DVD eBook Luận Văn Luật Học - Chuyên Ngành Pháp Luật Về Quyền Con Người

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Jan 10, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Luật Học
  Chuyên Ngành Pháp Luật Về Quyền Con Người
  53 Quyển | 100 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LVTS-2013 - Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Hoạt Động Xét Xử Vụ Án Hình Sự.pdf  0.94 MB
  02  LVTS-2013 - Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Việc Thu Hồi Đất-Qua Thực Tiễn Ở Tỉnh Quảng Bình.pdf  2.40 MB
  03  LVTS-2013 - Bảo Đảm Quyền Học Tập Của Trẻ Em Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf  1.69 MB
  04  LVTS-2013 - Bảo Đảm Quyền Tự Do Tín Ngưỡng Và Tự Do Tôn Giáo Trong Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay.pdf  1.81 MB
  05  LVTS-2013 - Các Hình Thức Nô Lệ Hiện Đại-Một Số Vấn Đề Pháp Lý Và Thực Tiễn.pdf  1.06 MB
  06  LVTS-2013 - Cơ Chế Bảo Vệ Và Thúc Đầy Nhân Quyền Khu Vực Asean-Thực Trạng, Viễn Cảnh.pdf  1.82 MB
  07  LVTS-2013 - Cơ Chế Đánh Giá Định Kỳ Toàn Thể (UPR) Về Quyền Con Người Của Liên Hợp Quốc.pdf  1.19 MB
  08  LVTS-2013 - Giáo Dục Nhân Quyền Trong Hệ Thống Các Trường Đại Học Ở Việt Nam-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.26 MB
  09  LVTS-2013 - Quyền Của Người Khuyết Tật Trong Luật Nhân Quyền Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam-Nghiên Cứu So Sánh.pdf  1.72 MB
  10  LVTS-2013 - Quyền Của Người Đồng Tính-Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.66 MB
  11  LVTS-2013 - Quyền Của Những Người Bị Tước Tự Do-Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.38 MB
  12  LVTS-2013 - Quyền Xét Xử Công Bằng Và Vấn Đề Bảo Đảm Quyền Xét Xử Công Bằng Ở Việt Nam.pdf  1.49 MB
  13  LVTS-2013 - Sự Phát Triển Của Quyền Dân Sự, Chính Trị Qua Các Bản Hiến Pháp Việt Nam.pdf  1.88 MB
  14  LVTS-2013 - Tổ Chức Phi Chính Phủ Nước Ngoài Và Vấn Đề Bảo Đảm Quyền Con Người Ở Việt Nam.pdf  2.25 MB
  15  LVTS-2013 - Đảm Bảo Quyền Của Người Sống Chung Với HIV-AIDS Trong Pháp Luật Việt Nam.pdf  1.72 MB
  16  LVTS-2014 - Bảo Vệ Quyền Con Người Trong Pháp Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Nhà Nước Ở Việt Nam.pdf  1.09 MB
  17  LVTS-2014 - Bảo Vệ, Thúc Đẩy Một Số Quyền Dân Sự Của Người Khuyết Tật Ở Việt Nam.pdf  0.99 MB
  18  LVTS-2014 - Bảo Đảm Quyền Bình Đẳng Của Phụ Nữ Trong Lĩnh Vực Hôn Nhân Và Gia Đình Tại Việt Nam Hiện Nay.pdf  2.33 MB
  19  LVTS-2014 - Bảo Đảm Quyền Con Người Của Phụ Nữ Trong Bối Cảnh HIV-AIDS Ở Việt Nam.pdf  1.23 MB
  20  LVTS-2014 - Bảo Đảm Quyền Con Người Khi Thu Hồi Đất Nông Nghiệp Tại Việt Nam.pdf  1.30 MB
  21  LVTS-2014 - Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Hiến Pháp.pdf  1.08 MB
  22  LVTS-2014 - Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Quá Trình Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính.pdf  0.87 MB
  23  LVTS-2014 - Bảo Đảm Quyền Của Lao Động Di Cư Từ Nông Thôn Ra Thành Phố Ở Việt Nam.pdf  1.38 MB
  24  LVTS-2014 - Bảo Đảm Quyền Của Trẻ Em Khuyết Tật Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf  0.74 MB
  25  LVTS-2014 - Bảo Đảm Quyền Của Trẻ Em Sống Chung Và Bị Ảnh Hưởng Bởi HIV-AIDS Ở Việt Nam.pdf  1.22 MB
  26  LVTS-2014 - Các Nguyên Tắc Liên Quan Đến Hoạt Động Xét Xử Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.82 MB
  27  LVTS-2014 - Hoàn Thiện Các Quy Định Về Quyền Dân Sự Trong Hiến Pháp Việt Nam Hiện Hành.pdf  1.16 MB
  28  LVTS-2014 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quyền Của Người Lao Động Di Trú Ở Việt Nam.pdf  0.99 MB
  29  LVTS-2014 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Đảm Bảo Quyền Của Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf  1.28 MB
  30  LVTS-2014 - Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam Về Ngăn Ngừa Và Xóa Bỏ Lao Động Trẻ Em.pdf  1.04 MB
  31  LVTS-2014 - Pháp Luật Việt Nam Về Tên Miền Liên Quan Đến Nhãn Hiệu.pdf  0.98 MB
  32  LVTS-2014 - Phát Triển Thủy Điện Với Việc Bảo Đảm Quyền Con Người.pdf  1.55 MB
  33  LVTS-2014 - Phòng, Chống Buôn Bán Người Ở Việt Nam-Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf  0.77 MB
  34  LVTS-2014 - Phòng, Chống Tra Tấn Trong Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam-Phân Tích So Sánh.pdf  0.85 MB
  35  LVTS-2014 - Quyền An Tử Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  0.89 MB
  36  LVTS-2014 - Quyền Bình Đẳng Về Việc Làm Trong Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam.pdf  1.12 MB
  37  LVTS-2014 - Quyền Con Người Về Môi Trường Và Việc Bảo Đảm Thực Hiện Ở Việt Nam.pdf  1.38 MB
  38  LVTS-2014 - Quyền Của Người Đồng Tính, Song Tính Và Chuyển Giới-Pháp Luật Và Thực Tiễn Trên Thế Giới Và Việt Nam.pdf  1.24 MB
  39  LVTS-2014 - Quyền Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội Qua Các Bản Hiến Pháp Việt Nam.pdf  0.97 MB
  40  LVTS-2014 - Quyền Sống Của Thai Nhi Và Vấn Đề Hoàn Thiện Khuôn Khổ Pháp Luật Việt Nam Về Phá Thai.pdf  1.59 MB
  41  LVTS-2014 - Quyền Tiếp Cận Thông Tin Và Việc Đảm Bảo Thực Hiện Ở Việt Nam.pdf  0.81 MB
  42  LVTS-2014 - Quyền Tình Dục-Pháp Luật, Thực Tiễn Trên Thế Giới Và Việt Nam.pdf  1.09 MB
  43  LVTS-2014 - Quyền Tự Do Tín Ngưỡng Tôn Giáo Trong Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam.pdf  0.79 MB
  44  LVTS-2014 - Quyền Được Bảo Vệ Đời Tư Trong Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam.pdf  1.01 MB
  45  LVTS-2014 - Tư Tưởng Cơ Bản Của Phật Giáo Về Quyền Con Người Và Giá Trị Kế Thừa Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf  1.06 MB
  46  LVTS-2014 - Tư Tưởng Quyền Con Người Của Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh Trước CMT8.pdf  0.62 MB
  47  LVTS-2014 - Vai Trò Của Tư Pháp Trong Việc Bảo Vệ Quyền Con Người Ở Việt Nam.pdf  0.65 MB
  48  LVTS-2014 - Vai Trò Trợ Giúp Pháp Lý Đối Với Việc Thúc Đẩy Tiếp Cận Và Bảo Đảm Quyền Của Nhóm Người Yếu Thế.pdf  1.38 MB
  49  LVTS-2014 - Văn Hóa Nhân Quyền-Nhận Thức Cơ Bản Và Các Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Nhân Quyền Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf  0.96 MB
  50  LVTS-2015 - Bảo Vệ Thúc Đẩy Quyền Của Người Cao Tuổi Trên Thế Giới Và Tại Việt Nam.pdf  1.03 MB
  51  LVTS-2015 - Quyền Của Lao Động Nữ Làm Việc Tại Các Khu Công Nghiệp Ở Việt Nam - Phân Tích Từ Thực Tiễn Một Số Khu Công Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf  1.51 MB
  52  LVTS-2015 - Quyền Hưởng Lợi Ích Của Tiến Bộ Khoa Học Và Ứng Dụng Của Chúng.pdf  1.26 MB
  53  LVTS-2015 - Quyền Làm Việc Của Người Khuyết Tật Tại Việt Nam.pdf  0.71 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G-ze17A3D-yrVYdBn56gWHRuZJSBdoyP
   
  Last edited: Mar 13, 2018

Share This Page