DVD eBook Luận Văn Giáo Dục - Chuyên Ngành Giáo Dục Mầm Non

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Jun 3, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Giáo Dục
  Chuyên Ngành Giáo Dục Mầm Non
  208 Quyển | 500 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-2017 - Sử Dụng Trò Chơi Nhằm Phát Triển Khả Năng Định Hướng Không Gian Cho Trẻ 5-6 Tuổi.docx
  002  LATS-2019 - Giáo Dục Kĩ Năng So Sánh Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Qua Hoạt Động Hình Thành Biểu Tượng Hình Dạng.pdf
  003  LATS-2019 - Hình Thành Kĩ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Dân Tộc H'mông.pdf
  004  LATS-2020 - Giáo Dục Kĩ Năng Hợp Tác Cho Trẻ 4-5 Tuổi Ở Trường Mầm Non.pdf
  005  LVTN-2013 - Một Số Hình Thức Tổ Chức Các Hoạt Động Đưa Dân Ca Đến Với Trẻ Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi.pdf
  006  LVTN-2013 - Phương Pháp Dàn Dựng Chương Trình Ca Múa Nhạc Cho Trẻ Mầm Non.pdf
  007  LVTN-2013 - Thiết Kế Một Số Trò Chơi Học Tập Nhằm Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ Mẫu Giáo 4 - 5 Tuổi.pdf
  008  LVTN-2013 - Thực Trạng Phụ Huynh Chuẩn Bị Cho Trẻ Vào Lớp 1 Tại Một Số Trường Mầm Non Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  009  LVTN-2013 - Xây Dựng Thư Viện Video Các Tiết Mục Ca Múa Nhạc Hỗ Trợ Giáo Viên Mầm Non Dàn Dựng Chương Trình Văn Nghệ.pdf
  010  LVTN-2013 - Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Việc Xây Dựng Bài Tập Nhằm Củng Cố Một Số Kỹ Năng Sống Cần Thiết Cho Trẻ 5-6 Tuổi.pdf
  011  LVTN-2014 - Cải Biên Một Số Trò Chơi Phục Vụ Hoạt Động Âm Nhạc Cho Trẻ 5-6 Tuổi.pdf
  012  LVTN-2014 - Dạy Học Chủ Đề Bản Thân Cho Trẻ Mầm Non Dựa Vào Lý Thuyết Tháp Nhu Cầu Của Maslow.pdf
  013  LVTN-2014 - Dạy Học Chủ Đề Thực Vật Theo Thuyết Đa Trí Tuệ Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi.pdf
  014  LVTN-2014 - Giáo Dục Hành Vi Cho Trẻ Rối Loạn Tăng Động Giảm Chú Ý Trong Lớp Học Hòa Nhập Mầm Non.pdf
  015  LVTN-2014 - Giáo Dục Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Trẻ 4 - 5 Tuổi Thông Qua Dạy Học Chủ Đề Trường Mầm Non.pdf
  016  LVTN-2014 - Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Thông Qua Dạy Học Chủ Đề Bản Thân.pdf
  017  LVTN-2014 - Hướng Dẫn Dạy Học Chủ Đề Mùa Xuân Cho Trẻ 4 - 5 Tuổi Theo Hướng Tích Hợp.pdf
  018  LVTN-2014 - Hướng Dẫn Trẻ 5 - 6 Tuổi Khám Phá Chủ Đề Nghề Nghiệp Thông Qua Hoạt Động Góc.pdf
  019  LVTN-2014 - Lựa Chọn Bài Tập Luyện Kỹ Năng Hát Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi.pdf
  020  LVTN-2014 - Một Số Biện Pháp Rèn Luyện Kĩ Năng Ca Hát Cho Trẻ Mầm Non 5 - 6 Tuổi.pdf
  021  LVTN-2014 - Phát Triển Chú Ý Cho Trẻ Mắc Hội Chứng Adhd Trong Lớp Học Hòa Nhập Mầm Non.pdf
  022  LVTN-2014 - Phát Triển Kĩ Năng Tương Tác Xã Hội Cho Trẻ Rối Loạn Phổ Tự Kỉ Lứa Tuổi Mầm Non.pdf
  023  LVTN-2014 - Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ 3-4 Tuổi Thông Qua Các Clip Quảng Cáo.pdf
  024  LVTN-2014 - Sử Dụng Bài Tập Nghe Nhạc Cho Trẻ 4 - 5 Tuổi Theo Chủ Đề Gia Đình.pdf
  025  LVTN-2014 - Đưa Một Số Bài Hát Dân Ca Vào Chương Trình Giáo Dục Âm Nhạc Cho Trẻ Mầm Non 5 - 6 Tuổi.pdf
  026  LVTN-2016 - Giáo Dục Hành Vi Cho Trẻ ADHD Trong Lớp Học Hòa Nhập Mầm Non.pdf
  027  LVTN-2016 - Lựa Chọn Bài Tập Nâng Cao Hiệu Quả Phát Triển Sức Nhanh Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Trường Mầm Non Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  028  LVTN-2016 - Một Số Biện Pháp Tổ Chức Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Vẽ Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Trường Mầm Non Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  029  LVTN-2016 - Mở Rộng Vốn Từ Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Qua Tập Thơ Góc Sân Và Khoảng Trời Của Nhà Thơ Trần Đăng Khoa.pdf
  030  LVTN-2016 - Nội Dung, Biện Pháp Giúp Trẻ Mẫu Giáo Nhỡ Nói Đúng Ngữ Pháp Thông Qua Các Hoạt Động Giáo Dục Tìm Hiểu Về Chủ Đề Thế Giới Động Vật.pdf
  031  LVTN-2016 - Nội Dung, Biện Pháp Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ Mẫu Giáo Nhỡ Thông Qua Các Hoạt Động Giáo Dục Tìm Hiểu Về Thế Giới Thực Vật.pdf
  032  LVTN-2016 - Phát Triển Chủ Đề Nước Và Các Hiện Tượng Tự Nhiên Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Theo Hướng Tích Hợp.pdf
  033  LVTN-2016 - Phát Triển Tư Duy Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Lớp 5A1 Trường Mầm Non Trưng Nhị - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Qua Đồ Chơi, Trò Chơi Thông Minh.pdf
  034  LVTN-2016 - Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ Mầm Non Thông Qua Hoạt Động Cho Trẻ Làm Quen Với Môi Trường Xung Quanh.pdf
  035  LVTN-2016 - Phương Pháp Dạy Học Trực Quan Trong Việc Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Làm Quen Với Chữ Cái.pdf
  036  LVTN-2016 - Rèn Khả Năng Diễn Đạt Mạch Lạc Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Qua Trò Chơi Đóng Kịch.pdf
  037  LVTN-2016 - Rèn Kỹ Năng Diễn Đạt Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Qua Việc Kể Lại Những Chuyện Đã Chứng Kiến Hoặc Tham Gia.pdf
  038  LVTN-2016 - Rèn Luyện Phát Âm Cho Trẻ 4 - 5 Tuổi Thông Qua Trò Chơi Học Tập.pdf
  039  LVTN-2016 - Sử Dụng Các Vật Liệu Tự Nhiên Vào Hoạt Động Tạo Hình Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Trường Mầm Non Xuân Hòa.pdf
  040  LVTN-2016 - Thiết Kế Và Tổ Chức Hoạt Động Góc Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Ở Trường Mầm Non.pdf
  041  LVTN-2016 - Tổ Chức Hoạt Động Góc Tích Hợp Hình Thành Biểu Tượng Toán Cho Trẻ Mẫu Giáo Nhỡ.pdf
  042  LVTN-2016 - Vận Dụng Phương Pháp Reggio Emilia Trong Giáo Dục Khoa Học Cho Trẻ Mầm Non.pdf
  043  LVTN-2016 - Vận Dụng Đa Dạng Các Phương Tiện Và Vật Liệu Trong Hoạt Động Vẽ Của Trẻ Mẫu Giáo Lớn Trường Mầm Non Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  044  LVTN-2016 - Vận Dụng Đồ Chơi Và Trò Chơi Trong Hoạt Động Tạo Hình Nhằm Phát Triển Khả Năng Sáng Tạo Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Trường Mầm Non Đại Mạch - Đông Anh - Hà Nội.pdf
  045  LVTN-2016 - Xây Dựng Các Trò Chơi Rèn Phát Âm Cho Trẻ Mẫu Giáo Bé.pdf
  046  LVTN-2016 - Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Trò Chơi Ném Bóng Trong Phát Triển Sức Mạnh Cho Trẻ 5-6 Tuổi Ở Trường Mầm Non Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  047  LVTN-2016 - Đánh Giá Kĩ Năng Định Hướng Trong Không Gian Của Trẻ Mẫu Giáo Nhỡ Trường Mầm Non Ngô Quyền - Thành Phố Vĩnh Yên.pdf
  048  LVTN-2016 - Đề Xuất Biện Pháp Dạy Trẻ Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi Định Hướng Trong Không Gian Thông Qua Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất.pdf
  049  LVTN-2016 - Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Trẻ Tìm Hiểu Về Chủ Đề Quê Hương - Đất Nước.pdf
  050  LVTN-2016 - Ứng Dụng Trò Chơi Vận Động Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Phát Triển Sức Bền Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Trường Mầm Non Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  051  LVTN-2017 - Biện Pháp Giúp Trẻ Mẫu Giáo 3 - 4 Tuổi Hiểu Nghĩa Của Từ.pdf
  052  LVTN-2017 - Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Thể Dục Sáng Cho Trẻ Mẫu Giáo 4 - 5 Tuổi Trường Mầm Non Hoa Hồng - Phúc Yên.pdf
  053  LVTN-2017 - Giáo Dục Khoa Học Cho Trẻ 3 - 4 Tuổi Theo Quan Điểm Shichida.pdf
  054  LVTN-2017 - Hình Thành Biểu Tượng Hình Dạng Cho Trẻ 5-6 Tuổi Thông Qua Trò Chơi Học Tập.pdf
  055  LVTN-2017 - Hình Thành Biểu Tượng Số Lượng Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Thông Qua Hoạt Động Vẽ.pdf
  056  LVTN-2017 - Lựa Chọn Bài Tập Nâng Cao Kỹ Năng Bật Xa Cho Trẻ 4-5 Tuổi Trường Mầm Non Hùng Vương Phúc Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  057  LVTN-2017 - Lựa Chọn Bài Tập Nâng Cao Kỹ Năng Ném Xa Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi Trường Mầm Non Tiền Phong A - Mê Linh - Hà Nội.pdf
  058  LVTN-2017 - Lựa Chọn Một Số Trò Chơi Bóng Đá Nhằm Phát Triển Sức Nhanh Cho Các Bé Trai (5 - 6 Tuổi) Trường Mầm Non Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  059  LVTN-2017 - Lựa Chọn Một Số Trò Chơi Trong Phát Triển Sức Nhanh Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Trường Mầm Non Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  060  LVTN-2017 - Phát Triển Kĩ Năng Chơi Cho Trẻ Tự Kỷ 3 - 4 Tuổi Trong Lớp Học Hòa Nhập Ở Trường Mầm Non.pdf
  061  LVTN-2017 - Sử Dụng Hệ Thống Giao Tiếp Tăng Cường Và Thay Thế Cho Trẻ Tự Kỉ Trong Lớp Học Hòa Nhập Ở Trường Mầm Non.pdf
  062  LVTN-2018 - Biện Pháp Dạy Học Nghe Nhạc Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn 5 - 6 Tuổi Tại Trường Mầm Non Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  063  LVTN-2018 - Biện Pháp Hình Thành Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Thông Qua Hoạt Động Góc.pdf
  064  LVTN-2018 - Biện Pháp Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Hình Thành Biểu Tượng Kích Thước Cho Trẻ 4 - 5 Tuổi Ở Trường Mầm Non.pdf
  065  LVTN-2018 - Biện Pháp Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Hình Thành Biểu Tượng Số Lượng Cho Trẻ 5-6 Tuổi.pdf
  066  LVTN-2018 - Bồi Dưỡng Năng Lực Cốt Lõi Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Các Hoạt Động Tạo Hình.pdf
  067  LVTN-2018 - Bồi Dưỡng Năng Lực Ngữ Pháp Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Hoạt Động Khám Phá Khoa Học.pdf
  068  LVTN-2018 - Bồi Dưỡng Năng Lực Tạo Lập Lời Nói Mạch Lạc Cho Trẻ Mẫu Giáo Nhỡ Thông Qua Việc Giúp Trẻ Làm Quen Với Tác Phẩm Thơ.pdf
  069  LVTN-2018 - Dạy Trẻ 5-6 Tuổi Kể Chuyện Theo Tranh Ở Trường Mầm Non Hoa Mai - Yên Bái.pdf
  070  LVTN-2018 - Giá Trị Nội Dung Và Nghệ Thuật Thơ Dương Thuấn Viết Cho Thiếu Nhi.pdf
  071  LVTN-2018 - Giá Trị Nội Dung Và Nghệ Thuật Tập Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi - Phong Thu.pdf
  072  LVTN-2018 - Giá Trị Nội Dung Và Nghệ Thuật Tập Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi Nguyễn Huy Tưởng.pdf
  073  LVTN-2018 - Giá Trị Nội Dung Và Nghệ Thuật Tập Thơ Bài Ca Trái Đất Của Định Hải.pdf
  074  LVTN-2018 - Giáo Dục Hành Vi Giao Tiếp Có Văn Hóa Cho Trẻ 3 - 4 Tuổi Trong Hoạt Động Vui Chơi.pdf
  075  LVTN-2018 - Giáo Dục Khoa Học Cho Trẻ Mầm Non (3 - 6 Tuổi) Theo Phương Pháp Montessori.pdf
  076  LVTN-2018 - Giáo Dục Âm Nhạc Cho Trẻ Mầm Non Thông Qua Các Sáng Tác Mới Dựa Trên Thể Loại Đồng Dao.pdf
  077  LVTN-2018 - Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Giờ Học Giáo Dục Thể Chất Cho Trẻ 4 - 5 Tuổi Trường Mầm Non Hoa Hồng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  078  LVTN-2018 - Khảo Sát Kiến Thức, Thực Hành Phòng Chống Bệnh Thiếu Máu Do Thiếu Sắt Của Các Bà Mẹ Nuôi Con Nhỏ Tại Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.pdf
  079  LVTN-2018 - Khảo Sát Kiến Thức, Thực Hành Phòng Chống Các Rối Loạn Do Thiếu Iot Của Phụ Nữ Trong Độ Tuổi Sinh Đẻ Tại Xã Long Khánh, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai.pdf
  080  LVTN-2018 - Lựa Chọn Trò Chơi Nâng Cao Sức Mạnh Cơ Chân Cho Trẻ 4 - 5 Tuổi Trường Mầm Non Phúc Thắng Phúc Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  081  LVTN-2018 - Lựa Chọn Trò Chơi Vận Động Phát Triển Năng Lực Phối Hợp Vận Động Cho Trẻ 4-5 Tuổi Trường Mầm Non Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  082  LVTN-2018 - Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Tạo Hình Qua Hoạt Động Vẽ Theo Mẫu Cho Trẻ 4-5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  083  LVTN-2018 - Một Số Biện Pháp Tổ Chức Hoạt Động Tạo Hình Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Xé Dán Cho Trẻ 5-6 Tuổi Trường Mầm Non Hoa Hồng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  084  LVTN-2018 - Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Giáo Dục Thẩm Mỹ Qua Hoạt Động Vẽ Trang Trí Cho Trẻ 4 - 5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tích Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  085  LVTN-2018 - Mở Rộng Vốn Từ Cho Trẻ 4 - 5 Tuổi Thông Qua Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề - Chủ Đề Nghề Nghiệp.pdf
  086  LVTN-2018 - Mở Rộng Vốn Từ Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Tại Trường Mầm Non Trưng Nhị - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  087  LVTN-2018 - Phát Triển Chủ Đề Giáo Dục Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Theo Tiếp Cận Đa Trí Tuệ.pdf
  088  LVTN-2018 - Phát Triển Các Kĩ Năng Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Hoạt Động Dạy Trẻ Kể Chuyện Sáng Tạo.pdf
  089  LVTN-2018 - Phát Triển Các Yếu Tố Phi Ngôn Ngữ Cho Trẻ Thông Qua Trò Chơi Đóng Vai.pdf
  090  LVTN-2018 - Phát Triển Khả Năng Sáng Tạo Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Qua Hoạt Động Tạo Hình Trên Khối Tại Trường Mầm Non Tiền Phong A, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  091  LVTN-2018 - Phát Triển Kĩ Năng So Sánh Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Trong Hoạt Động Hình Thành Biểu Tượng Hình Dạng.pdf
  092  LVTN-2018 - Phát Triển Lời Nói Mạch Lạc Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Thông Qua Các Bài Ca Dao, Đồng Dao.pdf
  093  LVTN-2018 - Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Một Số Trò Chơi Dân Gian Tại Trường Mầm Non Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội.pdf
  094  LVTN-2018 - Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Trò Chơi Học Tập Sử Dụng Phần Mềm Powerpoint 2010.pdf
  095  LVTN-2018 - Phát Triển Trí Thông Minh Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm.pdf
  096  LVTN-2018 - Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ Mầm Non Thông Qua Các Sáng Tác Thơ Phạm Hổ.pdf
  097  LVTN-2018 - Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ Mẫu Giáo Bé Thông Qua Các Tác Phẩm Văn Học Theo Chủ Đề Thế Giới Thực Vật.pdf
  098  LVTN-2018 - Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Các Bài Thơ Trong Chương Trình Phát Triển Ngôn Ngữ (Khảo Sát Tại Trường Mầm Non Ngô Quyền - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).pdf
  099  LVTN-2018 - Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Hoạt Động Làm Quen Môi Trường Xung Quanh Với Chủ Đề Gia Đình.pdf
  100  LVTN-2018 - Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Truyện Ngắn Của Nguyễn Nhật Ánh.pdf
  101  LVTN-2018 - Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Tập Thơ Anh Đom Đóm Của Nhà Thơ Võ Quảng.pdf
  102  LVTN-2018 - Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Việc Giúp Trẻ Tìm Hiểu Các Hiện Tượng Tự Nhiên.pdf
  103  LVTn-2018 - Phát Triển Vốn Từ Tiếng Anh Cho Trẻ 3 - 4 Tuổi Thông Qua Hoạt Động Kể Chuyện Cho Trẻ Nghe.pdf
  104  LVTN-2018 - Rèn Kĩ Năng Nói Có Ngữ Điệu Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi Thông Qua Dạy Trẻ Kể Chuyện Theo Kinh Nghiệm.pdf
  105  LVTN-2018 - Rèn Kĩ Năng Nói Đúng Ngữ Pháp Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Kể Chuyện Có Tranh Minh Họa.pdf
  106  LVTN-2018 - Sử Dụng Sản Phẩm Tự Tạo Bằng Những Vật Liệu Sẵn Có Trong Tự Nhiên Nhằm Phát Huy Khả Năng Sáng Tạo Cho Trẻ 5-6 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tích Sơn - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  107  LVTN-2018 - Sử Dụng Tranh Để Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ Mẫu Giáo Nhỡ Tại Trường Mầm Non Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội.pdf
  108  LVTN-2018 - Sử Dụng Vật Liệu Thiên Nhiên Trong Tổ Chức Hoạt Động Tạo Hình Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Trường Mầm Non Hoa Hồng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  109  LVTN-2018 - Thiết Kế Trò Chơi Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Qua Tập Thơ Ra Vườn Nhặt Nắng Của Tác Giả Nguyễn Thế Hoàng Linh.pdf
  110  LVTN-2018 - Thế Giới Nghệ Thuật Trong Tác Phẩm Đợi Mặt Trời Của Phạm Ngọc Tiến.pdf
  111  LVTN-2018 - Thực Trạng Hoạt Động Chăm Sóc Dinh Dưỡng Trẻ Tại Trường Mầm Non Bắc Sơn, Thành Phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình.pdf
  112  LVTN-2018 - Thực Trạng Hoạt Động Chăm Sóc Sức Khỏe Và Đảm Bảo An Toàn Cho Trẻ Tại Trƣờng Mầm Non Trƣng Nhị, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  113  LVTN-2018 - Thực Trạng Hoạt Động Chăm Sóc Sức Khỏe Và Đảm Bảo An Toàn Cho Trẻ Tại Trường Mầm Non Hoàng Lâu, Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  114  LVTN-2018 - Tìm Hiểu Nội Dung Và Nghệ Thuật Tác Phẩm Bí Mật Hồ Cá Thần C Nguyễn Quang Thiều.pdf
  115  LVTN-2018 - Tìm Hiểu Thực Trạng Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Ở Một Số Trường Mầm Non Khu Vực Đông Anh - Hà Nội.pdf
  116  LVTN-2018 - Tìm Hiểu Thực Trạng Giáo Dục Thẩm Mỹ Thông Qua Môn Học Tạo Hình Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Ở Trường Mầm Non Hoa Hồng, Thị Xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  117  LVTN-2018 - Tích Hợp Giáo Dục Thói Quen Vệ Sinh Cá Nhân Cho Trẻ 3 - 4 Tuổi Thông Qua Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin.pdf
  118  LVTN-2018 - Tổ Chức Hoạt Động Cho Trẻ Làm Quen Với Chữ Cái Ở Trường Mầm Non Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang.pdf
  119  LVTN-2018 - Tổ Chức Hoạt Động Hình Thành Biểu Tượng Số Lượng Cho Trẻ 5-6 Tuổi Việt Nam Theo Phương Pháp Dạy Học Montessori.pdf
  120  LVTN-2018 - Tổ Chức Hoạt Động Thực Hành Cuộc Sống Cho Trẻ 3 - 6 Tuổi Theo Phương Pháp Montessori.pdf
  121  LVTN-2018 - Vai Trò Của Âm Nhạc Trong Hoạt Động Kể Chuyện Cho Trẻ Ở Trường Mầm Non Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội.pdf
  122  LVTN-2018 - Văn Hóa Nam Bộ Trong Đất Rừng Phương Nam Của Đoàn Giỏi.pdf
  123  LVTN-2018 - Vận Dụng Nghệ Thuật Trang Trí Trong Các Trõ Chơi Dân Gian Vào Giáo Dục Thẩm Mỹ Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Tại Trường Mầm Non Đại Mạch - Xã Đại Mạch - Huyện Đông Anh - Thành Phố Hà Nội.pdf
  124  LVTN-2018 - Vận Dụng Phương Pháp Montessori Để Hình Thành Thói Quen Vệ Sinh Cho Trẻ 4 Tuổi Tại Trường Mầm Non Trưng Nhị - Thị Xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  125  LVTN-2018 - Vận Dụng Phương Pháp Montessori Để Hình Thành Thói Quen Vệ Sinh Cho Trẻ 5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Đồng Xuân, Thị Xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  126  LVTN-2018 - Vận Dụng Phương Pháp Steam Trong Tổ Chức Hoạt Động Tạo Hình Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Trường Mầm Non Văn Xá - Kim Bảng - Hà Nam.pdf
  127  LVTN-2018 - Vận Dụng Trò Chơi Học Tập Nhằm Nâng Cao Khả Năng Nhận Thức Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Qua Hoạt Động Chắp Ghép Tại Trường Mầm Non Văn Khê - Mê Linh - Hà Nội.pdf
  128  LVTN-2018 - Đa Dạng Hình Thức Tổ Chức Hoạt Động Vẽ Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Tại Trường Mầm Non Đỗ Đình Thiện - Lạc Thủy - Hòa Bình.pdf
  129  LVTN-2019 - Giáo Dục Kĩ Năng Hợp Tác Cho Trẻ 4-5 Tuổi Thông Qua Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề.pdf
  130  LVTN-2019 - Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Qua Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề.pdf
  131  LVTN-2019 - Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Trẻ Mầm Non Theo Phương Pháp Shichida.pdf
  132  LVTN-2019 - Giáo Dục Kỹ Năng Tự Phục Vụ Cho Trẻ 5-6 Tuổi Thông Qua Hoạt Động Sinh Hoạt Hàng Ngày.pdf
  133  LVTN-2019 - Giáo Dục Kỹ Năng Tự Phục Vụ Cho Trẻ Mẫu Giáo Qua Hoạt Động Khám Phá Khoa Học.pdf
  134  LVTN-2019 - Giáo Dục Thói Quen Hoạt Động Có Văn Hóa Cho Trẻ 5 Tuổi Thông Qua Tổ Chức Hoạt Động Vui Chơi Tại Trường Mầm Non Đại Thịnh, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  135  LVTN-2019 - Giáo Dục Văn Hóa Giao Tiếp Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Qua Việc Kể Chuyện Cho Trẻ Nghe.pdf
  136  LVTN-2019 - Hình Thành Biểu Tượng Số Lượng Cho Trẻ Mầm Non (3-6 Tuổi) Theo Phương Pháp Montessori.pdf
  137  LVTN-2019 - Một Số Biện Pháp Dàn Dựng Chương Trình Ca Múa Nhạc Tại Trường Mầm Non Hoa Hồng Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  138  LVTN-2019 - Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Âm Nhạc Trong Đời Sống Hàng Ngày Của Trẻ 5 - 6 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tiền Phong B.pdf
  139  LVTN-2019 - Một Số Biện Pháp Nâng Cao Khả Năng Vận Động Theo Nhạc Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tiền Phong B.pdf
  140  LVTN-2019 - Phát Triển Ngôn Ngữ Mạch Lạc Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Thông Qua Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề.pdf
  141  LVTN-2019 - Phát Triển Tình Cảm - Kĩ Năng Xã Hội Cho Trẻ 3-6 Tuổi Thông Qua Trò Chơi Tạo Hình Tại Trường Mầm Non Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  142  LVTN-2019 - Phát Triển Vốn Từ Cho Trẻ 5- 6 Tuổi Qua Các Hoạt Động Trải Nghiệm.pdf
  143  LVTN-2019 - Phát Triển Vốn Từ Tiếng Anh Cho Trẻ 5-6 Tuổi Thông Qua Trò Chơi Học Tập.pdf
  144  LVTN-2019 - Sử Dụng Trò Chơi Ném Bóng Phát Triển Sức Mạnh Tay Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Trường Mầm Non Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội.pdf
  145  LVTN-2019 - Thiết Kế Giáo Cụ Lĩnh Vực Thực Hành Cuộc Sống (Phương Pháp Montessori) Để Rèn Luyện Thói Quen Vệ Sinh Cho Trẻ 5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Thành Phố Hà Nội.pdf
  146  LVTN-2019 - Thiết Kế Hoạt Động Giáo Dục Stem Cho Trẻ Mầm Non.pdf
  147  LVTN-2019 - Thiết Kế Đồ Chơi Cho Trẻ Từ 3 - 6 Tuổi Trường Mầm Non Hoa Mai - Đông Anh - Hà Nội Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm.pdf
  148  LVTN-2019 - Thực Trạng Giáo Dục Dinh Dưỡng Và Sức Khỏe Cho Trẻ 4 - 5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tiền Phong B, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  149  LVTN-2019 - Thực Trạng Giáo Dục Dinh Dưỡng, Sức Khỏe Cho Trẻ 5-6 Tuổi Tại Trường Mầm Non Cổ Loa, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  150  LVTN-2019 - Thực Trạng Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Trẻ 5-6 Tuổi Thông Qua Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề Ở Một Số Trường Mầm Non Khu Vực Phúc Yên,Vĩnh Phúc.pdf
  151  LVTN-2019 - Tổ Chức Hoạt Động Khám Phá Khoa Học Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Theo Hướng Trải Nghiệm.pdf
  152  LVTN-2019 - Tổ Chức Hoạt Động Tạo Hình Cho Trẻ 5-6 Tuổi Trường Mầm Non Xuân Hòa Phúc Yên - Vĩnh Phúc Theo Quan Điểm Tích Hợp.pdf
  153  LVTN-2019 - Tổ Chức Hoạt Động Tạo Hình Cho Trẻ 5-6 Tuổi Tại Trường Mầm Non Đại Mạch- Đông Anh- Hà Nội Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm.pdf
  154  LVTN-2019 - Tổ Chức Trò Chơi Vận Động Vào Giờ Hoạt Động Ngoài Trời Phát Triển Sức Mạnh Chân Cho Trẻ 4 - 5 Tuổi Trường Mầm Non Hùng Vương - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  155  LVTN-2019 - Vận Dụng Phương Pháp Montessori Vào Tổ Chức Hoạt Động Tạo Hình Cho Trẻ Từ 3 - 6 Tuổi Trường Mầm Non Tích Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  156  LVTN-2019 - Đánh Giá Hoạt Động Hình Thành Biểu Tượng Số Lượng Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Dựa Vào Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin.pdf
  157  LVTN-2019 - Đề Xuất Và Tổ Chức Một Số Hoạt Động Giáo Dục Ý Thức Bảo Vệ Môi Trường Cho Trẻ 5 Tuổi Ở Trường Mầm Non Cổ Loa, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  158  LVTN-2019 - Ứng Dụng Tổ Hợp Khiêu Vũ Thể Thao Cơ Bản Phát Triển Khả Năng Phối Hợp Vận Động Cho Trẻ 4 - 5 Tuổi Trường Mầm Non Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.pdf
  159  LVTS-2013 - Biện Pháp Giáo Dục Tính Sáng Tạo Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Tại Góc Tạo Hình.pdf
  160  LVTS-2013 - Biện Pháp Nâng Cao Khả Năng So Sánh Của Trẻ Mẫu Giáo 5 – 6 Tuổi Trong Hoạt Động Làm Quen Với Môi Trường Xung Quanh Ở Một Số Trường Mầm Non Tại TPHCM.pdf
  161  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Khả Năng Hoạt Động Với Đồ Vật Của Trẻ 18 - 24 Tháng.pdf
  162  LVTS-2013 - Chuẩn Bị Học Viết Cho Trẻ 5-6 Tuổi Trước Khi Vào Lớp Một.pdf
  163  LVTS-2013 - Một Số Biện Pháp Giáo Dục Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Sử Dụng Năng Lượng Tiết Kiêm, Hiệu Quả.pdf
  164  LVTS-2013 - Một Số Biện Pháp Phát Triển Khả Năng Tưởng Tượng Sáng Tạo Của Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Trong Hoạt Động Kể Chuyện.pdf
  165  LVTS-2014 - Biện Pháp Giáo Dục Kỹ Năng Nhận Biết Và Thể Hiện Cảm Xúc Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Ở Một Số Trường Mầm Non Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  166  LVTS-2014 - Biện Pháp Giáo Dục Thói Quen Tiết Kiệm Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi Ở Một Số Trường Mầm Non Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  167  LVTS-2014 - Biện Pháp Giáo Dục Tính Thủ Lĩnh Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Tại Trường Mầm Non Phú Lý Huyện Vĩnh Cửu Tỉnh Đồng Nai.pdf
  168  LVTS-2014 - Biện Pháp Hình Thành Kỹ Năng Tiền Học Đọc Tiền Học Viết Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Tại Một Số Trường Mầm Non Huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương.pdf
  169  LVTS-2014 - Biện Pháp Nâng Cao Hứng Thú Học Tập Phần-Phương Pháp Cho Trẻ Mầm Non Làm Quen Với Tác Phẩm Văn Học- Cho Sinh Viên Sư Phạm Mầm Non-Trường Đại Học An Giang.pdf
  170  LVTS-2014 - Biện Pháp Nâng Cao Khả Năng Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Của Giáo Viên Trong Việc Tổ Chứ Hoạt Động Giáo Dục Tại Một Số Trường Mầm Non Nội Thành TPHCm.pdf
  171  LVTS-2014 - Biện Pháp Tổ Chức Môi Trường Chữ Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi.pdf
  172  LVTS-2014 - Nhận Thức Của Giáo Viên Mầm Non Về Cách Tiếp Cận Tích Hợp Trong Giáo Dục Mầm Non.pdf
  173  LVTS-2014 - Thiết Kế Các Bài Tập Giáo Dục Nhận Thức Về Bản Thân Cho Trẻ 5-6 Tuổi.pdf
  174  LVTS-2014 - Thiết Kế Trò Chơi Học Tập Nhằm Phát Triển Biểu Tượng Số Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi.pdf
  175  LVTS-2014 - Thử Nghiệm Mô Hình Dạy Học Theo Dự Án Với Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Tại Thành Phố Cà Mau.pdf
  176  LVTS-2014 - Thực Trạng Giáo Dục Kỹ Năng Xã Hội Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Trong Hoạt Động Vui Chơi Ở Một Số Trường Mầm Non Tại Thị Xã Dĩ An.pdf
  177  LVTS-2014 - Thực Trạng Sử Dụng Bộ Công Cụ Đánh Giá Sự Phát Triển Ngôn Ngữ Và Giao Tiếp Của Trẻ 5 Tuổi Tại Bình Dương.pdf
  178  LVTS-2014 - Thực Trạng Sử Dụng-Bộ Chuẩn Phát Triển Trẻ Em Năm Tuổi-Trong Tổ Chức Hoạt Động Phát Triển Thể Chất Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi.pdf
  179  LVTS-2014 - Thực Trạng Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Giải Quyết Vấn Đề Trong Hoạt Động Dạy Học Cho Trẻ 5-6 Tuổi Ở Một Số Trường Mầm Non Thành Phố Vũng Tàu.pdf
  180  LVTS-2014 - Tích Hợp Giáo Dục Nhận Thức Cảm Tính Với Việc Tổ Chức Hoạt Động Tạo Hình Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi.pdf
  181  LVTS-2014 - Xây Dựng Hệ Thống Trò Chơi Phát Triển Hành Động Tri Giác Cho Trẻ 3 - 4 Tuổi.pdf
  182  LVTS-2017 - Biện Pháp Giáo Dục Xúc Cảm Cho Trẻ 24 - 36 Tháng Tuổi Trường Mầm Non Liên Cơ Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  183  LVTS-2017 - Giáo Dục Biểu Tượng Toán Ban Đầu Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi Qua Trò Chơi.pdf
  184  LVTS-2017 - Giáo Dục Dinh Dưỡng Nhằm Dự Phòng Tình Trạng Còi Của Trẻ Mầm Non Ở Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội.pdf
  185  LVTS-2017 - Giáo Dục Hành Vi Văn Hóa Cho Trẻ 4 Tuổi Ở Trường Mầm Non Qua Hoạt Động Làm Quen Với Môi Trường Xung Quanh.pdf
  186  LVTS-2017 - Giáo Dục Khoa Học Cho Trẻ Mẫu Giáo Theo Hướng Trải Nghiệm.pdf
  187  LVTS-2017 - Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Trẻ Mẫu Giáo Qua Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề.pdf
  188  LVTS-2017 - Giáo Dục Kỹnăng Hoạt Động Nhóm Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Trò Chơi.pdf
  189  LVTS-2017 - Giáo Dục Âm Nhạc Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi Qua Trò Chơi.pdf
  190  LVTS-2017 - Phát Triển Kĩ Năng Tương Tác Cho Trẻ Tự Kỷ 3 - 4 Tuổi Trong Trường Mầm Non Có Lớp Học Hòa Nhập.pdf
  191  LVTS-2017 - Phát Triển Ngôn Ngữ Mạch Lạc Cho Trẻ 5-6 Tuổi Thông Qua Trò Chơi Đóng Kịch.pdf
  192  LVTS-2017 - Rèn Kỹ Năng Tập Trung Cho Trẻ Tăng Động Giảm Chú Ý Trong Trường Mầm Non, Thông Qua Việc Tổ Chức Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề.pdf
  193  LVTS-2017 - Sửa Lỗi Phát Âm Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Một Số Trò Chơi Ngôn Ngữ.pdf
  194  LVTS-2017 - Tổ Chức Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Tìm Hiểu Môi Trường Xung Quanh Qua Trò Chơi Dạy Học.pdf
  195  LVTS-2017 - Tổ Chức Hoạt Động Ngoài Trời Nhằm Phát Huy Tính Sáng Tạo Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Ở Một Số Trường Mầm Non Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  196  LVTS-2017 - Tổ Chức Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề Nhằm Giáo Dục Hành Vi Đạo Đức Cho Trẻ 4 - 5 Tuổi.pdf
  197  LVTS-2018 - Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Dựa Vào Cộng Đồng.pdf
  198  LVTS-2018 - Giáo Dục Kĩ Năng Học Đường Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Chuẩn Bị Vào Lớp 1 Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Hiện Nay.pdf
  199  LVTS-2018 - Giáo Dục Kĩ Năng Tìm Tòi Khoa Học Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi Theo Phương Pháp Montessori.pdf
  200  LVTS-2018 - Giáo Dục Kỹ Năng Hoạt Động Nhóm Cho Trẻ 5-6 Tuổi Thông Qua Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề.pdf
  201  LVTS-2018 - Giáo Dục Kỹ Năng Tự Phục Vụ Cho Trẻ 3 - 4 Tuổi Qua Trò Chơi Ở Trường Mầm Non.pdf
  202  LVTS-2018 - Giáo Dục Vệ Sinh Răng Miệng Cho Trẻ Mẫu Giáo Qua Chế Độ Sinh Hoạt Hàng Ngày Ở Trường Mầm Non.pdf
  203  LVTS-2018 - Môi Trường An Toàn, Thân Thiện, Lành Mạnh Trong Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi.pdf
  204  LVTS-2018 - Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Thông Qua Sử Dụng Sơ Đồ Tư Duy Trong Hoạt Động Kể Chuyện Sáng Tạo Ở Trường Mầm Non.pdf
  205  LVTS-2018 - Thiết Kế Chủ Đề Học Tập Cho Trẻ 3 - 4 Tuổi Theo Hướng Trải Nghiệm.pdf
  206  LVTS-2018 - Thiết Kế Trò Chơi Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ 3-4 Tuổi Dựa Trên Ngữ Liệu Tập Thơ Ra Vườn Nhặt Nắng Của Tác Giả Nguyễn Thế Hoàng Linh.pdf
  207  LVTS-2018 - Tổ Chức Hoạt Động Ngoài Trời Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Theo Hướng Tiếp Cận Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm.pdf
  208  LVTS-2018 - Xây Dựng Truyện Tranh Tương Tác Trên Máy Tính Bằng Phần Mềm Activinsprire Nhằm Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1JKPbHMaZRx5ozSg2CC124yXSiOTYeZgA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 14, 2020

Share This Page