DVD eBook Luận Văn Hành Chính - Chuyên Ngành Quản Lý Hành Chính Công

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Sep 23, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Hành Chính
  Chuyên Ngành Quản Lý Hành Chính Công
  48 Quyển | 150 MB

  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2007 - Hoàn Thiện Quy Trình Ban Hành Và Thực Hiện Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Quyền Địa Phương.pdf
  02  LATS-2009 - Quản Lý Nhà Nước Theo Hướng Đảm Bảo Sự Tự Chủ, Tự Chịu Trách Nhiệm Của Các Trường Đại Học Ở Việt Nam.pdf
  03  LATS-2010 - Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Du Lịch Khu Vực Duyên Hải Nam Trung Bộ Và Tây Nguyên.pdf
  04  LATS-2010 - Quản Lý Nhà Nước Đối Với Tổng Công Ty 90-91 Theo Hướng Hình Thành Tập Đoàn Kinh Tế.pdf
  05  LATS-2013 - Hoàn Thiện Thanh Tra Diện Rộng Của Thanh Tra Chính Phủ Trong Thực Hiện Chính Sách Xã Hội.pdf
  06  LATS-2013 - Phân Cấp Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  07  LATS-2013 - Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hệ Thống Trường Phổ Thông Ngoài Công Lập Vùng Tây Nguyên.pdf
  08  LATS-2013 - Quản Lý Nhà Nước Ở Cấp Huyện Đối Với Giáo Dục Mầm Non, Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở.pdf
  09  LATS-2013 - Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Về Giao Thông Đô Thị Tại Thành Phố Hà Nội Trong Thời Kỳ Hội Nhập.PDF
  10  LATS-2014 - Chính Sách Phát Triển Trường Đại Học Tư Thục Ở Việt Nam.pdf
  11  LATS-2014 - Chính Sách Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Phía Bắc Việt Nam.pdf
  12  LATS-2014 - Các Giải Pháp Để Thúc Đẩy Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Hoạt Động Của Các Trường Đại Học Công.pdf
  13  LATS-2014 - Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo - Phương Thức Bảo Đảm Pháp Chế Và Kỷ Luật Trong Quản Lý Hành Chính.rar
  14  LATS-2014 - Quản Lý Nhà Nước Dự Án Đầu Tư Từ Ngân Sách Nhà Nước Trong Giáo Dục Đào Tạo Đại Học Và Sau Đại Học.pdf
  15  LATS-2014 - Quản Lý Nhà Nước Dự Án Đầu Tư Từ Ngân Sách Nhà Nước Trong Giáo Dục Đại Học Và Sau Đại Học Ở Việt Nam.rar
  16  LATS-2014 - Quản Lý Nhà Nước Đội Ngũ Cán Bộ Chuyên Khoa Sau Đại Học Trong Lĩnh Vực Y Tế.pdf
  17  LATS-2014 - Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước.rar
  18  LATS-2015 - Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trẻ Vùng Tây Bắc Việt Nam Hiện Nay.pdf
  19  LATS-2015 - Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Trong Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Ở Việt Nam.pdf
  20  LATS-2015 - Hoàn Thiện Nội Dung Quản Lý Nhà Nước Đối Với Tổ Chức Phi Chính Phủ Nước Ngoài Ở Thành Phố Hà Nội.pdf
  21  LATS-2015 - Hệ Thống Tổ Chức Quản Lý Nhà Nước Về Phòng, Chống HIV-AIDS Ở Việt Nam Trong Giai Đoạn Mới.pdf
  22  LATS-2015 - Nâng Cao Năng Lực Thể Chế Hành Chính Nhà Nước Để Thích Ứng Với Kinh Tế Thị Trường.pdf
  23  LATS-2015 - Quản Lý Nhà Nước Về Bảo Vệ Môi Trường Biển Ven Bờ Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  24  LATS-2015 - Quản Lý Nhà Nước Về Chất Lượng Giáo Dục Đại Học.pdf
  25  LATS-2015 - Quản Lý Nhà Nước Về Xã Hội Hóa Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng Ở Tây Nguyên.pdf
  26  LATS-2015 - Quản Lý Nhà Nước Đối Với Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  27  LATS-2015 - Quản Lý Theo Kết Quả Trong Thực Thi Chính Sách Công Ở Việt Nam.pdf
  28  LATS-2015 - Thu Hút Và Trọng Dụng Người Có Tài Năng Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Việt Nam.pdf
  29  LATS-2015 - Trách Nhiệm Của Người Đứng Đầu Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước.pdf
  30  LATS-2015 - Đánh Giá Công Chức Theo Kết Quả Thực Thi Công Vụ.rar
  31  LATS-2015 - Đánh Giá Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Ở Việt Nam.pdf
  32  LATS-2016 - Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Phòng, Chống Ma Túy Ở Việt Nam Trong Thời Kỳ Hội Nhập.rar
  33  LATS-2016 - Quản Lý Nhà Nước Về Cổ Phần Hóa Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  34  LATS-2016 - Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục Phổ Thông Vùng Dân Tộc Thiểu Số Miền Núi Phía Bắc.pdf
  35  LATS-2016 - Thực Hiện Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Các Tỉnh Tây Bắc Đến Năm 2020.pdf
  36  LATS-2017 - Quản Lý Nhà Nước Đối Với Cơ Sở Hạ Tầng Thông Tin Trong Xây Dựng Chính Phủ Điện Tử Ở Việt Nam.pdf
  37  LATS-2017 - Tuyển Dụng Công Chức Theo Vị Trí Việc Làm Cho Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ở Việt Nam.pdf
  38  LATS-2017 - Tổ Chức Chính Quyền Tại Các Đơn Vị Hành Chính - Kinh Tế Đặc Biêt Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  39  LATS-2017 - Tổ Chức Đơn Vị Hành Chính Việt Nam Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển.pdf
  40  LATS-2018 - Cơ Chế Quản Lý Tài Chính Đối Với Hệ Thống Nhà Khách Thuộc Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Ở Việt Nam.pdf
  41  LATS-2018 - Quan Hệ Công Chúng Của Chính Phủ Trong Bối Cảnh Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Ở Việt Nam.pdf
  42  LATS-2018 - Thẩm Quyền Thanh Tra Trong Hoạt Động Quản Lý Hành Chính Nhà Nước.pdf
  43  LATS-2019 - Cơ Chế Kiểm Tra Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Quyền Cấp Tỉnh.pdf
  44  LATS-2019 - Hệ Thống Hóa Văn Bản Ngành Giáo Dục, Đào Tạo.pdf
  45  LATS-2019 - Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Tôn Giáo Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  46  LVTN-2006 - Một Số Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Huyện Quản Bạ - Hà Giang.doc
  47  LVTN-2008 - Hoạt Động Phát Hiện Và Điều Tra Tội Phạm Mua Bán Hoá Đơn Giá Trị Gia Tăng Của CSĐT Tội Phạm Kinh Tế Công An Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội.doc
  48  LVTS-2010 - Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Tôn Giáo Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh Hiện Nay.doc
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wrt-xkdAKIkdrsHDB9P_zX0D5zxGGtiq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 16, 2019

Share This Page