DVD eBook Luận Văn Cơ Học - Chuyên Ngành Cơ Học Chất Lỏng

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Mar 6, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Cơ Học
  Chuyên Ngành Cơ Học Chất Lỏng
  15 Quyển | 100 MB
  ----------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2013 - Nghiên Cứu Giảm Lực Cản Nhớt Của Tàu Thủy Bằng Phương Pháp Tạo Bọt Khí.pdf
  02  LATS-2013 - Nghiên Cứu Hiện Tượng Xâm Thực Bao Quanh Chân Vịt Tàu Thủy.pdf
  03  LATS-2015 - Phân Tích Thuỷ Động Lực Học Và Thiết Kế Hệ Thống Điều Khiển Theo Công Nghệ Hướng Đối Tượng.pdf
  04  LATS-2016 - Nghiên Cứu Hiện Tượng Chuyển Pha Trong Vùng Hoạt Lò Phản Ứng.pdf
  05  LATS-2018 - Nghiên Cứu Xác Lập Công Thức Tính Toán Một Số Thông Số Nước Nhảy Đáy Trên Kênh Dốc Thuận Có Lòng Dẫn.pdf
  06  LVTS-2005 - Kết Nối Mô Hình Tính Toán Thủy Lực Một Chiều Với Mô Hình Phát Triển Vết Vỡ.pdf
  07  LVTS-2005 - Mô Hình Số Giải Hệ Phương Trình Nước Nông Hai Chiều Trên Lưới Không Cấu Trúc - Một Số Kiểm Nghiệm Và Ứng Dụng.pdf
  08  LVTS-2005 - Nghiên Cứu Một Số Kỹ Thuật Xử Lý Điều Kiện Biên Trong Giải Số Mô Hình Thủy Lực Hai Chiều.pdf
  09  LVTS-2007 - Mô Hình Số Hai Chiều Ngang Mô Phỏng Lan Truyền Vật Chất Thụ Động Trong Nước.pdf
  10  LVTS-2008 - Thiết Bị Giảm Chấn Sử Dụng Chất Lỏng Thiết Lập Bài Toán Và Một Số Kết Quả Mô Phỏng Số.pdf
  11  LVTS-2011 - Các Phương Pháp Tạo Lưới Tự Động Và Ứng Dụng Trong Tính Toán Cơ Học.pdf
  12  LVTS-2011 - Dòng Chảy Chất Khí Trong Đường Ống Có Cấp Nhiệt.pdf
  13  LVTS-2015 - Phương Pháp Không Lưới Rbiem Với Miền Địa Phương Tròn Giải Hệ Phương Trình Navier-Stokes.pdf
  14  LVTS-2016 - Bài Toán Truyền Tải Nhiệt Và Chất Thải Trong Phòng.pdf
  15  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Đối Lưu Tự Nhiên Trong Miền Hai Chiều Bằng Phương Pháp Số.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fmzjIETvHcCHS3nI4mgRFNcbghTzd_3D
   
  Last edited: Oct 15, 2018

Share This Page