DVD eBook Luận Văn Mỏ Địa Chất - Chuyên Ngành Địa Vật Lý

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, May 3, 2019.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Mỏ Địa Chất
  Chuyên Ngành Địa Vật Lý
  10 Quyển | 100 MB
  ------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2001 - Phát Triển Hệ Chương Trình Xử Lý, Phân Tích Tài Liệu Phân Cực Kích Thích Ở Việt Nam.pdf
  02  LATS-2015 - Đặc Điểm Nứt Nẻ Trong Đá Móng Granitoid Mỏ Hải Sư Đen Trên Cơ Sở Phân Tích Tổng Hợp Tài Liệu Địa.pdf
  03  LATS-2016 - Mô Hình Cấu Trúc Vỏ Trái Đất Miền Bắc Việt Nam Trên Cơ Sở Tài Liệu Địa Chấn Và Trọng Lực.pdf
  04  LATS-2017 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Cấu Trúc Địa Chất Trũng Sông Hồng Theo Tài Liệu Địa Vật Lý Phục Vụ Điều Tra.pdf
  05  LATS-2018 - Hoàn Thiện Và Mở Rộng Phạm Vi Áp Dụng Một Số Phương Pháp Nhận Dạng Hiện Đại Trong Xử Lý - Phân Tích Tài Liệu Địa Vật Lý Hàng Không.pdf
  06  LATS-2018 - Đặc Điểm Địa Tầng Phân Tập Trầm Tích Miocene Khu Cực Bạch Long Vĩ.pdf
  07  LVTN-2010 - Tổ Hợp Các Phương Pháp Địa Vật Lý Khảo Sát Hiện Tượng Sụt Lún Nền Đường Giao Yhông.pdf
  08  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thử Nghiệm Một Số Phương Pháp Địa Vật Lý Phát Hiện Các Đối Tượng Di Tích Lịch Sử Bị Chôn Vùi Tại Một Số Điểm Ở Việt Nam.pdf
  09  LVTS-2012 - Kết Quả Áp Dụng Địa Vật Lý Phục Vụ Nghiên Cứu Đánh Giá Nguyên Nhân, Cơ Chế Nứt Sụt Đất Ở Khu Vực Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ Đề Xuất Giải Pháp Phòng Tránh.pdf
  10  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Áp Dụng Phương Pháp Khoảng Cách - Tần Suất - Nhận Dạng Trong Giải Đoán Địa Chất Số Liệu Địa Vật Lý Hàng Không.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AUFTr1wFGx11on3ncHTgv9qv_shFMBF6
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page