếp Cận Hướng Đối Tượng.pdf
  013  LVTS-2007 - Phương Pháp Hình Thức Trong Việc Phát Triển Hệ Thống Hướng Đối Tượng.pdf
  014  LVTS-2008 - Khai Phá Dữ Liệu Phát Hiện Luật Kết Hợp Và ứng Dụng Đối Với Kho Dữ Liệu Của Ngân Hàng.pdf
  015  LVTS-2008 - Kiến Trúc Và Chuẩn Phần Mềm Trên Nền Web Ứng Dụng Xây Dựng Hệ Thống Thi Trắc Nghiệm.pdf
  016  LVTS-2008 - Kỹ Thuật Sinh Test Case Tự Động Từ Yêu Cầu Phần Mềm.pdf
  017  LVTS-2008 - Môi Trường Phát Triển Phần Mềm Nhúng Cho Các Thiết Bị Di Động.pdf
  018  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Cải Tiến Một Số Phương Pháp Phân Loại Văn Bản Tự Động Và Áp Dụng Trong Xử Lý Văn Bản Tiếng Việt.pdf
  019  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Hệ Thống Giao Dịch Liên Ngân Hàng Trong Thanh Toán ATM Và Một Số Đề Xuất Cải Tiến.pdf
  020  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Một Số Kỹ Thuật Xử Lý Video Và Ứng Dụng Vào Xây Dựng Phần Mềm Giám Sát Quản Lý Tự Động Các Trang Trại.pdf
  021  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Nhân Bản Chuyển Động Khuôn Mặt Trên Các Mô Hình Khuôn Mặt 3D Khác Nhau.pdf
  022  LVTS-2008 - Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Nhúng.pdf
  023  LVTS-2008 - Tách Và Nhận Dạng Số Viết Tay Trong Phiếu Nhập Dữ Liệu.pdf
  024  LVTS-2008 - Tích Hợp ATAM-CBAM Trong Đánh Giá Kiến Trúc Phần Mềm Và Áp Dụng Cho Dự Án VANCO-NETDIRECT Tại Công Ty Phần Mềm FSOFT.pdf
  025  LVTS-2008 - Xây Dựng Hệ Thống Agent Hội Thoại Hiện Thân Cho Tương Tác Người - Máy.pdf
  026  LVTS-2009 - Công Nghệ Web Service Và Ứng Dụng Để Xây Dựng Kiến Trúc Hướng Dịch Vụ.pdf
  027  LVTS-2009 - Hệ Thống Bóc Tách Giá Cả Sản Phẩm Tự Động.pdf
  028  LVTS-2009 - Hệ Thống Phân Tán Và Ứng Dụng Cho Hệ Thống Điều Hành 119 Của Viễn Thông Hải Phòng.pdf
  029  LVTS-2009 - Hệ Đa Agent Mở Dựa Trên Mô Hình Role Và Tổ Chức.pdf
  030  LVTS-2009 - Kho Dữ Liệu Và Ứng Dụng Xây Dựng Hệ Thống Dữ Liệu Trợ Giúp Quyết Định Về Chính Sách Tiền Tệ Quốc Gia.pdf
  031  LVTS-2009 - Kiểm Chứng Dịch Vụ Web Với Logic Thời Gian.pdf
  032  LVTS-2009 - Loại Bỏ Mẩu Tin Nhân Bản Thừa Trong Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ.pdf
  033  LVTS-2009 - Mô Phỏng Nước Trong Công Nghệ Thực Tại Ảo.pdf
  034  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Công Nghệ Nhận Dạng Bằng Tần Số Vô Tuyến - RFID Và Ứng Dụng.pdf
  035  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm Trên Cơ Sở Mô Hình UML.pdf
  036  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm Và Ứng Dụng Trên Môi Trường DOT NET.pdf
  037  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Một Số Phương Pháp Phát Hiện Chuyển Động Trong Video Và Ứng Dụng.pdf
  038  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Phát Triển Và Ứng Dụng Kiến Trúc Hướng Mô Hình Trong Công Nghệ Phần Mềm.pdf
  039  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Phối Hợp Các Phương Pháp Nén Thông Tin Mã Hóa Thông Tin Giấu Thông Tin Để Xây Dựng Ứng Dụng Giấu Tin Trong Môi Trường Đa Phương Tiện.pdf
  040  LVTS-2009 - Phát Triển Dịch Vụ Gia Tăng Trên Nền Tảng Truyền Hình Di Động.pdf
  041  LVTS-2009 - Phát Triển Hệ Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Của Doanh Nghiệp Dựa Trên Mô Hình UML.pdf
  042  LVTS-2009 - Phân Tích Thiết Kế Hệ Chuyên Gia Đánh Giá Khả Năng Chi Trả Của Khách Hàng.pdf
  043  LVTS-2009 - Phương Pháp Tạo Giả Định Tối Thiểu Áp Dụng Để Kiểm Chứng Phần Mềm Hướng Thành Phẩm.pdf
  044  LVTS-2009 - Xây Dựng Hệ Thống Kết Nối Thanh Toán Giữa Ngân Hàng Và Các Công Ty Chứng Khoán.pdf
  045  LVTS-2009 - Xây Dựng Search Engine.pdf
  046  LVTS-2009 - Ứng Dụng AGENT Phần Mềm Trong Tích Hợp Thông Tin Về Phương Tiện Giao Thông.pdf
  047  LVTS-2010 - Công Nghệ Hướng Đối Tượng Và Ứng Dụng Phát Triển Hệ Thống Quản Lý Khách Hàng Trước Và Sau Khi Bán Hàng Của Doanh Nghiệp.pdf
  048  LVTS-2010 - Kỹ Thuật Kiểm Thử Đột Biến Và Ứng Dụng Để Kiểm Thử Các Chương Trình Java.pdf
  049  LVTS-2010 - Mô Hình Hóa Trong Tiến Trình Phát Triển Phần Mềm Và Ứng Dụng Trong Việc Xây Dựng Hệ Thống Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất.pdf
  050  LVTS-2010 - Mở Rộng Javapathfinder Với Z3 Để Sinh Tự Động Dữ Liệu Kiếm Thử Chương Trình Java.pdf
  051  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Kiểm Thử Bao Phủ Phần Mềm Và Ứng Dụng.pdf
  052  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Kiểm Thử Các Ứng Dụng Web Và Xây Dựng Công Cụ Hỗ Trợ.pdf
  053  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Một Số Mô Hình Đảm Bảo An Ninh Cơ Sở Dữ Liệu Và Thử Nghiệm Ứng Dụng.pdf
  054  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Vấn Đề Quản Lý Và Phân Phối Khóa Nhóm Trong Việc Đảm Bảo An Toàn Dữ Liệu Multicast.pdf
  055  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Về Chứng Minh Tự Động (Theorem Proving) Trong Cafeobj.pdf
  056  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Về Kiểm Chứng Bất Biến Của Đối Tượng Sử Dụng Lập Trình Hướng Khía Cạnh.pdf
  057  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Về Tác Tử Phần Mềm Và Ứng Dụng Vào Bài Toán Đặt Lịch Họp.pdf
  058  LVTS-2010 - Phát Triển Mẫu Thiết Kế Phần Mềm Và Ứng Dụng.pdf
  059  LVTS-2010 - Phân Tích Dữ Liệu Phục Vụ Công Tác Quản Lý Đào Tạo Tại Trường CĐSP Hưng Yên.pdf
  060  LVTS-2010 - Thẩm Định Các Thành Phần Của Hệ Thống Lai Thời Gian Thực Kết Nối Đồng Bộ Dựa Trên Logic Tính Toán Khoảng DC (Duration Calculus).pdf
  061  LVTS-2010 - Xây Dựng Công Cụ Ước Lượng Chi Phí Phát Triển Phần Mềm Dựa Trên CBR Và Thử Nghiệm Ở Công Ty Honda Việt Nam.pdf
  062  LVTS-2010 - Xây Dựng Hệ Thống Báo Cáo Nhanh Và Dự Báo Trợ Giúp Ra Quyết Định Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam.pdf
  063  LVTS-2010 - Xây Dựng Ngôn Ngữ Mẫu Cho Lập Trình Dựa Trên Thành Phần.pdf
  064  LVTS-2010 - Ước Lượng Chi Phí Phần Mềm Bằng CBR.pdf
  065  LVTS-2010 - Ước Lượng Dự Án Trên Cơ Sở Các Ca Sử Dụng.pdf
  066  LVTS-2011 - Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Ứng Dụng Trong Chuyển Tiền Điện Tử.pdf
  067  LVTS-2011 - ERP Và Mô Hình Bài Toán Lập Kế Hoạch Quản Lý Sản Xuất.pdf
  068  LVTS-2011 - ERP Và Mô Hình Hóa Quản Lý Doanh Nghiệp.pdf
  069  LVTS-2011 - Giải Pháp Công Nghệ Cho Giao Dịch Lưu Động Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam.pdf
  070  LVTS-2011 - Hàm Băm An Toàn Và Ứng Dụng.pdf
  071  LVTS-2011 - Hệ Thống Thủy Vân Số Và Ứng Dụng.pdf
  072  LVTS-2011 - Khảo Sát Một Số Phương Pháp Sinh Bộ Kiểm Thử Trong Kiểm Thử Hộp Đen.pdf
  073  LVTS-2011 - Kiến Thức Hướng Dịch Vụ Và Ứng Dụng Phát Triển Phần Mềm Chứng Khoán.pdf
  074  LVTS-2011 - Kiểm Chứng Các Dịch Vụ Web.pdf
  075  LVTS-2011 - Kiểm Chứng Sự Tuân Thủ Giữa Đặc Tả Điều Khiển Truy Cập Và Cài Đặt.pdf
  076  LVTS-2011 - Kỹ Thuật Hỗ Trợ Kiểm Soát Chất Lượng Phần Mềm.pdf
  077  LVTS-2011 - Mô Hình Hóa Giao Diện Của Các Thành Phần Trong Các Hệ Thống Dựa Trên Thành Phần.pdf
  078  LVTS-2011 - Một Số Thuật Toán Khái Quát Hóa Bản Đồ Và Ứng Dụng.pdf
  079  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Chuẩn OGC Và Ứng Dụng Cho Bài Toán Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường Cấp Địa Phương.pdf
  080  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Các Phương Pháp Tổng Hợp Tiếng Việt Cho Hệ Thống Có Tài Nguyên Hạn Chế.pdf
  081  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Giải Pháp Bảo Mật Thoại Trên Mạng Internet.pdf
  082  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Giải Pháp Đánh Giá Hệ Thống An Toàn Thông Tin.pdf
  083  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Một Số Hiệu Ứng Bóng Và Ánh Sáng Trong Xây Dựng Các Ứng Dụng Thực Tại Ảo.pdf
  084  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Một Số Thuật Toán Song Song Ứng Dụng Trong GIS.pdf
  085  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Một Số Thuật Toán Xử Lý Ảnh Ứng Dụng Trong Bài Toán Giảm Sát Tự Động.pdf
  086  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Nguyên Lý Kiến Thức Điện Toán Đám Mây Và Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Nguồn Lực Trên Nền Tảng Microsoft Azure.pdf
  087  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Trình Cực Hạn Áp Dụng Cho Các Dự Án Thuê Ngoài.pdf
  088  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Phương Pháp Sinh Dữ Liệu Kiểm Thử Phần Mềm Dựa Trên Kỹ Thuật Kiểm Chứng Mô Hình.pdf
  089  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Mô Hình Tự Động.pdf
  090  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Phương Pháp Điều Khiển Truy Cập Dựa Vai Trò Trong Việc Đảm Bảo An Toàn Cho Các Ứng Dụng Dựa Thành Phần.pdf
  091  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Và Phát Triển Hệ Thống Theo Dõi Điện Năng Thông Minh Cho Tòa Nhà.pdf
  092  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Và Phát Triển Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chất Thải Nguy Hại Môi Trường Trên Nền GIS.pdf
  093  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Và Thiết Kế Kiến Trúc Phần Mềm Cho Các Hệ Thống Lớn Và Phức Tạp.pdf
  094  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Xây Dựng Công Nghệ Liferay Portal Xây Dựng Cổng Giao Tiếp Điện Tử.pdf
  095  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Xây Dựng Phương Pháp Xác Định Mối Quan Hệ Huyết Thống.pdf
  096  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Xây Dựng Và Ứng Dụng Công Cụ Tạo Bài Giảng Rich Media Theo Chuẩn E-Learing.pdf
  097  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Mẫu Thiết Kế Trong Tương Tác Người - Máy.pdf
  098  LVTS-2011 - Ngôn Ngữ Mô Hình Hóa Cho Các Yêu Cầu Bảo Mật.pdf
  099  LVTS-2011 - Nâng Cao Hiệu Quả Của Một Trang Web Bán Hàng Bằng Việc Sử Dụng Công Nghệ Web Động Và Các Công Cụ Phân Tích Nhu Cầu.pdf
  100  LVTS-2011 - Nâng Cấp Động Các Thành Phần Của Hệ Thống Phân Tán.pdf
  101  LVTS-2011 - Phát Triển Các Hệ Thống Tin Học Quản Lý Theo Mô Hình ERP Trong Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam.pdf
  102  LVTS-2011 - Phát Triển Khuôn Mặt Nghiêng Trên Ảnh Và Video.pdf
  103  LVTS-2011 - Phát Triển Phần Mềm Định Hướng Mẫu Và Ứng Dụng Phát Triển Hệ Thống Cho Thuê KIOT Trên Nền WEB.pdf
  104  LVTS-2011 - Phân Loại Đối Tượng Học Để Cải Tiến Chất Lượng Học Tập Trong Đào Tạo Điện Tử.pdf
  105  LVTS-2011 - Phân Tích Dữ Liệu Không Gian GIS-3D Và Xây Dựng Ứng Dụng.pdf
  106  LVTS-2011 - Phương Pháp Hướng Đối Tượng Và Phân Tích Thiết Kế An Ninh Hệ Thống.pdf
  107  LVTS-2011 - Phương Pháp Lập Mã Tối Ưu An Toàn.pdf
  108  LVTS-2011 - Tìm Hiểu Công Nghệ WCF (Windows Communication Foundation) Và Ứng Dụng Quản Lý Công Ty DKT.pdf
  109  LVTS-2011 - Tìm Hiểu Mô Hình Miền Chuyên Biệt Và Ứng Dụng Vào Bài Toán Chuyển Đổi Dữ Liệu Cước.pdf
  110  LVTS-2011 - Tìm Hiểu SVM Trong Nhận Dạng Chữ Viết Tay.pdf
  111  LVTS-2011 - Tóm Tắt Dữ Liệu Quan Hệ Sử Dụng Phương Pháp Phân Cụm Bán Giám Sát Dựa Trên Giải Thuật Di Truyền.pdf
  112  LVTS-2011 - Xây Dựng Các Ca Kiểm Thử Tự Động Từ Giao Diện Phần Mềm.pdf
  113  LVTS-2011 - Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Thử Tự Động Cho Các Giai Đoạn Cài Đặt Phần Mềm.pdf
  114  LVTS-2011 - Xây Dựng Hệ Thống Nhận Dạng Và Dịch Trên Thiết Bị Di Động.pdf
  115  LVTS-2011 - Xây Dựng Hệ Thời Gian Thực Và Ứng Dụng Cho Bài Toán Quản Lý Nhà Hàng Dịch Vụ.pdf
  116  LVTS-2011 - Xây Dựng Ứng Dụng OCR Cho Thiết Bị Iphone.pdf
  117  LVTS-2011 - Đặc Tả Và Kiểm Chứng Thiết Kế Của Hệ Thống Tương Tranh.pdf
  118  LVTS-2011 - Ứng Dụng Hệ Hỗ Trợ Quyết Định Trong Lập Kế Hoạch Nguồn Lực Doanh Nghiệp.pdf
  119  LVTS-2011 - Ứng Dụng Ký Pháp BPMN2.0 Và Nền Tảng Activiti Trong Tự Động Hóa Quy Trình Nghiệp Vụ.pdf
  120  LVTS-2011 - Ứng Dụng Mô Hình Hàng Đợi Thông Điệp Trong Kiến Trúc Khách - Chủ.pdf
  121  LVTS-2012 - Bài Toán Workflow Scheduling Trong Môi Trường Điện Toán Đám Mây.pdf
  122  LVTS-2012 - Các Mô Hình Lược Đồ Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Hỗ Trợ Đa Người Dùng Trong Tính Toán Đám Mây.pdf
  123  LVTS-2012 - Các Phương Pháp Đánh Giá Độ Tin Cậy Của Hệ Thống Tính Toán Qua Cấu Trúc Hệ Thống.pdf
  124  LVTS-2012 - Datawarehouse Và Ứng Dụng Trong Bài Toán Quản Lý Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu.pdf
  125  LVTS-2012 - Dịch Vụ Bản Đồ Trong Điện Toán Đám Mây Và Ứng Dụng Quản Lý Thông Tin Các Cửa Khẩu Hải Quan.pdf
  126  LVTS-2012 - Framework Và Ứng Dụng Cho Một Lớp Bài Toán Quản Lý.pdf
  127  LVTS-2012 - Hệ Thống Quản Trị Máy Ảo Cho Ứng Dụng Công Nghệ Điện Toán Đám Mây Trong Doanh Nghiệp.pdf
  128  LVTS-2012 - Khai Phá Luật Kết Hợp Trong Cơ Sở Dữ Liệu Đa Phương Tiện.pdf
  129  LVTS-2012 - Khung Làm Việc Và Ứng Dụng Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Đơn Nhãn Hiệu.pdf
  130  LVTS-2012 - Kiểm Chứng Tính Đúng Đắn Hệ Thống Tính Toán Của Chương Trình Bằng Kiểm Duyệt Mô Hình.pdf
  131  LVTS-2012 - Kiểm Chứng Từng Phần Cho Chương Trình C.pdf
  132  LVTS-2012 - Kiểm Thử Hiệu Năng Dịch Vụ Phần Mềm Quản Lý Trường Học.pdf
  133  LVTS-2012 - Kiểm Thử Tích Hợp Với Độ Phức Tạp Tương Đương Kiểm Thử Thành Phần.pdf
  134  LVTS-2012 - Máy Vectơ Tựa (Support Vector Machine-SVM) Và Ứng Dụng Trong Việc Xác Định Tham Số Độ Thấm Trong Ngành Địa Chất.pdf
  135  LVTS-2012 - Mô Hình Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng.pdf
  136  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Giải Pháp Truyền Thông Điệp Trong Thương Mại Điện Tử ứng Dụng Xây Dựng Mạng Kinh Doanh Điện Tử Cho Một Số Doanh Nghiệp Quy Mô Lớn Thuộc Bộ Công Thương.pdf
  137  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Kỹ Thuật Khai Thác Dữ Liệu Trên Thiết Bị Điện Thoại Di Động Thông Minh (Smartphone) Phục Vụ Công Tác Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao.pdf
  138  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Kỹ Thuật Sinh Ca Kiểm Thử Từ Mô Hình Máy Hữu Hạn Trạng Thái.pdf
  139  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Một Số Dạng Lỗ Hổng Bảo Mật Công Cụ Phát Hiện Chúng Và Ứng Dụng Để Kiểm Thử An Ninh Trên Trang Web Truongnha.Com.pdf
  140  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Phát Triển Ứng Dụng Nhận Biết Ngữ Cảnh Trong Môi Trường Tính Toán Nhân Rộng.pdf
  141  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Và Đề Xuất Các Phương Pháp Kiểm Thử Giao Diện Phần Mềm.pdf
  142  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Về Kiểm Thử Mô Hình Ứng Dụng Web.pdf
  143  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Trực Tuyến Trên Nền Mã Nguồn Mở.pdf
  144  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Xây Dựng Phương Pháp Trích Chọn Thuộc Tính Nhằm Làm Tăng Hiệu Quả Phân Lớp Đối Với Dữ Liệu Đa Chiều.pdf
  145  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Đề Xuất Xây Dựng Mạng Xã Hội Học Tập Tại Việt Nam.pdf
  146  LVTS-2012 - Ngôn Ngữ Chuyển Mô Hình RTL (Restricted Graph Transformations Language).pdf
  147  LVTS-2012 - Phát Hiện Đột Nhập Bằng Camera Theo Dõi.pdf
  148  LVTS-2012 - Phương Pháp Dựa Trên Hệ Thống Kiểu Để Tính Cận Trên Tài Nguyên Của Các Chương Trình Featherweight Java Có Giao Tác.pdf
  149  LVTS-2012 - So Sánh Hiệu Năng Của Các Trình Xử Lý BPEL.pdf
  150  LVTS-2012 - Tìm Hiểu Dịch Vụ Web Restful Và Ứng Dụng Trong Xây Dựng Hệ Thống Smsgateway.pdf
  151  LVTS-2012 - Tích Hợp Openid Và Oauth Mở Rộng Với Thẻ Thông Tin Cardspace.pdf
  152  LVTS-2012 - Vai Trò Của Kiểm Thử Tự Động Trong Quy Trình Kiểm Thử Phần Mềm.pdf
  153  LVTS-2012 - Xây Dựng Hệ Thống Biến Đổi Giọng Nói Trên Nền Tảng Di Động - Iphone.pdf
  154  LVTS-2012 - Điện Toán Đám Mây Của Google Và Ứng Dụng Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Dịch Vụ.pdf
  155  LVTS-2012 - Ứng Dụng BPEL Trong Việc Kết Hợp Và Thay Thế Dịch Vụ Web.pdf
  156  LVTS-2012 - Ứng Dụng Một Số Kỹ Thuật Xử Lý Ảnh Trong Phân Tích Chứng Minh Thư Nhân Dân.pdf
  157  LVTS-2013 - Chuyển Ngôn Ngữ Trong Biểu Diễn Yêu Cầu Phần Mềm.pdf
  158  LVTS-2013 - Công Nghệ Tác Tử Và Bài Toán Quản Trị CSDL Ngành Thuế.pdf
  159  LVTS-2013 - Hệ Kiến Hai Giai Đoạn Cho Bài Toán Lập Lịch Sản Xuất.pdf
  160  LVTS-2013 - Hệ Thống Dịch Vụ Web Hỗ Trợ Công Tác Đăng Ký Và Theo Dõi Lớp Học Trong Hệ Thống Đào Tạo Tín Chỉ.pdf
  161  LVTS-2013 - Hệ Thống Giám Sát Hành Trình Phương Tiện Sử Dụng Công Nghệ Định Vị GPS Và Công Nghệ Truyền Dẫn GPRS.pdf
  162  LVTS-2013 - Kiểm Chứng Các Tính Chất Thời Gian Thực Cho Hệ Thống Đồng Thời Bằng RT-SPIN.pdf
  163  LVTS-2013 - Kiểm Chứng Hình Thức Cho Hệ Thống Tương Tranh Sử Dụng Ngôn Ngữ Đặc Tả CSP # Và Công Cụ Pat.pdf
  164  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Chuẩn Giao Thức FIX Và Ứng Dụng Xây Dựng Phần Mềm Mô Phỏng Hệ Thống Khớp Lệnh Chứng Khoán Của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.pdf
  165  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Chữ Ký Số Bội Và Ứng Dụng Trong Thương Mại Điện Tử.pdf
  166  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Công Nghệ Số Hóa Và Tạo Lập Chỉ Số Trong Hệ Quản Trị Nội Dung.pdf
  167  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Giải Pháp Bảo Mật Mạng 3G.pdf
  168  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Kỹ Thuật Phân Tích Chương Trình Tĩnh Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Phần Mềm.pdf
  169  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Phát Triển Phần Mềm Hướng Hành Vi Ứng Dụng Công Cụ Behat.pdf
  170  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Phát Triển Phần Mềm Nhúng Cho Các Thiết Bị Cầm Tay Trên Nền Tảng Android.pdf
  171  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Phương Pháp Kanban Và Áp Dụng Phát Triển Phần Mềm Quản Lý Con Dấu.pdf
  172  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Phương Pháp Kiểm Chứng Mô Hình Phần Mềm Dựa Trên SAT.pdf
  173  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Về Hệ Thống Hàng Đợi Và Các Công Cụ Mô Phỏng Hệ Thống Hàng Đợi.pdf
  174  LVTS-2013 - Nhận Dạng Chữ Nôm Bằng Máy Véc - Tơ Hỗ Trợ (SVM).pdf
  175  LVTS-2013 - Phân Cụm Dữ Liệu Định Danh Với Số Chiều Cao.pdf
  176  LVTS-2013 - Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Thiết Bị Và Sự Cố Tin Học Theo Hướng Đối Tượng.pdf
  177  LVTS-2013 - Phân Tích Xấp Xỉ Khả Năng Lập Lịch Của Hệ Thời Gian Thực Trong Trường Hợp Độ Ưu Tiên Cố Định Với Kỳ Hạn Không Ràng Buộc Và Độ Trễ Phát Hành.pdf
  178  LVTS-2013 - Phương Pháp Sinh Bộ Kiểm Thử Tự Động Cho Kiểm Thử Giao Diện Ứng Dụng Web.pdf
  179  LVTS-2013 - Phương Pháp Trích Chọn Đặc Trưng Cho Bài Toán Nhận Dạng Chữ Nôm.pdf
  180  LVTS-2013 - Thích Hợp Các Ontology Trong OWL Và Ứng Dụng.pdf
  181  LVTS-2013 - Tìm Hiểu Và Cải Tiến Hệ Thống Kho Dữ Liệu Trong Ngân Hàng.pdf
  182  LVTS-2013 - Tìm Hiểu Và Tích Hợp Thông Tin Sử Dụng Agent Phần Mềm.pdf
  183  LVTS-2013 - Tìm Hiểu Và Vận Dụng Ngôn Ngữ Chuyển Đổi Mô Hình Trong Phát Triển Phần Mềm.pdf
  184  LVTS-2013 - Xây Dựng Hệ Thống Quan Sát Từ Xa Qua Mạng Điện Thoại Di Động.pdf
  185  LVTS-2013 - Xây Dựng Hệ Thống Web Trực Quan Hóa Hỗ Trợ Quản Lý Và Phân Tích Ảnh Viễn Thám Dựa Trên Nền Tảng Mã Nguồn Mở.pdf
  186  LVTS-2013 - Xây Dựng Ứng Dụng Di Động Cho Ví Điện Tử.pdf
  187  LVTS-2014 - Kiến Trúc Dịch Vụ Web - Mô Hình Chất Lượng Và Áp Dụng Cho Hệ Thống Sát Hạch Trắc Nghiệm Theo Chuẩn QTI.pdf
  188  LVTS-2014 - Mô Phỏng Sự Điện Phân Bằng Kĩ Thuật Particle Trong Thực Tại Ảo.pdf
  189  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Công Nghệ SOA Và Bảo Mật Xác Thực Xauth Áp Dụng Xây Dựng Giải Pháp Quản Lý Sự Cố Mạng Viễn Thông.pdf
  190  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Giao Tiếp Thời Gian Thực Trên Web Webrtc Và Ứng Dụng Xây Dựng Hệ Thống Web Chat Thời Gian Thực.pdf
  191  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Kho Dữ Liệu Sản Phẩm Tại Ngân Hàng TMCP Đại Dương Dựa Trên Nền Tảng Hệ Quản Trị CSDL Oracle 10g.pdf
  192  LVTS-2014 - Xây Dựng Phần Mở Rộng Kiểm Chứng Thuộc Tính Logic Thời Gian Tuyến Tính Cho Java Pathfinder.pdf
  193  LVTS-2014 - Ứng Dụng Của Spin Để Kiểm Chứng Sự Tuân Thủ Thể Thức Tương Tác Của Chương Trình.pdf
  194  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Và Ứng Dụng VDM++ Cho Mô Hình Hóa Và Kiểm Thử Hệ Thống IMP Tại NTTDATA Việt Nam.pdf
  195  LVTS-2015 - Trao Đổi Hồ Sơ Bệnh Án Điện Tử Giữa Các Bệnh Viện Theo Chuẩn Quốc Tế HL7.pdf
  196  LVTS-2015 - Xây Dựng Giải Pháp PKI Trên SIM.pdf
  197  TLDA-2005 - Phần Mềm Quản Lý Bán Vé Máy Bay (Báo Cáo+Code VB.NET).zip
  198  TLDA-2005 - Phần Mềm Quản Lý Các Đại Lý (Báo Cáo+Code VB.NET).rar
  199  TLDA-2005 - Phần Mềm Quản Lý Học Sinh (Báo Cáo+Code VB.NET).rar
  200  TLDA-2005 - Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn (Báo Cáo+Code VB.NET).rar
  201  TLDA-2005 - Phần Mềm Quản Lý Thư Viện (Báo Cáo+Code C#).rar
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/123Ju-GAxg-_RQxF1qN-wZiAM_HRVojFP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 17, 2018

Share This Page