DVD eBook Luận Văn Điện Điện Tử - Chuyên Ngành Mạng Và Hệ Thống Điện

Discussion in 'Chuyên Ngành Mạng Và Hệ Thống Điện' started by admin, Sep 23, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Điện Điện Tử
  Chuyên Ngành Mạng Và Hệ Thống Điện
  80 Quyển | 700 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-1992 - Áp Dụng Nguyên Lý Tự Động Thiết Kế Để Phân Tích Và Lựa Chọn Cấu Trúc Các Hệ Thống Cung Cấp Điện Đô.pdf
  02  LATS-2008 - Xây Dựng Giải Thuật Thích Nghi Điều Khiển Tối Ưu Máy Phát Điện Đồng Bộ Trên Cơ Sở Công Nghệ Mạng.pdf
  03  LATS-2008 - Ứng Dụng Mạng Nơron Và Logic Mờ Vào Nhận Dạng Đánh Giá Trong Hệ Thống Điện.pdf
  04  LATS-2015 - Nhận Dạng Các Hiện Tượng Quá Độ Điện Bằng Wavelet Và Áp Dụng Cho Hệ Thống Điện Việt Nam.pdf
  05  LVTN-2006 - Thiết Kế Hệ Thống Cung Cấp Điện Cho Nhà Máy Chế Tạo Máy Bay.pdf
  06  LVTN-2010 - Thiết Kế Cung Cấp Điện Cho Một Xí Nghiệp Công Nghiệp.pdf
  07  LVTN-2010 - Tổng Quan Tự Động Hóa Bảo Mật Tòa Nhà - Thiết Kế Bộ Điều Khiển Cửa Tự Động Có Bảo Mật.pdf
  08  LVTS-2005 - Chất Lượng Điện Năng.pdf
  09  LVTS-2005 - Cải Tạo Mở Rộng Lưới Điện Truyền Tải Có Xét Đến Khả Năng Tải Bằng Phương Pháp Nhánh Và Cận.pdf
  10  LVTS-2005 - Dự Báo Nhu Cầu Điện Năng Việt Nam Từ Năm 2005 Đến 2020 Bằng Phương Pháp Đa Hồi Quy.pdf
  11  LVTS-2005 - Lựa Chọn Điểm Phân Đoạn Hợp Lý Trong Lưới Điện Trung Áp.pdf
  12  LVTS-2005 - Nghiên Cứu Mô Hình Lai Ghép Các Nguồn Năng Lượng Mới Và Tái Tạo Đối Với Các Khu Tái Định Cư Và Vùng Sâu Vùng Xa.pdf
  13  LVTS-2005 - Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Cơ Cấu Các Thành Phần Phụ Tải Tham Gia Vào Đồ Thị Phụ Tải Của Hệ Thống Điện.pdf
  14  LVTS-2005 - Phân Tích Cơ Cấu Thành Phần Phụ Tải Trong Đồ Thị Phụ Tải Hệ Thống Điện Thành Phố Thanh Hóa.pdf
  15  LVTS-2005 - Sử Dụng Hệ Thống Tự Động Hoá Lưới Điện Phân Phối (DAS) Trong Việc Xây Dựng Lại Cấu Trúc Lưới Điện.pdf
  16  LVTS-2005 - Tính Toán Các Thông Số Chính Và Các Chế Độ Làm Việc Của Đường Dây Truyền Tải Điện Siêu Cao Áp Xoay Chiều Liên Kết Giữa Việt Nam - Trung Quốc.pdf
  17  LVTS-2005 - Tính Toán Phát Thải Trong Công Nghiệp Năng Lượng Và Biện Pháp Khắc Phục.pdf
  18  LVTS-2005 - Tính Toán Phân Tích Chế Độ Xác Lập Và Nghiên Cứu Ứng Dụng Thiết Bị Bù Có Điều Khiển SVC Vào Lưới Truyền Tải Việt Nam.pdf
  19  LVTS-2005 - Tính Toán Phân Tích Ổn Định Động Của Hệ Thống Điện Việt Nam Và Nghiên Cứu Hệ Thống Điện Việt Nam Và Nghiên Cứu Thiết Bị Bù Dọc Có Điều Khiển TCSC.pdf
  20  LVTS-2005 - Đánh Giá Một Số Chỉ Tiêu Dùng Trong Quy Hoạch Phát Triển Và Cải Tạo Lưới Phân Phối.pdf
  21  LVTS-2005 - Đánh Giá Tác Động Của DSM Đến Các Chỉ Tiêu Kinh Tế - Kỹ Thuật Khi Áp Dụng DSM Trong Hệ Thống Cung Cấp Điện Đô Thị Và Đề Xuất Các Giải Pháp Tiết Kiệm Điện.pdf
  22  LVTS-2005 - Đánh Giá Độ Tin Cậy Của Hệ Thống Thông Tin Điện Lực.pdf
  23  LVTS-2006 - Dự Báo Nhu Cầu Điện Năng Của Tp.Hà Nội Từ Năm 2006 Đến Năm 2015.pdf
  24  LVTS-2006 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Kỹ Thuật Nâng Cao Khả Năng Truyền Tải Của Hệ Thống Tách Lưới Mua Điện Trung Quốc Qua Hướng Lào Cai.pdf
  25  LVTS-2006 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Điện Của Điện Lực Cầu Giấy-Hà Nội.pdf
  26  LVTS-2006 - Nghiên Cứu Giải Pháp Sử Dụng Tuyến Cáp Ngầm Trung Áp Liên Thống Giữa Các Trạm Biến Áp 110KV Nâng Cao Độ Tin Cậy Cung Cấp Điện Tại Hà Nội.pdf
  27  LVTS-2006 - Nghiên Cứu Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Cáp Ngầm Cao Áp.pdf
  28  LVTS-2006 - Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Hệ Thống Tự Động Phân Phối Cho Lưới Điện Quận Đống Đa-Hà Nội.pdf
  29  LVTS-2006 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Môi Trường Đến Các Điện Thủy Tinh Làm Việc Trên Lưới Điện 110KV Ở Quảng Ninh.pdf
  30  LVTS-2006 - Phối Hợp Các Thiết Bị Bảo Vệ Và Tự Động Hóa Trong Lưới Điện Trung Áp.pdf
  31  LVTS-2006 - Tính Toán Đứt Dây Trong Hệ Thống Điện Việt Nam.pdf
  32  LVTS-2007 - Nghiên Cứu Giải Pháp Chống Sét Cho Các Đối Tượng Thuộc Khu Vực Nhà Điều Khiển Của Trạm Biến Áp.pdf
  33  LVTS-2007 - Nghiên Cứu Đánh Giá Sụt Giảm Điện Áp Ngắn Hạn (SAG) Trong Lưới Phân Phối Điện.pdf
  34  LVTS-2007 - Đánh Giá Chất Lượng Của Sóng Hài Đến Chất Lượng Điện Năng Trong Lưới Phân Phối.pdf
  35  LVTS-2008 - Chức Năng Và Hiệu Quả Điều Khiển Của Một Số Thiết Bị Facts Trong Hệ Thống Điện Có Các Đường Dây Siêu Cao Áp.pdf
  36  LVTS-2008 - Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Và Giảm Tốt Thất Điện Năng Trên Lưới Điện Phân Phối Quận Long Biên.pdf
  37  LVTS-2008 - Các Phương Pháp Phân Tích Hệ Thống Điện Ứng Dụng Lập Chương Trình Hỗ Trợ Các Phương Pháp Giảng Dạy Phân Tích Lưới.pdf
  38  LVTS-2008 - Lựa Chọn Tiết Diện Dây Dẫn Theo Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường.pdf
  39  LVTS-2008 - Mạch Đo Hiện Tượng Phóng Điện Cục Bộ (Partial Discharge)-Thiết Kế Bộ Analyser Hiển Thị Trên Màn Hình Tinh Thể Lỏng.pdf
  40  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Hệ Thống Bảo Vệ Chống Mất Điện Trên Diện Rộng.pdf
  41  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Khả Năng Chuẩn Hóa Các Thiết Bị Bảo Vệ Và Tự Động Hóa Lưới Điện Trung Áp 22KV.pdf
  42  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Hệ Thống Scada Cho Lưới Điện 110KV Trên Địa Bàn Hà Tây.pdf
  43  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Phương Thức Bảo Vệ Rơle Với Mức Dự Phòng Hợp Lý Cho Trạm Biến Áp.pdf
  44  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Quá Trình Quá Độ Điện Áp Khi Đóng Cắt Một Số Phần Tử Trên Hệ Thống Tải Điện 500KV.pdf
  45  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Thiết Kế Hệ Thống Điều Khiển Kích Từ Cho Máy Phát Nhà Máy Thủy Điện.pdf
  46  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Tác Động Của DSM Đến Các Chỉ Tiêu Kinh Tế - Kỹ Thuật Của Hệ Thống Cung Cấp Điện Đô Thị Và Các Giải Pháp Thực Hiện.pdf
  47  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Cáp Ngầm Cao Áp.pdf
  48  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Tính Toán, Thiết Kế Hệ Thống Cáp Ngầm 220KV Vượt Kênh Đình Vũ.pdf
  49  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Hệ Thống Điều Khiển Tích Hợp Trạm Biến Áp 110KV.pdf
  50  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lò Hồ Quang Điện Đến Chất Lượng Điện Năng Ở Các Khu Công Nghiệp.pdf
  51  LVTS-2008 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Và Chế Tạo Board Mạch Xây Dựng Thí Nghiệm Phục Vụ Giảng Dạy Kỹ Thuật.pdf
  52  LVTS-2008 - Phân Tích Các Sơ Đồ Đường Dây Dài 500 Kv.pdf
  53  LVTS-2008 - Phối Hợp Các Thông Số Phụ Tải Thu Nhập Từ SCADA-DMS - Xác Định Các Điểm Mở Tối Ưu Cho Lưới Điện Phân Phối Trung Thế Theo Chế Độ Tải.pdf
  54  LVTS-2008 - Tự Động Hóa Quá Trình Sản Xuất - Chaysavanh Inthakham.pdf
  55  LVTS-2008 - Xác Định Vị Trí Đặt SVC Để Nâng Cao Ổn Định Điện Áp.pdf
  56  LVTS-2008 - Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát, Điều Khiển Bằng Máy Tính Trạm Biến Áp Dựa Trên RTU.pdf
  57  LVTS-2008 - Đánh Giá Hiện Trạng Lưới Điện Quận Đống Đa Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Điện Năng.pdf
  58  LVTS-2008 - Đánh Giá Sụt Giảm Điện Áp Ngắn Hạn Trên Lưới Điện Truyền Tải.pdf
  59  LVTS-2008 - Đánh Giá Tính Chọn Lọc Của Thiết Bị Bảo Vệ Trên Lưới Điện 220KV Miền Mắc Bằng Phần Mềm Aspen Oneliner.pdf
  60  LVTS-2008 - Đánh Giá, Dự Báo Các Chế Độ Vận Hành Hệ Thống Điện 110KV Khu Vực Miền Trung Giai Đoạn 2008 - 2010 Có Xét Đến Năm 2015.pdf
  61  LVTS-2009 - Hiệu Quả Của Thiết Bị Facts Đối Với Hiện Tượng Sụp Đổ Điện Áp.pdf
  62  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Bộ Lọc Và Bù Công Suất Phản Kháng Dùng Thiết Bị Điện Tử Công Suất.pdf
  63  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Các Vấn Đề Ảnh Hưởng Đến Việc Đánh Giá Chất Lượng Điện Năng Trong Lưới Phân Phối.pdf
  64  LVTS-2009 - Tính Toán Tổn Thất Trong Hệ Thống Cung Cấp Điện Xét Đến Phương Thức Vận Hành Và Hiệu Quả Kinh Tế.pdf
  65  LVTS-2009 - Xây Dựng Chương Trình Tính Toán Chế Độ Xác Lập Của Hệ Thống Điện Bao Gồm Thiết Bị Bù Có Điều Khiển SVC Phục Vụ Giảng Dạy.pdf
  66  LVTS-2009 - Đánh Giá Tác Động Của DSM Đến Các Chỉ Tiêu Kinh Tế - Kỹ Thuật Khi Áp Dụng DSM Trong Hệ Thống Cung Cấp Điện Đô Thị (HTCCĐT) Của Thị Xã Tuyên Quang.pdf
  67  LVTS-2010 - Sử Dụng Thiết Bị Tự Động Cách Ly Phần Tử Sự Cố Trong Lưới Điện Phân Phối Nhằm Nâng Cao Độ Tin Cậy.pdf
  68  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Tìm Hiểu Các Phương Pháp Quy Hoạch Lưới Phân Phối Điện.pdf
  69  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Hệ Thống Kích Từ Có Xét Đến Bộ Ổn Định Công Suất - PSS.pdf
  70  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Bài Toán Tối Ưu Công Suất Của Hệ Thống Chuyển Đổi Năng Lượng Gió.pdf
  71  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Bài Toán Tối Ưu Hóa Công Suất Tuabin Gió.pdf
  72  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Bộ Lọc Tích Cực Cho Cơ Sở Sản Xuất Công Nghiệp Cụ Thể Ở Khu Công Nghiệp Trà Đa - Gia Lai.pdf
  73  LVTS-2012 - Nâng Cao Độ Tin Cậy Lưới Điện Phân Phối Bằng Thiết Bị Tự Động Đóng Lặp Lại Và Dao Phân Đoạn Tự Động.pdf
  74  LVTS-2012 - Quy Hoạch, Cải Tạo Lưới Điện Phân Phối Cho Thị Xã Sông Công (Thái Nguyên) Giai Đoạn Từ 2012 Đến 2020.pdf
  75  LVTS-2012 - Điều Khiển Hệ Tay Máy Và Robot Di Động Ứng Dụng Trong Công Nghệ Hàn.pdf
  76  LVTS-2012 - Điều Khiển Động Cơ Không Đồng Bộ Theo Phương Pháp Field Oriented Control (FOC) Sử Dụng Bộ Điều Khiển Mờ.pdf
  77  LVTS-2013 - Phân Tích Ảnh Hưởng Của Sóng Hài Trong Trạm Bù Công Suất Phản Kháng Kiểu SVC Và Những Giải Pháp Khắc.pdf
  78  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Các Phương Pháp Thông Minh Để Phân Loại Và Định Vị Sự Cố Trên Đường Dây.pdf
  79  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Giá Điện Có Xét Yếu Tố Dự Phòng Và Sự Cố Trong Thị Trường Điện.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wFYSgI5bNugmZ7BlzzUFs8Fit4sVQnJd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 15, 2020

Share This Page