DVD eBook Luận Văn Kinh Tế - Chuyên Ngành Kinh Tế Lao Động

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Mar 31, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Kinh Tế
  Chuyên Ngành Kinh Tế Lao Động
  19 Quyển | 100 MB
  ---------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2008 - Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tiền Lương Trong Ngành Điện Lực Việt Nam.pdf
  02  LATS-2008 - Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Hành Chính Nhà Nước Tỉnh Hải Dương.pdf
  03  LATS-2008 - Tạo Động Lực Cho Lao Động Quản Lý Trong Doanh Nghiệp Nhà Nước Ở Hà Nội Đến Năm 2020.pdf
  04  LATS-2008 - Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Các Trường Đại Học Khối Kinh Tế Của Việt Nam.pdf
  05  LATS-2009 - Nghiên Cứu Việc Làm Của Lao Động Qua Đào Tạo Nghề Ở Việt Nam.pdf
  06  LATS-2009 - Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ở Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập Kinh Tế.pdf
  07  LATS-2010 - Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chuyên Môn Kỹ Thuật Trong Lĩnh Vực Dò Tìm Xử Lý Bom Mìn Vật Nổ.pdf
  08  LATS-2011 - Nghiên Cứu Chuyển Đổi Mô Hình Tổ Chức Từ Mô Hình Làm Việc Các Phòng Ban Độc Lập .zip
  09  LATS-2011 - Nghiên Cứu Tiền Lương, Thu Nhập Trong Các Doanh Nghiệp Ngoài Nhà Nước Trên Địa Bàn Hà Nội.zip
  10  LATS-2011 - Tạo Lập Và Thúc Đẩy Quan Hệ Lao Động Lành Mạnh Tại Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trên Địa Bàn Hà Nội.zip
  11  LATS-2012 - Hoàn Thiện Phương Pháp Trả Công Lao Động Theo Cơ Chế Thị Trường Trong Các Doanh Nghiệp Ở Hà Nội.zip
  12  LATS-2012 - Hoàn Thiện Phương Thức Trả Lương Linh Hoạt Cho Người Lao Động Chuyên Môn Kỹ Thuật Cao.pdf
  13  LATS-2012 - Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Nhằm Đáp Ứng Nhu Cầu Xuất Khẩu Lao Động Của Việt Nam Đến Năm 2020.zip
  14  LATS-2012 - Quản Trị Nguồn Nhân Lực Ở Tổng Công Ty Điện Lực CHDCND Lào - Lý Luận Thực Tiễn Và Giải Pháp.zip
  15  LATS-2012 - Tăng Cường Khả Năng Tự Tạo Việc Làm Cho Thanh Niên Việt Nam.zip
  16  LATS-2014 - Vai Trò Của Vốn Con Người Trong Giảm Nghèo Bền Vững Ở Việt Nam.zip
  17  LATS-2015 - Tự Tạo Việc Làm Của Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An.zip
  18  LVTN-2004 - Nghiên Cứu Và Xây Dựng Chỉ Tiêu Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Cho Một Số Vị Trí Điển Hình Của Cán Bộ Nhân Viên Ở Cty XNK Cung Ứng Thiết Bị Vật Tư Đường Sắt.doc
  19  LVTN-2005 - Kế Hoạch Hoá Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chế Biến Và Kinh Doanh Than Hà Nội.doc
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fnAZMMM2RZk4qSpinrzfkAs7UcqA3Rp1
   

Share This Page