DVD eBook Luận Văn CNTT - Chuyên Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Sep 2, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn CNTT
  Chuyên Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm
  234 Files | 800 MB

  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-2014 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Bộ Công Cụ Phát Triển Phần Mềm Hỗ Trợ Giám Sát, Điều Khiển Sử Dụng OPC UA.pdf
  002  LATS-2015 - Mô Hình Đánh Giá Độ Tin Cậy Hệ Thống Phần Mềm.pdf
  003  LATS-2015 - Một Số Phương Pháp Tối Ưu Trong Các Giai Đoạn Phát Triển Phần Mềm Nhúng.pdf
  004  LATS-2015 - Phân Tích Ảnh Hưởng Của Trễ Truyền Thông Đến Hiệu Năng Của Hệ Thống Tính Toán Song Song.pdf
  005  LATS-2016 - Mô Hình Hóa Và Đặc Tả Hình Thức Các Giao Diện Thành Phần Có Chứa Chất Lượng Dịch Vụ Và Tính Tương Tranh.pdf
  006  LATS-2019 - Phát Hiện Và Phòng Chống Một Số Dạng Tấn Công Từ Chối Dịch Vụ Phân Tán.pdf
  007  LATS-2020 - Áp Dụng Lý Thuyết Trò Chơi Và Cân Bằng Nash Xây Dựng Phương Pháp Mô Hình Hóa Xung Đột Trong Quản Lý Dự Án Đầu Tư Công Nghệ Thông Tin.pdf
  008  LATS-2021 - Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Định Tuyến Trong Tô-Pô Mạng Liên Kết Hiệu Năng Cao Và Công Cụ Đánh Giá.pdf
  009  LVTN-2010 - Xây Dựng Ứng Dụng Trên Windows Mobile.pdf
  010  LVTN-2011 - Hệ Thống Quản Lý Công Tác Cán Bộ Trường Đại Học Cần Thơ.pdf
  011  LVTN-2011 - Lập Trình Trên Di Động Với J2ME.pdf
  012  LVTN-2011 - Nghiên Cứu Data Warehouse Và Business Intelligence - Xây Dựng Giải Pháp Và Sản Phẩm Cho Hệ Thống.pdf
  013  LVTN-2011 - Nghiên Cứu Data Warehouse Và Business Intelligence.pdf
  014  LVTN-2011 - Nghiên Cứu Framework Quản Lý Người Dùng Và Tài Nguyên Cho Các Ứng Dụng Web.pdf
  015  LVTN-2011 - Nghiên Cứu Và Phát Triển Framework Quản Lý Người Dùng Và Tài Nguyên - Nền Tảng C#.NET Và SQL Server.pdf
  016  LVTN-2011 - Nghiên Cứu Và Phát Triển Framework Quản Lý Người Dùng Và Tài Nguyên - Đoàn Lý Ngọc Nghĩa.pdf
  017  LVTN-2011 - Nghiên Cứu Và Phát Triển Framework Quản Lý Người Dùng Và Tài Nguyên.pdf
  018  LVTN-2011 - Phân Loại Văn Bản Với Phương Pháp Chỉ Mục Ngữ Nghĩa Tiềm Ẩn.pdf
  019  LVTN-2011 - Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Địa Chính.pdf
  020  LVTN-2011 - Website Quản Lý Nhật Kí Giảng Dạy.pdf
  021  LVTN-2011 - Xây Dựng Bản Đồ Giao Thông Thành Phố Cần Thơ Cùng Các Cơ Sở Hành Chính Sự Nghiệp Với Công Nghệ Webgi.pdf
  022  LVTN-2011 - Xây Dựng Bản Đồ Giao Thông Thành Phố Cần Thơ Với Công Nghệ Webgis.pdf
  023  LVTN-2011 - Xây Dựng Bản Đồ Thành Phố Cần Thơ Với Công Nghệ Mapinfo.pdf
  024  LVTN-2011 - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Sử Dụng Phòng Học Trên Nền Tảng Zend Framework.pdf
  025  LVTN-2011 - Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Và Đặt Vé Xe Trực Tuyến.pdf
  026  LVTN-2013 - Tìm Hiểu Ngôn Ngữ C# Và Viết Ứng Dụng.pdf
  027  LVTS-2014 - Bài Toán Quản Lý Quy Trình (BPM) Và ứng Dụng Trong Thực Tế.pdf
  028  LVTS-2014 - Chứng Minh Tính Đúng Đắn Cho Bài Toán Xung Đột Tài Nguyên Cho Các Hệ Đa Tác Tử.pdf
  029  LVTS-2014 - Các Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm Nhúng Và Ứng Dụng.pdf
  030  LVTS-2014 - Các Kỹ Thuật Phân Cụm Trong Khai Phá Dữ Liệu Sử Dụng Tính Toán Tiến Hóa.pdf
  031  LVTS-2014 - Các Kỹ Thuật Xử Lý Ngôn Ngữ Trong Số Hóa Văn Bản Tiếng Việt Của Hệ Thống FSCANNER.pdf
  032  LVTS-2014 - Các Lược Đồ Phân Cụm Phân Cấp Bất Biến.pdf
  033  LVTS-2014 - Các Phương Pháp Tiền Xử Lý Trong Nhận Dạng Chữ Nôm Trên Thiết Bị Di Động.pdf
  034  LVTS-2014 - Giải Bài Toán Lập Lịch Theo Tín Chỉ Sử Dụng Giải Thuật Tìm Kiếm Tabu.pdf
  035  LVTS-2014 - Giải Thuật Di Truyền Cho Bài Toán Đa Mục Tiêu.pdf
  036  LVTS-2014 - Giải Thuật Di Truyền Và Ứng Dụng Trong Quản Lý Dự Án Phần Mềm.pdf
  037  LVTS-2014 - Khai Thác Và Phân Tích Dữ Liệu Ngân Hàng Nhằm Phát Hiện Rủi Ro Và Hỗ Trợ Ra Quyết Định Trong Quản Trị.pdf
  038  LVTS-2014 - Kiến Trúc Hướng Dịch Vụ Và Ứng Dụng Điện Toán Đám Mây Trong Việc Quản Lý Báo Điện Tử.pdf
  039  LVTS-2014 - Kiểm Chứng Chương Trình Dựa Trên SMT.pdf
  040  LVTS-2014 - Kiểm Thử Đơn Vị Cho Hệ Thống.pdf
  041  LVTS-2014 - Kiểm Tra Độ Phủ Trong Kiểm Thử Đơn Vị.pdf
  042  LVTS-2014 - Kết Hợp Phương Pháp Kiểm Chứng Mô Hình Và Các Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm Làm Tăng Độ Tin Cậy Của Hệ Thống Phần Mềm.pdf
  043  LVTS-2014 - Một Số Kỹ Thuật Nắn Chỉnh Biến Dạng Đối Tượng 3D.pdf
  044  LVTS-2014 - Một Số Thuật Toán Khai Phá Luật Quyết Định Trên Cơ Sở Dữ Liệu Di Động.pdf
  045  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Bảo Mật Hệ Thống Thông Tin Và Đề Xuất Giải Pháp Bảo Mật Cho Hệ Thống Thông Tin Thư Viện Của Trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội.pdf
  046  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Các Phương Pháp Để Giảm Thiểu Năng Lượng Trong Phát Triển Hệ Thống Nhúng.pdf
  047  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Dịch Vụ Web OGC (Open Geospatial Consortium) Và Ứng Dụng.pdf
  048  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Hướng Áp Dụng Mô Hình CMMI Ở Các Doanh Nghiệp Phần Mềm Vừa Và Nhỏ.pdf
  049  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Hệ Thống Khuyến Nghị Người Dùng Dựa Vào Lọc Cộng Tác .pdf
  050  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Kiểm Thử Webservice Và Xây Dựng Công Cụ Hỗ Trợ.pdf
  051  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Kỹ Thuật Phân Tích Ma Trận Trong Các Hệ Thống Khuyến Nghị.pdf
  052  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Một Số Kỹ Thuật Chiếu Sáng Trong Trưng Bày Ảo.pdf
  053  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Một Số Phương Pháp Thủy Vân Bền Vững Dựa Trên Các Biến Đổi Ma Trận SVD Và QR.pdf
  054  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Phần Mềm Mã Độc.pdf
  055  LVTS-2014 - Nghiên Cứu SEMAT Và Ứng Dụng Công Cụ Esswork Trong Phát Triển Phần Mềm.pdf
  056  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Sự An Toàn Của Một Số Hệ Mật Mã Hiện Đại.pdf
  057  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Tính Khả Kiểm Thử Của Ứng Dụng Trên Nền Web.pdf
  058  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Tối Ưu Truy Vấn Trong Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán.pdf
  059  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Công Cụ Kiểm Thử Ứng Dụng Web.pdf
  060  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Hệ Thống Xác Định Khuôn Mặt Chung Nhất Trong Tập Ảnh Số.pdf
  061  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Kiểm Thử Chấp Nhận Tự Động Với Robot Framework.pdf
  062  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Về Phân Tích Chương Trình Và Ứng Dụng Trong Giảng Dạy.pdf
  063  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Nmodel Trong Việc Phát Triển Hệ Thống Nhúng Thời Gian Thực.pdf
  064  LVTS-2014 - Phát Triền Phần Mềm Cho Người Học Tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trên Nền Android Và VNUPAD.pdf
  065  LVTS-2014 - Phân Tích Thiết Kế Và Cài Đặt Kiểm Chứng Một Hệ Thời Gian Thực.pdf
  066  LVTS-2014 - Sinh Mã Tự Động Trong Phát Triển Phần Mềm Hướng Mô Hình.pdf
  067  LVTS-2014 - Thao Tác Mô Hình Trong Phát Triển Hướng Mô Hình.pdf
  068  LVTS-2014 - Thử Nghiệm Triển Khai Dịch Vụ Web Hướng Thời Gian Đáp Ứng Tức Thời Qua Công Nghệ Nodejs.doc
  069  LVTS-2014 - Tìm Hiểu Nghiên Cứu Các Kỹ Thuật Cho Kiểm Thử Miền Và Cải Tiến Các Kỹ Thuật Đó.pdf
  070  LVTS-2014 - Tìm Hiểu Và So Sánh Một Số Kỹ Thuật Nén XML.pdf
  071  LVTS-2014 - Tìm Hiểu Áp Dụng Công Nghệ Web Ngữ Nghĩa Vào Xây Dựng Hệ Thống Cung Cấp Thông Tin Hướng Ngữ Cảnh.pdf
  072  LVTS-2014 - Tối Ưu Phần Mềm Nhúng Trong Giai Đoạn Thiết Kế Dựa Trên Chuyển Đổi Mô Hình.pdf
  073  LVTS-2014 - Xây Dựng Các Ca Kiểm Thử An Toàn Thông Tin Cho Ứng Dụng Web.pdf
  074  LVTS-2014 - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Thông Tin Về Khí Hậu Sử Dụng Vào Mạng Cảm Biến.pdf
  075  LVTS-2014 - Xây Dựng Hệ Thống Theo Dõi Và Quản Lý Nước Ngầm Cho Một Vùng Địa Lý.pdf
  076  LVTS-2014 - Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Giám Sát Cháy Rừng.pdf
  077  LVTS-2014 - Xây Dựng Hệ Thống Điều Tra Khảo Sát Trực Tuyến Theo Chuẩn QTI Dựa Trên Sản Phẩm Mã Nguồn Mở Limesurvey.pdf
  078  LVTS-2014 - Xây Dựng Khung Đàm Phán Chất Lượng Dịch Vụ Cho Dịch Vụ Web.pdf
  079  LVTS-2014 - Xây Dựng Phần Mềm Bình Bản Tự Động Phục Vụ Ngành Công Nghiệp In.pdf
  080  LVTS-2014 - Áp Dụng Osgi Trong Việc Xây Dựng Hệ Thống Dựa Thành Phần.pdf
  081  LVTS-2014 - Ứng Dụng Business Intelligence SQL Server 2008 Trong Thương Mại Điện Tử.pdf
  082  LVTS-2015 - Bài Toán Cân Đối Nguồn Lực Trên Mạng Cho Hoạt Động Lập Lịch Của Quản Lý Dự Án.pdf
  083  LVTS-2015 - Giải Pháp Hệ Thống Quản Lý Nội Dung Của Bộ Công Cụ Test Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài.pdf
  084  LVTS-2015 - Giải Pháp Nền Tảng Cho Hệ Thống Tích Hợp Dữ Liệu Lớn Và Không Đồng Nhất.pdf
  085  LVTS-2015 - Hệ Thống Bán Hàng Đợi Và Bài Toán Mô Phỏng Hoạt Động Kiểm Soát Nhập Cảnh Của Cửa Khẩu Sân Bay Quốc Tế Nội Bài.pdf
  086  LVTS-2015 - Kiểm Chứng Hệ Thống Thời Gian Thực Bằng Công Cụ Kiểm Chứng Mô Hình SAL.pdf
  087  LVTS-2015 - Kiểm Chứng Một Số Ràng Buộc Trong Chương Trình Java Sử Dụng AOP.pdf
  088  LVTS-2015 - Kiểm Thử Hiệu Năng Và Ứng Dụng Đảm Bảo Chất Lượng Cho Các Ứng Dụng Web.pdf
  089  LVTS-2015 - Kỹ Thuật Phân Tích Chương Trình Tĩnh Cho Bài Toán Phân Tích Hình Dạng Bộ Nhớ Heap.pdf
  090  LVTS-2015 - Mô Hình Hóa Chuyên Biệt Miền Cho Ứng Dụng Web.pdf
  091  LVTS-2015 - Mô Hình Hóa Và Kiểm Thử Máy Rút Tiền ATM Bằng Kỹ Thuật Sinh Ca Kiểm Thử Từ Máy Trạng Thái Hữu Hạn (FSM - FINITE State Machines Testing).pdf
  092  LVTS-2015 - Một Số Phương Pháp Khai Phá Luật Kết Hợp Trên Cơ Sở Dữ Liệu Gia Tăng.pdf
  093  LVTS-2015 - Một Số Đề Xuất Về Dạy Và Học Lập Trình Trong Môn Tin Học ở Các Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  094  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Chữ Ký Số Trong Ứng Dụng Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Quốc Gia.pdf
  095  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Các Kỹ Thuật Ẩn Tin, Giấu Tin Kết Hợp Mã Hóa Trong Môi Trường Đa Phương Tiện Để Đảm Bảo An Toàn Thông Tin Và Xây Dựng Ứng Dụng.pdf
  096  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Lập Trình Phản Ứng Với Ngôn Ngữ ELM.pdf
  097  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Mô Hình Ngôn Ngữ Dựa Trên Mạng Nơron.pdf
  098  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Mật Mã An Toàn Thông Tin Trong Việc Bảo Vệ Hồ Sơ Y Tế Điện Tử Của Bộ Y Tế.pdf
  099  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Phương Pháp Nhận Dạng Chữ Hán - Nôm Dựa Trên Gốc Từ.pdf
  100  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Thuật Toán Trích Xuất Điểm Nóng-Cháy Từ ảnh Vệ Tinh Và Ứng Dụng Trong Hệ Thống Thông Tin Cháy Rừng.pdf
  101  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Tự Động Trích Xuất Thông Tin Nước Cho Ảnh Vệ Tinh VNREDSAT-1 Khu Vực Thành Phố.pdf
  102  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Và Triển Khai Hệ Thống Truyền Hình Tương Tác Sử Dụng Màn Hình Thứ Hai Dựa Trên Nền Tảng Hạ Tầng Viễn Thông.pdf
  103  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Hệ Thống Web GIS Phục Vụ Chia Sẻ Thông Tin Cảnh Báo Ô Nhiễm Không Khí.pdf
  104  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Về Kiểm Thử Dựa Trên Mô Hình Và Ứng Dụng.pdf
  105  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Về Mô Hình Hóa Và Kiểm Tra Tiến Trình Nghiệp Vụ.pdf
  106  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Về Đặc Tả Và Kiểm Chứng Ràng Buộc Thời Gian Giữa Các Thành Phần Trong Chương Trình Tương Tranh.pdf
  107  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Giám Sát Cháy Rừng Sử Dụng Dữ Liệu Anh Vệ Tinh.pdf
  108  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Áp Dụng Các Kỹ Thuật Phát Triển Web Tiên Tiến Làm Tăng Tốc Độ Tối Ưu Hiệu Năng Của Ứng Dụng Web.pdf
  109  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Ngôn Ngữ F Trong Phát Triển Phần Mềm.pdf
  110  LVTS-2015 - Nhận Dạng Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Theo Thời Gian Thực Trên Thiết Bị Di Động.pdf
  111  LVTS-2015 - Phát Hiện Văn Bản Chủ Quan Trong Khai Phá Quan Điểm.pdf
  112  LVTS-2015 - Phát Triển Hệ Thống Quản Lý Tài Sản Tại Trường Đại Học Hải Dương Sử Dụng IBM Bluemix.pdf
  113  LVTS-2015 - Phát Triển Phần Mềm Dựa Trên Microservices.pdf
  114  LVTS-2015 - Phân Loại Quan Điểm Trên Phương Tiện Xã Hội Đối Với Dự Thảo Đề Án Quốc Gia.pdf
  115  LVTS-2015 - Phương Pháp Kiểm Chứng Tính Đúng Đắn Của Các Biểu Đồ Tuần Tự UML 2.0.pdf
  116  LVTS-2015 - Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Nhanh Agile Và Phát Triển Ứng Dụng Trên Smartphone.pdf
  117  LVTS-2015 - Phương Pháp Sinh Dữ Liệu Kiểm Thử Tự Động Cho Các Ứng Dụng Java.pdf
  118  LVTS-2015 - Robot Vẽ Bản Đồ Địa Hình.pdf
  119  LVTS-2015 - Sinh Ca Kiểm Thử Từ Các Biểu Đồ UML.pdf
  120  LVTS-2015 - Sinh Câu Miêu Tả Cho Hình Ảnh Sử Dụng Mô Hình Ngôn Ngữ.pdf
  121  LVTS-2015 - Sử Dụng Công Nghệ GIS Để Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Đất Đai.pdf
  122  LVTS-2015 - Tìm Hiểu Phương Pháp Tìm Thuộc Tính Tối Ưu Nhằm Tăng Hiệu Quả Phân Tích Trong Phân Tích Dữ Liệu Lớn.pdf
  123  LVTS-2015 - Tìm Kiếm Văn Bản Dựa Vào Cụm Từ Và Chuyển Vào Cơ Sở Dữ Liệu.pdf
  124  LVTS-2015 - Tính Khả Thi Của Việc Chuẩn Hóa Quy Trình Nghiệp Vụ Và Tự Động Hóa Quy Trình Nghiệp Vụ Bằng Dịch Vụ Web Trong Bài Toán Chính Phủ Điện Tử.pdf
  125  LVTS-2015 - Vấn Đề Bế Tắc (Deadlock) Trong Quy Trình Được Hiện Thực Bằng BPEL.pdf
  126  LVTS-2015 - Xác Thực Điện Tử Và Ứng Dụng Trong Giao Dịch Hành Chính.pdf
  127  LVTS-2015 - Xác Định Mặt Người Sử Dụng Các Đặc Trưng Hình Học 3D.pdf
  128  LVTS-2015 - Xây Dựng Công Cụ Kiểm Tra Cơ Sở Dữ Liệu Nền Địa Lý.pdf
  129  LVTS-2015 - Xây Dựng Framework Hỗ Trợ Lập Trình Web.pdf
  130  LVTS-2015 - Xây Dựng Kho Dữ Liệu An Toàn Với Mã Huffman.pdf
  131  LVTS-2015 - Xây Dựng Kho Dữ Liệu Đảm Bảo Hiệu Năng Cho Ngân Hàng BIDV Và Thử Nghiệm Với Hệ Thống Báo Cáo Phân Tích Khách Hàng.pdf
  132  LVTS-2015 - Xây Dựng Phần Mềm Hỗ Trợ Dạy Và Học Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông.pdf
  133  LVTS-2015 - Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Sử Dụng Mã Nguồn Mở DRUPAL.pdf
  134  LVTS-2015 - Đánh Giá Tính Khả Dụng Của Cổng Thông Tin Chính Phủ Điện Tử Việt Nam.pdf
  135  LVTS-2015 - Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Tính Liên Thông Và Tái Sử Dụng Trong Phần Mềm Cho Bài Toán Xây Dựng Chính Phủ Điện Tử Ở Việt Nam.pdf
  136  LVTS-2015 - Ứng Dụng Kiến Trúc Chính Phủ Điện Tử Và Mô Hình SAAS (Software As A Service) Cho Các Dịch Vụ Phần Mềm Cấp Phường-Xã.pdf
  137  LVTS-2015 - Ứng Dụng Mô Hình Ngôn Ngữ Ngữ Nghĩa Thống Kê Trong Gợi Ý Mã Cho Ngôn Ngữ C.pdf
  138  LVTS-2015 - Ứng Dụng Độ Tương Đồng Chuỗi Trong Chống Trùng Lặp Cho Các Tập Dữ Liệu Văn Bản Có Cấu Trúc Dạng Bảng.pdf
  139  LVTS-2016 - Các Kỹ Thuật Phân Tích Và Lấy Tin Tự Động Từ Website.pdf
  140  LVTS-2016 - Các Kỹ Thuật SAT Solving.pdf
  141  LVTS-2016 - Các Kỹ Thuật Trong Kiểm Thử Dòng Dữ Liệu Tĩnh.pdf
  142  LVTS-2016 - Các Phương Pháp Tấn Công Chữ Ký Số - RSA,ELGAML,DSS.pdf
  143  LVTS-2016 - Công Nghệ Lập Trình FPGA Và Ứng Dụng Xử Lý Dữ Liệu Đa Phương Tiện.pdf
  144  LVTS-2016 - Khảo Sát, Đánh Giá Quy Trình Quản Lý Chất Lượng Phần Mềm Dựa Theo Độ Đo Và Đề Xuất Phương Án Tối Ưu Cho Các Công Ty Gia Công Phần Mềm.pdf
  145  LVTS-2016 - Kiểm Chứng Giao Diện Phần Mềm Bằng Phương Pháp Mô Hình Hóa Event - B.pdf
  146  LVTS-2016 - Kiểm Chứng Tự Động Các Hệ Thời Gian Thực Xác Suất.pdf
  147  LVTS-2016 - Mô Hình Hóa Và Kiểm Chứng Các Chương Trình Phần Mềm Hướng Khía Cạnh.pdf
  148  LVTS-2016 - Mô Hình Ngôn Ngữ Sử Dụng Mapreduce.pdf
  149  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Giải Pháp Công Nghệ Tính Toán Hiệu Năng Cao Với Bộ Xử Lý Đồ Họa GPU Và Ứng Dụng.pdf
  150  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Kĩ Thuật So Sánh Truy Vấn Để Gợi Ý Tìm Kiếm Thông Tin Cho Thanh Thiếu Niên Và Thử Nghiệm.pdf
  151  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Giải Pháp Bảo Mật Và Xác Thực Thư Điện Tử Dựa Trên Công Nghệ Mở.pdf
  152  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Qui Trình Chuẩn Hóa Dữ Liệu Quan Trắc Môi Trường Ở Việt Nam.pdf
  153  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Kỹ Thuật Học Máy Vào Bài Toán Phát Hiện Mã Độc.pdf
  154  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Về Mạng Nơron Tích Chập Và Ứng Dụng Cho Bài Toán Nhận Dạng Biển Số Xe.pdf
  155  LVTS-2016 - Phát Hiện Ngã Sử Dụng Đặc Trưng Chuyển Động Và Hình Dạng Cơ Thể Dựa Trên Camera Đơn.pdf
  156  LVTS-2016 - Phát Triển Các Kỹ Thuật Tìm Bất Biến (Invariants) Và Biến (Variants) Cho Việc Sử Dụng Hoare Logic Để Chứng Minh Tính Đúng Đắn Của Chu Trình.pdf
  157  LVTS-2016 - Phát Triển Thuật Toán Nội Suy Nhằm Tăng Cường Chất Lượng Video Trong 3D-HEVC.pdf
  158  LVTS-2016 - Phân Cụm Đa Mô Hình Và Ứng Dụng Trong Phân Đoạn Ảnh Viễn Thám.pdf
  159  LVTS-2016 - Phương Pháp Chuyển Đổi Qua Lại Giữa Các Đặc Tả Hình Thức Cho Các Hệ Chuyển Trạng Thái.pdf
  160  LVTS-2016 - Phương Pháp Kiểm Thử Tự Động Tương Tác Giao Diện Người Dùng Cho Ứng Dụng Web.pdf
  161  LVTS-2016 - Phương Pháp Sinh Dữ Liệu Kiểm Thử Tự Động Từ Biểu Đồ Tuần Tự UML, Biểu Đồ Lớp Và Ràng Buộc OCL.pdf
  162  LVTS-2016 - Phương Pháp Tính Toán Khoảng Giải Các Ràng Buộc Không Tuyến Tính.pdf
  163  LVTS-2016 - Phương Pháp Và Công Cụ Để Hỗ Trợ Kiểm Thử Phần Mềm Android.pdf
  164  LVTS-2016 - Theo Dõi Đối Tượng Dựa Trên Giải Thuật Di Truyền Và Tối Ưu Hóa Bầy Đàn.pdf
  165  LVTS-2016 - Tìm Hiểu Và Đánh Giá Kỹ Thuật Mô Hình Hóa Luồng Tương Tác IFML Trong Phát Triển Ứng Dụng Di Động.pdf
  166  LVTS-2016 - Tích Hợp Tri Thức Sử Dụng Các Kỹ Thuật Tranh Cãi.pdf
  167  LVTS-2016 - Tính Cận Trên Bộ Nhớ LOG Của Chương Trình Sử Dụng Giao Dịch.pdf
  168  LVTS-2016 - Xây Dựng Công Cụ Hỗ Trợ Sinh Ca Kiểm Thử Cặp.pdf
  169  LVTS-2016 - Xây Dựng Dịch Vụ Bản Đồ Trực Tuyến Tuân Theo Chuẩn WMS Dựa Trên QGIS Server Và Openlayer.pdf
  170  LVTS-2016 - Xây Dựng Hệ Thống Hỗ Trợ Học Tập Hỗn Hợp.pdf
  171  LVTS-2016 - Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Học Tập Dựa Trên Phương Pháp Học Tập Đảo Ngược.pdf
  172  LVTS-2016 - Xây Dựng Hệ Thống Đại Số Máy Tính Xử Lý Biểu Thức Toán Học.pdf
  173  LVTS-2016 - Đảm Bảo Chất Lượng Dịch Vụ Cho Giải Pháp Thoại Trên Giao Thức Internet.pdf
  174  LVTS-2016 - Ứng Dụng Mô Hình Maximum Entropy Trong Phân Lớp Quan Điểm Cho Dữ Liệu Văn Bản.pdf
  175  LVTS-2017 - Chuyển Ngữ Tự Động Tên Riêng Tư Tiếng Việt Sang Tiếng Nhật.pdf
  176  LVTS-2017 - Chuyển Ngữ Tự Động Từ Tiếng Nhật Sang Tiếng Việt.pdf
  177  LVTS-2017 - Dự Đoán Sự Tương Tác Giữa Các Protein Dựa Trên Kỹ Thuật Học Sâu.pdf
  178  LVTS-2017 - Hướng Tiếp Cận Dựa Trên Học Máy Cho Bài Toán Trích Suất Thông Tin Quan Điểm.pdf
  179  LVTS-2017 - Hệ Thống Tự Động Phân Luồng Câu Hỏi Và Giải Đáp Yêu Cầu Trực Tuyến.pdf
  180  LVTS-2017 - Khai Thác Dữ Liệu Văn Bản Trên Thiết Bị Di Động Sử Dụng Các Dịch Vụ Đám Mây.pdf
  181  LVTS-2017 - Kiến Trúc Hướng Dịch Vụ Và Quản Lý Các Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng.pdf
  182  LVTS-2017 - Kỹ Thuật Kiểm Thử Hồi Quy Ứng Dụng Trong Phát Triển Các Ứng Dụng Trên Điện Thoại Thông Minh.pdf
  183  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Các Phương Pháp Trích Rút Từ Khoá Từ Trang Web Và Ứng Dụng.pdf
  184  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Công Nghệ Tìm Kiếm (Mã Nguồn Mở) Lucene Áp Dụng Giải Quyết Bài Toán Tìm Kiếm Trong Hệ Thống Văn Bản.pdf
  185  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao An Toàn Bảo Mật Cho Dữ Liệu Đám Mây.pdf
  186  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Một Số Phương Pháp Sinh Đầu Vào Kiểm Thử Tự Động Cho Android.pdf
  187  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Và Phát Triển Hệ Thống Hỗ Trợ Học Trực Tuyến.pdf
  188  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Công Cụ Hỗ Trợ Giáo Viên Trong Giảng Dạy Trực Tuyến.pdf
  189  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Công Cụ Hỗ Trợ Học Trực Tuyến Cho Học Sinh Và Sinh Viên.pdf
  190  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Đặt Hàng Trong Nhà Hàng Lớn.pdf
  191  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Ứng Dụng Phân Tích Dữ Liệu Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tử.pdf
  192  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Và Đánh Giá Độ Dày Quang Học SOL Khí Từ Ảnh Vệ Tinh Dựa Trên Các Trạm Quan Trắc.pdf
  193  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Và Đề Xuất Phương Pháp Mô Hình Hóa Tri Thức Cho Hệ Thống Văn Bản Luật.pdf
  194  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Lý Thuyết Hàng Đợi Trong Bài Toán Mô Phỏng Hoạt Động Một Siêu Thị.pdf
  195  LVTS-2017 - Nhận Dạng Và Phân Loại Hoa Quả Trong Ảnh Màu.pdf
  196  LVTS-2017 - Phát Triển Hệ Thống Làm Việc Cộng Tác Tác Dựa Trên Nền Tảng Mở.pdf
  197  LVTS-2017 - Phân Tích Và Xây Dựng Chức Năng Giám Định Tự Động Trong Hệ Thống Giám Định Bảo Hiểm Xã Hội.pdf
  198  LVTS-2017 - Phương Pháp Phân Tích Mã Nguồn Và Sinh Dữ Liệu Kiểm Thử Cho Các Dự Án C-C++.pdf
  199  LVTS-2017 - Rừng Ngẫu Nhiên Cải Tiến Cho Lựa Chọn Thuộc Tính Và Phân Loại Dữ Liệu Gen.pdf
  200  LVTS-2017 - Sinh Tự Động Ca Kiểm Thử Từ Các Mô Hình Thực Thi Được.pdf
  201  LVTS-2017 - Thiết Kế, Xây Dựng Hệ Thống Phần Mềm Giảng Dạy Kịch Hát Dân Tộc Trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh.pdf
  202  LVTS-2017 - Tìm Hiểu Đánh Giá Các Framework Phát Triển Ứng Dụng Di Động Đa Nền Tảng.pdf
  203  LVTS-2017 - Đặc Tả Và Kiểm Chứng Các Hệ Thống Thời Gian Thực Sử Dụng Uppaal.pdf
  204  LVTS-2017 - Ứng Dụng Kiến Thức Hướng Dịch Vụ Vào Quy Trình Sản Xuất Và Cung Cấp Tin Của Thông Tấn Xã Việt Nam.pdf
  205  LVTS-2017 - Ứng Dụng Kỹ Thuật Software Factory Trong Phát Triển Phần Mềm Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Bộ Quốc Phòng.pdf
  206  LVTS-2017 - Ứng Dụng Mô Hình Tăng Trưởng Và Chỉ Số Quản Trị Giá Trị Thu Được Trong Đánh Giá Mức Độ Hoàn Thành.pdf
  207  LVTS-2018 - Kiến Trúc Phần Mềm Chịu Tải Cao Dựa Trên Nền Tảng Điện Toán Đám Mây Microsoft Azure.pdf
  208  LVTS-2018 - Mở Rộng Công Cụ Activiti Cho Đặc Tả Và Cài Đặt Chính Sách An Ninh.docx
  209  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Kiểm Thử Giao Diện Tự Động Sử Dụng Ranorex.pdf
  210  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Sinh Mã Kiểm Thử Tự Động Dựa Trên Kịch Bản Kiểm Thử Hướng Hành Vi.pdf
  211  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Và Cài Đặt Một Công Cụ Trên Nền Tảng Eclipse Để Hỗ Trợ Phát Triển Các Ứng Dụng Java.pdf
  212  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Về Tóm Tắt Văn Bản Tự Động Và Ứng Dụng.pdf
  213  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Xây Dựng Phương Pháp Chuyển Đổi Mô Hình Tích Hợp Ràng Buộc Trong Phát Triển Ứng Dụng Web Hướng Mô Hình Theo Kỹ Thuật Uwe.pdf
  214  LVTS-2018 - Nghiên Cứu, Xây Dựng Phần Mềm Hỗ Trợ Giảng Dạy Theo Mô Hình Vai Mẫu Đối Với Kịch Hát Dân Tộc.pdf
  215  LVTS-2018 - Phương Pháp Phân Tích Sự Ảnh Hưởng Của Các Thành Phần Và Ứng Dụng Cho Kiểm Thử Hồi Quy Trong Các Dự Án Java EE.pdf
  216  LVTS-2018 - Tìm Hiểu Và Xây Dựng Công Cụ Hỗ Trợ Kiểm Thử Hệ Thống Hướng Dịch Vụ.docx
  217  LVTS-2018 - Tối Ưu Việc Lựa Chọn Số Lượng Đầu Vào Khi Áp Dụng Mạng Nơron Nhân Tạo Trong Bài Toán Dự Đoán Điểm Đích Của Một Chuyến Taxi.pdf
  218  LVTS-2018 - Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Và Cảnh Báo Sự Thay Đổi Nội Dung Trang Web.docx
  219  LVTS-2018 - Xây Dựng Kiến Trúc Triển Khai Liên Tục Cho Các Hệ Thống Dựa Trên Vi Dịch Vụ.pdf
  220  LVTS-2019 - Khai Thác Và Phân Tích Dữ Liệu Nhằm Quản Lý Rủi Ro Trong Giao Dịch Tín Dụng.pdf
  221  LVTS-2019 - Một Thuật Toán Tối Ưu Đàn Kiến Giải Bài Toán Điều Phối Xe.pdf
  222  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Công Cụ Hỗ Trợ Đảm Bảo Chính Sách Quyền Truy Cập Trong Một Số Quy Trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại.pdf
  223  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Đặc Tả Yêu Cầu Theo Hướng Chuyên Biệt Miền.pdf
  224  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Phát Triển Cổng Thông Tin Điện Tử Cho Doanh Nghiệp.pdf
  225  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Phương Pháp Sinh Dữ Liệu Kiểm Thử Từ Mã Nguồn Và Ứng Dụng Xây Dựng Hệ Thống Chấm Bài Tập Lập Trình.pdf
  226  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Và Vận Dụng Kỹ Thuật Hướng Mô Hình Cho Đặc Tả Và Kiểm Chứng Chính Sách Bảo Mật.pdf
  227  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Chatbot Hỗ Trợ Người Dùng Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng.pdf
  228  LVTS-2019 - Ứng Dụng Công Nghệ Blockchain Trong Việc Quản Lý Chứng Chỉ Đào Tạo.pdf
  229  LVTS-2019 - Ứng Dụng Công Nghệ Chuỗi Khối Hỗ Trợ Hoạt Dộng Kinh Doanh Của Ngành Điện.pdf
  230  LVTS-2019 - Ứng Dụng Kỹ Thuật Bảo Mật Trong Microsoft .NET Vào Hệ Thống Quản Lý Và Luân Chuyển Văn Bản Nội Bộ Tại GPBank.pdf
  231  LVTS-2020 - Nghiên Cứu Kỹ Thuật Chuyển Đổi Mô Hình Sang Văn Bản Và Ứng Dụng Vào Sinh Mã Nguồn Java.pdf
  232  LVTS-2020 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Các Công Cụ Phát Hiện Lỗi Phần Mềm Để Giảm Cảnh Báo Sai.pdf
  233  LVTS-2020 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Một Số Công Cụ Kiểm Thử Có Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo.pdf
  234  LVTS-2020 - Phương Pháp Sinh Tự Động Bản Mẫu Giao Diện Người Dùng Từ Đặc Tả Yêu Cầu Chức Năng.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1feOovCHzWffMz53qFrCaUlAkfycjdnFa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jan 12, 2022

Share This Page