DVD eBook Luận Văn Kế Toán - Chuyên Ngành Kế Toán Quản Trị

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, May 13, 2019.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Kế Toán
  Ebook Chuyên Ngành Kế Toán Quản Trị
  61 Quyển | 800 MB

  ---------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2017 - Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Trung Thành Của Các Công Ty Niêm Yết Đối Với Các Công Ty Kiểm Toán.pdf
  02  LATS-2017 - Kế Toán Quản Trị Chi Phí Môi Trường Tại Các Doanh Nghiệp Chế Biến Thủy Sản Việt Nam.pdf
  03  LATS-2017 - Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Bệnh Viện Công Trực Thuộc Bộ Y Tế Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf
  04  LATS-2017 - Phân Tích Tình Hình Huy Động Và Sử Dụng Nguồn Lực Tài Chính Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học.pdf
  05  LATS-2019 - Các Nhân Tố Tác Động Đến Việc Công Bố Thông Tin Kế Toán Môi Trường Tại Các Doanh Nghiệp Nuôi Trồng Thủy Sản Việt Nam.pdf
  06  LATS-2019 - Hoàn Thiện Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Tại Các Doanh Nghiệp Đóng Tàu Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng.zip
  07  LVTS-2015 - Tổ Chức Công Tác Kế Toán Quản Trị Tại Trường Đại Học Đồng Nai.pdf
  08  LVTS-2016 - Kế Toán Chi Phí, Doanh Thu Và Kết Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước (SCIC).pdf
  09  LVTS-2016 - Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và KQKD Tại Công Ty CP Cơ Khí Và Xây Lắp An Ngãi.pdf
  10  LVTS-2016 - Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Và Thương Mại Dầu Khí.pdf
  11  LVTS-2016 - Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng NHS.pdf
  12  LVTS-2016 - Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Tại Công Ty Tnhh Minh Hải.pdf
  13  LVTS-2016 - Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Dongho E&C.pdf
  14  LVTS-2016 - Kế Toán Hoạt Động Thu - Chi Tại Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi.pdf
  15  LVTS-2016 - Kế Toán Hoạt Động Thu Chi Tại Các Đơn Vị Thuộc Ủy Ban Dân Tộc.pdf
  16  LVTS-2016 - Kế Toán Hàng Tồn Kho Tại Công Ty Cổ Phần Khóa Việt - Tiệp.pdf
  17  LVTS-2017 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Chăn Nuôi Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Nông Thôn.pdf
  18  LVTS-2017 - Kế Toán Chi Phí, Doanh Thu Và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương.pdf
  19  LVTS-2017 - Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần LILAMA 69-3.pdf
  20  LVTS-2017 - Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Điện Lực Hải Dương.pdf
  21  LVTS-2017 - Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Tại Tổng Công Ty Bảo Hiểm PVI.pdf
  22  LVTS-2017 - Kế Toán Hoạt Động Thu - Chi Tại Các Đơn Vị Sự Nghiệp Thể Thao Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Dương.pdf
  23  LVTS-2017 - Kế Toán Hoạt Động Thu Chi Tại Các Trường Cao Đẳng Nghề Công Lập Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương.pdf
  24  LVTS-2017 - Kế Toán Hàng Tồn Kho Tại Công Ty TNHH Minh Hải.pdf
  25  LVTS-2017 - Kế Toán Hàng Tồn Kho Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Anh Nguyên.pdf
  26  LVTS-2017 - Kế Toán Hàng Tồn Kho Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dệt 19.5 Hà Nội.pdf
  27  LVTS-2017 - Quản Lý Thu Thuế Đối Với Các Công Ty Cỏ Phần Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng.pdf
  28  LVTS-2018 - Hoàn Thiện Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Máy Xây Dựng Việt Nam.pdf
  29  LVTS-2018 - Kiểm Toán Tài Sản Cố Định Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Do Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán An Phát AFC Thực Hiện.pdf
  30  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Bánh Kẹo Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị.pdf
  31  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm In Ấn Tại Các Công Ty In Quy Mô Vừa Và Nhỏ Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  32  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm May Gia Công Tại Tổng Công Ty May Hưng Yên.pdf
  33  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Cầu Ngà, Bắc Ninh.pdf
  34  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Giầy Thăng Long.pdf
  35  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Thi Công Cơ Giới Xây Lắp.pdf
  36  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị.pdf
  37  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp, Dịch Vụ Viễn Thông Và Thương Mại TND.pdf
  38  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty TNHH Tuấn Minh Hoà Bình.pdf
  39  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trần Thành.pdf
  40  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Tổng Công Ty Cổ Phần May 10.pdf
  41  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Các Đơn Vị Trực Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Lũng Lô.pdf
  42  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Ninh.pdf
  43  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Xây Dựng Tại Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Số 2 Hà Nội (Hacinco).pdf
  44  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Quỳnh Trang.pdf
  45  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Các Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trên Địa Bàn Tỉnh Nam Định.pdf
  46  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Vật Liệu Xây Dựng.pdf
  47  LVTS-2018 - Kế Toán Chi Phí, Doanh Thu Và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn SEES VINA.pdf
  48  LVTS-2018 - Kế Toán Doanh Thu Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Và Thiết Bị Toàn Bộ.pdf
  49  LVTS-2018 - Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dịch Vụ Hà Nội.pdf
  50  LVTS-2018 - Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Máy Xây Dựng Việt Nam.pdf
  51  LVTS-2018 - Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Phú Vân Hưng.pdf
  52  LVTS-2018 - Kế Toán Hoạt Động Thu Chi Tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ.pdf
  53  LVTS-2018 - Kế Toán Hoạt Động Thu, Chi Tại Các Viện Nghiên Cứu Trực Thuộc Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường.pdf
  54  LVTS-2018 - Kế Toán Quản Trị Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phục Hưng Holdings.pdf
  55  LVTS-2018 - Kế Toán Quản Trị Chi Phí Và Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Thái Bình Idico.pdf
  56  LVTS-2018 - Kế Toán Quản Trị Môi Trường Trên Thế Giới Và Bài Học Kinh Nghiệm Cho Việt Nam.pdf
  57  LVTS-2018 - Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tại Công Ty CP Vật Tư Và Thiết Bị Toàn Bộ.pdf
  58  LVTS-2018 - Kế Toán Tài Sản Cố Định Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn U-Mac Việt Nam.pdf
  59  LVTS-2018 - Kế Toán Tài Sản Cố Định Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn.pdf
  60  LVTS-2018 - Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Các Trường Thành Viên Thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  61  LVTS-2018 - Tổ Chức Kế Toán Quản Trị Tại Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ruDlbvm2hMYkGQNZbqgDVc14kBV3hfDs
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: May 21, 2019

Share This Page