DVD eBook Luận Văn Lịch Sử - Chuyên Ngành Phong Trào Cộng Sản

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by nguyenvuong2019, Jul 5, 2018.

 1. nguyenvuong2019

  nguyenvuong2019 New Member

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Lịch Sử
  Chuyên Ngành Phong Trào Cộng Sản
  14 Quyển | 80 MB
  ------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2014 - Phong Trào Công Nhân Ở Các Nước Tây Âu Từ Năm 1991 Đến Năm 2011.pdf
  02  LATS-2014 - Quá Trình Đấu Tranh Củng Cố Độc Lập Dân Tộc Của Liên Bang Malaysia Từ Năm 1957 Đến 1990.zip
  03  LATS-2014 - Sự Nghiệp Củng Cố Độc Lập Dân Tộc Của Cộng Hòa Ấn Độ Trong Giai Đoạn 1950 - 1964.pdf
  04  LATS-2016 - Bảo Vệ Độc Lập Dân Tộc Của Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Trên Lĩnh Vực Chính Trị - An Ninh.pdf
  05  LATS-2016 - Bảo Vệ Độc Lập Dân Tộc Của Việt Nam Trước Mối Đe Dọa An Ninh Phi Truyền Thống Từ Năm 2001 Đến 2015.rar
  06  LATS-2016 - Hoạt Động Của Một Số Đảng Cộng Sản Khu Vực Nam Á Từ Năm 1991 Đến Năm 2011.pdf
  07  LATS-2016 - Quá Trình Tập Hợp Lực Lượng Trong Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế Từ Năm 2001 Đến Năm 2014.pdf
  08  LATS-2016 - Quá Trình Bảo Vệ, Củng Cố Độc Lập Dân Tộc Ở Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Từ Năm 1991 Đến Năm 2011.pdf
  09  LATS-2016 - Ảnh Hưởng Cạnh Tranh Chiến Lược Mỹ - Trung Tại Đông Nam Á Đến Độc Lập Dân Tộc Của Các Nước Trong Khu Vực Từ Năm 2001 Đến Năm 2015.pdf
  10  LATS-2018 - Công Cuộc Đấu Tranh Bảo Vệ Độc Lập Dân Tốc Ở Nước Cộng Hòa Bolivar Venezuela Từ Năm 1999 Đến 2013.pdf
  11  LATS-2018 - Quá Trình Bảo Vệ Độc Lập Của Dân Tộc Việt Nam Trong Lĩnh Vực Đối Ngoại Từ Năm 1986 Đến Năm 2015.pdf
  12  LATS-2018 - Quá Trình Củng Cố Và Bảo Vệ Độc Lập Dân Tộc Của Cộng Hòa Ấn Độ Từ Năm 1991 Đến Năm 2015.pdf
  13  LATS-2018 - Quá Trình Đấu Tranh Bảo Vệ Độc Lập Dân Tộc Ở Cuba Từ Năm 1991 Đến Năm 2016.pdf
  14  LATS-2019 - Cuộc Đấu Tranh Bảo Vệ Độc Lập Dân Tộc Của Việt Nam Trên Lĩnh Vực Đối Ngoại Từ Năm 1954 Đến Năm 1975.zip
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lr3b4b4SdVw6UHgLpXrORDREtZqYYUWt
   
  Last edited by a moderator: Apr 16, 2019

Share This Page