DVD eBook Luận Văn Điện Điện Tử - Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện Tử

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện Tử' started by admin, Sep 21, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Điện Điện Tử
  Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện Tử
  484 Quyển | 2,5 GB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  DATN-2017 - Thiết Kế Và Thi Công Mạch Điều Khiển Và Giám Sát Thiết Bị 220vac.pdf
  002  DATN-2017 - Thiết Kế, Thi Công Mô Hình Giám Sát Ao Hồ Nuôi Cá Thông Qua Thiết Bị Báo Sim900a.pdf
  003  LATS-2009 - Về Một Phương Pháp Tổng Hợp Hệ Điều Khiển Mờ Dùng Mạng Nơron Ứng Dụng Trong Công Nghiệp.pdf
  004  LATS-2013 - Nghiên Cứu, Phát Triển Các Lược Đồ Chữ Ký Số Tập Thể.pdf
  005  LATS-2013 - Truy Vấn Ảnh Theo Nội Dung Sử Dụng Trích Đặc Trưng Trên Nền Wavelets.pdf
  006  LATS-2014 - Bảo Mật Bitstream FPGA.pdf
  007  LATS-2014 - Mô Hình Thích Nghi - Giao Thức Họ TCP Cho Các Ứng Dụng Đa Phương Tiện Trong Mạng Không Dây.PDF
  008  LATS-2014 - Nghiên Cứu Cải Thiện Chất Lượng Mã LDPC.pdf
  009  LATS-2014 - Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thu Tín Hiệu Trong Đài Radar.pdf
  010  LATS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Mã Sửa Sai Có Ma Trận Kiểm Tra Mật Độ Thấp Trong Truyền Dẫn Số.pdf
  011  LATS-2014 - Phân Tích Tín Hiệu Điện Tim Loạn Nhịp.pdf
  012  LATS-2014 - Về Một Phương Pháp Cải Tiến Thuật Toán Học Của Mạng Nơ Ron Cho Bài Toán Có Mặt Lỗi Đặc Biệt.pdf
  013  LATS-2014 - Ứng Dụng Hệ Thống Điều Chế Mã Có Xáo Trộn Vị Trí Bít Và Giải Mã Lặp Để Nâng Cao Chất Lượng Ghi-Đọc.zip
  014  LATS-2015 - Giải Pháp Xử Lý Tín Hiệu Cho Bộ Cảm Nhận Phổ Dải Rộng Trong Hệ Thống Thông Tin Vô Tuyến Nhận Thức.pdf
  015  LATS-2015 - Nghiên Cứu Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Trong Thiết Kế Chuyển Mạch Sử Dụng Ở Trung Tâm Dữ Liệu.pdf
  016  LATS-2015 - Nghiên Cứu Phương Pháp Tổng Hợp Cảm Biến Dùng Cho Kỹ Thuật Dẫn Đường Các Robot Di Động.pdf
  017  LATS-2015 - Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chất Lượng Mạng Truyền Thông Chuyển Tiếp Trên Nền Vô Tuyến Nhận Thức.pdf
  018  LATS-2015 - Nghiên Cứu, Phát Triển Giải Pháp Hỗ Trợ Phát Hiện Các Dấu Hiệu Tổn Thương Hình Khối Trên Ảnh Chụp.pdf
  019  LATS-2015 - Phương Pháp Nâng Cao Chất Lượng Truyền Thông Tin Thời Gian Thực Trong Các Hệ Thống Điều Khiển.pdf
  020  LATS-2015 - Siêu Phân Giải Video.pdf
  021  LATS-2015 - Truyền Dẫn MIMO Trong Các Hệ Thống Vô Tuyến Hợp Tác Và Chuyển Tiếp Hai Chiều Sử Dụng PNC.pdf
  022  LATS-2015 - Tối Ưu Hóa Thiết Kế Và Điều Khiển Tay Máy Song Song Kiểu Stewart-Gough Platform.pdf
  023  LATS-2016 - Loại Trừ Nhiễu Và Nén Tín Hiệu Điện Tim Để Dúng Dụng Trong Môi Trường Truyền Dẫn Vô Tuyến.pdf
  024  LATS-2016 - Mô Phỏng Và Tối Ưu Hóa Vi Gắp Có Cảm Biến Dùng Để Thao Tác Với Các Vi Vật Thể.pdf
  025  LATS-2016 - Nghiên Cứu Chế Tạo Dây Thanh Nano ZnO Và Vật Liệu Lai ZnO-SnO2, ZnO-LaOCl Nhằm Ứng Dụng Cho Cảm Biến.rar
  026  LATS-2016 - Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Nano Sử Dụng Cho Tấm Phủ Đa Lớp Hấp Thụ Sóng Radar Băng X.pdf
  027  LATS-2016 - Nghiên Cứu Cảm Biến Chất Lỏng Kiểu Tụ Điện Cho Ứng Dụng Cảm Nhận Thay Đổi Môi Trường Trong Kênh Dẫn.pdf
  028  LATS-2016 - Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Bảo Mật Thông Tin Trên Mạng Truyền Số Liệu Đa Dịch Vụ.pdf
  029  LATS-2016 - Phát Triển Phương Pháp Phân Tích Định Lượng Tín Hiệu iEMG Chi Trên Hỗ Trợ Chẩn Đoán Bệnh Lý.pdf
  030  LATS-2016 - Xử Lý Tín Hiệu Điện Não Trong Tưởng Tượng Vận Động Chi Trên.pdf
  031  LATS-2017 - Các Hệ Mật Dựa Trên Vành Đa Thức Chẵn.pdf
  032  LATS-2017 - Nghiên Cứu NoC Cấu Hình Lại Được Trên FPGA Và Phát Triển Thuật Toán Ánh Xạ Động Ứng Dụng Trên Nền.rar
  033  LATS-2017 - Nghiên Cứu Nâng Cao Hiệu Quả Định Vị Và Dẫn Đường Robot Di Động Trong Môi Trường Không Biết Trước.pdf
  034  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thiết Kế Bộ ADC Kiểu Thanh Ghi Xấp Xỉ Liên Tiếp Công Suất Thấp Sử Dụng Vật Liệu Điện Tử.pdf
  035  LATS-2017 - Nghiên Cứu Xây Dựng Một Lớp Hàm Băm Mở Rộng Mới Và Khả Năng Ứng Dụng.pdf
  036  LATS-2017 - Nghiên Cứu, Xây Dựng Giải Pháp Bảo Mật Dữ Liệu Thời Gian Thực Truyền Trên Mạng IP Bằng Thiết Bị.pdf
  037  LATS-2017 - Nghiên Phương Pháp Nâng Cao Thông Lượng Mạng WBAN Phân Cụm Dựa Trên Chuẩn IEEE 802.15.6.pdf
  038  LATS-2017 - Nhóm Nhân Cyclic Và Mã Cyclic Trên Vành Đa Thức.pdf
  039  LATS-2017 - Phân Tích Và Phát Hiện Tiếng Nói Dựa Trên Đặc Tính Động Phi Tuyến.rar
  040  LATS-2017 - Thiết Kế Và Xây Dựng Hệ Thống Dẫn Đường Tích Hợp INS-GPS Trên Cơ Sở Linh Kiện Vi Cơ Điện Tử Dùng Cho Các Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ.pdf
  041  LATS-2017 - Truyền Thông Trên Chip Có Khả Năng Tái Cấu Hình Dùng Cho Các Hệ Thống Phức Hợp.pdf
  042  LATS-2018 - Nghiên Cứu Giải Pháp Lọc Nhiễu Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Cho Ảnh Siêu Âm.pdf
  043  LATS-2018 - Nghiên Cứu Mô Hình Số Hóa Đối Với Các Tín Hiệu Ngẫu Nhiên Ứng Dụng Trong Xử Lý Tín Hiệu Radar Khí Tượng.pdf
  044  LATS-2018 - Nghiên Cứu Nâng Cao Chất Lượng Bộ Lọc Thông Dải Siêu Cao Tần Sử Dụng Công Nghệ Mạch Vi Dải Ứng Dụng Cho Các Hệ Thống Vô Tuyến.pdf
  045  LATS-2018 - Nghiên Cứu Phương Pháp Xác Định Các Tham Số Của Vật Liệu Sử Dụng Sóng Điện Từ Ở Dải Siêu Cao Tần.pdf
  046  LATS-2018 - Nghiên Cứu, Thiết Kế, Chế Tạo Thiết Bị Thu Mặt Đất Với Cơ Chế Tự Động Phát Hiện Và Bám Vệ Tinh Dùng Cho Hệ Thống Thông Tin Vệ Tinh Vinasat.pdf
  047  LATS-2018 - Phát Triển Giải Pháp Cảm Biến Phổ Cho Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức.pdf
  048  LATS-2019 - Biến Đổi Curvelet Và Hướng Ứng Dụng Cho Xử Lý Ảnh.pdf
  049  LATS-2019 - Giải Mã Mềm Cho Mã Khối Dựa Trên Không Gian Mã Đối Ngẫu.pdf
  050  LATS-2019 - Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Năng Mạch Sạc Pin Li-Ion Sử Dụng Công Nghệ CMOS.pdf
  051  LATS-2019 - Méo Phi Tuyến Và Các Biện Pháp Cải Thiện Chất Lượng Trong Các Hệ Thống Thông Tin Vô Tuyến Hiện Đại.pdf
  052  LATS-2019 - Mật Mã Dữ Liệu Ảnh Ứng Dụng Kỹ Thuật Hỗn Loạn.pdf
  053  LATS-2019 - Nghiên Cứu Hệ Thống Thông Tin Chuyển Tiếp Sử Dụng Đa Truy Nhập Không Trực Giao Thu Thập Năng Lượng Vô Tuyến Tại Nút Chuyển Tiếp.pdf
  054  LATS-2019 - Nghiên Cứu Kỹ Thuật Ước Lượng Và Đánh Giá Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Xác Định SAR Của Thiết Bị Vô Tuyến Nhiều Anten Phát.zip
  055  LATS-2019 - Nghiên Cứu Một Số Cấu Trúc Cộng Hưởng Mới Để Thiết Kế Các Bộ Lọc Siêu Cao Tần Dựa Trên Công Nghệ Vi Dải.pdf
  056  LATS-2019 - Nghiên Cứu Phát Triển Các Thuật Toán Ước Lượng Mặt Phẳng Và Dẫn Đường Cho Hệ Thống Thị Giác Rô-Bốt Trong Nhà.pdf
  057  LATS-2019 - Nghiên Cứu Phát Triển Kỹ Thuật Mã Hóa Mạng Lớp Vật Lý Trong Hệ Thống Chuyển Tiếp Vô Tuyến Hai Chiều.pdf
  058  LATS-2019 - Nghiên Cứu Phát Triển Một Số Giải Thuật Nâng Cao Chất Lượng Tạo Ảnh Siêu Âm Cắt Lớp.pdf
  059  LATS-2019 - Nghiên Cứu, Phát Triển Kỹ Thuật Định Vị Trong Nhà Sử Dụng Tín Hiệu Wi-Fi.pdf
  060  LATS-2020 - Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Định Hướng Nguồn Bức Xạ Vô Tuyến.pdf
  061  LATS-2020 - Nghiên Cứu Phát Triển Các Giải Pháp Giám Sát Lưu Lượng Và Quản Lý Phương Tiện Giao Thông Qua Camera Giám Sát.pdf
  062  LATS-2020 - Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Kích Thích Tế Bào Thần Kinh Và Ứng Dụng Trong Đánh Giá Đáp Ứng Không Gian Của Tế Bào Vị Trí Hồi Hải Mã.zip
  063  LATS-2020 - Về Mô Hình Nhận Dạng Tư Thế Võ Dựa Trên Ảnh Chiều Sâu.pdf
  064  LVTN-2010 - Thiết Kế Hệ Thống Giao Tiếp I2C Giữa Hai Vi Điều Khiển PIC.pdf
  065  LVTN-2010 - Thiết Kế Hệ Thống Mở Cửa Tự Động Bằng Mã.pdf
  066  LVTS-2005 - Công Nghệ Xử Lý Và Nhận Dạng Ảnh Mặt Người Bằng Mạng Nơron Nhân Tạo MLP.pdf
  067  LVTS-2006 - Mô Hình Tổng Quát Cho Các Kênh Truyền Hệ MIMO Không Dây.pdf
  068  LVTS-2006 - Nghiên Cứu Mạng Viễn Thông Hàng Không Và Hệ Thống Trao Đổi Điện Văn Dịch Vụ Không Lưu.pdf
  069  LVTS-2006 - Nghiên Cứu, Thiết Kế, Chế Tạo Máy Nuôi Cấy Vi Sinh Vật.pdf
  070  LVTS-2006 - Xây Dựng Một Hệ Thống Giải Nén Thành Phần Ảnh Tĩnh Trong MPEG2 Trên Nền FPGA.pdf
  071  LVTS-2007 - Kết Hợp Điều Khiển Công Suất Và Phân Bố Bit Cho Trường Hợp Hệ FDD-DMT Đa Người Dùng.pdf
  072  LVTS-2007 - Nghiên Cứu Giải Pháp Phát Triển Và Nâng Cao Năng Lực Thông Tin Đường Sắt Thuộc Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam.pdf
  073  LVTS-2007 - Nghiên Cứu Hệ Thống MIMO-OFDM.pdf
  074  LVTS-2007 - Tìm Hiểu Hiệu Năng Của Các Phương Pháp Tách Sóng Trong Hệ MC - CDMA.pdf
  075  LVTS-2007 - Xây Dựng Hệ Sóng Mạng Cao Tần Điều Chế Mã Pha Làm Việc Trong Chế Độ Xung, Ứng Dụng Trong Thông Tin Vô Tuyến.pdf
  076  LVTS-2007 - Ứng Dụng Xử Lý Mù Trong Tiền Xử Lý Tiếng Việt Nói.pdf
  077  LVTS-2008 - Camel Phase 2 Trong Mạng Thông Minh Và Ứng Dụng Trong Hệ Thống Tính Cước Dịch Vụ Gia Tăng Thời Gian Thực Trong Thông Tin Di Động.pdf
  078  LVTS-2008 - Công Nghệ CDMA - Lý Thuyết Và Ứng Dụng.pdf
  079  LVTS-2008 - Công Nghệ MPLS Và Khả Năng Ứng Dụng Trong Các Mạng Viễn Thông.pdf
  080  LVTS-2008 - Công Nghệ VOIP Và Ứng Dụng Triển Khai Dịch Vụ Điện Thoại Thẻ Trả Trước 1719.pdf
  081  LVTS-2008 - Giải Pháp Kết Hợp CDMA-OFDM Cho Hệ Thống Thông Tin Di Động.pdf
  082  LVTS-2008 - Giải Pháp Phủ Sóng Inbuilding Cho Các Toà Nhà Cao Tầng Trong Hệ Thống Thông Tin Di Động GSM.pdf
  083  LVTS-2008 - Giải Pháp Qos Trên Mạng Hội Tụ.pdf
  084  LVTS-2008 - Hệ Thống Lai Ghép CDMA Đa Sóng Mang-Đa Mã.pdf
  085  LVTS-2008 - Hệ Thống Thông Tin Vô Tuyến Băng Siêu Rộng UWB - Thiết Kế Chế Tạo Anten Vi Dải UWB.pdf
  086  LVTS-2008 - Hệ Thống Truyền Hình Số Mặt Đất (DVB-T) Và Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hệ Thống.pdf
  087  LVTS-2008 - IMS Và Đề Xuất Phương Án Triển Khai Trên Mạng VNPT.pdf
  088  LVTS-2008 - IP Trên Nền WDM.pdf
  089  LVTS-2008 - Kỹ Thuật Nén Ảnh Số.pdf
  090  LVTS-2008 - Kỹ Thuật Phân Tập Và Các Ứng Dụng Trong Hệ Vô Tuyến Đa Người Dùng.pdf
  091  LVTS-2008 - Kỹ Thuật Tổ Hợp Tỷ Số Cực Đại.pdf
  092  LVTS-2008 - Mạng Thông Tin Di Động Thế Hệ Tiếp Theo 4G.pdf
  093  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Các Thông Số KPI Đánh Giá Chất Lượng Thoại Của Hệ Thống Vô Tuyến Alcatel Trong Mạng Vinaphone.pdf
  094  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Công Nghệ OFDM Và Ứng Dụng Trong Wimax.pdf
  095  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Công Nghệ Wimax Các Vấn Đề Công Nghệ Và Triển Khai Ứng Dụng.pdf
  096  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Giải Pháp Triển Khai IP CALL CENTER Trên Mạng Viễn Thông Việt Nam.pdf
  097  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Hệ Thống Nhúng Áp Dụng Cho Điều Khiển Tín Hiệu Giao Thông.pdf
  098  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Hệ Thống Thông Tin Di Động Thế Hệ 3 Và Một Số Giải Pháp Đáp Ứng Chất Lượng Dịch Vụ.pdf
  099  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Lý Thuyết Thuật Toán Di Truyền Và Ứng Dụng Trong Xử Lý Ảnh.pdf
  100  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Mạng Wimax - Thiết Kế Và Triển Khai Wimax Di Động.pdf
  101  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Nhận Dạng Tiếng Việt Sử Dụng Mạng Neural.pdf
  102  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Triển Khai Dịch Vụ Mobile Instant Messenger Trên Mạng VMS - Mobifone.pdf
  103  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Phương Án Thử Nghiệm Mạng NGN - MOBILE Việt Nam.pdf
  104  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Về Tiêu Chuẩn Truyền Hình Theo Phương Thức IP (IPTV) Và Khả Năng Ứng Dụng Ở Việt Nam.pdf
  105  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Đề Xuất Mô Hình Trải Phổ - Đa Sóng Mang - Đa Truy Nhập (SS-MC-MA) Cho Hệ Thống Vô Tuyến Băng Thông Rộng.pdf
  106  LVTS-2008 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Vi Xử Lý 8 Bit Dựa Trên Công Nghệ FPGA.pdf
  107  LVTS-2008 - Nghiên Cứu, Thiết Kế, Chế Tạo Dao Động Sóng Mang Băng Tần L Điều Chế Mã Nhận Biết Chủ Quyền Quốc Gia Sử Dụng Cho Thiết Bị Hàng Không Và Hàng Hải.pdf
  108  LVTS-2008 - Phân Tích Thị Trường Wimax Và Ứng Dụng Triển Khai Của VTC.pdf
  109  LVTS-2008 - Thiết Kế Chế Tạo Bộ Điều Khiển PID Ghép Nối Giữa Máy Tính Và Vi Điều Khiển Psoc Dùng Cho Động Cơ Robot Di Động.pdf
  110  LVTS-2008 - Thiết Kế Hệ Thống Điều Khiển Tín Hiệu Giao Thông Thông Minh Ứng Dụng Hệ Thống Nhúng Và Hệ Điều Hành Window CE.pdf
  111  LVTS-2008 - Thiết Kế Mạng Thông Tin Di Động Toàn Quốc Sử Dụng Công Nghệ W-CDMA.pdf
  112  LVTS-2008 - Tối Ưu Lưu Lượng Trong Mạng Quang Ghép Kênh Theo Bước Sóng.pdf
  113  LVTS-2008 - Tối Ưu Mạng Truy Nhập Vô Tuyến Trong Mạng Viễn Thông Di Động WCDMA - Giải Pháp Công Nghệ Và Áp Dụng Thực Tế.pdf
  114  LVTS-2008 - Tổng Quan Công Nghệ WSNs Và Kỹ Thuật Định Tuyến Tiếp Kiệm Năng Lượng Trong WSNs.pdf
  115  LVTS-2008 - Xây Dựng Hệ Giám Sát, Điều Khiển Vi Kẹp.pdf
  116  LVTS-2008 - Điều Khiển Tối Ưu Cấu Hình Trong Mạng Vô Tuyến AD HOC - SENSOR.pdf
  117  LVTS-2008 - Đo Và Đánh Giá Chất Lượng Hệ Thống Truyền Hình Số Mặt Đất DVB - T.pdf
  118  LVTS-2008 - Đánh Giá Hiệu Quả Vùng Phủ Sóng Và Các Chỉ Tiêu Của Hệ Thống GSM Bằng Phương Pháp Đo Sóng - Drive Test.pdf
  119  LVTS-2008 - Đánh Giá Thuật Toán Lập Lịch Cho Dịch Vụ Voip Trong Hệ Thống Wimax.pdf
  120  LVTS-2008 - Ứng Dụng Hệ Thống Ăng Ten Mimo Trong Mạng Wimax Di Động Ở Việt Nam.pdf
  121  LVTS-2009 - Bảo Mật Thông Tin.pdf
  122  LVTS-2009 - Công Nghệ Epon Trong Hệ Thống Mạng Truy Nhập Quang FTTH.pdf
  123  LVTS-2009 - Công Nghệ Wimax Và Ứng Dụng.pdf
  124  LVTS-2009 - Dịch Vụ SMS Banking, Các Vấn Đề Bảo Mật Và Ứng Dụng.pdf
  125  LVTS-2009 - Giao Tiếp Với Đường Truyền Điện Thoại Bằng Vi Điều Khiển.pdf
  126  LVTS-2009 - Giải Pháp Qos Trong Mạng NGN.pdf
  127  LVTS-2009 - Giảm PAPR Và MAI Trong Hệ Thống MC-CDMA.pdf
  128  LVTS-2009 - Kỹ Thuật FPGA Áp Dụng Thực Hiện Cho Bộ Mã FEC Trong Hệ DVB.pdf
  129  LVTS-2009 - Kỹ Thuật Lưu Lượng Trong Mạng Chuyển Dịch Nhãn Đa Giao Thức.pdf
  130  LVTS-2009 - Kỹ Thuật OFDM Và Thực Hiện Đồng Bộ OFDM Trên Bo Mạch DSP TMS320C6416m DSK.pdf
  131  LVTS-2009 - Kỹ Thuật Xử Lý Cơ Bản Trong Hệ Thống MIMO Kênh Fading Phẳng Và Đánh Giá Độ Phức Tạp Của Các Kỹ Thuật Này.pdf
  132  LVTS-2009 - Kỹ Thuật Định Tuyến Trong Mạng IP.pdf
  133  LVTS-2009 - Mạng Cảm Nhận Không Dây Và Đánh Giá Bằng Thực Nghiệm Một Số Thông Số Qua Điều Khiển Thâm Nhập Môi Trường.pdf
  134  LVTS-2009 - Mạng Không Dây, Mở Rộng LAN Không Dây Sử Dụng Kỹ Thuật Hình Lưới Và Tối Ưu Hóa Cấu Hình.pdf
  135  LVTS-2009 - Mạng Đô Thị Man Và Giải Pháp Xây Dựng Mạng Viễn Thông Hà Nội.pdf
  136  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Chất Lượng Dịch Vụ Trong Mạng MPLS-VPN.pdf
  137  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Các Dịch Vụ Mới Và Phương Án Áp Dụng Cho Mạng Di Động VINAPHONE.pdf
  138  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Các Phương Thức Xử Lý Tín Hiệu Số Ứng Dụng Trong Truyền, Xử Lý Dữ Liệu Và Định Vị Dẫn Đường Trên Máy Báy B777.pdf
  139  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Công Nghệ EDGE Và Ứng Dụng Trong Mạng Thông Tin Di Động Mobifone.pdf
  140  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Công Nghệ HSDPA Và Ứng Dụng Vào Mạng Mobifone.pdf
  141  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Công Nghệ MPLS Trong Việc Di Trú Mạng Dùng Riêng Bộ Công An Sang Mạng Thế Hệ Mới (NGN).pdf
  142  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Công Nghệ Mạng Nơron Tế Bào CNN Và Ứng Dụng Trong Xử Lý Ảnh.pdf
  143  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Công Nghệ Wimax Di Động Và Ứng Dụng Triển Khai Wimax Di Động Trên Mạng Viettel Viettel.pdf
  144  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Cấu Trúc IMS Trong Mạng Thông Tin Di Động.pdf
  145  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Giải Pháp Và Xây Dựng Chương Trình Phát Hành Thẻ Thông Minh Theo Chuẩn EMV.pdf
  146  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Giải Pháp Xây Dựng Trung Tâm Dữ Liệu Cho Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex).pdf
  147  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Hệ Thống Biểu Quyết Điện Tử Số.pdf
  148  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Mô Phỏng Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Trên Mạng MPLS.pdf
  149  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Thử Nghiệm Công Nghệ VSAT TDM-D-TDMA Cho Mạng Truyền Dẫn Viettel.pdf
  150  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Triển Khai Cấu Trúc Mạng Lõi, Mạng Truy Nhập Mạng Thông Tin Di Động 3G Dựa Trên Cấu Trúc Mạng Lõi 2G-2,5G.pdf
  151  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Triển Khai Mô Hình Mạng Ứng Dụng IP Version 6.pdf
  152  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Triển Khai Điện Thoại Thẻ Thông Minh 1719 Trên Nền Mạng NGN.pdf
  153  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Tích Hợp Hệ Dẫn Đường Quán Tính Và Hệ Định Vị Toàn Cầu (INS-GPS).pdf
  154  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Tính Toán Quy Hoạch Mạng Vô Tuyến Trong Hệ Thống 3G Sử Dụng Công Nghệ WCDMA.pdf
  155  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Về Hiệu Quả Năng Lượng Của Một Số Giao Thức Điều Khiển Thâm Nhập Môi Trường Trong Mạng Cảm Biến Không Dây.pdf
  156  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Đánh Giá Kết Quả Ứng Dụng Hệ Thống Thông Tin Vệ Tinh Vsat Tại Việt Nam.pdf
  157  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỹ Thuật Đo Lường Và Phân Tích Tín Hiệu Số.pdf
  158  LVTS-2009 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Và Thực Hiện Bus Truyền Thông Tốc Độ Cao AMBA AHB.pdf
  159  LVTS-2009 - Nghiên Cứu, Đánh Giá Và Mô Phỏng Một Số Giao Thức Định Tuyến Trong Mạng Cảm Biến Không Dây.pdf
  160  LVTS-2009 - Phát Phân Tập Và Các Kỹ Thuật MIMO Qua Kênh Fading Đa Đường.pdf
  161  LVTS-2009 - Thiết Kế Anten Dùng Trong Công Nghệ Truyền Thông Vô Tuyến Băng Siêu Rộng (UWB) Sử Dụng Vật Liệu Có Cấu Trúc Đặc Biệt.pdf
  162  LVTS-2009 - Thiết Kế Bộ Chuyển Đổi Số - Tương Tự 8 Bít Sử Dụng Công Nghệ Bán Dẫn CMOS.pdf
  163  LVTS-2009 - Thiết Kế Bộ Giải Điều Chế Tín Hiệu 16-QAM Trên FPGA.pdf
  164  LVTS-2009 - Thiết Kế Và Chế Tạo Máy Thu Thanh Số Theo Tiêu Chuẩn HD-Radio.pdf
  165  LVTS-2009 - Thuật Toán D-Blast Trong Công Nghệ Mimo.pdf
  166  LVTS-2009 - Thuật Toán Deblocking Trong Xử Lý Video Nén Theo Chuẩn H.264.pdf
  167  LVTS-2009 - Truyền Hình Số Có Độ Phân Giải Cao HDTV Và Khả Năng Ứng Dụng Tại Việt Nam.pdf
  168  LVTS-2009 - Tách Sóng Đa Người Dùng Với Bộ Thu DS-CDMA Thích Nghi.pdf
  169  LVTS-2009 - Tìm Hiểu Công Nghệ, Nghiên Cứu Cấu Hình Và Chất Lượng Dịch Vụ Của Mạng VOICE OVER IP Áp Dụng Cho Hệ Thống Mạng Của Ngân Hàng VPB.pdf
  170  LVTS-2009 - Tổng Quan Hệ Thống Thông Tin Vô Tuyến Băng Siêu Rộng UWB - Khử Nhiễu Trong UWB.pdf
  171  LVTS-2009 - Tổng Đài IP PBX Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Triển Khai Tại Bưu Điện Trung Ương.pdf
  172  LVTS-2009 - Xây Dựng Phương Pháp Đánh Giá Bằng Thực Nghiệm Hiệu Quả Truyền Nhận Của Mạng Cảm Biến Không Dây.pdf
  173  LVTS-2009 - Đo Lường Và Điều Khiển Qua Cổng USB.pdf
  174  LVTS-2009 - Đánh Giá Hiệu Quả Truyền Tin Theo Kỹ Thuật MIMO - OFDM Qua Kênh Rayleigh Phẳng.pdf
  175  LVTS-2009 - Ứng Dụng Công Nghệ GPS Và Các Hệ Thống Thông Tin Vô Tuyến Mặt Đất Trong Quản Lý, Vận Hành Giao Thông Đường Sắt Việt Nam.pdf
  176  LVTS-2009 - Ứng Dụng Hiện Tượng Hỗn Loạn Vào Đa Truy Cập Phân Chia Theo Mã.pdf
  177  LVTS-2009 - Ứng Dụng VHF Offset Trong Liên Lạc Hàng Không Dân Dụng Việt Nam.pdf
  178  LVTS-2010 - Bảo Mật Dữ Liệu Đầu Vào Cho Mạng 3G.pdf
  179  LVTS-2010 - Các Giải Pháp Hình Thành Mạng Hội Tụ FMC.pdf
  180  LVTS-2010 - Các Mã Trải Phổ Dùng Trong W-CDMA.pdf
  181  LVTS-2010 - Cân Bằng Công Suất - Băng Thông Trong Thông Tin Vệ Tinh.pdf
  182  LVTS-2010 - Giao Tiếp Với GSM.pdf
  183  LVTS-2010 - Hiệu Năng Của Hệ Thống Thông Tin Không Dây MIMO.pdf
  184  LVTS-2010 - Hệ Thống Thông Tin Di Động GSM Và Giải Pháp Nâng Cấp Mạng Lên 3G.pdf
  185  LVTS-2010 - Lựa Chọn Công Nghệ Cho Mạng Truy Nhập Cố Định Băng Rộng NGN.pdf
  186  LVTS-2010 - MIMO Đa Người Dùng Cho 3GPP Dùng FDD.pdf
  187  LVTS-2010 - Mã Lưới Cho Kênh Fading Rayleigh.pdf
  188  LVTS-2010 - Mạng Quang Thụ Động (GPON) Và Ứng Dụng Triển Khai Tại Viễn Thông Hà Nội.pdf
  189  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Các Chuẩn Truyền Thông Và Xây Dựng Một Ứng Dụng Cho Hệ Thống Giám Sát, Điều Khiển, Điều Hành Tòa Nhà Cao Tầng.pdf
  190  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Công Nghệ Chuyển Mạch Trong Mạng NGN Với Giải Pháp U-SYS Của Huawei.pdf
  191  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Công Nghệ Truyền Thông Qua Đường Dây Điện Lực Ứng Dụng Cho Hệ Thống Đọc Công Tơ Điện.pdf
  192  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Kỹ Thuật Điều Khiển Thâm Nhập Môi Trường Và Hiệu Quả Năng Lượng Trong Mạng Cảm Biến Không Dây.pdf
  193  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Mã Điều Khiển Lỗi Trong Mạng Cảm Biến Không Dây Để Nâng Cao Hiệu Quả Việc Sử Dụng Năng Lượng.pdf
  194  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Mạng 3G Và Khả Năng Triển Khai Tại Việt Nam.pdf
  195  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Khoa Học Công Nghệ Thu Nhận, Biến Đổi Và Truyền Năng Lượng Mặt Trời Sang Tia VIBA Về Mặt Đất.pdf
  196  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Phương Án Thiết Lập Mạng Báo Hiệu NGN.pdf
  197  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Quy Hoạch Mạng 3G.pdf
  198  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Thiết Lập Mạng Cung Cấp Nội Dung.pdf
  199  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Và Phát Triển Hệ Đo Xung Quang Học Cực Ngắn.pdf
  200  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Và Triển Khai Hệ Vi Xử Lý Trên Cơ Sở Lõi Xử Lý Microblaze, Thử Nghiệm Ứng Dụng Trên FPGA.pdf
  201  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Truyền Thoại Qua Đường Dây Điện Lực.pdf
  202  LVTS-2010 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Và Mô Hình Hóa Một Mạng Trên Chip (NOC- Network-On-Chip) Với Cấu Trúc Liên Kết 2D-MESH.pdf
  203  LVTS-2010 - Nghiên Cứu, Đánh Giá Hiệu Năng Hệ Thống Chuyển Mạch Chùm Quang Biên.pdf
  204  LVTS-2010 - Sử Dụng Điện Thoại Di Động Nền S60 Cho Việc Truy Cập Cơ Sở Dữ Liệu Và Điều Khiển Giám Sát Scada.pdf
  205  LVTS-2010 - Thiết Kế Bộ Lọc Sóng Hài Thông Thấp Băng Rộng.pdf
  206  LVTS-2010 - Thiết Kế Hệ Thống Mã Khối Bằng Công Nghệ FPGA.pdf
  207  LVTS-2010 - Thiết Kế Và Mô Phỏng Đầu Phun Mực Có Gắn Cảm Biến.pdf
  208  LVTS-2010 - Thuật Toán Phát Hiện Chuyển Động.pdf
  209  LVTS-2010 - Tính Toán, Định Cỡ Mạng Thông Tin Di Động Nâng Cao.pdf
  210  LVTS-2010 - Vấn Đề Tác Động Nhiễu Lên Sự Đồng Bộ Trong Hệ MC-CDMA.pdf
  211  LVTS-2010 - Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Chiếu Sáng Sử Dụng Công Nghệ GSM-GPRS.pdf
  212  LVTS-2010 - Xây Dựng Hệ Thống Xử Lý Thông Minh Dựa Trên Cơ Sở Của Logic Mờ Để Điều Khiển Công Suất Trong Mạng.pdf
  213  LVTS-2010 - Đánh Giá Chất Lượng Mã Turbo Trong Thông Tin Di Động Wimax.pdf
  214  LVTS-2010 - Ứng Dụng Công Nghệ EPON Trong Mạng Truy Cập Băng Rộng.pdf
  215  LVTS-2010 - Ứng Dụng DSC 16 Bit Trong Hệ Thống Điều Khiển Tự Động Tòa Nhà.pdf
  216  LVTS-2010 - Ứng Dụng Giải Thuật Di Truyền Mờ Cho Bài Toán Quản Lý Hàng Đợi Tích Cực (AQM) Trong Viến Thông.pdf
  217  LVTS-2011 - Các Cơ Chế Định Tuyến Qos Và Thuật Toán Mở Đường Ngắn Nhất Đầu Tiên (OSPF) Mở Rộng.pdf
  218  LVTS-2011 - Các Thủ Tục Lớp Giao Vận Internet Và TCP, UDP Cho Mạng Không Dây.pdf
  219  LVTS-2011 - Công Nghệ Wimax Và Ứng Dụng Tại Thành Phố Thái Nguyên.pdf
  220  LVTS-2011 - Giao Tiếp Với Vi Điều Khiển ARM.pdf
  221  LVTS-2011 - Giải Pháp Thiết Kế Nâng Cao Vùng Phủ Sóng Thông Tin Di Động Bên Trong Toàn Nhà Cao Tầng.pdf
  222  LVTS-2011 - Khảo Sát Và Đánh Giá Lớp Vật Lý Thông Tin Di Động Thế Hệ 3.pdf
  223  LVTS-2011 - Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Dịch Tần Đến Hệ Thống MB-OFDM.pdf
  224  LVTS-2011 - Kiến Trúc Chương Trình Đảm Bảo Yêu Cầu Chất Lượng Dịch Vụ Trong Mạng WIMAX.pdf
  225  LVTS-2011 - Lưu Và Cập Nhật Động Dữ Liệu Lên Website Cho Mạng Cảm Biến Không Dây.pdf
  226  LVTS-2011 - Mã Hóa Video Mở Rộng Được.pdf
  227  LVTS-2011 - Mã Không Gian Tần Số Thích Nghi Trong Hệ MIMO - OFDM.pdf
  228  LVTS-2011 - Mã Khối Không Thời Gian Trong Hệ Thông Tin Băng Rộng.pdf
  229  LVTS-2011 - Mô Phỏng Vùng Phủ Sóng Di Động Trong Nhà Dùng Wireless Insite.pdf
  230  LVTS-2011 - Mạng Riêng Ảo Và Bảo Mật Trong Mạng Riêng Ảo.pdf
  231  LVTS-2011 - Một Số Vấn Đề Xử Lý Thực Tế Cho Tín Hiệu EEG.pdf
  232  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Chế Tạo Cảm Biến Thủy Âm Quang Sợi (Sonar Quang Sợi).pdf
  233  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Các Công Nghệ Cơ Bản Và Úng Dụng Truyền Hình Di Động.pdf
  234  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Công Nghệ Truy Nhập Gói Đường Lên Tốc Độ Cao-HSUPA.pdf
  235  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Công Nghệ Truyền Thông Qua Đường Dây Điện Lực Ứng Dụng Cho Hệ Thống Điều Khiển Ngôi Nhà.pdf
  236  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Hiệu Năng Của Kênh Truyền Tin Số Trong Hệ Thống Thông Tin Vệ Tinh.pdf
  237  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Lược Đồ Chia Sẻ Bí Mật Và Ứng Dụng Của Chúng Vào Việc Thi Tuyển Sinh Đại Học.pdf
  238  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Máy Giao Dịch Tự Động ATM Trong Hệ Thống Ngân Hàng.pdf
  239  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Nâng Cao Chất Lượng Mạch Vòng Điều Chỉnh Lưu Lượng.pdf
  240  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Nâng Cao Hiệu Năng Mạng Thông Tin Vệ Tinh Bộ Công An.pdf
  241  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Phương Pháp Tối Ưu Hóa Trong Mạng GSM.pdf
  242  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo Nguồn Các Dòng Và Bộ ổn Định Nhiệt Độ Cho Laser Bán Dẫn Công Suất Cao.pdf
  243  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thiết Kế Mẫu Anten Có Độ Lợi Cao Dùng Trong Truyền Thông Điểm - Điểm.pdf
  244  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thiết Kế Thiết Bị Huấn Luyện Báo Vụ Trên Công Nghệ DSPIC.pdf
  245  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Và Chế Tạo Bộ Lọc Quang (Băng Rộng Và Băng Hẹp) Dựa Trên Cơ Sở Màng Đa Lớp Silic Xốp.pdf
  246  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Radar Thụ Động Sử Dụng Tín Hiệu Phát Thanh Truyền Hình Tại Việt Nam.pdf
  247  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Điều Khiển Giám Sát Các Thiết Bị Trong Trạm Viễn Thông Qua Mạng Truyền Thông.pdf
  248  LVTS-2011 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Chế Tạo Máy Phát Radar Tầm Thấp Dải Sóng DM Theo Nguyên Lý Cộng Công Suất Trong Máy.pdf
  249  LVTS-2011 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Và Chế Tạo Mô Đun Phát Công Suất Cho Đài Ra Đa Thế Hệ Mới Làm Việc Trong Dải Sóng DM.pdf
  250  LVTS-2011 - Nghiên Cứu, Thiết Kế, Chế Tạo Thiết Bị Phát Mã Nhận Biết Chủ Quyền Quốc Gia Theo Tiêu Chuẩn ICAO Dùng Cho Hàng Không Dân Dụng.pdf
  251  LVTS-2011 - Nghiên Cứu, Ứng Dụng Công Nghệ Pon Để Quy Hoạch, Nâng Cấp Và Tối Ưu Hóa Mạng Truyền Dẫn 3G WCDMA.pdf
  252  LVTS-2011 - Nâng Cao Chất Lượng Hệ Thống Tích Hợp INS-GPS Sử Dụng Bộ Lọc Kalman Mở Rộng.pdf
  253  LVTS-2011 - Nội Suy Ảnh Sử Dụng Các Ràng Buộc Hình Học.pdf
  254  LVTS-2011 - Phát Triển Các Thuật Toán Nội Suy Tăng Cường Tốc Độ Video - Frame Tại Đầu Thu Nâng Cao Chất Lượng Hiển Thị Video Trên Các Thiết Bị Hiển Thị.pdf
  255  LVTS-2011 - Phát Triển Thuật Toán Tăng Cường Chất Lượng Video Ở Đầu Thu.pdf
  256  LVTS-2011 - Thiết Kế Và Xây Dựng Bộ Điều Khiển Điểm Sáng Trong Hệ Thống Chiếu Sáng Đô Thị.pdf
  257  LVTS-2011 - Thiết Kế, Mô Phỏng Bộ Lọc Thông Dải Tích Cực Siêu Cao Tần Băng S Dùng Công Nghệ CMOS Và Phần Mềm Cadence.pdf
  258  LVTS-2011 - Thực Tại Ảo Cho Điều Khiển Từ Xa.pdf
  259  LVTS-2011 - Truyền Hình Số Thế Hệ 2 (DVB-S2) Dùng Mã LDPC.pdf
  260  LVTS-2011 - Tính Toán Đường Truyền Tối Ưu Cho Khách Hàng Của VINASAT 1.pdf
  261  LVTS-2011 - Xây Dựng Hệ Thống Máy Phát Dữ Liệu Vô Tuyến Sử Dụng Công Nghệ OFDM Cho Phát Thanh Số Và Truyền Dữ Liệu.pdf
  262  LVTS-2011 - Xây Dựng Hệ Thống Truyền Thông Vô Tuyến Đảm Bảo An Toàn Thông Tin.pdf
  263  LVTS-2011 - Xây Dựng Thuật Toán Ẩn Lỗi Hiệu Quả Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Truyền Video Trên Kênh Truyền Vô Tuyến.pdf
  264  LVTS-2011 - Đo Kiểm Chất Lượng Mạng Thông Tin Di Động Mặt Đất Của Việt Nam Qua Một Số Tiêu Chuẩn.pdf
  265  LVTS-2011 - Định Vị Thiết Bị Di Động Bằng Công Nghệ Bluetooth.pdf
  266  LVTS-2011 - Ứng Dụng Kỹ Thuật Phân Lập Không - Thời Gian Trong Hệ Mimo.pdf
  267  LVTS-2011 - Ứng Dụng Phương Pháp Giảm Bậc Mô Hình Trong Xây Dựng Cấu Trúc Mạng Quản Lý Viễn Thông.pdf
  268  LVTS-2011 - Ứng Dụng Thuật Toán Music Trong Định Hướng Sóng Đến Đối Với Hệ Anten Mảng Tròn.pdf
  269  LVTS-2012 - Cấu Hình Lại Phần Cứng Trong Kiến Trúc Hệ Thống Nhúng Như Một Khả Năng Tăng Tính Linh Hoạt Của Hệ Thống Tự Động.pdf
  270  LVTS-2012 - Hiệu Quả Của Mẫu Pilot Cho Ước Lượng Kênh Truyền Dẫn OFDM.pdf
  271  LVTS-2012 - Hệ Thống Truyền Dẫn Quang Tốc Độ Cao.pdf
  272  LVTS-2012 - Kỹ Thuật Lấy Mẫu Nén Và Áp Dụng Vào Kỹ Thuật Mã Mạng.pdf
  273  LVTS-2012 - Kỹ Thuật OFDM Và Ứng Dụng Trong Wimax.pdf
  274  LVTS-2012 - Kỹ Thuật Phân Tập Thời Gian Và Thiết Kế Mã Quay.pdf
  275  LVTS-2012 - Kỹ Thuật Đồng Bộ Trong Truyền Dẫn OFDM.pdf
  276  LVTS-2012 - Liên Kết Mã Nguồn Và Mã Kênh.pdf
  277  LVTS-2012 - Mã Giao Hoán Cho Trao Đổi Tối Ưu Trong Hệ Mimo.pdf
  278  LVTS-2012 - Mã Hóa Và Nén Tín Hiệu Âm Thanh Ứng Dụng Trong Phát Thanh Số.pdf
  279  LVTS-2012 - Mã Khối Không Thời Gian Trực Giao Và Điều Chế Lưới.pdf
  280  LVTS-2012 - Mã Trước Trong Hệ Thống Mimo Đa Người Dùng.pdf
  281  LVTS-2012 - Mô Hình Triển Khai IPTV Của VNPT Tại Hà Nội Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ.pdf
  282  LVTS-2012 - Mô Phỏng Vùng Phủ Sóng Di Động Cho Vùng Ngoại Thành Dùng Wireless Insite.pdf
  283  LVTS-2012 - Mạng Wimax Và Kỹ Thuật Điều Chế OFDM Trong Mạng Wimax.pdf
  284  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Hệ Thống Thông Tin Cáp Sợi Quang WNM Và Ứng Dụng Cho Đường Trục Viễn Thông Bắc Nam.pdf
  285  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Mã Sửa Lỗi Trong Mạng Cảm Biến Không Dây.pdf
  286  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Một Số Phương Pháp Bảo Mật Mạng Thông Tin Di Động 3G Tại Việt Nam.pdf
  287  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Một Số Phương Pháp Trong Nhận Dạng Tiếng Nói.pdf
  288  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Phương Pháp Tăng Chất Lượng Dịch Vụ Truyền Video Trên Mạng Không Dây.pdf
  289  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo Bộ Phát Dữ Liệu Không Dây ở Dải Sóng UHF.pdf
  290  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Về Hệ Thống Hàng Đợi Và Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Mô Hình Trên Công Cụ Mô Phỏng GPSS.pdf
  291  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Xây Dựng Máy Thu Tín Hiệu Số Dựa Trên Vi Mạch TMS320C6713.pdf
  292  LVTS-2012 - Nghiên Cứu, Sử Dụng Công Nghệ PLC Để Thiết Kế Bộ Điều Khiển Thiết Bị Điện Ứng Dụng Tại Trường.pdf
  293  LVTS-2012 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Bộ Thu Thập Xử Lý Cảnh Báo Ngoài Cho Tủ BTS Ericcsson.pdf
  294  LVTS-2012 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Bộ Điều Khiển Thiết Bị Điện Sử Dụng Công Nghệ Truyền Thông Qua Mạng Internet.pdf
  295  LVTS-2012 - Nghiên Cứu, Áp Dụng Phân Hệ Đa Phương Tiện IP Trong Mạng Viễn Thông Việt Nam.pdf
  296  LVTS-2012 - Nghiên Cứu, Áp Dụng Về Chuyển Mạch Nhãn Đa Giao Thức Trong Mạng Viễn Thông Việt Nam.pdf
  297  LVTS-2012 - Nghiên Cứu, Ứng Dụng Công Nghệ Pon Để Quy Hoạch, Nâng Cấp, Tối Ưu Hóa Việc Phân Bổ Vị Trí Và Tần Số.pdf
  298  LVTS-2012 - Nâng Cao Hiệu Năng Mạng Adhoc Đa Chặng.pdf
  299  LVTS-2012 - Phân Tích Đánh Giá Một Số Thuật Toán Quản Lý Hàng Đợi Tích Cực Trong TCP Network.pdf
  300  LVTS-2012 - Phân Tập Đa Người Dùng Trong Hệ Thông Tin Băng Rộng.pdf
  301  LVTS-2012 - Quy Hoạch Mạng Vô Tuyến UMTS 3G Và Áp Dụng Triển Khai Cho Mạng Vinaphone Khu Vực Tp Bắc Ninh.pdf
  302  LVTS-2012 - Quản Lý, Giám Sát Và Điều Khiển Thiết Bị Bằng Phần Mềm Trên Android Thông Qua Mạng Điện Thoại Di Động.pdf
  303  LVTS-2012 - Sửa Lỗi Mạng Sử Dụng Mã Hóa Không Gian Con.pdf
  304  LVTS-2012 - Thiết Kế, Mô Phỏng Cấu Trúc Đầu Phun Mực Thông Minh.pdf
  305  LVTS-2012 - Thử Nghiệm Thiết Bị Điều Khiển Giám Sát Dòng Điện Thông Qua Mạng GSM.pdf
  306  LVTS-2012 - Truyền Hình Số Mặt Đất Theo Tiêu Chuẩn DVB - T2 Và Kết Quả Đo Kiểm Thực Tế Tại Việt Nam.pdf
  307  LVTS-2012 - Vấn Đề PAPR Trong OFDM Và Các Biện Pháp Khắc Phục.pdf
  308  LVTS-2012 - Xây Dựng Mô Hình Và Thiết Kế Bộ Điều Khiển Cân Bằng Robot Hai Bánh Sử Dụng Vi Điều Khiển PIC.pdf
  309  LVTS-2012 - Điều Khiển Chống Tắc Nghẽn Trong Mạng NGN Toàn IP.pdf
  310  LVTS-2012 - Điều Khiển Các Thiết Bị Điện Từ Xa Qua Mạng Internet.pdf
  311  LVTS-2012 - Điều Khiển Rô Bốt Trên Quỹ Đạo Cho Trước Dạng Phức Tạp Ứng Dụng Nội Suy Spline.pdf
  312  LVTS-2012 - Đo Kiểm Đánh Giá Can Nhiễu Mạng Truyền Hình Cáp.pdf
  313  LVTS-2012 - Đo Kiểm Đánh Giá Can Nhiễu Mạng Truyền Hình Số Di Động.pdf
  314  LVTS-2012 - Đo Lường Thông Tin Cáp Sợi Quang.pdf
  315  LVTS-2012 - Ứng Dụng Công Nghệ RFID Vào Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự.pdf
  316  LVTS-2012 - Ứng Dụng Lý Thuyết Điều Khiển Vào Thang Máy.pdf
  317  LVTS-2013 - Bộ Phát Chuyển Tiếp Truyền Hình Kênh UHF.pdf
  318  LVTS-2013 - Các Giao Thức Trong Mạng Quang Chuyển Mạch Tự Động (ASON) Và Ứng Dụng Thực Tế Công Nghệ ASON Vào Mạng Truyền Dẫn Của VTN.pdf
  319  LVTS-2013 - Công Nghệ LTE Và Vấn Đề Chuẩn Quốc Gia Cho Thiết Bị Đầu Cuối Áp Dụng Tại Việt Nam.pdf
  320  LVTS-2013 - Dung Năng Đa Người Dùng Và Kỹ Thuật SIC.pdf
  321  LVTS-2013 - Dung Năng Đa Người Dùng Và Truyền Thông Cơ Hội.doc
  322  LVTS-2013 - Kiểm Chuẩn Chất Lượng Điện Thoại Di Động Trên Dây Chuyền Sản Xuất.pdf
  323  LVTS-2013 - Mã Hóa Mạng Không Dây Sử Dụng Giao Thức ALOHA.pdf
  324  LVTS-2013 - Méo Tín Hiệu Trong Truyền Dẫn Vô Tuyến Số Dung Lượng Lớn Và Các Biện Pháp Khắc Phục.pdf
  325  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Kết Nối Mạng Cho Giao Thông Thông Minh.pdf
  326  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Các Phương Pháp Đánh Giá Chất Lượng Video Trong Các Ứng Dụng Đa Phương Tiện.pdf
  327  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Công Nghệ Phát Thanh Số Và Khả Năng Ứng Dụng Tại Việt Nam.pdf
  328  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Cơ Chế Đảm Bảo Chất Lượng Dịch Vụ Trong Mạng LTE.pdf
  329  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Cơ Chế Đảm Bảo Chất Lượng Dịch Vụ Trong Mạng Wimax.pdf
  330  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Kiến Trúc, Ứng Dụng IMS Và Giải Pháp Triển Khai IMS Tại VNPT.pdf
  331  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Một Số Phương Pháp Tổng Hợp Tiếng Nói.pdf
  332  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Thiết Chế Tạo Hệ Thống Phát Hiện Ngã Ở Người Cao Tuổi Ứng Dụng Cảm Biến Gia Tốc Và Truyền Tin Không Dây.pdf
  333  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Thiết Kế Và Khảo Sát Hoạt Động Của Cảm Biến Gyroscopes.pdf
  334  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Và Thiết Kế Bộ Chuyển Đổi Buck.pdf
  335  LVTS-2013 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Và Chế Tạo Hệ Thống Truyền Nhận Dữ Liệu Vô Tuyến Theo Chuẩn Giao Tiếp ZIGBEE.pdf
  336  LVTS-2013 - Nâng Cao Chất Lượng Ảnh Chụp Siêu Âm Cắt Lớp Dùng Phương Pháp Nội Suy.pdf
  337  LVTS-2013 - Phân Tích Dung Lượng Kênh UWB Sử Dụng Kỹ Thuật Đảo Ngược Miền Thời Gian.pdf
  338  LVTS-2013 - Sử Dụng Bộ Lọc Kalman Nâng Cao Chất Lượng Động Cơ Bước.pdf
  339  LVTS-2013 - Thiết Kế Chế Tạo Cảm Biến Dòng Chảy Dựa Trên Nguyên Lý Kiểu Tụ Và Kiểu Áp Trở.pdf
  340  LVTS-2013 - Tối Ưu Hóa Mạng 3G.pdf
  341  LVTS-2013 - Xây Dựng Phương Pháp Chuẩn Hóa Đầu Đo Khí Ứng Dụng Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (WSN- Wireless Sensor Network) Để Giám Sát Môi Trường.pdf
  342  LVTS-2013 - Áp Dụng Kỹ Thuật Lấy Mẫu Nén Hỗn Loạn Và Kỹ Thuật Trải Phổ Trong Chụp Ảnh Cộng Hưởng Từ Song Song.pdf
  343  LVTS-2013 - Đánh Giá Hiệu Năng Của Một Số Thuật Toán Lập Lịch Trên Đường Downlink Trong Mạng LTE.pdf
  344  LVTS-2013 - Ảnh Hưởng Của Mã Mạng Lớp Vật Lý Tới Dư Lượng Kênh Trong Mạng OFDM.pdf
  345  LVTS-2013 - Ứng Dụng Khuếch Đại Quang Sợi Trong Truyền Dẫn Quang WDM.pdf
  346  LVTS-2013 - Ứng Dụng Kỹ Thuật Kết Hợp Tần Số Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Ảnh Siêu Âm Cắt Lớp.pdf
  347  LVTS-2014 - Công Nghệ WCDMA Và Phiên Bản HSPA.pdf
  348  LVTS-2014 - Giải Pháp Femtocell Cho Mạng Thông Tin Di Động Trong Tòa Nhà Cao Tầng.pdf
  349  LVTS-2014 - Hệ Thống Theo Dõi Chuyển Động Của Xe Ô Tô Sử Dụng Cảm Biến Gia Tốc.pdf
  350  LVTS-2014 - Kỹ Thuật Mã Trước Đường Xuống Trong Hệ Thống MIMO Kích Thước Lớn.pdf
  351  LVTS-2014 - Kỹ Thuật Bảo Mật Trong Thông Tin Di Động.pdf
  352  LVTS-2014 - Mạng Di Động Ảo MVNO Và Mô Hình Triển Khai Phù Hợp Tại Việt Nam.pdf
  353  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Để Sử Dụng TCP-IP Cho Mạng Cảm Biến Không Dây (Wireless Sensor Networks).pdf
  354  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Công Nghệ TV White Space Và Khả Năng Ứng Dụng Tại Việt Nam.pdf
  355  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Cải Tiến Thiết Bị Gây Nhiễu Liên Lạc Qua Điện Thoại Di Động.pdf
  356  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Giải Thuật Phân Tuyến Cân Bằng Năng Lượng Mạng WSN.pdf
  357  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Giải Thuật Phân Tuyến Nhiều Nút SINK Cho WSN.pdf
  358  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Giải Thuật Thứ Bậc Nhóm Thích Ứng Năng Lượng Thấp.pdf
  359  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Khả Năng Phủ Sóng Internet Trên Địa Bàn Thành Phố Huế Sử Dụng Phần Mềm Mô Phỏng Điện Từ Trường Wireless Insite.pdf
  360  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Khảo Sát Các Thuộc Tính Của MIB Trong Các Thiết Bị DSLAM Của VNPT Tỉnh Thành Phố Phục Vụ Cho Công Tác Đo Chất Lượng Đường Dây Thuê Bao XDSL.pdf
  361  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Mô Hình Mạng Femtocell Nhận Thức Cho Thông Tin Di Động Sau Thế Hệ Thứ 4.pdf
  362  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Hệ Thống DVB-T2.pdf
  363  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Một Số Thuật Giải Định Tuyến Giảm Thiểu Tiêu Thụ Năng Lượng Trong Mạng Cảm Biến Không Dây-WSN.pdf
  364  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Nền Tảng Phân Phối Và Một Số Giải Pháp Mạng Cung Cấp Dịch Vụ.pdf
  365  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Thiết Kế Mô Phỏng Cảm Biến Giọt Chất Lỏng Dựa Trên Nguyên Lý FPM.pdf
  366  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Thuật Toán Di Truyền Và Ứng Dụng Thiết Kế Anten Chấn Tử Đối Xứng.pdf
  367  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Và Thiết Kế Mạng Cảm Biến Không Dây Phục Vụ Cảnh Báo Trượt Lở Đất.pdf
  368  LVTS-2014 - Nghiên Cứu, Chế Tạo Cảm Biến Dòng Chảy Dựa Trên Nguyên Lý Cảm Biến Tụ Điện Đồng Phẳng.pdf
  369  LVTS-2014 - Nghiên Cứu, Phân Tích Giải Pháp Mobile Backhaul Và Ứng Dụng Triển Khai Trên Mạng Viễn Thông Của VNPT.pdf
  370  LVTS-2014 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Bộ Khuếch Đại Lock-In Tương Tự Ứng Dụng Trong Kính Hiển Vi Lực Nguyên Tử (Atomic Force Microscopy).pdf
  371  LVTS-2014 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Và Mô Phỏng Vi Cảm Biến Lực Áp Trở.pdf
  372  LVTS-2014 - Nghiên Cứu, Thiết Kế, Mô Phỏng Vi Cảm Biến Lực Ba Chiều Dựa Trên Nguyên Lý Áp Điện Trở Và Cấu Trúc Tập Trung Áp Lực.pdf
  373  LVTS-2014 - Nghiên Cứu, Tìm Hiểu Một Số Thuật Toán Cơ Bản Về Phân Nhóm Dữ Liệu Trên Cơ Sở Dữ Liệu Không Gian.pdf
  374  LVTS-2014 - Nhận Biết Gai Động Kinh Tự Động Từ Tín Hiệu EEG Thô.pdf
  375  LVTS-2014 - Nâng Cao Độ Chính Xác Định Vị Robot Bằng Phương Pháp Tổng Hợp Dữ Liệu Cảm Biến Lập Mã Quang Với Bộ Lọc Kalman Mở Rộng.pdf
  376  LVTS-2014 - Phân Tích Các Nhân Tố Cơ Bản Tạo Nên Tính Ưu Việt Của Tiêu Chuẩn Truyền Hình Số (DVB-T2) So Với DVB-T.pdf
  377  LVTS-2014 - Phân Tập Giao Thoa Trong Hệ Thống Tế Bào OFDM.pdf
  378  LVTS-2014 - Phân Tập Đa Người Dùng Trong Hệ OFDM.pdf
  379  LVTS-2014 - Thiết Kế Hệ Thống Giám Sát Điều Khiển Thiết Bị Điện Ứng Dụng Công Nghệ Zingbee 802.15.4 Và Ethernet.pdf
  380  LVTS-2014 - Thiết Kế Hệ Thống Thu Phát Tín Hiệu Mã Dải Sóng UHF Phục Vụ Truyền Tin Bí Mật.pdf
  381  LVTS-2014 - Thiết Kế Hệ Thống Điều Khiển Xa Qua Đường Dây Thoại Trên Cơ Sở Của Chip DTMF.pdf
  382  LVTS-2014 - Thiết Kế Máy Thu Thông Tin Vệ Tinh Băng Tần C.pdf
  383  LVTS-2014 - Thiết Kế Mô Phỏng Chế Tạo Anten Mạch Dải Dual-Band Cho Wlan.pdf
  384  LVTS-2014 - Thiết Kế Mô Phỏng Máy Phát Công Suất Tín Hiệu Dải Rộng Điều Chế Mã Pha Barker 13 Phần Tử Dùng Cho Radar Tầm Thấp.pdf
  385  LVTS-2014 - Thiết Kế, Chế Tạo Hệ Thống Điều Khiển Chuyển Động Máy In Sử Dụng Thuật Toán PID Kết Hợp LFFC.pdf
  386  LVTS-2014 - Thực Thi Thời Gian Thực Mô Hình Thuật Toán MELP Trên Bộ Xử Lý Tín Hiệu Số TMS320C5509.pdf
  387  LVTS-2014 - Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Mạng Truyền Dẫn Quang VNPT Quảng Nam.pdf
  388  LVTS-2014 - Tiếp Cận Các Ứng Dụng Giao Thức Truyền Thông Không Dây Miwi PRO.pdf
  389  LVTS-2014 - Truyền Dẫn Truyền Hình Số Độ Nét Cao Qua Vệ Tinh Theo Chuẩn DVB - S2 Sử Dụng Giải Thuật Điều Chế Và Mã Hóa Thích Nghi - ACM.pdf
  390  LVTS-2014 - Truyền Hình Số Mặt Đất DVB-T2 Và Kết Quả Đo Kiểm Thực Tế Tại Việt Nam.pdf
  391  LVTS-2014 - Truyền Thông Chuyển Tiếp Hai Chiều Trong Môi Trường Vô Tuyến Nhận Thức.pdf
  392  LVTS-2014 - Vấn Đề Qos Trong Mạng NGN- Áp Dụng Trong Mạng NGN-VNPTI.pdf
  393  LVTS-2014 - Xây Dựng Hệ Thống Giao Tiếp Giữa Thiết Bị INS-GPS Và Trạm Điều Khiển Trung Tâm.pdf
  394  LVTS-2014 - Xây Dựng Hệ Thống Hiển Thị Thông Tin Hình Ảnh Thông Qua Mạng Internet.pdf
  395  LVTS-2014 - Điều Chế OFDM Trong Truyền Hình Số Mặt Đất DVB-T.pdf
  396  LVTS-2014 - Đo Lường Điều Khiển Từ Xa Qua Mạng Điện Thoại Di Động Bằng Modulsim900 Kết Nối Vi Điều Khiển Atmega8.pdf
  397  LVTS-2014 - Định Vị Robot Sử Dụng Công Nghệ Truyền Thông Ánh Sáng Nhìn Thấy Kết Hợp Với Bộ Lọc Kalman Mở Rộng.pdf
  398  LVTS-2014 - Ứng Dụng Cảm Biến 3D Kinect Trong Nhận Diện Ngôn Ngữ Cử Chỉ Tiếng Việt Hỗ Trợ Việc Giao Tiếp Với Người Khuyết Tật Khiếm Thính.pdf
  399  LVTS-2014 - Ứng Dụng Smartphone Cho Điện Tâm Đồ Không Dây.pdf
  400  LVTS-2014 - Ứng Dụng Vi Mạch Điện Tử Arduino Mega Trong Cài Đặt Thuật Toán Điều Khiển Ổn Định Vị Trí Con Lắc.pdf
  401  LVTS-2015 - Giám Sát Hoạt Động Gia Súc Sử Dụng Cảm Biến Gia Tốc 3 Chiều.pdf
  402  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Thủ Tục Phân Tuyến AODV Trong Mạng Cảm Biến Không Dây Và Thực Nghiệm Trên Phần Mềm Opnet.pdf
  403  LVTS-2015 - Kỹ Thuật Truyền Thông Hợp Tác Cho Mạng Vô Tuyến Có Ý Thức.pdf
  404  LVTS-2015 - Mô Hình Chuyển Mạch Kênh Đa Xử Lý Trong Mạng Lõi Hệ Thống Thông Tin Di Động.pdf
  405  LVTS-2015 - Mô Hình Hóa Và Mô Phỏng Trượt Đất Gây Ra Do Mưa.pdf
  406  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Các Luật Điều Khiển Hiện Đại Trên Mô Hình Robot Cân Bằng.pdf
  407  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Các Tham Số Ảnh Hưởng Cự Ly Phát Hiện Mục Tiêu Rada.pdf
  408  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Hệ Thống Dẫn Đường Quán Tính Không Đế.pdf
  409  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Khả Năng Phát Hiện Mục Tiêu Của Radar.pdf
  410  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Bệnh Động Mạch Vành Lên Tín Hiệu Điện Tim.pdf
  411  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Kỹ Thuật Chiếu Sáng Hiệu Quả Và Tiết Kiệm Điện Năng.DOC
  412  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Mạng Tự Tổ Chức Dựa Vào Thuật Toán Điều Khiển Fuzzy Q-Learning.pdf
  413  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Năng Lượng Đường Truyền Của Hệ Thống Vệ Tinh Vinasat I.pdf
  414  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Nền Tảng Cung Cấp Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng Cho Mạng Di Động 3G.pdf
  415  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Phân Tích Nguyên Lý Hoạt Động Hệ Thống Điều Chế Đa Tần Trực Giao (OFDM) Ứng Dụng Trong Truyền Hình Số Mặt Đất.pdf
  416  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Phương Pháp Chống Pha Đinh Đối Với Hệ Thống Thông Tin Vô Tuyến Dưới Nước.pdf
  417  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo Bộ Khuếch Đại Tạp Âm Thấp Tín Hiệu Siêu Cao Tần Băng X.pdf
  418  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Nội Bộ Kết Nối Thiết Bị Vô Tuyến Cho Hệ Thống Tăng Thiết Giáp.pdf
  419  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Thiết Kế Mảng Tái Cấu Hình Kiến Trúc Thô CGRA Ứng Dụng Cho Kỹ Thuật Điều Khiển.pdf
  420  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Thiết Kế, Chế Tạo Khối Trung Tần Và Khuếch Đại Thị Tần Đài Rađa MP-102.pdf
  421  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Triển Khai Công Nghệ Cáp Quang GPON Tại FPT Telecom Hải Phòng.pdf
  422  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Triển Khai Mạng LTE Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf
  423  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Tối Ưu Hóa Mạng Lưới Mobifone Trung Tâm V.pdf
  424  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Và Thiết Kế Anten Băng Kép Cho Công Nghệ 4G Và Bluetooth.pdf
  425  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Và Thiết Kế Bộ Ghép Kênh Xen-Rớt Quang Cấu Hình Được COADM 4x4.pdf
  426  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Cụm Cảm Biến Sử Dụng Cho Hệ Thống Cảnh Báo Sạt Lở Đất.pdf
  427  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Một Số Hệ Đo Mưa ứng Dụng Vào Hệ Thống Cảnh Báo Trượt Đất.pdf
  428  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Về Mã Trải Phổ Và Ứng Dụng Của Nó Trong Kỹ Thuật Đa Truy Nhập Phân Chia Theo Mã (CDMA).pdf
  429  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Thiết Bị Chỉ Báo Góc Lái Trên Tàu Thủy.pdf
  430  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỹ Thuật Beamforming Sử Dụng Antenna Mảng Trong Mạng Tế Bào Hệ Thống Thông Tin Di Động.pdf
  431  LVTS-2015 - Nghiên Cứu, Chế Tạo Mạng Cảm Biến Không Dây Giám Sát Nhiệt Độ, Độ Ẩm Môi Trường.pdf
  432  LVTS-2015 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Thay Thế Bộ Điều Khiển Mô Hình Cánh Tay Robot Tại Phòng Thí Nghiệm Của Trường.pdf
  433  LVTS-2015 - Nghiên Cứu, Đánh Giá Mạng PS Core Và Ứng Dụng Tại Mobifone.pdf
  434  LVTS-2015 - Quy Hoạch Vùng Phủ Sóng DVB - T2 Tại Quảng Trị.pdf
  435  LVTS-2015 - Quy Trình, Kỹ Thuật Định Vị Phát Xạ Gây Can Nhiễu Trong Kiểm Soát Tần Số Vô Tuyến Điện.pdf
  436  LVTS-2015 - Quản Lý Di Động Trong Hệ Thống Mạng Di Động Nhận Thức Femtocell.pdf
  437  LVTS-2015 - Sensor Cảm Biến Dòng Chảy Chất Lỏng.pdf
  438  LVTS-2015 - Thiết Kế Hệ Đo Tính Chất Vật Lý Của Gốm Áp Điện Dựa Trên Chuẩn Không Dây Zigbee.pdf
  439  LVTS-2015 - Tìm Điểm Cân Bằng Truyền Tin Trong Mạng Femtocell Sử Dụng Thuật Toán Gradient Search.pdf
  440  LVTS-2015 - Xây Dựng Hệ Thống Thu Phát Băng Hẹp Dải Tần UHF Có Khả Năng Thay Đổi Tham Số Thu Phát Và Các Dạng Điều Chế Số Khác Nhau.pdf
  441  LVTS-2015 - Điều Khiển Giảm Can Nhiễu Giữa Các Tế Bào Trong Hệ Thống LTE.pdf
  442  LVTS-2015 - Ước Lượng Kênh Dựa Trên Phân Tích Trị Riêng Cho Hệ Thống Mimo Kích Thước Lớn.pdf
  443  LVTS-2016 - Các Phương Pháp Thiết Kế Mạch Điện Tử.pdf
  444  LVTS-2016 - Công Nghệ Truyền Tải Bước Sóng 100 Gbps.pdf
  445  LVTS-2016 - Cơ Chế Quản Lý Chuyển Giao Kết Nối Trong Mạng LTE Nền Tảng Femtocell.pdf
  446  LVTS-2016 - Khôi Phục Ảnh Siêu Âm Cắt Lớp Sử Dụng DBIM Hỗ Trợ Bởi Quyết Định Ngưỡng.pdf
  447  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Giải Pháp Triển Khai UMTS 900 MHZ Tại Trung Tâm Mạng Lưới Mobifone Miền Bắc.pdf
  448  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Mô Hình Đảm Bảo An Toàn Truyền Tin Dựa Trên Chữ Ký Số Và Chứng Chỉ Số.pdf
  449  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Phát Triển Cảm Biến Điện Dung Vi Lỏng Phát Hiện Tế Bào Sống A549.pdf
  450  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Phương Pháp Xử Lý Tín Hiệu Ảnh H264-H265-MP4AVC Và Các Chuẩn Nén - Đi Sâu Chuẩn MP4 - Ứng Dụng Truyền Hình Trên Internet.pdf
  451  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Thiết Kế Khối Điều Khiển Nhiệt La Bàn Điện GKU-1M Trên Các Tàu Hải Quân.pdf
  452  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Thiết Kế Và Chế Tạo Cảm Biến Tụ Phẳng.pdf
  453  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Thiết Kế, Chế Tạo Thiết Bị Thu Nhập Và Xử Lý Tín Hiệu Điện Tim 12 Đạo Trình.pdf
  454  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Và Phân Tích Bộ Mã Hóa Video Dùng Cho Mạng Sensor.pdf
  455  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Và Đánh Giá Các Giải Pháp Kỹ Thuật Về Đa Truy Nhập Đa Song Mang MC-MA.pdf
  456  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Xây Dựng Công Cụ Đo Kiểm Và Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Di Động 4G (LTE).pdf
  457  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Và Giải Pháp Hạn Chế Nhiễu Cho Thiết Bị Đo Điện Áp Sử Dụng Trong Lĩnh Vực Đo Lường Kiểm Tra Trang Thiết Bị Sonar Quân Sự.pdf
  458  LVTS-2016 - Nghiên Cứu, Xây Dựng Hệ Đo Cảnh Báo Ô Nhiễm Không Khí Trong Tòa Nhà.pdf
  459  LVTS-2016 - Nhận Diện Các Dạng Bề Mặt Phục Vụ Phân Loại Vật Thể Sử Dụng Camera RGB-D.pdf
  460  LVTS-2016 - Phương Pháp Xác Định Chuyển Động Dựa Trên Đặc Tính Của Mắt Người Đối Với Thành Phần Xám.pdf
  461  LVTS-2016 - Thiết Kế Bộ Lọc Kalman Để Tính Toán Ước Lượng Đường Di Chuyển Của Thiết Bị Khảo Sát.pdf
  462  LVTS-2016 - Thiết Kế Mạng Viễn Thông 4G Tại Hải Phòng.pdf
  463  LVTS-2016 - Thiết Kế, Chế Tạo Bộ Khuếch Đại Tạp Âm Thấp Với Cơ Chế Bảo Vệ Dùng Cho Radar Sóng Centimet.pdf
  464  LVTS-2016 - Thiết Kế, Chế Tạo Và Thử Nghiệm Cảm Biến Góc Nghiêng Điện Tử Cấu Trúc Hai Pha Lỏng - Khí.pdf
  465  LVTS-2016 - Truyền Dẫn Quang Sợi Kết Hợp Tốc Độ 100 Gbps.pdf
  466  LVTS-2016 - Tạo Ảnh Mật Độ Sử Dụng Kỹ Thuật Tán Xạ Ngược.pdf
  467  LVTS-2016 - Xử Lý Ảnh Video Theo Thời Gian Thực Trên Kit STM32.pdf
  468  LVTS-2016 - Đánh Giá, Phân Tích Và So Sánh Hiệu Suất Của Hai Bộ Mã Hóa Video H.265 Và H.264.pdf
  469  LVTS-2017 - Gán Nhãn Ảnh Tự Động Sử Dụng Kết Hợp Nhiều Nguồn Thông Tin.pdf
  470  LVTS-2017 - Một Phương Pháp Thiết Kế Bộ Lọc Số Bậc Thấp.pdf
  471  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Thuật Toán Học Máy Áp Dụng Cho Hệ Thống Giám Sát Và Nhận Dạng Hành Vi Trên Bò.pdf
  472  LVTS-2017 - Nghiên Cứu, Chế Tạo Hệ Thống Giám Sát Điều Khiển Cho Trạm Điện Phân Phối.pdf
  473  LVTS-2017 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Hệ Thống Truyền Thông Cho Trạm Điện Phân Phối Sử Dụng Scada.pdf
  474  LVTS-2017 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Hệ Thống Điều Khiển Thiết Bị Bù Cos Tĩnh Sử Dụng Thyristor.pdf
  475  LVTS-2017 - Đánh Giá Mạng Thông Tin Di Động 3G Tại Chi Nhánh Viettel Thái Nguyên.pdf
  476  LVTS-2017 - Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Kênh Fading Đối Với Điều Chế Không Gian.pdf
  477  LVTS-2018 - Nghiên Cứu, Thiết Kế, Chế Tạo Hê Thống Cảm Biến Vi Lỏng Phát Hiên Vật Thể Trong Kênh Dẫn.pdf
  478  LVTS-2018 - Ứng Dụng Biến Đổi Wavelet Cho Trích Chọn Đặc Trưng Tín Hiệu Điện Não Trong Hệ Thống Nhận Dạng Cảm Xúc.pdf
  479  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Phát Triển Cảm Biến Biến Dạng Sử Dụng Chất Lỏng Dẫn Điện.pdf
  480  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Phát Triển Cảm Biến Không Dây LC Phát Hiện Độ Dẫn Của Dung Dịch.pdf
  481  LVTS-2019 - Nghiên Cứu, Phát Triển Một Cảm Biến Đo Biến Dạng Ứng Dụng Cho Các Thiết Bị Mặc Được.pdf
  482  LVTS-2019 - Nghiên Cứu, Thiết Kế, Chế Tạo Bộ Nạp Điện Không Dây Cho Điện Thoại Di Động.pdf
  483  LVTS-2019 - Thực Thi Hệ Thống IPS Trên Điện Thoại Thông Minh.pdf
  484  LVTS-2019 - Điều Khiển Robot Bám Mục Tiêu Dựa Trên Xử Lý Ảnh.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TmPu2N_d7QrRoVlmiL7248tkHtehG961
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 6, 2020

Share This Page