DVD eBook Luận Văn Môi Trường - Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường' started by bhanh8, Jun 8, 2020.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Môi Trường
  Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường
  35 Quyển | 200 MB
  ------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LVTS-2004 - Mô Hình Hoá Một Số Chỉ Tiêu Chất Lượng Môi Trường Khí Tại Khu Vực Hà Nội Bằng Phần Mềm UAM-V.pdf
  02  LVTS-2004 - Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Giàu Hữu Cơ Bằng Phương Pháp Sinh Học Kết Hợp Ôxy Hoá Hoá Học.pdf
  03  LVTS-2004 - Điều Tra, Đánh Giá Tình Hình Quản Lý Chất Thải Rắn Nguy Hại Của Việt Nam Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lý Có Hiệu Quả.pdf
  04  LVTS-2005 - Hiện Trạng Ô Nhiễm Dầu Trong Môi Trường Nước Khu Vực Cảng Biển Hải Phòng Và Đề Xuất Một Số Biện Pháp Giảm Thiểu.pdf
  05  LVTS-2005 - Mô Hình Lan Truyền Dầu Trong Nước Biển Tại Vùng Nghiên Cứu Thuộc Biển Đông Nam Bộ.pdf
  06  LVTS-2005 - Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Thiết Lập Hệ Thống Mạng Quan Trắc Môi Trường Vùng Nuôi Hải Sản Biển Tập Trung Ven Bờ Hải Phòng Quảng Ninh.pdf
  07  LVTS-2005 - Nghiên Cứu Khả Năng Hấp Phụ Kim Loại Nặng Cr(VI) Và Ni(II) Trên Chitosan.pdf
  08  LVTS-2005 - Nghiên Cứu Khả Năng Áp Dụng Sản Xuất Sạch Hơn Trong Ngành Công Nghiệp Đóng Tàu Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  09  LVTS-2005 - Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Phương Pháp Hấp Phụ Trong Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm.pdf
  10  LVTS-2005 - Nghiên Cứu Mô Hình Hoá Quá Trình Khử Nitơ Trong Nước Bằng Phương Pháp Sinh Học.pdf
  11  LVTS-2005 - Nghiên Cứu Mô Hình Hoá Quá Trình Khử Photpho Trong Nước Thải Bằng Phương Pháp Sinh Học.pdf
  12  LVTS-2005 - Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Xử Lý Nước Thải Sản Xuất Bia Bằng Thiết Bị UASB Thu Biogas.pdf
  13  LVTS-2005 - Nghiên Cứu Phát Triển Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Vệ Sinh.pdf
  14  LVTS-2005 - Nghiên Cứu Thăm Dò Khả Năng Ứng Dụng Phương Pháp Lọc Sinh Học Trong Xử Lý Nước Thải Sản Xuất Bia.pdf
  15  LVTS-2005 - Nghiên Cứu Xử Lý Hạt Nix Thải Của Nhà Máy Đóng Tàu Biển Hyundai- Vinashin Bằng Phương Pháp Ổn Định Đóng Rắn.pdf
  16  LVTS-2005 - Nghiên Cứu, Xử Lý Nước Thải Sản Xuất Mì Ăn Liền Thu Biogas Và Thiết Kế Hoàn Thiện Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sản Xuất Công Ty Acecook Việt Nam.pdf
  17  LVTS-2005 - Nghiên Cứu, Đánh Giá Hiện Trạng Công Nghệ Và Môi Trường Một Số Cơ Sở Chế Biến Thuỷ Sản Trên Địa Bàn Hải Phòng, Đề Xuất Các Giải Pháp Xử Lý Giảm Thiểu Ô Nhiễm Môi Trường.pdf
  18  LVTS-2005 - Nâng Cấp, Cải Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Bia Nghệ An.pdf
  19  LVTS-2005 - Quản Lý Chất Thải Rắn, Chất Thải Nguy Hại Tại Khu Công Nghiệp Nomura Hải Phòng.pdf
  20  LVTS-2005 - Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Thành Phố Hải Phòng.pdf
  21  LVTS-2005 - Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí Và Tiếng Ồn Do Giao Thông Vận Tải Đường Bộ Đô Thị Gây Ra Ở Thành Phố Hải Phòng.pdf
  22  LVTS-2005 - Điều Tra, Đánh Giá Chất Thải Nguy Hại Tại Thành Phố Nam Định - Đề Xuất Các Giải Pháp Nhằm Giảm Thiểu Chất Thải Nguy Hại Ngành Dệt Nhuộm Thành Phố.pdf
  23  LVTS-2005 - Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Môi Trường Không Khí Khu Vực Đô Thị Hải Phòng.pdf
  24  LVTS-2005 - Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Tại Các Quận Nội Thành Hải Phòng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Chất Thải Rắn.pdf
  25  LVTS-2005 - Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Y Tế Của Hải Phòng Và Đề Xuất Các Giải Pháp Quản Lý Phù Hợp.pdf
  26  LVTS-2005 - Đánh Giá Sức Tải Môi Trường Đối Với Một Số Hợp Chất Dinh Dưỡng Khu Vực Nuôi Trồng Thuỷ Sản Đồ Sơn Hải Phòng.pdf
  27  LVTS-2005 - Đánh Giá Thực Trạng Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Và Ô Nhiễm Bụi Trong Hoạt Động Xây Dựng Tại Một Số Dự Án Đầu Tư Sử Dụng Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Thành Phố Hải.pdf
  28  LVTS-2006 - Xem Xét Một Công Cụ Quản Lý Môi Trường Dựa Trên Phần Mềm Swat Áp Dụng Cho Lưu Vực Sông Đuống.pdf
  29  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Và Lựa Chọn Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Gia Công Tráng Phim Điện Ảnh.pdf
  30  LVTS-2012 - Nghiên Cứu, Đề Xuất Công Nghệ Xử Lý Khí Thải Thích Hợp Cho Các Lò Nung Gạch Kiểu Hoffman Đốt Trấu Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh.pdf
  31  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Hiện Trạng Chất Lượng Nước Sông Và Vùng Cửa Sông Cà Ty - Đề Xuất Biện Pháp Quản Lý.pdf
  32  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Sự Lắng Đọng Và Lan Truyền Một Số Kim Loại Nặng Trong Nước Thải Từ Quá Trình Khai Thác Và Làm Giàu Quặng Thiếc.pdf
  33  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Tổng Hợp Có Tính Đột Phá Về Bảo Vệ Môi Trường Trong Điều Kiện Thực Tế Của Tỉnh Bình Dương Đến Năm 2020.pdf
  34  LVTS-2013 - Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Chương Trình Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Môi Trường Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Trên Địa Bàn Quận Gò Vấp.Pdf
  35  LVTS-2018 - Đánh Giá Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Nhuộm Tại Công Ty Cổ Phần TCE Vina Denim Và Đề Xuất Biện Pháp Cải Thiện.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1cs8kyRfQwNuin5P2YeUf7CPgse_7Wydf
   

Share This Page