DVD eBook Luận Văn Kinh Tế - Chuyên Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Apr 15, 2019.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Kinh Tế
  Chuyên Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
  11 Quyển | 100 MB
  ---------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2009 - Xây Dựng Mô Hình Xếp Hạng Tín Dụng Đối Với Các Doanh Nghiệp Việt Nam Trong Nền Kinh Tế Chuyển Đổi.pdf
  02  LATS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Quản Lý Toàn Diện Trường Đại Học Urp (University Resource Planning) Ứng Dụng Trong Các Trường Đại Học Ở Việt Nam.zip
  03  LATS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Quản Lý Toàn Diện Trường Đại Học URP (University Resource Planning).pdf
  04  LATS-2016 - Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Hệ Thống Cung Cấp Nước Sạch Dựa Trên Hệ Thống.zip
  05  LATS-2016 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Tin Học Trong Quản Lý Tại Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ở Việt Nam.zip
  06  LATS-2017 - Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Triển Khai Thành Công Giải Pháp Quản Trị Quan Hệ.pdf
  07  LATS-2017 - Phát Triển Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Và Hỗ Trợ Đánh Giá Hoạt Động Giảng Dạy Và Nghiên Cứu Khoa Học .zip
  08  LATS-2018 - Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Triển Khai Thành Công Hệ Thống ERP Tại Các Doanh Nghiệp Việt Nam.pdf
  09  LATS-2018 - Nghiên Cứu Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Doanh Nghiệp Trong Việc Nâng Cao Lợi Thế Cạnh Tranh.pdf
  10  LATS-2018 - Xây Dựng Mô Hình Hệ Thống Thông Tin Tích Hợp Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trong Lĩnh Vực Dịch Vụ.pdf
  11  LATS-2019 - Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tại Các Doanh Nghiệp Xây Dựng Việt Nam - Triển Khai Thử Nghiệm Tại Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đất Việt.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1v8pZfyio7pgeF7Wgln2oO_41azCouUPC
   

Share This Page