DVD eBook Luận Văn Kinh Tế - Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by admin, Apr 16, 2019.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Kinh Tế
  Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế
  14 Quyển | 100 MB
  ------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2007 - Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Tình Hình Giáo Dục Đào Tạo Ở Các Trường Sỹ Quan Quân Đội.pdf
  02  LATS-2007 - Vận Dụng Một Số Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Tình Hình Phân Phối Thu Nhập Trong Các Doanh Nghiệp.pdf
  03  LATS-2008 - Phương Pháp Luận Tính Chỉ Tiêu Giá Trị Sản Xuất Các Ngành Sản Phẩm Theo Giá So Sánh.pdf
  04  LATS-2008 - Vận Dụng Một Số Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Chất Lượng Dịch Vụ Vận Chuyển Hành Khách.pdf
  05  LATS-2008 - Vận Dụng Một Số Phương Pháp Thống Kê Phân Tích Hiệu Quả Kinh Tế Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài.pdf
  06  LATS-2011 - Nghiên Cứu Thống Kê Tài Khoản Vệ Tinh Du Lịch Ở Việt Nam.zip
  07  LATS-2012 - Phương Pháp Thống Kê Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Du Lịch Ở Việt Nam.zip
  08  LATS-2012 - Phương Pháp Thống Kê Nghiên Cứu Kết Quả Hoạt Động Của Các Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng.zip
  09  LATS-2015 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Các Phương Pháp Thống Kê Trong Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Ngân Hàng Thương Mại .zip
  10  LATS-2016 - Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chênh Lệch Giàu Nghèo Ở Việt Nam.zip
  11  LATS-2016 - Nghiên Cứu Thống Kê Cơ Cấu Kinh Tế Việt Nam Giai Đoạn 1986-2012.zip
  12  LATS-2018 - Phương Pháp Xây Dựng Và Tính Chỉ Số Tổng Hợp Đánh Giá Chất Lượng Cuộc Sống Ở Việt Nam.pdf
  13  LATS-2019 - Xây Dựng Chỉ Số Niềm Tin Người Tiêu Dùng Tại Việt Nam.pdf
  14  LATS-2020 - Nghiên Cứu Thống Kê Mô Hình Đo Lường Lòng Yêu Nước Kinh Tế Của Người Tiêu Dùng Thành Thị Tại Việt Nam.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Xu6PnJ44V-QRB6Q_WHK1P-KLPqlxe9-X
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 14, 2020

Share This Page