DVD eBook Luận Văn Mỏ Địa Chất - Chuyên Ngành Kỹ Thuật Trắc Địa-Bản Đồ

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Mar 5, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Mỏ Địa Chất
  Chuyên Ngành Kỹ Thuật Trắc Địa-Bản Đồ
  58 Quyển | 348 MB
  --------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-2005 - Cơ Sở Lý Luận Của Atlas Điện Tử Phục Vụ Quản Lý Hành Chính Cấp Tỉnh-Thành.pdf
  002  LATS-2013 - Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Xây Dựng Web Atlas Quản Lý Hành Chính Thành Phố Hà Nội.pdf
  003  LATS-2013 - Nghiên Cứu Đề Xuất Phương Pháp Nhận Dạng Và Phân Loại Vết Dầu Trên Biển Từ Tư Liệu Viễn Thám.pdf
  004  LATS-2014 - Nghiên Cứu Bình Sai Kết Hợp Trị Đo GPS Và Trị Đo Mặt Đất Trong Hệ Thống Tọa Độ Vuông Góc Không Gian.pdf
  005  LATS-2014 - Nghiên Cứu Cơ Sở Lý Thuyết Cho Việc Hiện Đại Hóa Lưới Khống Chế Trắc Địa Quốc Gia Ở Việt Nam.pdf
  006  LATS-2014 - Nghiên Cứu Phương Pháp Trắc Địa Quan Trắc, Phân Tích Biến Dạng Nền Móng Và Tầng Hầm Công Trình Nhà.pdf
  007  LATS-2014 - Nghiên Cứu Xác Lập Cơ Sở Khoa Học Thành Lập Dữ Liệu Bản Đồ Địa Hình Phục Vụ Mục Đích Quân Sự.pdf
  008  LATS-2014 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ GPS Trong Quan Trắc Biến Dạng Công Trình Thủy Điện Ở Việt Nam.pdf
  009  LATS-2015 - Nghiên Cứu Công Nghệ Thành Lập Và Ứng Dụng Bản Đồ Số Địa Chính Trong Điều Kiện Việt Nam.pdf
  010  LATS-2015 - Nghiên Cứu Cơ Sở Dữ Liệu Địa Chính Và Bài Toán Cập Nhật Biến Động Đất Đai Ở Việt Nam.pdf
  011  LATS-2015 - Nghiên Cứu Tác Động Của Quá Trình Đô Thị Hóa Đến Cơ Cấu Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Khu Vực Đông Anh.pdf
  012  LATS-2016 - Nghiên Cứu Biến Động Sử Dụng Đất Trong Mối Quan Hệ Với Một Số Yếu Tố Nhân Khẩu Học Thuộc Khu Vực.pdf
  013  LATS-2016 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Nâng Cao Độ Chính Xác Của Bình Đồ Ảnh Tỷ Lệ Lớn Từ Ảnh Vệ Tinh Độ Phân Giải.pdf
  014  LATS-2017 - Nghiên Cứu Kết Hợp Công Nghệ GPS Và Thủy Âm Trong Đo Vẽ Bản Đồ Địa Hình Đáy Biển Tỷ Lệ Lớn.pdf
  015  LATS-2018 - Nghiên Cứu Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Định Hướng Đường Hầm Trong Thi Công Xây Dựng Các Công Trình Ngầm Ở Việt Nam.pdf
  016  LATS-2018 - Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Độ Chính Xác Mô Hình Số Bề Mặt Được Thành Lập Từ Ảnh Radar.pdf
  017  LATS-2018 - Nghiên Cứu Giải Pháp Tích Hợp Hệ Thống GNSS-INS Trên Thiết Bị Thông Minh Ứng Dụng Trong Trắc Địa.pdf
  018  LATS-2018 - Nghiên Cứu Phương Pháp Hiệu Chỉnh Các Hệ Số Điều Hòa Cầu Của Mô Hình Trọng Trường Trái Đất EGM2008.pdf
  019  LATS-2018 - Nghiên Cứu Phương Pháp Nhận Dạng Tự Động Một Số Đối Tượng Và Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu 3D Bằng Dữ Liệu.pdf
  020  LATS-2018 - Nghiên Cứu Phương Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Hệ Quy Chiếu Tọa Độ Không Gian Quốc Gia.pdf
  021  LATS-2018 - Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Biến Động Địa Cơ Khu Vực Lò Chợ Cơ Giới Khai Thác Vỉa Dày Ở Một Số Mỏ Than Hầm Lò Quảng Ninh.pdf
  022  LATS-2018 - Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Trình Công Nghệ Giám Sát Môi Trường Nước Mặt Khu Vực Hà Nội Từ Dữ Liệu Vệ Tinh Vnredsat-1A.pdf
  023  LATS-2018 - Xác Lập Cơ Sở Khoa Học Ứng Dụng Công Nghệ Địa Tin Học Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Đánh Giá Chất Lượng Môi Trường Nước Mặt Vùng Mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh.pdf
  024  LATS-2019 - Nghiên Cứu Thuật Toán Và Xây Dựng Chương Trình Xử Lý Số Liệu GNSS Dạng RINEX Nhằm Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Định Vị Vệ Tinh Ở Việt Nam.pdf
  025  LATS-2019 - Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Thành Phố Ảo Phục Vụ Công Tác Quy Hoạch Đô Thị.pdf
  026  LVTS-2017 - Bình Sai Kết Hợp Các Trị Đo Véc Tơ Cạnh GPS Với Các Trị Đo Mặt Đất Trong Hệ Tọa Độ Vuông Góc Không Gian.pdf
  027  LVTS-2017 - Khảo Sát Độ Chính Xác Xác Định Nhiệt Độ Bề Mặt Bằng Ảnh Vệ Tinh Landsat Khu Vực Hà Nội.pdf
  028  LVTS-2017 - Kiểm Tra Chất Lượng Số Liệu Đo GNSS Trước Bình Sai Bằng Phần Mềm TEQC.pdf
  029  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Kết Nối Tọa Độ Giữa Hệ Quy Chiếu VN-2000 Với Hệ Quy Chiếu ITRS.pdf
  030  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Kết Nối Tọa Độ Giữa Hệ Quy Chiếu VN-2000 Với Hệ Quy Chiếu WGS-84 Và PZ-90.pdf
  031  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Phương Pháp Tự Động Hóa Tách Ranh Giới Nước Đất Liền Từ Tư Liệu Ảnh Vệ Tinh Landsat Phục Vụ Công Tác Xác Định Biến Động Đường Bờ.pdf
  032  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Quy Trình Thành Lập Bản Đồ Địa Hình Đáy Biển Vùng Ven Bờ Tỷ Lệ 1-5000 Bằng Công Nghệ GNSS Và Máy Đo Sâu Hồi Âm Đơn Tia.pdf
  033  LVTS-2017 - Sử Dụng Tư Liệu Ảnh Vệ Tinh Landsat Đánh Giá Biến Động Độ Tàn Che Của Rừng Tây Nguyên Giai Đoạn 2004-2014.pdf
  034  LVTS-2017 - Thiết Kế Lưới Quan Trắc Chuyển Dịch Mặt Đất Do Tác Động Xây Dựng Đường Hầm Và Bến Hầm Tầu Điện Ngầm Tuyến Nhổn-Ga Hà Nội.pdf
  035  LVTS-2017 - Thành Lập Bản Đồ Cảnh Báo Nguy Cơ Trượt Đất Trên Tuyến Đường Hồ Chí Minh Từ Km 805 Đến Km 835.pdf
  036  LVTS-2017 - Xác Định Mức Độ Ảnh Hưởng Mực Nước Ngầm Đến Độ Lún Công Trình Nhà Thấp Tầng Khu Đô Thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.pdf
  037  LVTS-2017 - Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Tài Nguyên Nước Tỷ Lệ 1-100.000 Phục Vụ Đảm Bảo An Ninh Nguồn Nước Trên Dòng Chính Sông Đà.pdf
  038  LVTS-2017 - Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Tài Nguyên Nước Tỷ Lệ 1-10000 Khu Vực Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên.pdf
  039  LVTS-2017 - Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Địa Giới Hành Chính Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La Phục Vụ Quản Lý Nhà Nước.pdf
  040  LVTS-2017 - Đánh Giá Khả Năng Ứng Dụng Mô Hình Đa Thức Hữu Tỷ Trong Nắn Ảnh Vệ Tinh SPOT 6.pdf
  041  LVTS-2017 - Đề Xuất Giải Pháp Chuẩn Hóa Các Lớp Thông Tin Bản Đồ Địa Chính Trên Phần Mềm Microstation Phục Vụ Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Địa Chính.pdf
  042  LVTS-2017 - Ứng Dụng Các Trạm Tham Chiếu Hoạt Động Liên Tục Thành Lập Lưới Khống Chế Trắc Địa Phục Vụ Dự Án Cải Tạo Suối Dứa Gai Và Bảo Vệ Hồ Tân Xã.pdf
  043  LVTS-2017 - Ứng Dụng Công Nghệ GIS Và Viễn Thám Thành Lập Bản Đồ Ngập Lụt Tỉnh Trà Vinh.pdf
  044  LVTS-2017 - Ứng Dụng Thuật Toán Bình Sai Lưới Tự Do Của Mittermayer Đánh Giá Độ Ổn Định Mốc Không Chế Cơ Sở Trong Lưới Quan Trắc Chuyển Dịch.pdf
  045  LVTS-2017 - Ứng Dụng Trạm GNSS Hoạt Động Liên Tục Trong Công Tác Đo Nối Khống Chế Ảnh Phục Vụ Thành Lập Bản Đồ Địa Hình Tỷ Lệ 1-25.000 Khu Vực Tỉnh Quảng Bình.pdf
  046  LVTS-2017 - Ứng Dụng Trạm Tham Chiếu Hoạt Động Liên Tục Xác Định Tọa Độ Các Mốc Địa Giới Hành Chính Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  047  LVTS-2017 - Ứng Dụng Ảnh Hàng Không Chụp Từ Máy Bay Không Người Lái (UX5) Xây Dựng MHS Địa Hình Tỷ Lệ 1-10000 Phục Vụ Quản Lý Công Trình Thủy Lợi, Thủy Điện.pdf
  048  LVTS-2018 - Khảo Sát Mô Hình Geoid EIGEN-6C4 Trên Phạm Vi Lãnh Thổ Việt Nam.pdf
  049  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Phương Pháp Chuyển Đổi Hệ Thống Tọa Độ, Độ Cao Hải Đồ Về Hệ Thống Tọa Độ, Độ Cao Quốc Gia Để Thống Nhất.pdf
  050  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Phương Pháp Điều Chỉnh, Bổ Sung Thiết Kế Kỹ Thuật, Dự Toán Xây Dựng Hệ Thống Hồ Sơ Địa Chính Cấp Huyện.pdf
  051  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Định Vị Động Thời Gian Thực Trong Thi Công Công Trình Nhà Cao Tầng.pdf
  052  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Viễn Thám Và GIS Xác Định Lượng Nước Mặt Lưu Vực Vu Gia - Thu Bồn.pdf
  053  LVTS-2018 - Xây Dựng Mô Hình Geoid Cục Bộ Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai.pdf
  054  LVTS-2018 - Đánh Giá Độ Chính Xác Chiết Tách Đất Xây Dựng Và Đât Trống Khu Vực Đô Thị Từ Ảnh Viễn Thám Bằng Ảnh Chỉ Số, Thực Nghiệm Tại Hà Nội.pdf
  055  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Giải Pháp Đánh Giá Độ Chính Xác Mô Hình Số Độ Cao Toàn Cầu.pdf
  056  LVTS-2019 - Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Hệ Thông Tin Địa Lý Phục Vụ Đánh Giá Quy Hoạch Sử Dụng Đất Tại Thành Phố Ninh Bình.pdf
  057  LVTS-2019 - Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Đất Trồng Lúa Tại Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  058  LVTS-2019 - Ứng Dụng GIS Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phục Vụ Giám Sát Công Viên Địa Chất.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aTcNTOiqIwsVbr3PlktBFrJ5Ch-kw72U
   
  Last edited: Apr 15, 2019

Share This Page