DVD eBook Luận Văn Kinh Tế - Chuyên Ngành Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Mar 27, 2019.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Kinh Tế
  Chuyên Ngành Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải
  61 Quyển | 235 MB
  -------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2011 - Các Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Quản Lý Trong Doanh Nghiệp Vận Tải Biển Việt Nam.pdf
  02  LATS-2011 - Nghiên Cứu Các Nguồn Thu Từ Người Sử Dụng Đường Bộ Ở Việt Nam.pdf
  03  LATS-2011 - Nghiên Cứu Phát Triển Cảng Container Đầu Mối Khu Vực Phía Nam.pdf
  04  LATS-2011 - Nghiên Cứu Đánh Giá Hệ Thống Vận Tải Hành Khách Công Cộng Bằng Xe Buýt Ở Các Đô Thị Việt Nam.pdf
  05  LATS-2012 - Nghiên Cứu Tổ Chức Kế Toán Quản Trị Chi Phí Và Giá Thành Trong Các Doanh Nghiệp Vận Tải Biển Việt Nam.pdf
  06  LATS-2013 - Nghiên Cứu Mô Hình Quản Lý Vận Tải Hành Khách Công Cộng Trong Các Thành Phố Việt Nam.rar
  07  LATS-2014 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Marketing Áp Dụng Vào Công Tác Vận Tải Hành Khách Trên Đường Sắt.rar
  08  LATS-2014 - Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Hệ Thống Vận Tải Hành Khách Công Cộng Trong Đô Thị.rar
  09  LATS-2015 - Chiến Lược Phát Triển Cán Bộ Quản Lý Của Doanh Nghiệp Vận Tải Đường Sắt Việt Nam.rar
  10  LATS-2015 - Chiến Lược Sản Xuất Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp Vận Tải.rar
  11  LATS-2015 - Chính Sách Marketing Dịch Vụ Vận Tải Hành Khách Cho Vietnam Airlines Trong Bối Cảnh Liên Minh.pdf
  12  LATS-2015 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Đồng Bộ Nhằm Tăng Cường An Toàn Giao Thông Đường Bộ Ở Việt Nam.rar
  13  LATS-2015 - Nghiên Cứu Xây Dựng Chính Sách Giá Cước Vận Tải Hành Khách Bằng Đường Hàng Không Ở Việt Nam.pdf
  14  LATS-2016 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Vận Tải Thủy Nội Địa Khu Vực Miền Bắc.pdf
  15  LATS-2016 - Nghiên Cứu Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Vận Tải Hành Khách Công Cộng Bằng Xe Buýt Ở Thành Phố Hà Nội.rar
  16  LATS-2016 - Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Tiêu Chuẩn Vận Tải Hành Khách Công Cộng Bằng Xe Buýt Trong Thành Phố.rar
  17  LATS-2016 - Xây Dựng Chiến Lược Sản Xuất Kinh Doanh Trong Ngành Vận Tải Đường Sắt.rar
  18  LATS-2016 - Xây Dựng Mô Hình Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ Vận Tải Hành Khách Bằng Đường Sắt Ở Việt Nam.rar
  19  LATS-2017 - Các Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Vận Tải Hành Khách Bằng Ô Tô Ở Việt Nam.pdf
  20  LATS-2017 - Hoàn Thiện Hệ Thống Đảm Bảo Hoạt Động Bay Ở Việt Nam.pdf
  21  LATS-2017 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Về Vận Tải Ô Tô Tại Tỉnh Ninh Bình.pdf
  22  LATS-2017 - Nghiên Cứu Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ Vận Tải Hàng Không Cho Hãng Hàng Không Việt Nam.pdf
  23  LATS-2017 - Nghiên Cứu Marketing Dịch Vụ Vận Tải Đường Sắt.pdf
  24  LATS-2017 - Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Cung Ứng Than Nhập Khẩu Đường Biển Cho Các Nhà Máy Nhiệt Điện Việt Nam.rar
  25  LATS-2017 - Nghiên Cứu Đánh Giá Doanh Nghiệp Vận Tải Hành Khách Bằng Ô Tô Ở Việt Nam.pdf
  26  LATS-2017 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chu Kỳ Kinh Tế Đến Hoạt Động Vận Chuyển Hàng Hoá Bằng Đường Biển Ở Việt Nam.pdf
  27  LATS-2017 - Tối Ưu Hóa Hệ Thống Vận Tải Gạo Xuất Khẩu Của Việt Nam.pdf
  28  LATS-2017 - Xây Dựng Mô Hình Dự Báo Lượng Hàng Container Thông Qua Cảng Biển Việt Nam.pdf
  29  LATS-2018 - Nghiên Cứu Công Tác Trao Đổi Toa Xe Hàng Giữa Các Doanh Nghiệp Vận Tải Đường Sắt.pdf
  30  LATS-2018 - Nghiên Cứu Đề Xuất Mô Hình Và Các Giải Pháp Đầu Tư Xây Dựng Trung Tâm Logistics Phục Vụ Cảng Cửa Ngõ.pdf
  31  LATS-2019 - Giải Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam.pdf
  32  LATS-2019 - Nghiên Cứu Tăng Cường Quản Lý Nhà Nước Về Vận Tải Hàng Hóa Bằng Ô Tô Ở Việt Nam.pdf
  33  LATS-2019 - Nghiên Cứu Tổ Chức Chạy Tàu Hàng Cố Định Theo Thời Gian Trên Đường Sắt Việt Nam.pdf
  34  LVTS-2014 - Một Số Biện Pháp Cơ Bản Tăng Lợi Nhuận Của Cảng Nam Hải-Gemadept.pdf
  35  LVTS-2015 - Biện Pháp Giảm Chi Phí Dịch Vụ Logistics Của Công Ty TNHH APL Logistics (Việt Nam).pdf
  36  LVTS-2015 - Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cung Ứng Thuyền Viên Của Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Liên Minh (ALIIANCE JSC).pdf
  37  LVTS-2015 - Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Cảng Chùa Vẽ.pdf
  38  LVTS-2015 - Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Cảng Tân Vũ-Công Ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng.pdf
  39  LVTS-2015 - Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Khai Thác Đội Tàu Container Của Công Ty TNHH MTV Vận Tải Biển Đông (Bisco).pdf
  40  LVTS-2015 - Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Khai Thác Đội Tàu Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Trung Thành.pdf
  41  LVTS-2015 - Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty TNHH MTV Vận Tải Biển Ngôi Sao Xanh.pdf
  42  LVTS-2015 - Biện Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Đường Bộ Của Công Ty Vận Tải Quốc Tế Nhật Việt.pdf
  43  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Việt Nam (Vosco).pdf
  44  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Bảo Hiểm Xã Hội Đối Với Các Doanh Nghiệp Vận Tải Biển Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  45  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Kiểm Tra Chuyên Ngành Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tại Cửa Khẩu Cảng Hải Phòng Giai Đoạn 2016-2020.pdf
  46  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Công Tác Thẩm Định Tài Chính Dự Án Đầu Tư Vốn Vay Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu-Chi Nhánh Hải Phòng.pdf
  47  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Quy Trình Dịch Vụ Vận Tải Container Cho Đội Tàu Container Của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Việt Nam-Vosco.pdf
  48  LVTS-2015 - Lập Dự Án Xây Dựng Bãi Chứa Vỏ Và Sửa Chữa Vỏ Container Tại Khu Công Nghiệp Đình Vũ.pdf
  49  LVTS-2015 - Lập Dự Án Đầu Tư Tàu Cho Công Ty TNHH Thép Dongbu Việt Nam.pdf
  50  LVTS-2015 - Một Số Biện Pháp Cơ Bản Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Bắc.pdf
  51  LVTS-2015 - Một Số Biện Pháp Cơ Bản Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Văn Long.pdf
  52  LVTS-2015 - Một Số Biện Pháp Cơ Bản Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Vinaship.pdf
  53  LVTS-2015 - Một Số Biện Pháp Cơ Bản Phát Triển Hệ Thống Kho Bãi Phục Vụ Cho Các Cảng Biển Khu Vực Hải Phòng.pdf
  54  LVTS-2015 - Một Số Biện Pháp Cơ Bản Phát Triển Đội Tàu Hàng Khô Của Công Ty TNHH Tân Bình Trong Giai Đoạn 2015-2020.pdf
  55  LVTS-2015 - Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Marketing Của Công Ty Cổ Phần Cảng Nam Hải.pdf
  56  LVTS-2015 - Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Vận Tải Thủy Nội Địa Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  57  LVTS-2015 - Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Cảng Vật Cách.pdf
  58  LVTS-2015 - Một Số Biện Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty TNHH Cảng Hải An.pdf
  59  LVTS-2015 - Xây Dựng Quy Trình Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Dịch Vụ Logistics Của Công Ty Cổ Phần Vận Tải 1 Traco.docx
  60  LVTS-2016 - Hoàn Thiện Công Tác Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tàu Biển Ra-Vào Cảng Biển Khu Vực Hải Phòng.pdf
  61  LVTS-2016 - Một Số Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Thu Tiền Thuê Đất, Thuê Mặt Nước Đối Với Các Doanh Nghiệp Cảng Tại Hải Phòng.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1XMgViPfxOXJ7-FNazIdCdtQ_-rQtJhiM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 20, 2019

Share This Page