DVD eBook Luận Văn Kinh Tế - Chuyên Ngành Kinh Tế Đầu Tư

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Jun 2, 2019.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Kinh Tế
  Chuyên Ngành Kinh Tế Đầu Tư
  12 Quyển | 30 MB
  ------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2007 - Hoàn Thiện Công Tác Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Thuộc Các Tổng Công Ty Xây Dựng Trong Điều Kiện Phân Cấp.pdf
  02  LATS-2008 - Đầu Tư Phát Triển Các Khu Kinh Tế Quốc Phòng Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  03  LATS-2010 - Thu Hút Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Vào Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào.pdf
  04  LATS-2011 - Môi Trường Đầu Tư Với Hoạt Động Thu Hút Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Vào Việt Nam.zip
  05  LATS-2013 - Tác Động Tràn Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Đối Với Các Doanh Nghiệp Thuộc Ngành Dệt May Việt Nam.zip
  06  LATS-2013 - Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế Thủ Đô Viêng Chăn Giai Đoạn 2007-2011 Và Tầm Nhìn Đến Năm 2020.zip
  07  LATS-2016 - Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (FDI) Với Phát Triển Bền Vững Tại Vùng Đồng Bằng Sông Hồng.zip
  08  LATS-2017 - Chính Sách Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Vùng Tái Định Cư Trong Các Dự Án Thủy Điện Vùng Núi.pdf
  09  LATS-2017 - Nâng Cao Hiệu Quả Đầu Tư Công Tại Việt Nam.pdf
  10  LATS-2018 - Đầu Tư Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ.pdf
  11  LVTN-2010 - Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Chi Nhánh Vĩnh Lộc.pdf
  12  TLĐA-2006 - Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế Đầu Tư - Cty CP Kinh Doanh Nhà & Đô Thị Hà Nội.doc
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1enBncrtsWlC4Cg5fqZn4ZQPVigG2RtEl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page