DVD eBook Luận Văn Ngữ Văn - Chuyên Ngành Lý Luận Văn Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Văn Học' started by admin, Apr 11, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Ngữ Văn
  Chuyên Ngành Lý Luận Văn Học
  513 Quyển | 3,5 GB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-1995 - Thơ Xuân Diệu Trước Cách Mạng Tháng Tám 1945 (Thơ Thơ Và Gửi Hương Cho Gió).pdf
  002  LATS-1996 - Bước Đầu Tìm Hiểu Ảnh Hưởng Của Văn Học Pháp Đối Với Văn Học Lãng Mạn Việt Nam Giai Đoạn 1930-1945.pdf
  003  LATS-2006 - Điển Hình Hoá Trong Văn Xuôi Hiện Thực Phê Phán Việt Nam (Giai Đoạn 1930 - 1945).pdf
  004  LATS-2010 - Thể Loại Trường Ca Trong Văn Học Hiện Đại Việt Nam.pdf
  005  LATS-2011 - Loại Hình Nội Dung Tiểu Thuyết Việt Nam Sau 1975.pdf
  006  LATS-2011 - Nhạc Điệu Thơ Việt Qua Những Sáng Tạo Của Thơ Mới.pdf
  007  LATS-2012 - Con Người Trong Tiểu Thuyết Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới.pdf
  008  LATS-2012 - Nhà Văn Vũ Hạnh - Lí Luận, Phê Bình, Nghiên Cứu, Sáng Tác.pdf
  009  LATS-2013 - Bi Kịch Trong Văn Học Việt Nam Hiện Đại.pdf
  010  LATS-2013 - Các Khuynh Hướng Phát Triển Của Tiểu Thuyết Việt Nam Đầu Thế Kỷ Xxi Từ Góc Nhìn Cấu Trúc Thể Loại.pdf
  011  LATS-2013 - Liên Văn Bản Trong Sáng Tác Nguyễn Huy Thiệp.pdf
  012  LATS-2013 - Loại Hình Truyện Kể (Qua Văn Xuôi Việt Nam 1930 - 1945).pdf
  013  LATS-2013 - Thơ Haiku Nhật Bản - Lịch Sử Phát Triển Và Đặc Điểm Thể Loại.pdf
  014  LATS-2013 - Đặc Trưng Thể Loại Truyền Thuyết Dân Gian Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.pdf
  015  LATS-2014 - Motif Trong Nghiên Cứu Truyện Kể Dân Gian - Lý Thuyết Và Ứng Dụng - Trường Hợp Motif Tái Sinh.pdf
  016  LATS-2014 - Một Số Đặc Điểm Thi Pháp Kịch Tagore.pdf
  017  LATS-2014 - Ngôn Ngữ Mảnh Vỡ Trong Tiểu Thuyết Của Toni Morrison.zip
  018  LATS-2014 - Tiểu Thuyết Lịch Sử Việt Nam Sau Năm 1986 Dưới Góc Nhìn Tự Sự Học.rar
  019  LATS-2014 - Truyện Ngắn Việt Nam 1945-1975 Như Một Trường Diễn Ngôn.pdf
  020  LATS-2014 - Vấn Đề Tiếp Nhận Thơ Nôm Hồ Xuân Hương.pdf
  021  LATS-2014 - Đặc Trưng Nghệ Thuật Tiểu Thuyết Của Nhà Văn Lào Suvănthon Bupphanuvông.rar
  022  LATS-2015 - Con Người Và Tự Nhiên Trong Văn Xuôi Việt Nam Sau Năm 1975 Từ Góc Nhìn Phê Bình Sinh Thái.doc
  023  LATS-2015 - Lý Thuyết Cải Biên Học - Từ Tác Phẩm Văn Học Đến Tác Phẩm Điện Ảnh - Trường Hợp Kurosawa Akira.pdf
  024  LATS-2015 - Nhân Vật Nữ Trong Tác Phẩm Của Ernest Hemingway Từ Góc Độ Nữ Quyền Luận.rar
  025  LATS-2015 - Phong Cách Nghệ Thuật Nguyễn Huy Tưởng.pdf
  026  LATS-2015 - Phê Bình Văn Học Việt Nam 1945-1986 (Nhìn Từ Phương Diện Chức Năng).doc
  027  LATS-2015 - Văn Học Siêu Hư Cấu Và Cảm Quan Hậu Hiện Đại Trong Văn Xuôi Việt Nam Thời Đầu Đổi Mới.pdf
  028  LATS-2015 - Vấn Đề Chủ Nghĩa Hiện Thực Trong Khoa Nghiên Cứu Văn Học Ở Việt Nam Từ 1975 Đến Nay.pdf
  029  LATS-2015 - Đặc Điểm Của Thơ Nữ Thế Hệ Chống Mỹ Cứu Nước.pdf
  030  LATS-2016 - Hiện Thực Chiến Tranh Trong Văn Xuôi Việt Nam Hiện Đại Qua Ba Tác Phẩm Tiêu Biểu.pdf
  031  LATS-2016 - Phản Trinh Thám Trong Bộ Ba New York Của Paul Auster.pdf
  032  LATS-2016 - Truyện Ngắn Các Nhà Văn Nữ Đương Đại - Tư Duy Nghệ Thuật Và Đặc Trưng Thể Loại.pdf
  033  LATS-2016 - Truyện Viết Về Đề Tài Dân Tộc Và Miền Núi Giai Đoạn 1945 - 1975.pdf
  034  LATS-2016 - Tư Duy Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Của Một Số Nhà Văn Nữ Hải Ngoại Đương Đại.pdf
  035  LATS-2017 - Biểu Tượng Văn Hóa Chăm Trong Thơ.docx
  036  LATS-2017 - Diễn Ngôn Về Giới Nữ Trong Văn Học Hiện Thực Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.doc
  037  LATS-2017 - Hồi Ký Trong Văn Học Việt Nam Giai Đoạn Từ 1975 Đến Nay Nhìn Từ Đặc Trưng Thể Loại.pdf
  038  LATS-2017 - Mối Quan Hệ Giữa Văn Học Và Hiện Thực Qua Tiểu Thuyết Việt Nam Sau Năm 1986.pdf
  039  LATS-2017 - Người Kể Chuyện Trong Tiểu Thuyết Việt Nam Có Yếu Tố Hậu Hiện Đại.pdf
  040  LATS-2017 - Người Đọc - Nhìn Từ Thực Tiễn Tiếp Nhận Văn Học Việt Nam Đầu Thế Kỷ XXI.pdf
  041  LATS-2017 - Nhân Vật Người Trí Thức Trong Tiểu Thuyết Việt Nam Sau Năm 1975.pdf
  042  LATS-2017 - Thơ Lục Bát Từ Truyền Thuyết Đến Hiện Đại.pdf
  043  LATS-2017 - Truyện Ngắn Việt Nam Sau Năm 1975 Viết Về Chiến Tranh.pdf
  044  LATS-2018 - Ba Mô Hình Truyện Lịch Sử Trong Văn Xuôi Hiện Đại Việt Nam.pdf
  045  LATS-2018 - Khuynh Hướng Tiểu Thuyết Tâm Lý Việt Nam Từ 1925 Đến 1945.pdf
  046  LATS-2018 - Kịch Lưu Quang Vũ - Một Loại Hình Dụ Ngôn Văn Học.doc
  047  LATS-2018 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Tiểu Thuyết Haruki Murakami.pdf
  048  LATS-2018 - Nhân Vật Mang Dấu Ấn Hậu Hiện Đại Trong Tiểu Thuyết Việt Nam.pdf
  049  LATS-2018 - Nhật Kí Như Một Thể Loại Văn Học.pdf
  050  LATS-2018 - So Sánh Thi Pháp Truyện Thơ Tum Tiêu Của Dân Tộc Khơme Campuchia Với Vượt Biển Của Dân Tộc Tày Ở Việt Nam.pdf
  051  LATS-2018 - Tiếp Nhận Văn Học Phật Giáo Lý - Trần.pdf
  052  LATS-2018 - Tiểu Thuyết Về Chiến Tranh Việt Nam Thời Hậu Chiến Trong Văn Học Việt Nam Và Mỹ.pdf
  053  LATS-2018 - Truyện Ngắn Hiện Thực Việt Nam 1932-1945 Nhìn Từ Lý Thuyết Tự Sự.pdf
  054  LATS-2018 - Tâm Thức Hiện Sinh Trong Thơ Mới.pdf
  055  LATS-2019 - Hình Tượng Tác Giả Trong Hồi Ký Văn Học Việt Nam Sau 1985.pdf
  056  LATS-2019 - Lý Luận Phê Bình Văn Học Của Nhóm Hàn Thuyên.pdf
  057  LATS-2019 - Nhân Vật Trong Tiểu Thuyết Việt Nam Từ Đầu Thế Kỉ XXI Đến Nay.pdf
  058  LATS-2019 - Những Biểu Hiện Của Chủ Nghĩa Tượng Trưng Và Siêu Thực Trong Thơ Việt Nam Hiện Đại.pdf
  059  LATS-2020 - Tiểu Thuyết Việt Nam Thời Kì Đổi Mới Nhìn Từ Đặc Trưng Phản Ánh Nghệ Thuật.pdf
  060  LVTN-2014 - Dấu Ấn Chủ Nghĩa Tượng Trưng Trong Thơ Hàn Mặc Tử.pdf
  061  LVTN-2014 - Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt Từ Truyện Cổ Tích Dân Gian Đến Kịch Bản Văn Học Của Lưu Quang Vũ.pdf
  062  LVTN-2014 - Nghệ Thuật Trần Thuật Trong Nhật Ký Đặng Thùy Trâm.pdf
  063  LVTN-2014 - Ngôn Từ Nghệ Thuật Trong Nhật Ký Đặng Thùy Trâm.pdf
  064  LVTN-2014 - Người Trần Thuật Trong Nhật Ký Văn Học Ở Việt Nam Giai Đoạn 1945 - 1975.pdf
  065  LVTN-2014 - Nhân Vật Người Lính Trong Giã Từ Vũ Khí Của Hemingway Và Nỗi Buồn Chiến Tranh Của Bảo Ninh.pdf
  066  LVTN-2014 - Thế Giới Nghệ Thuật Trong Kịch Bản Chèo Kim Nham.pdf
  067  LVTN-2014 - Thế Giới Nhân Vật Trong Truyện Viết Cho Thiếu Nhi Của Tô Hoài.pdf
  068  LVTN-2014 - Thời Gian Tự Sự Trong Tiểu Thuyết Giã Biệt Bóng Tối Của Tạ Duy Anh.pdf
  069  LVTN-2014 - Truyện Ngắn Phan Thị Vàng Anh Dưới Góc Nhìn Văn Hóa.pdf
  070  LVTN-2014 - Vũ Trung Tùy Bút Dưới Góc Nhìn Thể Loại.pdf
  071  LVTN-2014 - Xung Đột Trong Kịch Lưu Quang Vũ Qua Một Số Kịch Bản Dựa Trên Tích Truyện Dân Gian.pdf
  072  LVTN-2014 - Ý Thức Nữ Quyền Trong Tiểu Thuyết Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà Của Simone Colette.pdf
  073  LVTN-2016 - Chuyển Thể Tác Phẩm Văn Học Sang Tác Phẩm Điện Ảnh (Qua Trường Hợp Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh).pdf
  074  LVTN-2016 - Chén Thuốc Độc Của Vũ Đình Long Dưới Góc Nhìn Thể Loại.pdf
  075  LVTN-2016 - Diễn Ngôn Về Giới Nữ Trong Truyền Kì Mạn Lục Của Nguyễn Dữ.pdf
  076  LVTN-2016 - Diễn Ngôn Về Phụ Nữ Trong Thơ Nữ Việt Nam Giai Đoạn 1954 - 1975.pdf
  077  LVTN-2016 - Hiện Tượng Giao Thoa Văn Học Trong Truyện Ngắn Của Thạch Lam.pdf
  078  LVTN-2016 - Ngôn Từ Nghệ Thuật Trong Nhật Ký Chiến Tranh 1945 - 1975.pdf
  079  LVTN-2016 - Người Trần Thuật Trong Nhật Ký Anne Frank.pdf
  080  LVTN-2016 - Nhân Vật Đồng Tính Trong Tiểu Thuyết Les - Vòng Tay Không Đàn Ông Của Bùi Anh Tấn.pdf
  081  LVTN-2016 - Nhân Vật Đồng Tính Trong Tiểu Thuyết Một Thế Giới Không Có Đàn Bà Của Bùi Anh Tấn.pdf
  082  LVTN-2016 - Nhật Ký Các Nhà Văn Việt Nam Từ Điểm Nhìn Thể Loại.pdf
  083  LVTN-2016 - Thượng Kinh Ký Sự (Lê Hữu Trác) Dưới Góc Nhìn Thể Loại.pdf
  084  LVTN-2016 - Thế Giới Nghệ Thuật Truyện Ngắn Phong Điệp.pdf
  085  LVTN-2016 - Thế Giới Nhân Vật Trong Tập Truyện Ngắn Người Đàn Bà Uống Rượu Của Nhà Văn Hữu Ước.pdf
  086  LVTN-2016 - Thế Giới Nhận Vật Trong Tiểu Thuyết Bên Kia Cổng Trời Của Ngôn Vĩnh.pdf
  087  LVTN-2016 - Tư Tưởng Nữ Quyền Trong Ca Dao Việt Nam.pdf
  088  LVTN-2016 - Tư Tưởng Nữ Quyền Trong Thơ Hồ Xuân Hương.pdf
  089  LVTN-2016 - Tố Tâm (Hoàng Ngọc Phách) Dưới Góc Nhìn Thể Loại.pdf
  090  LVTN-2016 - Vòng Phấn Kapkazơ (Bertol Brecht) Dưới Góc Nhìn Thể Loại.pdf
  091  LVTN-2016 - Yếu Tố Trữ Tình Trong Nhật Ký Chiến Tranh.pdf
  092  LVTN-2016 - Đặc Trưng Của Nhật Kí Văn Học Qua Ba Cuốn Nhật Kí Đi Tây Của Phạm Phú Thứ, Pháp Du Hành Trình Nhật Kí Của Phạm Quỳnh Và Cô Làm Công Của Nguyễn Công Hoan.pdf
  093  LVTN-2017 - Chuyển Thể Sáng Tác Văn Học Sang Tác Phẩm Điện Ảnh.pdf
  094  LVTN-2017 - Cái Chung Và Cái Riêng Trong Thể Loại Nhật Ký Văn Học.pdf
  095  LVTN-2017 - Cảm Quan Lịch Sử Trong Tiểu Thuyết Hồ Quý Ly Của Nguyễn Xuân Khánh.pdf
  096  LVTN-2017 - Diễn Ngôn Lịch Sử Trong Tiểu Thuyết Sương Mù Tháng Giêng Của Uông Triều.pdf
  097  LVTN-2017 - Diễn Ngôn Về Giới Nữ Trong Tiểu Thuyết Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ Của Alexievich.pdf
  098  LVTN-2017 - Diễn Ngôn Về Tính Dục Trong Tập Truyện Bóng Đè Của Đỗ Hoàng Diệu.pdf
  099  LVTN-2017 - Dấu Ấn Chủ Nghĩa Tượng Trưng Trong Tập Tinh Huyết Của Bích Khê.pdf
  100  LVTN-2017 - Hình Tượng Tác Giả Nữ Trong Thơ Vi Thùy Linh.pdf
  101  LVTN-2017 - Kết Cấu Nhật Kí Văn Học Khảo Sát Qua Các Tác Phẩm - Nhật Kí Chu Cẩm Phong, Nhật Kí Nguyễn Ngọc Tấn, Nhật Kí Nguyễn Huy Tưởng, Nhật Kí Lưu Quang Vũ Và Nhật Kí Vũ Xuân.pdf
  102  LVTN-2017 - Liên Văn Bản Trong Tác Phẩm Của F.Kafka.pdf
  103  LVTN-2017 - Nghệ Thuật Chuyển Thể Tác Phẩm Văn Học Sang Điện Ảnh Nhìn Từ Phương Diện Cốt Truyện Và Nhân Vật (Qua Trường Hợp Vợ Chồng A Phủ).pdf
  104  LVTN-2017 - Phương Thức Huyền Thoại Hóa Hình Tượng Nữ Giới Trong Văn Học Cách Mạng Việt Nam Giai Đoạn 1954 - 1975.pdf
  105  LVTN-2017 - Thế Giới Nhân Vật Trong Tiểu Thuyết Kiếp Người - Quyển 1 - Sống Của Nhà Văn Hữu Ước.pdf
  106  LVTN-2017 - Thế Giới Nhân Vật Trong Tiểu Thuyết Âm Thanh Và Cuồng Nộ Của W.Faulkner.pdf
  107  LVTN-2017 - Tiếp Nhận Tác Phẩm Cánh Đồng Bất Tận Của Nguyễn Ngọc Tư.pdf
  108  LVTN-2017 - Tiểu Thuyết Ghen Của A. Grillet Trên Hành Trình Cách Tân Thể Loại.pdf
  109  LVTN-2017 - Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp Dưới Góc Nhìn Phê Bình Sinh Thái.pdf
  110  LVTN-2017 - Tính Cá Nhân Riêng Tư Của Thể Loại Nhật Kí Văn Học.pdf
  111  LVTN-2017 - Tổ Chức Trần Thuật Trong Tiểu Thuyết Mình Và Họ Của Nguyễn Bình Phương.pdf
  112  LVTN-2017 - Vẻ Đẹp Của Hội Họa Và Văn Chương Trong Hòn Đá Xanh Của Jimmy Liao.pdf
  113  LVTN-2017 - Xung Đột Kịch Trong Vở Chèo Cổ Quan Âm Thị Kính.pdf
  114  LVTN-2017 - Yếu Tố Trữ Tình Trong Thể Loại Nhật Kí Văn Học.pdf
  115  LVTN-2017 - Ý Thức Hệ Trong Nhật Kí Chiến Tranh.pdf
  116  LVTN-2017 - Đặc Trưng Cơ Bản Của Tiểu Thuyết Ngôn Tình.pdf
  117  LVTN-2018 - Bi Kịch Của Nhân Vật Vũ Như Tô Trong Kịch Bản Vũ Như Tô (Nguyễn Huy Tưởng) Và Của Nhân Vật Hămlet Trong Kịch Bản Hămlet (U. Sêcxpia).pdf
  118  LVTN-2018 - Biểu Tượng Về Giới Nữ Qua Mô Hình Không - Thời Gian Trong Một Số Tác Phẩm Văn Học Trung Đại Việt Nam.pdf
  119  LVTN-2018 - Chết Như Một Trải Nghiệm Riêng Khác (Khảo Sát Quan Niệm Về Cái Chết Trong Truyện Ngắn Cái Chết Của Ivan Ilích Của Lép Tônxtôi Từ Góc Nhìn Diễn Ngôn).pdf
  120  LVTN-2018 - Diễn Ngôn Giới Nữ Trong Truyện Ngắn Bóng Đè (Đỗ Hoàng Diệu) Và Trong Truyện Ngắn Điên Cuồng Như Vệ Tuệ (Vệ Tuệ).pdf
  121  LVTN-2018 - Diễn Ngôn Về Giới Nữ Trong Tiểu Thuyết Mẫn Và Tôi Của Phan Tứ Và Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ Của Svetlana Alexievich.pdf
  122  LVTN-2018 - Diễn Ngôn Về Người Mẹ Cách Mạng Trong Tác Phẩm Người Mẹ Cầm Súng Của Nguyễn Thi Và Người Mẹ Của M.Gorki.pdf
  123  LVTN-2018 - Hình Tượng Nhân Vật Trữ Tình Trong Tập Thơ Tự Hát Của Xuân Quỳnh.pdf
  124  LVTN-2018 - Hình Tượng Tác Giả Trong Nhật Ký Chiến Tranh.pdf
  125  LVTN-2018 - Hình Tượng Ăngdromac Trong Sử Thi Iliat Của Home Và Trong Vở Kịch Ăngdromac Của J.Raxin.pdf
  126  LVTN-2018 - Kết Cấu Của Thể Loại Nhật Ký Văn Học.pdf
  127  LVTN-2018 - Nhân Vật Trong Tiểu Thuyết Lịch Sử Trần Khánh Dư Của Lưu Sơn Minh.pdf
  128  LVTN-2018 - Nhân Vật Trong Tiểu Thuyết Lịch Sử Trần Quốc Toản Của Lưu Sơn Minh.pdf
  129  LVTN-2018 - Nhật Ký Chiến Tranh 1945-1975 Ở Việt Nam, Diện Mạo Và Sinh Mệnh Lịch Sử.pdf
  130  LVTN-2018 - Sự Im Lặng Của Bầy Cừu Từ Văn Học Đến Điện Ảnh.pdf
  131  LVTN-2018 - Sự Thật Và Diễn Giải Trong Truyện Ngắn Bốn Bề Bờ Bụi Của Akutagawa Ryunosuke.pdf
  132  LVTN-2018 - Thơ Haiku Của Nhật Bản Và Ca Dao Việt Nam Nhìn Từ Góc Độ Văn Hóa.pdf
  133  LVTN-2018 - Thế Giới Nghệ Thuật Tiểu Thuyết Lolita Của V.Nabokov.pdf
  134  LVTN-2018 - Thời Xa Vắng Từ Văn Học Đến Điện Ảnh Nhìn Từ Phương Diện Cốt Truyện Và Nhân Vật.pdf
  135  LVTN-2018 - Tình Yêu Trong Tố Tâm Của Hoàng Ngọc Phách Và Trong Nỗi Đau Của Chàng Werther Của J. Goethe.pdf
  136  LVTN-2018 - Tiểu Thuyết Lặng Yên Dưới Vực Sâu Của Đỗ Bích Thúy Nhìn Từ Phạm Trù Thẩm Mỹ Cái Bi Kịch.pdf
  137  LVTN-2018 - Tiểu Thuyết Số Đỏ (Vũ Trọng Phụng) Dưới Góc Nhìn Thể Loại.pdf
  138  LVTN-2018 - Tính Chất Cá Nhân Riêng Tư Trong Nhật Ký Văn Học.pdf
  139  LVTN-2019 - Diễn Ngôn Lịch Sử Trong Tiểu Thuyết Đức Thánh Trần Của Trần Thanh Cảnh.pdf
  140  LVTN-2019 - Diễn Ngôn Về Giới Nữ Trong Tập Truyện I Am Đàn Bà (Yban) Và Tiểu Thuyết Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà (Simone Colette).pdf
  141  LVTN-2019 - Diễn Ngôn Về Tính Dục Trong Tiểu Thuyết Đức Thánh Trần Của Trần Thanh Cảnh.pdf
  142  LVTN-2019 - Hiện Tượng Chuyển Thể Tác Phẩm Văn Học Bến Không Chồng (Dương Hướng) Thành Tác Phẩm Điện Ảnh Thương Nhớ Ở Ai (Lưu Trọng Ninh, Bùi Thọ Thịnh).pdf
  143  LVTN-2019 - Hình Tượng Người Phụ Nữ Trong Thơ Vi Thùy Linh Từ Góc Nhìn Giới.pdf
  144  LVTN-2019 - Không Gian Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Tường Thành Của Võ Thị Xuân Hà.pdf
  145  LVTN-2019 - Không Gian Nghệ Thuật Trong Tập Truyện Ngắn Những Gặp Gỡ Không Ngờ Của Lê Minh Hà.pdf
  146  LVTN-2019 - Nghệ Thuật Chuyển Thể Tác Phẩm Văn Học Sang Điện Ảnh Từ Phương Diện Cốt Truyện Và Nhân Vật (Qua Trường Hợp Lặng Yên Dưới Vực Sâu).pdf
  147  LVTN-2019 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Tiểu Thuyết Không Gia Đình Của Hector Malot.pdf
  148  LVTN-2019 - Nhân Vật Nữ Trong Truyện Ngắn Đỗ Hoàng Diệu Từ Góc Nhìn Giới.pdf
  149  LVTN-2019 - Nhân Vật Nữ Trong Tập Truyện Người Sót Lại Của Rừng Cười (Võ Thị Hảo) Và Tiểu Thuyết Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ (Svetlana Alexievich).pdf
  150  LVTN-2019 - Nhân Vật Trong Tiểu Thuyết Cuộc Cờ Của Phạm Quang Long.pdf
  151  LVTN-2019 - Nhân Vật Xuân Tóc Đỏ Trong Tiểu Thuyết Số Đỏ (Vũ Trọng Phụng) Và Nhân Vật Nikodema Dyzmy Trong Tiểu Thuyết Đường Công Danh Của Nikodema Dyzmy (Tadeusz Dolega Mostowicz).pdf
  152  LVTN-2019 - Thế Giới Nghệ Thuật Trong Truyện Dài Cơn Lũ Vẫn Chưa Qua Của Nguyễn Thị Kim Hòa.pdf
  153  LVTN-2019 - Thế Giới Nghệ Thuật Trong Tập Thơ Lối Nhỏ Của Dư Thị Hoàn.pdf
  154  LVTN-2019 - Thế Giới Nhân Vật Trong Tiểu Thuyết Nguyễn Đông Thức.pdf
  155  LVTN-2019 - Tiếp Nhận Vở Kịch Hamlet Của W.Shakespeare.pdf
  156  LVTS-1998 - Ca Dao Người Việt Với Việc Phản Ánh Đạo Lý, Giáo Dục Nhân Cách.pdf
  157  LVTS-2000 - Cảnh Vật Trong Người Xa Lạ (L etranger) Của Albert Camus.pdf
  158  LVTS-2000 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Về Thể Loại Tiểu Thuyết Trong Nghiên Cứu, Phê Bình Văn Học Việt Nam.pdf
  159  LVTS-2000 - Nhân Vật Phụ Nữ Với Giáo Lý Đharma Trong Văn Học Ấn Độ.pdf
  160  LVTS-2000 - Những Đóng Góp Của Thế Lữ Vào Giai Đoạn Văn Học (1930-1945).pdf
  161  LVTS-2001 - Một Số Đặc Điểm Nghệ Thuật Tiểu Thuyết Khái Hưng.pdf
  162  LVTS-2001 - Nghệ Thuật Phê Bình Thơ Của Xuân Diệu.pdf
  163  LVTS-2001 - Thi Pháp Theodore Dreiser Qua Các Tiểu Thuyết Jenny Gerhảdt Và Bi Kịch Mỹ.pdf
  164  LVTS-2003 - Quan Niệm Về Thơ Của Xuân Diệu.pdf
  165  LVTS-2003 - Thể Phóng Sự Và Phóng Sự Vũ Trọng Phụng.pdf
  166  LVTS-2003 - Đặc Điểm Nghệ Thuật Thơ Tế Hanh Thời Kỳ Chống Mỹ.pdf
  167  LVTS-2003 - Đặc Điểm Văn Xuôi Nghệ Thuật Hồ Dzếch.pdf
  168  LVTS-2003 - Đặc Điểm Văn Xuôi Nghệ Thuật Hồ Dzếnh.pdf
  169  LVTS-2004 - Hình Tượng Người Trí Thức Trong Văn Xuôi Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới.pdf
  170  LVTS-2004 - Nghệ Thuật Kịch Tào Ngu.pdf
  171  LVTS-2004 - Trường Ca Về Đề Tài Chiến Tranh Chống Mỹ - Nhìn Từ Góc Độ Thể Loại.pdf
  172  LVTS-2004 - Đặc Trưng Truyện Ngắn Sơn Nam.pdf
  173  LVTS-2005 - Con Người Trong Thơ Thiền Lý - Trần Dưới Góc Nhìn Thi Pháp Học Hiện Đại.pdf
  174  LVTS-2005 - Cái Nhìn Nghệ Thuật Về Người Phụ Nữ Trong Một Vài Tiểu Thuyết Đoạt Giải Năm 1991 Của Hội Nhà Văn Việt Nam.pdf
  175  LVTS-2005 - Hình Tượng Bác Hồ Trong Thơ Ca Việt Nam 1945 - 1975.pdf
  176  LVTS-2005 - Một Số Vấn Đề Về Chủ Nghĩa Hiện Thực Trong Tác Phẩm Truyện Kiều Của Nguyễn Du.pdf
  177  LVTS-2006 - Cảm Hứng Trữ Tình - Sử Thi Trong Thơ Lê Anh Xuân.pdf
  178  LVTS-2006 - Yếu Tố Tự Truyện Trong Tiểu Thuyết Nguyễn Khải Thời Kỳ Đổi Mới.pdf
  179  LVTS-2006 - Đề Tài Chiến Tranh Chống Mỹ Trong Truyện Ngắn Bảo Ninh.pdf
  180  LVTS-2007 - Thế Giới Nghệ Thuật Thơ Quang Dũng.pdf
  181  LVTS-2008 - Chất Đồng Quê Trong Thơ Lục Bát Việt Nam Hiện Đại (Qua Thơ Lục Bát Nguyễn Duy Và Đồng Đức Bốn).pdf
  182  LVTS-2008 - Cấm Kỵ Và Đối Phó Với Cấm Kỵ Nhìn Từ Góc Độ Văn Hóa.pdf
  183  LVTS-2008 - Hình Tượng Nhân Vật Anh Hùng Trong Tiểu Thuyết Lịch Sử Hiện Đại Việt Nam.pdf
  184  LVTS-2008 - Hồi Ký Của Một Số Nhà Văn Việt Nam Thời Kỳ Hiện Đại.pdf
  185  LVTS-2008 - Nghệ Thuật Trần Thuật Trong Tiểu Thuyết Lê Lựu.pdf
  186  LVTS-2008 - Nông Thôn Việt Nam Trong Các Tiểu Thuyết Từ Năm 1986 Đến Năm 2000.pdf
  187  LVTS-2008 - Phong Cách Nghệ Thuật Truyện Ngắn Nguyễn Khải.pdf
  188  LVTS-2008 - Phê Bình Văn Học Của Lê Tràng Kiều Trước Cách Mạng Tháng Tám 1945.pdf
  189  LVTS-2008 - Quan Niệm Nghệ Thuật Của Nguyễn Minh Châu Qua Phê Bình Tiểu Luận.pdf
  190  LVTS-2008 - Thiên Tính Nữ Trong Tác Phẩm Thơ Của Các Nữ Sĩ Việt Nam Hiện Đại.pdf
  191  LVTS-2008 - Thơ Trẻ Việt Nam Từ Năm 1986 Đến Nay.pdf
  192  LVTS-2008 - Vấn Đề Chủ Nghĩa Hiện Thực Trong Lý Luận Văn Học Ở Việt Nam Từ 1975 Đến Nay.pdf
  193  LVTS-2009 - Biểu Tượng Như Một Phương Thức Phản Ánh Của Văn Xuôi Đương Đại.pdf
  194  LVTS-2009 - Cảm Hứng Và Chất Liệu Tôn Giáo Trong Thơ Hàn Mặc Tử Và Huy Cận.pdf
  195  LVTS-2009 - Hà Minh Đức Với Nghiên Cứu Phê Bình Văn Học.pdf
  196  LVTS-2009 - Hồn - Tình - Hình - Nhạc Trong Thơ Hoàng Cầm.pdf
  197  LVTS-2009 - Loại Hình Nhân Vật Biểu Tượng Trong Tác Phẩm Của Franz Kafka.pdf
  198  LVTS-2009 - Người Kể Chuyện Trong Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp.pdf
  199  LVTS-2009 - Những Đóng Góp Của Nguyễn Minh Châu Trong Quá Trình Đổi Mới Của Văn Học Việt Nam Hiện Đại.pdf
  200  LVTS-2009 - Những Đóng Góp Của Trần Đình Sử Về Thi Pháp Học.pdf
  201  LVTS-2009 - Phong Cách Kịch Nguyễn Đình Thi.pdf
  202  LVTS-2009 - Quan Niệm Nhân Sinh Của Người Phụ Nữ Qua Các Sáng Tác Văn Xuôi Thời Kỳ Đổi Mới.pdf
  203  LVTS-2009 - Thi Pháp Truyện Ngắn Nguyễn Tuân Trước Cách Mạng.pdf
  204  LVTS-2009 - Thơ Thanh Thảo Nhìn Từ Góc Độ Tư Duy Nghệ Thuật.pdf
  205  LVTS-2009 - Thế Giới Nghệ Thuật Thơ Nguyễn Duy.pdf
  206  LVTS-2009 - Tiểu Thuyết Viết Về Nông Thôn Thời Kì Đổi Mới (Qua Một Số Tác Phẩm Đoạt Giải).pdf
  207  LVTS-2009 - Truyện Ngắn Về Đề Tài Dân Tộc Miền Núi Phía Bắc.pdf
  208  LVTS-2009 - Vấn Đề Thân Phận Người Phụ Nữ Trong Văn Học Việt Nam Cuối Thế Kỷ XVIII - Đầu Thế Kỷ XIX.pdf
  209  LVTS-2009 - Đặc Điểm Nghệ Thuật Thơ Bùi Giáng.pdf
  210  LVTS-2009 - Đề Tài Phong Tục Việt Nam Trong Tiểu Thuyết Tự Lực Văn Đoàn.pdf
  211  LVTS-2010 - Cảm Hứng Triết Luận Về Con Người Trong Truyện Ngắn Việt Nam Giai Đoạn 1986-2000.pdf
  212  LVTS-2010 - Hình Tượng Người Lính Sau Chiến Tranh Qua Các Tiểu Thuyết Của Chu Lai, Lê Lựu, Bảo Ninh.pdf
  213  LVTS-2010 - Hình Tượng Người Phụ Nữ Trong Tiểu Thuyết Tự Lực Văn Đoàn.pdf
  214  LVTS-2010 - Khảo Sát Tư Tưởng Mỹ Học Và Văn Học Của Phạm Quỳnh.pdf
  215  LVTS-2010 - Lý Tưởng Và Hiện Thực Trong Thơ Nguyễn Bính Trước Cách Mạng Tháng Tám.pdf
  216  LVTS-2010 - Một Số Vấn Đề Đổi Mới Thi Pháp Thể Loại Trong Truyện Ngắn Việt Nam Đương Đại.pdf
  217  LVTS-2010 - Nghệ Thuật Tiểu Thuyết Nguyễn Bình Phương.pdf
  218  LVTS-2010 - Nghệ Thuật Trần Thuật Trong Truyện Ngắn Nguyễn Minh Châu.pdf
  219  LVTS-2010 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Tiểu Thuyết Của Nhà Văn Thuận.pdf
  220  LVTS-2010 - Nhân Vật Trong Truyện Ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư Và Đỗ Hoàng Diệu.pdf
  221  LVTS-2010 - Nhật Ký Chiến Tranh Việt Nam Qua Một Số Tác Phẩm Tiêu Biểu.pdf
  222  LVTS-2010 - Những Cách Tân Trong Thơ Trần Dần.pdf
  223  LVTS-2010 - Phong Cách Thơ Tế Hanh.pdf
  224  LVTS-2010 - Sự Nghiệp Nghiên Cứu Văn Học Của Đặng Thai Mai.pdf
  225  LVTS-2010 - Sự Sống Và Cái Chết Trong Thơ Chế Lan Viên.pdf
  226  LVTS-2010 - Sự Tha Hóa Của Con Người Trong Sáng Tác Của Nam Cao Trước 1945.pdf
  227  LVTS-2010 - Tiểu Thuyết Nguyễn Trọng Oánh Trong Tiến Trình Đổi Mới Văn Xuôi Việt Nam Hiện Đại.pdf
  228  LVTS-2010 - Truyện Ngắn Các Cây Bút Trẻ Quân Đội (Qua Nguyễn Thế Hùng, Đỗ Tiến Huy, Nguyễn Đình Tú).pdf
  229  LVTS-2010 - Văn Xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường Dưới Góc Nhìn Thể Loại.pdf
  230  LVTS-2010 - Vấn Đề Chuyển Thể Tác Phẩm Văn Học Sang Tác Phẩm Điện Ảnh (Từ Góc Nhìn Từ Sự).pdf
  231  LVTS-2010 - Yếu Tố Hiện Thực Và Yếu Tố Lãng Mạn Trong Sáng Tác Của Khái Hưng Và Nhất Linh Thuộc Nhóm Tự Lục Văn Đoàn.pdf
  232  LVTS-2010 - Đặc Trưng Văn Xuôi Nghệ Thuật Đỗ Chu.pdf
  233  LVTS-2010 - Đặc Điểm Cái Tôi Trữ Tình Của Các Nhà Thơ Chiến Sĩ Thời Chống Mỹ Cứu Nước.pdf
  234  LVTS-2010 - Đặc Điểm Kịch Nguyễn Huy Tưởng.pdf
  235  LVTS-2010 - Đặc Điểm Nghệ Thuật Thơ Hữu Thỉnh.pdf
  236  LVTS-2010 - Đặc Điểm Thi Pháp Truyện Ngắn Nguyễn Quang Sáng.pdf
  237  LVTS-2011 - Chủ Đề Chiến Tranh Trong Tiểu Thuyết Việt Nam Sau Năm 1975 Qua Sáng Tác Của Nguyễn Trọng Oánh.pdf
  238  LVTS-2011 - Mảng Kịch Dựa Trên Tích Truyện Dân Gian Của Lưu Quang Vũ.pdf
  239  LVTS-2011 - Người Kể Chuyện Trong Tiểu Thuyết Tự Lực Văn Đoàn.pdf
  240  LVTS-2011 - Nhân Vật Người Phụ Nữ Trong Truyện Ngắn Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Hoàng Diệu Và Phan Thị Vàng Anh.PDF
  241  LVTS-2011 - Những Biểu Tượng Nghệ Thuật Tiêu Biểu Trong Thơ Tố Hữu.pdf
  242  LVTS-2011 - Quan Niệm Nghệ Thuật Về Con Người Và Thế Giới Trong Tiểu Thuyết Của Franz Kafka.pdf
  243  LVTS-2011 - Sự Thay Đổi Chuẩn Mực Thẩm Mĩ Trong Tiếp Nhận Văn Học Ở Việt Nam Sau Năm 1986 (1986-1996).pdf
  244  LVTS-2011 - Thế Giới Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Nguyễn Bình Phương.pdf
  245  LVTS-2011 - Thế Giới Nhân Vật Trong Kịch Lưu Quang Vũ.pdf
  246  LVTS-2011 - Tiểu Thuyết Của Một Số Nhà Văn Nữ Hải Ngoại Đương Đại Từ Góc Nhìn Thể Loại.PDF
  247  LVTS-2011 - Tiểu Thuyết Lịch Sử Của Nguyển Xuân Khánh.pdf
  248  LVTS-2011 - Tiểu Thuyết Marc Levy.pdf
  249  LVTS-2011 - Tiểu Thuyết Về Đề Tài Chiến Tranh Cách Mạng Việt Nam 2004 - 2009.PDF
  250  LVTS-2011 - Truyện Ngắn Trang Thế Hy Dưới Góc Nhìn Văn Hóa.pdf
  251  LVTS-2011 - Văn Hóa Làng Quê Trong Thơ Lục Bát Đương Đại (Qua Thơ Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ).pdf
  252  LVTS-2012 - Bộ Tiểu Thuyết Tình Báo Ông Cố Vấn Của Hữu Mai Từ Góc Nhìn Thể Loại.pdf
  253  LVTS-2012 - Huyền Thoại Trong Tiểu Thuyết Cái Trống Thiếc Của Gunter Grass.pdf
  254  LVTS-2012 - Hồi Ký Về Hà Nội Của Tô Hoài.pdf
  255  LVTS-2012 - Lý Luận, Phê Bình Văn Học Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam Hiện Đại.pdf
  256  LVTS-2012 - Một Số Đặc Điểm Trong Sự Vận Động Của Truyện Ngắn Việt Nam Hiện Đại Qua Truyện Ngắn Đỗ Chu.pdf
  257  LVTS-2012 - Một Vài Đặc Điểm Nghệ Thuật Tiểu Thuyết Milan Kundera.pdf
  258  LVTS-2012 - Nghệ Thuật Kết Cấu Trong Tiểu Thuyết Của Haruki Murakami.pdf
  259  LVTS-2012 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Truyện Cổ Andersen.pdf
  260  LVTS-2012 - Người Kể Chuyện Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Huy Thiệp.pdf
  261  LVTS-2012 - Những Biểu Hiện Của Chủ Nghĩa Hậu Hiện Đại Trong Thơ Việt Nam Đương Đại.pdf
  262  LVTS-2012 - Những Hình Ảnh Biểu Tượng Trong Văn Xuôi Nguyễn Tuân.pdf
  263  LVTS-2012 - Quan Niệm Về Tính Giai Cấp Trong Văn Học Cách Mạng Việt Nam Giai Đoạn 1945 - 1985.pdf
  264  LVTS-2012 - Số Đỏ Và Kỹ Nghệ Lấy Tây Của Vũ Trọng Phụng- Từ Tác Phẩm Văn Học Đến Tác Phẩm Sân Khấu.pdf
  265  LVTS-2012 - Sự Tiếp Thu Và Kế Thừa Kinh Nghiệm Tiểu Thuyết Trong Sáng Tác Của Hồ Biểu Chánh.pdf
  266  LVTS-2012 - Thi Pháp Truyện Kể C.An-Đec-Xen Và B.Nhêm-Xô-Va.pdf
  267  LVTS-2012 - Thơ Du Tử Lê Dưới Góc Nhìn Tư Duy Nghệ Thuật.pdf
  268  LVTS-2012 - Thế Giới Nghệ Thuật Tiểu Thuyết Lê Lựu Thời Kỳ Đổi Mới.pdf
  269  LVTS-2012 - Tiểu Thuyết Về Gia Đình Hiện Đại (Qua Tác Phẩm Của Ma Văn Kháng, Lê Lựu, Dạ Ngân).pdf
  270  LVTS-2012 - Tư Duy Nghệ Thuật Tiểu Thuyết Nguyễn Việt Hà.pdf
  271  LVTS-2012 - Tư Duy Đối Lập Tương Phản Trong Thơ Chế Lan Viên.pdf
  272  LVTS-2012 - Văn Hóa Ấn Độ Trong Danh Sách Của Hồ Anh Thái.pdf
  273  LVTS-2012 - Vấn Đề Bản Chất Và Đặc Trưng Của Văn Học Trong Giáo Trình Lý Luận Văn Học Việt Nam Từ Những Năm 1960 Đến Nay.pdf
  274  LVTS-2012 - Xung Đột Kịch Trong Kịch Của Nguyễn Đình Thi.pdf
  275  LVTS-2012 - Yếu Tố Kỳ Ảo Trong Tập Truyện Yêu Ngôn Của Nguyễn Tuân.pdf
  276  LVTS-2012 - Ý Nghĩa Lịch Sử Và Giá Trị Nghệ Thuật Của Tiểu Thuyết Truyện Nhà Kỵ Sỹ Đon Qujote Của Cervantes.pdf
  277  LVTS-2012 - Đặc Trưng Mỹ Học Của Bộ Phận Văn Học Vết Thương Trong Văn Xuôi Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới.pdf
  278  LVTS-2012 - Đặc Điểm Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Hồ Anh Thái.pdf
  279  LVTS-2013 - Biểu Tượng Nghệ Thuật Trong Thơ Xuân Quỳnh.pdf
  280  LVTS-2013 - Cảm Hứng Phê Phán Trong Tiểu Thuyết Ma Văn Kháng.pdf
  281  LVTS-2013 - Cốt Truyện Trong Truyện Ngắn Nguyễn Minh Châu Sau 1975.pdf
  282  LVTS-2013 - Hiện Thực Nông Thôn Qua Một Số Tiểu Thuyết Việt Nam Đương Đại.pdf
  283  LVTS-2013 - Hình Tượng Tác Giả Trong Tiểu Thuyết Thời Kỳ Đổi Mới Của Nguyễn Khải.pdf
  284  LVTS-2013 - Mẫu Gốc Kitô Giáo Trong Tiểu Thuyết Bác Sĩ Zhivago Và Các Phim Cùng Tên Của Mỹ, Nga.pdf
  285  LVTS-2013 - Một Số Cách Tân Trong Tiểu Thuyết Những Ngã Tư Và Những Cột Đèn (Trần Dần).pdf
  286  LVTS-2013 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Tiểu Thuyết Khuất Quang Thụy.pdf
  287  LVTS-2013 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Và Đội Gạo Lên Chùa Của Nguyễn Xuân Khánh.pdf
  288  LVTS-2013 - Người Kể Chuyện Trong Tiểu Thuyết Lịch Sử (Qua Hồ Quý Ly, Giàn Thiêu, Sông Công Mùa Hè).pdf
  289  LVTS-2013 - Nhân Vật Người Trí Thức Trong Tiểu Thuyết Của Ma Văn Kháng.pdf
  290  LVTS-2013 - Nhân Vật Trong Tiểu Thuyết Trinh Thám Của Sidney Sheldon.pdf
  291  LVTS-2013 - Nhân Vật Và Cốt Truyện Trong Tiểu Thuyết Tô Hoài.pdf
  292  LVTS-2013 - Phóng Sự Về Nông Thôn, Nông Dân Giai Đoạn Đầu Thời Đổi Mới 1986-1991 (Khảo Sát Trên Báo Văn Nghệ).pdf
  293  LVTS-2013 - Sự Đổi Mới Trong Quan Niệm Nghệ Thuật Của Nhà Văn Nguyễn Minh Châu Và Mạc Ngôn.pdf
  294  LVTS-2013 - Thế Giới Nghệ Thuật Thơ Lê Anh Xuân.pdf
  295  LVTS-2013 - Thế Giới Nghệ Thuật Thơ Nguyễn Trọng Tạo.pdf
  296  LVTS-2013 - Tinh Thần Hậu Hiện Đại Trong Thơ Inrasara.pdf
  297  LVTS-2013 - Tiểu Thuyết Của Nguyễn Huy Thiệp Dưới Góc Nhìn Thể Loại.pdf
  298  LVTS-2013 - Tiểu Thuyết Đương Đại Việt Nam Nhìn Từ Lý Thuyết Trò Chơi.pdf
  299  LVTS-2013 - Truyện Ngắn Bảo Ninh Từ Góc Nhìn Thể Loại.pdf
  300  LVTS-2013 - Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp - Nguồn Mạch Dân Gian Trong Bối Cảnh Hiện Đại, Hậu Hiện Đại.pdf
  301  LVTS-2013 - Truyện Ngắn Đỗ Bích Thúy Nhìn Từ Góc Độ Văn Hóa.pdf
  302  LVTS-2013 - Tư Duy Nghệ Thuật Tiểu Thuyết Nguyễn Xuân Khánh.pdf
  303  LVTS-2013 - Tư Duy Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Lê Lựu.pdf
  304  LVTS-2013 - Vấn Đề Ý Thức Cá Nhân Trong Tiểu Thuyết Việt Nam Từ Sau 1986.pdf
  305  LVTS-2013 - Yếu Tố Kì Ảo Trong Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp.pdf
  306  LVTS-2013 - Đặc Điểm Nghệ Thuật Tiểu Thuyết Báu Vật Của Đời (Mạc Ngôn).pdf
  307  LVTS-2013 - Đặc Điểm Thơ Lục Bát Nguyễn Bính.pdf
  308  LVTS-2013 - Đặc Điểm Truyện Ngắn Đỗ Bích Thúy.pdf
  309  LVTS-2014 - Cái Tôi Trữ Tình Trong Thơ Lưu Quang Vũ.pdf
  310  LVTS-2014 - Biểu Tượng Nghệ Thuật Trong Thơ Xuân Diệu.pdf
  311  LVTS-2014 - Cái Tôi Trữ Tình Trong Thơ Tố Hữu Qua Hai Tập Thơ Một Tiếng Đờn Và Ta Với Ta.pdf
  312  LVTS-2014 - Cảm Hứng Thế Sự - Đời Tư Trong Thơ Tố Hữu.pdf
  313  LVTS-2014 - Giá Trị Tập Thơ Từ Ấy Của Tố Hữu.pdf
  314  LVTS-2014 - Hồ Quý Ly Của Nguyễn Xuân Khánh - Từ Lịch Sử Đến Tiểu Thuyết.pdf
  315  LVTS-2014 - Không Gian Nông Thôn Qua Một Số Tác Phẩm Điện Ảnh Chuyển Thể (Mùa Len Trâu, Thương Nhớ Đồng Quê).pdf
  316  LVTS-2014 - Kịch Lịch Sử Của Nguyễn Huy Tưởng.pdf
  317  LVTS-2014 - Liên Văn Bản Trong Kịch Lưu Quang Vũ.pdf
  318  LVTS-2014 - Nghệ Thuật Phân Tích Tâm Lý Trong Truyện Ngắn Nguyễn Minh Châu Sau 1975.pdf
  319  LVTS-2014 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Truyện Ngắn Bảo Ninh.pdf
  320  LVTS-2014 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Truyện Ngắn Của Dạ Ngân.pdf
  321  LVTS-2014 - Người Kể Chuyện Trong Tiểu Thuyết Vũ Trọng Phụng.pdf
  322  LVTS-2014 - Nhân Vật Lý Tưởng Trong Văn Học Lãng Mạn (Khảo Sát Qua Một Số Tác Phẩm Của V.Hugo).pdf
  323  LVTS-2014 - Nhân Vật Nữ Trong Truyện Ngắn Của Các Nhà Văn Nữ Đương Đại Việt Nam.pdf
  324  LVTS-2014 - Nhân Vật Và Cốt Truyện Trong Truyện Ngắn Kim Lân.pdf
  325  LVTS-2014 - Nhân Vật Và Người Kể Chuyện Trong Tiểu Thuyết Lê Lựu.pdf
  326  LVTS-2014 - Những Hình Ảnh Biểu Tượng Trong Thơ Tế Hanh Giai Đoạn 1945 - 1975.pdf
  327  LVTS-2014 - Phương Thức Vượt Thoát Thực Tại Trong Thơ Mới Việt Nam 1932-1945.pdf
  328  LVTS-2014 - Quan Niệm Nghệ Thuật Về Con Người Trong Thơ Huy Cận.pdf
  329  LVTS-2014 - Thi Pháp Huyền Thoại Trong Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp.pdf
  330  LVTS-2014 - Thân Phận Người Việt Trong Một Số Tiểu Thuyết Hải Ngoại Việt Nam Đương Đại.pdf
  331  LVTS-2014 - Thơ Phạm Tiến Duật Nhìn Từ Góc Độ Thi Pháp Học.pdf
  332  LVTS-2014 - Thơ Việt Nam Hiện Đại Viết Về Biển Đảo (Khảo Sát Qua Một Số Tác Giả Tiêu Biểu).pdf
  333  LVTS-2014 - Thế Giới Nghệ Thuật Thơ Anh Thơ.pdf
  334  LVTS-2014 - Thế Giới Nghệ Thuật Thơ Tố Hữu Thời Kỳ Đổi Mới.pdf
  335  LVTS-2014 - Thế Giới Nghệ Thuật Tiểu Thuyết Lịch Sử Nguyễn Triệu Luật.pdf
  336  LVTS-2014 - Thế Giới Nghệ Thuật Truyện Ngắn Dạ Ngân.pdf
  337  LVTS-2014 - Thế Giới Nhân Vật Trong Tiểu Thuyết Của Nguyễn Bắc Sơn.pdf
  338  LVTS-2014 - Tiểu Thuyết Đội Gạo Lên Chùa Từ Góc Nhìn Văn Hóa.pdf
  339  LVTS-2014 - Tự Truyện Của Những Người Không May Mắn.pdf
  340  LVTS-2014 - Văn Học Mạng Và Vấn Đề Tiếp Nhận.pdf
  341  LVTS-2014 - Vấn Đề Chống Lễ Giáo Phong Kiến Trong Tiểu Thuyết Của Nhất Linh.pdf
  342  LVTS-2014 - Vấn Đề Giải Phóng Cá Nhân Trong Sáng Tác Của Khái Hưng.pdf
  343  LVTS-2014 - Vấn Đề Phái Tính Trong Điện Ảnh Việt Nam Đương Đại.pdf
  344  LVTS-2014 - Yếu Tố Vô Thức Trong Thơ Hoàng Cầm.pdf
  345  LVTS-2014 - Đặc Điểm Truyện Thiếu Nhi Của Nguyễn Ngọc Thuần.pdf
  346  LVTS-2014 - Ảnh Hưởng Của Chủ Nghĩa Tượng Trưng Đối Với Thơ Mới (Qua Thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Bích Khê).pdf
  347  LVTS-2015 - Biểu Tượng Thiên Nhiên Trong Thơ Lưu Quang Vũ.pdf
  348  LVTS-2015 - Con Người Cô Đơn Trong Tiểu Thuyết Của Kawabata - Nhìn Từ Tâm Thức Hiện Sinh.pdf
  349  LVTS-2015 - Con Người Cô Đơn Trong Tiểu Thuyết Trăm Năm Cô Đơn Của Gabriel García Márquez.pdf
  350  LVTS-2015 - Con Người Hoài Nghi Trong Sáng Tác Của Murakami.pdf
  351  LVTS-2015 - Con Người Khám Phá Cái Phi Lý Trong Tiểu Thuyết Lâu Đài Của Franz Kafka.pdf
  352  LVTS-2015 - Con Người Trong Tiểu Thuyết Người Cùng Quê Của Phan Tứ.pdf
  353  LVTS-2015 - Cái Tôi Trữ Tình Trong Thơ Hồng Thanh Quang (Qua Hai Tập Thơ Nỗi Buồn Tốc Kí 1 Và Nỗi Buồn Tốc Kí 2).pdf
  354  LVTS-2015 - Cô Đơn Thời Gian Trong Tiểu Thuyết Nỗi Buồn Chiến Tranh Của Bảo Ninh.pdf
  355  LVTS-2015 - Công Chúng Tiếp Nhận Truyện Ngắn Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới.pdf
  356  LVTS-2015 - Cảm Hứng Nghiên Cứu, Phê Bình Trong Thể Chân Dung Văn Học Từ 1986 Đến Nay.pdf
  357  LVTS-2015 - Cảm Hứng Thế Tự Sự Trong Thơ Hữu Thỉnh.pdf
  358  LVTS-2015 - Cảm Thức Đô Thị Trong Tiểu Thuyết Của Nguyễn Việt Hà.pdf
  359  LVTS-2015 - Cấu Trúc Trường Ca Hữu Thỉnh.pdf
  360  LVTS-2015 - Giọng Điệu Truyện Ngắn Nguyễn Quang Sáng.pdf
  361  LVTS-2015 - Hiện Thực Làng Quê Qua Hai Tiểu Thuyết Của Trịnh Thanh Phong Ma Làng (2007) Và Đồng Làng Đóm Đóm (2009).pdf
  362  LVTS-2015 - Hình Tượng Đất Nước Trong Thơ Việt Nam Giai Đoạn 1945 - 1975.pdf
  363  LVTS-2015 - Hồi Ức Và Giấc Mơ Trong Nỗi Buồn Chiến Tranh Dưới Góc Nhìn Thi Pháp Học.pdf
  364  LVTS-2015 - Kịch Nguyễn Huy Thiệp Từ Góc Nhìn Thi Pháp Thể Loại.pdf
  365  LVTS-2015 - Kịch Vũ Đình Long.pdf
  366  LVTS-2015 - Kịch Đoàn Phú Tứ.pdf
  367  LVTS-2015 - Một Số Xung Đột Văn Hóa Cơ Bản Trong Tiểu Thuyết Tạ Duy Anh.pdf
  368  LVTS-2015 - Nghệ Thuật Thể Hiện Hình Tượng Nhân Vật Trong Tiểu Thuyết Lịch Sử Bắc Cung Hoàng Hậu (2014) Của Nguyễn Vũ Tiềm.pdf
  369  LVTS-2015 - Nghệ Thuật Tự Sự Của Nguyễn Trí Qua - Bãi Vàng, Đá Quý, Trầm Hương Và Đồ Tể.pdf
  370  LVTS-2015 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Tiểu Thuyết Của Trung Trung Đỉnh.pdf
  371  LVTS-2015 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Tiểu Thuyết Thiếu Nhi Của Võ Quảng (Qua Quê Nội Và Tảng Sáng).pdf
  372  LVTS-2015 - Người Kể Chuyện Trong Truyện Ngắn Nguyễn Ngọc Tư.pdf
  373  LVTS-2015 - Nhân Vật Nữ Trong Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp.pdf
  374  LVTS-2015 - Nhân Vật Tuổi Mới Lớn Trong Truyện Nguyễn Nhật Ánh.pdf
  375  LVTS-2015 - Nhân Vật Và Cốt Truyện Trong Truyện Ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ.pdf
  376  LVTS-2015 - Nhân Vật Và Cốt Truyện Trong Truyện Ngắn Sương Nguyệt Minh.pdf
  377  LVTS-2015 - Nhân Vật Và Cốt Truyện Trong Truyện Thiếu Nhi Của Nguyễn Nhật Ánh.pdf
  378  LVTS-2015 - Phong Cách Nghệ Thuật Trong Truyện Ngắn Võ Thị Xuân Hà.pdf
  379  LVTS-2015 - Phương Thức Huyền Thoại Hóa Trong Văn Xuôi Việt Nam Đương Đại.pdf
  380  LVTS-2015 - Quan Niệm Về Thơ Trong Thơ Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên.pdf
  381  LVTS-2015 - Sáng Tác Cho Thiếu Nhi Của Phạm Hổ, Xuân Quỳnh Nhìn Từ Góc Độ Loại Hình.pdf
  382  LVTS-2015 - Sự Phản Hồi Của Người Đọc Qua Thơ Trương Đăng Dung.pdf
  383  LVTS-2015 - Sự Thay Đổi Quan Niệm Về Con Người Qua Hình Tượng Người Lính Trong Một Số Tiểu Thuyết Việt Nam Đầu Thời Kỳ Đổi Mới.pdf
  384  LVTS-2015 - Thi Pháp Truyện Ngắn Nguyễn Minh Châu Sau Năm 1975.pdf
  385  LVTS-2015 - Thi Pháp Tự Sự Trong Truyện Cổ Tày - Nùng.pdf
  386  LVTS-2015 - Thơ Phạm Tiến Duật Nhìn Từ Góc Độ Tư Duy Nghệ Thuật.pdf
  387  LVTS-2015 - Thế Giới Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Nguyễn Bình Phương.pdf
  388  LVTS-2015 - Thế Giới Nghệ Thuật Tô Hoài Qua Các Tác Phẩm Viết Cho Thiếu Nhi.pdf
  389  LVTS-2015 - Thế Giới Nhân Vật Trong Tiểu Truyện Thiếu Nhi Của Nguyễn Nhật Ánh Và Nguyễn Ngọc Thuần.pdf
  390  LVTS-2015 - Thế Giới Nhân Vật Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Hồng Thái.pdf
  391  LVTS-2015 - Thế Giới Nhân Vật Trong Văn Xuôi Phùng Thiên Tân.pdf
  392  LVTS-2015 - Thời Gian Và Không Gian Nghệ Thuật Trong Thơ Lưu Quang Vũ.pdf
  393  LVTS-2015 - Tiểu Thuyết 3.3.3.9 (Những Mảnh Hồn Trần) Của Đặng Thân Nhìn Từ Góc Độ Thể Loại.pdf
  394  LVTS-2015 - Tiểu Thuyết Đội Gạo Lên Chùa Của Nguyễn Xuân Khánh Nhìn Từ Tâm Thức Phật Giáo.pdf
  395  LVTS-2015 - Truyện Ngắn Phạm Hoa Từ Góc Nhìn Thể Loại.pdf
  396  LVTS-2015 - Truyện Ngắn Đỗ Bích Thúy Từ Góc Nhìn Văn Hoá.pdf
  397  LVTS-2015 - Tính Chất Các-Na-Van Trong Ngôn Ngữ Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp.pdf
  398  LVTS-2015 - Tự Sự Lịch Sử Trong Tiểu Thuyết Sông Côn Mùa Lũ Của Nguyễn Mộng Giác.pdf
  399  LVTS-2015 - Văn Hóa Nông Thôn Trong Mảnh Đất Lắm Người Nhiều Ma Của Nguyễn Khắc Trường Và Dòng Sông Mía Của Đào Thắng.pdf
  400  LVTS-2015 - Văn Xuôi Nguyễn Tuân Sau Năm 1954 - Đề Tài - Chủ Đề - Bức Tranh Thế Giới.pdf
  401  LVTS-2015 - Đề Tài Đô Thị Hiện Đại Trong Tản Văn Của Các Nhà Văn Hà Nội.pdf
  402  LVTS-2016 - Bi Kịch Tình Yêu, Hôn Nhân Trong Tiểu Thuyết Của Lê Lựu.pdf
  403  LVTS-2016 - Biểu Tượng Về Đất Nước Trong Thơ Nguyễn Khoa Điềm.pdf
  404  LVTS-2016 - Bản Sắc Dân Tộc Nga Trong Truyện Ngắn A.Chekhov.pdf
  405  LVTS-2016 - Con Người Cô Đơn Trong Tiểu Thuyết Nỗi Buồn Chiến Tranh Của Bảo Ninh Nhìn Từ Tâm Thức Hiện Sinh.pdf
  406  LVTS-2016 - Con Người Lưu Đày Trong Sáng Tác Của Franz Kafka Nhìn Từ Tâm Thức Hiện Sinh.pdf
  407  LVTS-2016 - Con Người Phản Kháng Trong Sáng Tác Của Albert Camus Nhìn Từ Tâm Thức Hiện Sinh.pdf
  408  LVTS-2016 - Con Người Và Thiên Nhiên Trong Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp Dưới Góc Nhìn Phê Bình Sinh Thái.pdf
  409  LVTS-2016 - Cách Tân Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Miền Hoang Của Sương Nguyệt Minh.pdf
  410  LVTS-2016 - Cái Tôi Trữ Tình Trong Thơ Nguyễn Duy.pdf
  411  LVTS-2016 - Cảm Hứng Sử Thi Trong Thơ Hữu Thỉnh.pdf
  412  LVTS-2016 - Cảm Thức Biển Đảo Trong Sáng Tác Của Trần Đăng Khoa (Qua Bên Cửa Sổ Máy Bay Và Đảo Chìm).pdf
  413  LVTS-2016 - Cảm Thức Đô Thị Trong Truyện Ngắn Việt Nam Đương Đại (Qua Truyện Ngắn Của Nguyễn Huy Thiệp, Hồ Anh Thái, Nguyễn Thị Thu Huệ).pdf
  414  LVTS-2016 - Cấu Trúc Tiểu Thuyết Hiện Thực Phê Phán Qua Tắt Đèn Của Ngô Tất Tố Và Bước Đường Cùng Của Nguyễn Công Hoan.pdf
  415  LVTS-2016 - Hiện Tượng Chuyển Thể Văn Học (Khảo Sát Qua Một Số Hình Thức Chuyển Thể Truyện Cổ Tích Dân Gian Tấm Cám).pdf
  416  LVTS-2016 - Hỗn Độn Của Nguyễn Khắc Phục Từ Góc Nhìn Tự Sự Học.pdf
  417  LVTS-2016 - Không Gian - Thời Gian Nghệ Thuật Trong Trường Ca Của Hữu Thỉnh.pdf
  418  LVTS-2016 - Không Gian Biển Đảo Trong Thơ Hữu Thỉnh.pdf
  419  LVTS-2016 - Kết Cấu Tiểu Thuyết Ngược Dòng Nước Lũ Của Ma Văn Kháng.pdf
  420  LVTS-2016 - Kết Cấu Truyện Ngắn Sương Nguyệt Minh.pdf
  421  LVTS-2016 - Kịch Hữu Ước Nhìn Từ Góc Nhìn Thể Loại.pdf
  422  LVTS-2016 - Loại Hình Truyện Kể Lãng Mạn (Qua Một Số Tiểu Thuyết Tiêu Biểu Của Việt Nam Trước Năm 1945).pdf
  423  LVTS-2016 - Ma Văn Kháng Bàn Về Nghề Văn, Nhà Văn.pdf
  424  LVTS-2016 - Motif Và Biểu Tượng Trong Hồ Quý Ly Của Nguyễn Xuân Khánh.pdf
  425  LVTS-2016 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Truyện Của Nguyễn Nhật Ánh.pdf
  426  LVTS-2016 - Nghệ Thuật Truyện Ngắn Nguyễn Hiếu.pdf
  427  LVTS-2016 - Nghệ Thuật Trần Thuật Trong Tiểu Thuyết Chân Dung Một Nghệ Sĩ Thời Trẻ Của James Joyce.pdf
  428  LVTS-2016 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Hai Tập Truyện Ngắn Bông Hồng Vàng- Nỗi Nhớ Mưa Phùn Của Ma Văn Kháng.pdf
  429  LVTS-2016 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Truyện Thiếu Nhi Của Tô Hoài.pdf
  430  LVTS-2016 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Văn Xuôi Đỗ Kim Cuông.pdf
  431  LVTS-2016 - Nhân Vật Người Phụ Nữ Trong Truyện Ngắn Nguyễn Khải Thời Đổi Mới.pdf
  432  LVTS-2016 - Nhân Vật Nữ Trong Tiểu Thuyết Của Victor Hugo.pdf
  433  LVTS-2016 - Nhân Vật Tha Hóa Trong Truyện Ngắn Nữ Việt Nam Đương Đại (Lê Minh Khuê Và Nguyễn Thị Thu Huệ).pdf
  434  LVTS-2016 - Nhân Vật Trong Truyện Ngắn Hữu Ước.pdf
  435  LVTS-2016 - Nhân Vật Trong Truyện Ngắn Nguyễn Mạnh Tuấn.pdf
  436  LVTS-2016 - Nhân Vật Trong Truyện Ngắn Nguyễn Ngọc Tư.pdf
  437  LVTS-2016 - Nhân Vật Trong Truyện Ngắn Như Bình.pdf
  438  LVTS-2016 - Nhân Vật Trữ Tình Trong Thơ Tố Hữu (Qua Việt Bắc, Máu Và Hoa, Ta Với Ta).pdf
  439  LVTS-2016 - Phong Cách Nguyễn Huy Tưởng Qua Truyện Viết Cho Thiếu Nhi.pdf
  440  LVTS-2016 - Phong Cách Tô Hoài Qua Truyện Viết Cho Thiếu Nhi.pdf
  441  LVTS-2016 - Sự Biến Đổi Không Gian, Thời Gian Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Viết Về Chiến Tranh Cách Mạng Việt Nam Trước Và Sau Năm 1975.pdf
  442  LVTS-2016 - Thi Pháp Tự Sự Trong Truyện Cổ Tích Của K.Andecxen, L.Vencenslava.pdf
  443  LVTS-2016 - Thi Pháp Văn Xuôi Tự Sự Trong Truyện Viết Cho Thiếu Nhi Của Nhà Văn Nguyễn Huy Tưởng.pdf
  444  LVTS-2016 - Thiên Nhiên Và Con Người Miền Núi Trong Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp.pdf
  445  LVTS-2016 - Thơ Viết Cho Thiếu Nhi Của Phạm Hổ.pdf
  446  LVTS-2016 - Thế Giới Nghệ Thuật Thơ Lục Bát Đồng Đức Bốn.pdf
  447  LVTS-2016 - Thế Giới Nghệ Thuật Thơ Thanh Hải.pdf
  448  LVTS-2016 - Thế Giới Nghệ Thuật Thơ Trúc Thông.pdf
  449  LVTS-2016 - Thế Giới Nghệ Thuật Thơ Trần Hùng.pdf
  450  LVTS-2016 - Thế Giới Nghệ Thuật Thơ Đỗ Trung Lai.pdf
  451  LVTS-2016 - Thế Giới Nghệ Thuật Trong Truyện Ngắn Của Lan Khai.pdf
  452  LVTS-2016 - Thế Giới Nghệ Thuật Trong Tập Truyện Hương Rừng Cà Mau Của Nam Sơn.pdf
  453  LVTS-2016 - Thế Giới Nhân Vật Trong Hai Tiểu Thuyết Báu Vật Của Đời Và Đàn Hương Hình Của Mạc Ngôn.pdf
  454  LVTS-2016 - Thế Giới Nhân Vật Trong Truyện Ngắn Xuân Thiều.pdf
  455  LVTS-2016 - Thời Gian Và Không Gian Nghệ Thuật Trong Sáng Tác Của Haruki Murakami Nhìn Từ Tâm Thức Hậu Hiện Đại.pdf
  456  LVTS-2016 - Thời Gian Và Không Gian Nghệ Thuật Trong Truyện Nguyễn Nhật Ánh.pdf
  457  LVTS-2016 - Tiểu Thuyết Garganchuya (Rabơle) Từ Góc Nhìn Thi Pháp Thể Loại.pdf
  458  LVTS-2016 - Tiểu Thuyết Ma Văn Kháng Trong Hai Tác Phẩm Mưa Mùa Hạ Và Mùa Lá Rụng Trong Vườn.pdf
  459  LVTS-2016 - Tiểu Thuyết Miền Hoang Của Sương Nguyệt Minh Từ Góc Nhìn Trần Thuật Học.pdf
  460  LVTS-2016 - Tiểu Thuyết Nguyễn Bình Phương Nhìn Từ Góc Độ Thể Loại.pdf
  461  LVTS-2016 - Tiểu Thuyết Nỗi Buồn Chiến Tranh Dưới Góc Nhìn Tự Sự Học.pdf
  462  LVTS-2016 - Truyền Kỳ Tân Phả Của Đoàn Thị Điểm Từ Góc Nhìn Thi Pháp Tự Sự.pdf
  463  LVTS-2016 - Truyện Ngắn Cao Duy Sơn Từ Góc Nhìn Văn Hóa.pdf
  464  LVTS-2016 - Truyện Ngắn Hồ Anh Thái Nhìn Từ Góc Độ Thi Pháp Thể Loại.pdf
  465  LVTS-2016 - Truyện Ngắn Xuân Thiều - Những Vấn Đề Về Thể Loại.pdf
  466  LVTS-2016 - Tính Dục Trong Sáng Tác Của Y Ban.pdf
  467  LVTS-2016 - Tính Hiện Đại Trong Truyện Ngắn Vũ Trọng Phụng.pdf
  468  LVTS-2016 - Văn Hóa, Phong Tục Làng Quê Trong Sáng Tác Của Kim Lân.pdf
  469  LVTS-2016 - Vũ Hạnh - Nhà Lí Luận, Phê Bình Xuất Sắc Trên Văn Đàn Đô Thị Miền Nam Việt Nam 1956 - 1975.pdf
  470  LVTS-2016 - Vấn Đề Nông Thôn Trong Tiểu Thuyết Của Trịnh Thanh Phong.pdf
  471  LVTS-2016 - Ý Thức Phái Tính Trong Truyện Ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ.pdf
  472  LVTS-2016 - Đặc Sắc Nghệ Thuật Kết Cấu Truyện Ngắn Nguyễn Minh Châu Sau 1975.pdf
  473  LVTS-2016 - Đặc Sắc Nghệ Thuật Tự Sự Trong Hai Tiểu Thuyết Của Ma Văn Kháng Một Vùng Đất Hoang Và Những Cuộc Gặp Gỡ; Người Thợ Mộc Và Tấm Ván Thiên.pdf
  474  LVTS-2016 - Đặc Điểm Nghệ Thuật Thơ Quang Dũng.pdf
  475  LVTS-2016 - Đề Tài Lịch Sử Trong Tiểu Thuyết Của Nguyễn Xuân Khánh.pdf
  476  LVTS-2016 - Đề Tài Thế Sự Nông Thôn Trong Tiểu Thuyết Việt Nam Sau 1975.pdf
  477  LVTS-2016 - Đề Tài Đô Thị Trong Văn Xuôi Đỗ Phấn.pdf
  478  LVTS-2016 - Đề Tài Ấn Độ Trong Sáng Tác Của Hồ Anh Thái Qua Tiếng Thở Dài Qua Rừng Kim Tước Và Đức Phật, Nàng Savitri Và Tôi.pdf
  479  LVTS-2016 - Đời Sống Và Nghệ Thuật Trong Sáng Tác Của Paul Auster Nhìn Từ Tâm Thức Hậu Hiện Đại.pdf
  480  LVTS-2017 - Giao Thoa Thể Loại Trong Hồi Ký Tô Hoài (Qua Cát Bụi Chân Ai, Chiều Chiều, Chuyện Cũ Hà Nội).pdf
  481  LVTS-2017 - Hình Tượng Biển, Đảo Với Con Người Trong Thơ Hữu Thỉnh.pdf
  482  LVTS-2017 - Kịch Nguyễn Huy Thiệp Từ Góc Nhìn Giao Thoa Thể Loại.pdf
  483  LVTS-2017 - Môtip Trong Truyện Cổ Tích Andersen.pdf
  484  LVTS-2017 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Tiểu Thuyết Ký Ức Gã Ăn Mày Của Tôn Ái Nhân.pdf
  485  LVTS-2017 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Truyện Ngắn Nhất Linh.pdf
  486  LVTS-2017 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Truyện Ngắn Trần Chiến.pdf
  487  LVTS-2017 - Nhân Vật Trong Truyện Ngắn Trần Thùy Mai.pdf
  488  LVTS-2017 - Thơ Bằng Việt Từ Góc Nhìn Tư Duy Nghệ Thuật.pdf
  489  LVTS-2017 - Thế Giới Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Thiên Sứ Của Phạm Thị Hoài Và Trong Tiểu Thuyết Cái Trống Thiếc Của Gunter Grass.pdf
  490  LVTS-2017 - Thế Giới Nhân Vật Trong Nỗi Buồn Chiến Tranh Của Bảo Ninh Và Trong Giã Từ Vũ Khí Của Hemingway.pdf
  491  LVTS-2017 - Thể Loại Tiểu Thuyết Luận Đề Của Tự Lực Văn Đoàn (Qua Nửa Chừng Xuân, Đoạn Tuyệt, Bướm Trắng).pdf
  492  LVTS-2017 - Truyện Ngắn Đoàn Lê Từ Góc Nhìn Thể Loại.pdf
  493  LVTS-2017 - Đặc Sắc Trong Truyện Ngắn Về Loài Vật Của Ma Văn Kháng (Dưới Góc Nhìn Thái Học).pdf
  494  LVTS-2018 - Con Người Hiện Sinh Trong Sáng Tác Của Nikos Kazantzakis (Qua Một Số Tiểu Thuyết Tiêu Biểu).pdf
  495  LVTS-2018 - Cái Vắng Mặt Trong Sáng Tác Của Franz Kafka.pdf
  496  LVTS-2018 - Hồi Ký Văn Học Của Đặng Thai Mai, Vũ Ngọc Phan Nhìn Từ Góc Độ Thể Loại.pdf
  497  LVTS-2018 - Không Gian Và Thời Gian Nghệ Thuật Trong Thơ Về Bốn Mùa Của Xuân Diệu Và Chế Lan Viên.pdf
  498  LVTS-2018 - Kịch Lịch Sử Của Doãn Hoàng Giang.pdf
  499  LVTS-2018 - Lịch Sử Tiếp Nhận Truyện Kiều Từ Góc Nhìn Phương Pháp Sáng Tác.pdf
  500  LVTS-2018 - Nghệ Thuật Truyện Ngắn Của V.V.Nabokov.pdf
  501  LVTS-2018 - Nghệ Thuật Tự Sự Của Nguyễn Bắc Sơn Trong Bộ Tiểu Thuyết Vỡ Vụn (Tập I), Cuộc Vuông Tròn (Tập II).pdf
  502  LVTS-2018 - Nghệ Thuật Tự Sự Trong Truyện Viết Cho Thiếu Nhi Của Nguyễn Kiên.pdf
  503  LVTS-2018 - Người Kể Chuyện Trong Tiểu Thuyết Ma Văn Kháng.pdf
  504  LVTS-2018 - Người Kể Chuyện Trong Truyện Ngắn Nguyễn Minh Châu.pdf
  505  LVTS-2018 - Người Kể Chuyện Trong Truyện Ngắn Viết Cho Thiếu Nhi Của Nhà Văn Phong Thu.pdf
  506  LVTS-2018 - Nhân Vật Nữ Trong Nỗi Buồn Chiến Tranh Của Bảo Ninh Và Trong Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ Của Svetlana Alexievich.pdf
  507  LVTS-2018 - Nhân Vật Nữ Trong Truyện Ngắn Lê Minh Hà.pdf
  508  LVTS-2018 - Thơ Hàn Mặc Tử Từ Góc Nhìn Phê Bình Sinh Thái.pdf
  509  LVTS-2018 - Thơ Mai Văn Phấn Từ Góc Nhìn Phê Bình Sinh Thái.pdf
  510  LVTS-2018 - Thế Giới Nghệ Thuật Trong Truyện Ngắn Hà Thị Cẩm Anh.pdf
  511  LVTS-2018 - Truyện Trinh Thám Việt Nam Từ Góc Nhìn Thi Pháp Thể Loại.pdf
  512  LVTS-2018 - Tình Yêu Và Gia Đình Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Thị Thu Huệ.pdf
  513  LVTS-2018 - Đỗ Lai Thúy Và Phê Bình Thơ.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1Uf-6lcDD25DQMgUgFRz2i9cOlpJcNbz8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 6, 2020

Share This Page