DVD eBook Luận Văn Hóa Học - Chuyên Ngành Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Jun 6, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Hóa Học
  Chuyên Ngành Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên
  16 Quyển | 100 MB
  ------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2013 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Thử Nghiệm Hoạt Tính Sinh Học Hai Loài Thực Vật Thuộc Chi Ráng.pdf
  02  LATS-2014 - Nghiên Cứu Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Các Steroid Phân Cực Từ Loài Sao Biển Archaster Typicus.rar
  03  LATS-2015 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Hai Loài Sâm Đại Hành (Eleutherine Bulbosa).pdf
  04  LATS-2016 - Nghiên Cứu Sàng Lọc Phân Lập Và Nhận Dạng Các Hoạt Chất Axit Béo, Axit Arachidonic Và Prostaglandin.pdf
  05  LATS-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cây Màn Màn Hoa Tím (Cleome Chelidonii L.f) Và Màn Màn Hoa Vàng.pdf
  06  LATS-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Lá Schefflera Sessiliflora De P. V..pdf
  07  LATS-2016 - Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Ketone A,B- Không No Có Cấu Trúc Tương Tự.pdf
  08  LATS-2017 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Cây Ô Môi (Cassia Grandis L.F) Họ Đậu (Fabaceae) Ở Đồng Bằng Sông.pdf
  09  LATS-2017 - Nghiên Cứu Phân Lập, Tổng Hợp, Chuyển Hóa Và Đánh Giá Tác Dụng Sinh Học Của Hợp Chất Murrayafoline.pdf
  10  LATS-2017 - Nghiên Cứu Sử Dụng Kết Hợp Enzyme Trong Chiết Tách Và Làm Giàu Một Số Sản Phẩm Nguồn Gốc Thiên Nhiên.pdf
  11  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Cây Bảy Lá Một Hoa - Paris Polyphylla Var.pdf
  12  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Một Số Loài Ardisia Thuộc Họ Myrsinaceae.pdf
  13  LATS-2017 - Tổng Hợp Các Dẫn Xuất Của Murrayafoline A Phân Lập Từ Cây Cơm Rượu Trái Hẹp (Glycosmis Stenocarpa).pdf
  14  LATS-2018 - Nghiên Cứu Tính Chất Cơ Lý Nền Đất Yếu Đồng Bằng Ven Biển Quảng Nam - Đà Nẵng Phục Vụ Xây Dựng Đường Giao Thông.pdf
  15  LATS-2018 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Cấu Trúc Và Hoạt Tính Sinh Học Của Fucoidan Từ Một Số Loài Rong Nâu Việt Nam.pdf
  16  LATS-2019 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Loài Sưa (Dalbergia Tonkinensis Prain) Ở Việt Nam.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JYca1mmQ0NdkT6tO-V8ThBM1apKgfn0d
   
  Last edited: Jul 20, 2019

Share This Page