DVD eBook Luận Văn Mỏ Địa Chất - Chuyên Ngành Địa Chất Học

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, May 17, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Mỏ Địa Chất
  Chuyên Ngành Địa Chất Học
  58 Quyển | 200 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-1985 - Hoá Thạch Tay Cuộn Trong Trầm Tích Giver - Frasni Ở Bắc Trường Sơn (Các Hệ Tầng Qui Đạt Và Đông Thọ).pdf
  02  LATS-1996 - Đặc Điểm Địa Tầng Đệ Tứ Và Đặc Điểm Địa Mạo Miền Đông Nam Bộ.pdf
  03  LATS-2010 - Cơ Chế Hình Thành Và Đối Sánh Hai Bồn Trũng Chứa Dầu Khí Cửu Long Và Nam Côn Sơn.pdf
  04  LATS-2014 - Cấu Trúc Địa Chất Và Tiến Hóa Kiến Tạo Đới Đứt Gãy Sông Cả Và Các Vùng Kế Cận.pdf
  05  LATS-2016 - Cơ Chế Rửa Mặn Của Nước Trong Các Tướng Trầm Tích Biển Tuổi Đệ Tứ Khu Vực Châu Thổ Sông Hồng.pdf
  06  LATS-2016 - Tiến Hóa Trầm Tích Kainozoi Khu Vực Bồn Trũng Cửu Long Trong Mối Quan Hệ Với Hoạt Động Địa Động Lực.pdf
  07  LATS-2016 - Đặc Điểm Địa Chất Đệ Tứ Và Tài Nguyên Nước Dưới Đất Khu Vực Đồng Bằng Ven Biển Tỉnh Quảng Nam.pdf
  08  LATS-2017 - Tiến Hóa Trầm Tích Pleistocen Muộn-Holocen Khu Vực Thềm Lục Địa Đông Nam Việt Nam.pdf
  09  LATS-2017 - Đặc Điểm Và Quy Luật Phân Bố Các Thành Tạo Trầm Tích Holocen Khu Vực Ven Biển Thành Phố Hải Phòng.pdf
  10  LATS-2018 - Lịch Sử Tiến Hóa Địa Chất Holocen Đới Bờ Khu Vực Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng.pdf
  11  LATS-2018 - Nghiên Cứu Địa Tầng Phân Tập Trầm Tích Cambri Trung - Ordovic Hạ Vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam.pdf
  12  LATS-2018 - Địa Động Lực Bể Trầm Tích Kainozoi Sông Hồng Và Triển Vọng Dầu Khí Liên Quan.pdf
  13  LATS-2019 - Đặc Điểm Cấu Trúc - Kiến Tạo Phần Tây Bắc Bồn Trũng Nông Sơn, Quảng Nam Và Sự Tạo Khoáng Urani Trong Cát Kết.pdf
  14  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Đánh Giá Điều Kiện Địa Chất Công Trình Phục Vụ Xây Dựng Nhà Cao Tầng Khu Vực Huyện Quốc Oai Hà Nội.pdf
  15  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Biến Dạng Và Nguy Cơ Tai Biến Trượt Lở Khu Vực Thung Lũng Mường Lay (Điện Biên).pdf
  16  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Đối Sánh Mức Độ Hoạt Động Kiến Tạo Hiện Đại Đới Đứt Gãy Sông Hồng Và Điện Biên - Lai Châu Trên Cơ Sở Các Chỉ Số Địa Mạo - Kiến Tạo.pdf
  17  LVTS-2011 - Nghiên Cứu, Xây Dựng Mô Hình Địa Hóa Bể Phú Khánh.pdf
  18  LVTS-2011 - Tiến Hóa Trầm Tích Pliocen - Đệ Tứ Vùng Biển Nông Ven Bờ Khu Vực Trung Trung Bộ.pdf
  19  LVTS-2011 - Đánh Giá Rủi Ro Tai Biến Trượt Lở (Lấy Ví Dụ Khu Vực Đèo Gió, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn).pdf
  20  LVTS-2011 - Đặc Điểm Tầng Cuội Kết Núi Lửa Vùng Ba Vì Và Giá Trị Địa Di Sản Của Chúng.pdf
  21  LVTS-2011 - Đối Sách Đặc Điểm Kiến Tạo Địa Động Lực Bể Cửu Long Và Nam Côn Sơn Và Triển Vọng Dầu Khí Liên Quan.pdf
  22  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Tiến Hóa Các Thành Tạo Trầm Tích Oligocen-Miocen Phía Đông Nam Miền Võng Hà Nội.pdf
  23  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Đặc Trưng Kiến Tạo Hiện Đại Và Hoạt Động Động Đất Của Đới Đứt Cây Mường La - Bắc Yên.pdf
  24  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Địa Tầng Phân Tập Và Đánh Giá Tiềm Năng Dầu Khí Trầm Tích Oligocene - Miocene Sớm Phía Nam Bể Phú Khánh.pdf
  25  LVTS-2012 - Đặc Điểm Cấu Trúc, Kiến Tạo Đông Bắc Bể Sông Hồng.pdf
  26  LVTS-2012 - Ứng Dụng Công Nghệ Viễn Thám Và GIS Nghiên Cứu Tai Biến Xói Lở, Bồi Tụ Đới Ven Biển Hải Phòng.pdf
  27  LVTS-2014 - Lịch Sử Phát Triển Trầm Tích Holocen Khu Vực Trà Vinh Trong Mối Quan Hệ Với Sự Dao Động Mực Nước Biển.pdf
  28  LVTS-2014 - Lịch Sử Phát Triển Trầm Tích Đệ Tứ Đồng Bằng Nha Trang.pdf
  29  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Tai Biến Trượt Lở Tại Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum.pdf
  30  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Bản Đồ Nguy Cơ Trượt Lở Khu Vực Xã Bản Díu, huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang Bằng Phương Pháp Phân Tích Thống Kê Đa Biến.pdf
  31  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Xói Lở Bờ Sông Ba (Đoạn Qua Thị Xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai) Và Đề Xuất Các Giải Pháp Phòng Chống, Giảm Thiểu Thiệt Hại.pdf
  32  LVTS-2014 - Nghiên Cứu, Đánh Giá Các Nguyên Nhân Gây Trượt Lở Dọc Tuyến Đường Giao Thông Huyện Côn Đảo.pdf
  33  LVTS-2014 - Tiềm Năng Tài Nguyên Dolomit Tỉnh Ninh Bình Và Định Hướng Sử Dụng Hiệu Quả.pdf
  34  LVTS-2014 - Đánh Giá Biến Động Lòng Sông Hồng Khu Vực Nội Thành Hà Nội Từ Đầu Thế Kỷ 20 Đến Nay.pdf
  35  LVTS-2014 - Đánh Giá Khả Năng Ứng Dụng Của Bentonit Khu Vực Cố Định-Thanh Hóa Trong Công Nghiệp Mỹ Phẩm.pdf
  36  LVTS-2014 - Đặc Điểm Khoáng Vật - Ngọc Học Và Nguồn Gốc Của Peridot Vùng Tây Nguyên.pdf
  37  LVTS-2014 - Đặc Điểm Quặng Hóa Và Các Yếu Tố Cấu Trúc Khống Chế Quặng Chì Kẽm Vùng Chợ Đồn - Chợ Điền.pdf
  38  LVTS-2014 - Đặc Điểm Và Lịch Sử Phát Triển Bồn Trầm Tích Cenozoi Nam Côn Sơn.pdf
  39  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Tính Đồng Nhất Và Phân Dị Tướng Đá Cổ Địa Lý Của Trầm Tích Oligocen, Miocen Khu Vực Lô 123 Và 124 Bể Phú Khánh.pdf
  40  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Điều Kiện Tự Nhiên Và Xu Thế Biến Động Hệ Thống Bãi Triều Từ Cửa Sót Đến Cửa Hội (Hà Tĩnh) Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Bền Vững.pdf
  41  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Tổn Thương Do Trượt Đất Đá Để Chủ Động Ứng Phó Với Tai Biến, Lấy Ví Dụ Xã Nấm Dẫn, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang.pdf
  42  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Đặc Trưng Địa Hóa Môi Trường Trầm Tích Vùng Biển Đà Nẵng Từ 0-100M Nước.pdf
  43  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Địa Chất - Địa Kỹ Thuật Các Thanh Tạo Trầm Tích Holocen Khu Vực Quận Hải An.pdf
  44  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Ổn Định Đê Biển Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu.pdf
  45  LVTS-2015 - Quá Trình Biến Đổi Illit-Smectit Lấy Ví Dụ Sét Kinnekulle - Thụy Điển Và Sét Di Linh - Việt Nam.pdf
  46  LVTS-2015 - Đặc Điểm Biến Dạng Kiến Tạo Hiện Đại Khu Vực Khánh Hòa - Bình Thuận Và Lân Cận Theo Số Liệu Chuyển Dịch GPS.pdf
  47  LVTS-2015 - Đặc Điểm Dập Vỡ Kiến Tạo Và Mối Quan Hệ Của Chúng Với Nước Dưới Đất Khu Vực Huyện Đắk Tô Và Lân Cận.pdf
  48  LVTS-2015 - Đặc Điểm Hoạt Động Của Đới Đứt Gãy Mường La - Bắc Yên Tại Khu Vực Thị Trấn Ít Ong, Mường La.pdf
  49  LVTS-2015 - Đặc Điểm Hoạt Động Kiến Tạo Các Hệ Thống Đứt Gãy Khu Vực Thủy Điện Sông Tranh 2, Tỉnh Quảng Nam.pdf
  50  LVTS-2015 - Đặc Điểm Trầm Tích Tầng Mặt Vùng Ven Biển Sóc Trăng Và Khoáng Sản Vật Liệu Xây Dựng Liên Quan.pdf
  51  LVTS-2016 - Đánh Giá Mức Độ Hoạt Động Của Đới Đứt Gãy Vạn Ninh - Tánh Linh Trong Phạm Vi Tỉnh Lâm Đồng.pdf
  52  LVTS-2016 - Đặc Điểm Và Mô Hình Địa Chất 3D Thành Tạo Mioxen Đông Bắc Lô 103, Bể Trầm Tích Sông Hồng Phục Vụ Công Tác Tìm Kiếm Thăm Dò Dầu Khí.pdf
  53  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Đặc Điểm Trầm Tích Holocen Với Khả Năng Lún Các Công Trình Xây Dựng Khu Vực Bán Đảo Đình Vũ, Hải Phòng.pdf
  54  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Diatomeae Trong Trầm Tích Holocen Vùng Ven Biển Châu Thổ Sông Hồng Và Mối Liên Hệ Của Chúng Với Dao Động Mực Nước Biển.pdf
  55  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Phân Bố Và Môi Trường Trầm Tích Đá Cát Kết Miocen Sớm - Giữa Khu Vực Lô 103-107, Bắc Bể Sông Hồng.pdf
  56  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Địa Hóa Sinh Thái Khu Mỏ Chì Kẽm Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  57  LVTS-2017 - Đặc Điểm Địa Chất Thủy Văn Trong Mối Liên Quan Với Cấu Trúc Địa Chất Khu Vực Thị Trấn Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang.pdf
  58  LVTS-2018 - Đặc Điểm Cổ Địa Lý Thời Kỳ Miocen Khu Vực Thái Bình Trên Cơ Sở Nghiên Cứu Hóa Thạch Trùng Lỗ (Foraminifera) Và Bào Tử Phấn Hoa.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17acLiJnW-7XW_Yon3dc5VGgbK3-uGcFq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Aug 4, 2019

Share This Page