DVD eBook Luận Văn Nông Nghiệp - Chuyên Ngành Khuyến Nông

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, May 3, 2019.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Nông Nghiệp
  Chuyên Ngành Khuyến Nông
  48 Quyển | 100 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LVTN-2017 - Mô Tả Chức Năng, Nhiệm Vụ, Hoạt Động Của Cán Bộ Văn Phòng Xã Thịnh Đức, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  02  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Chè Của Các Hộ Nông Dân Trên Địa Bàn Xã Phú Lạc Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  03  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè Trong Xu Thế Biến Đổi Khí Hậu Của Nông Hộ Xã Bản Ngoại Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  04  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè Trong Xu Thế Biến Đổi Khí Hậu Của Nông Hộ Trên Địa Bàn Xã Minh Tiến Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  05  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Hoạt Động Tập Huấn Khuyến Nông, Thông Qua Tập Huấn Đánh Giá Nhu Cầu Và Mức Độ Tham Gia Của Người Dân Tại Trạm Khuyến Nông Huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình.pdf
  06  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Đội Ngũ Cán Bộ Khuyến Nông Tại Trạm Khuyến Nông Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  07  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Các Hoạt Động Khuyến Nông Của Cán Bộ Khuyến Nông Phường Cam Giá Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  08  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Các Hoạt Động Khuyến Nông Của Cán Bộ Khuyến Nông Phường Quang Vinh, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  09  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Các Hoạt Động Khuyến Nông Của Cán Bộ Khuyến Nông Tại Làng Kawakami - Huyện Minamisaku - Tỉnh Nagano Nhật Bản.pdf
  10  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Các Hoạt Động Khuyến Nông Của Cán Bộ Khuyến Nông Tại Xã Phúc Hà, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  11  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Các Hoạt Động Khuyến Nông Của Cán Bộ Khuyến Nông Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  12  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Các Hoạt Động Khuyến Nông Của Cán Bộ Khuyến Nông Xã Phủ Lý, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  13  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Các Hoạt Động Khuyến Nông Của Cán Bộ Khuyến Nông Xã Thịnh Đức, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  14  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Các Hình Thức Hoạt Động Của Công Ty TNHH TM Và NN Anh Khôi Tại Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  15  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Hoạt Động Của Cán Bộ Khuyến Nông Xã Văn Phú, Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.pdf
  16  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Hoạt Động Của Cán Bộ Phụ Trách Nông Nghiệp Tại Xã Nhã Lộng - Huyện Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  17  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Hoạt Động Của Cán Bộ Phụ Trách Nông Nghiệp Tại Xã Đào Xá Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  18  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Hoạt Động Của Cán Bộ Phụ Trách Nông Nghiệp Xã Bảo Lý - Huyên Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  19  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Hoạt Động Của Cán Bộ Viên Chức - Người Lao Động Trạm Kinh Doanh - Dịch Vụ Tại Trung Tâm Giống Cây Trồng Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  20  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Hoạt Động Khuyến Nông Của Cán Bộ Khuyến Nông Xã Phúc Xuân,Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  21  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Hoạt Động Khuyến Nông Của Cán Bộ Khuyến Nông Xã Thanh Lang, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương.pdf
  22  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Hoạt Động Khuyến Nông Của Cán Bộ Khuyến Nông Xã Tân Cương, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  23  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Hoạt Động Khuyến Nông Của Cán Bộ Khuyến Nông Xã Đồng Bẩm, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  24  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Hoạt Động Khuyến Nông Của Cán Bộ Khuyến Nông Xã Đồng Liên, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  25  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Cán Bộ Phòng Chuyển Giao Tbkt Tại Trung Tâm Giống Cây Trồng Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  26  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Cán Bộ Phòng Chuyển Giao Tiến Bộ Kỹ Thuật Tại Trung Tâm Giống Cây Trồng Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  27  LVTN-2017 - Tìm Hiểu Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Cán Bộ Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  28  LVTN-2017 - Đánh Giá Nhu Cầu Tập Huấn Và Mức Độ Tham Gia Của Người Dân Tại Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  29  LVTN-2017 - Ứng Dụng Phương Pháp Tập Huấn Khuyến Nông Để Đánh Giá Nhu Cầu Tập Huấn Và Mức Độ Tham Gia Của Người Dân Tại Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên.pdf
  30  LVTN-2017 - Ứng Dụng Phương Pháp Tập Huấn Khuyến Nông Để Đánh Giá Nhu Cầu Tập Huấn Và Mức Độ Tham Gia Của Người Dân Tại Xã Tân Hương - Thị Xã Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  31  LVTN-2018 - Giải Pháp Giảm Nghèo Bền Vững Theo Hướng Tiếp Cận Đa Chiều Tại Xã Quang Hiến, Huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  32  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Giải Pháp Phát Triển Rau An Toàn Theo Tiêu Chuẩn Vietgap Tại Xã Động Đạt Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  33  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Hiệu Quả Kinh Tế Mô Hình Sản Xuất Chè Hữu Cơ Của Công Ty Ntea Thuộc Xã Hóa Thượng - Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  34  LVTN-2018 - Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Khuyến Nông Nhằm Phát Triển Sản Xuất Cây Hồi Trên Địa Bàn Xã Đề Thám Huyện Tràng Định Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  35  LVTN-2018 - Tìm Hiểu Mô Hình Tổ Chức Và Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Lợn Nái Tại Trang Trại Chăn Nuôi Lợn Ngô Hiệp Xã Phúc Thuận, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  36  LVTN-2018 - Tìm Hiểu Mô Hình Tổ Chức Và Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Lợn Thịt Tại Trang Trại Chăn Nuôi Lợn Ngô Hiệp Xã Phúc Thuận - Thị Xã Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  37  LVTN-2018 - Đánh Giá Hiệu Quả Các Lớp Tập Huấn Khuyến Nông Trong Quá Trình Thực Hiện Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  38  LVTN-2018 - Đánh Giá Hiệu Quả Các Mô Hình Chăn Nuôi Trong Thực Hiện Chương Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Phượng Tiến - Huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  39  LVTN-2018 - Đánh Giá Hiệu Quả Các Mô Hình Trồng Trọt Thực Hiện Chương Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Phượng Tiến - Huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  40  LVTN-2018 - Đánh Giá Hiệu Quả Công Tác Khuyến Nông Trong Sản Xuất Và Tiêu Thụ Lúa Tại Xã Tà Hừa Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu.pdf
  41  LVTN-2018 - Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Cây Chè Giống Mới Của Nông Hộ Trên Địa Bàn Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  42  LVTN-2018 - Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Cây Chè Trung Du Của Nông Hộ Trên Địa Bàn Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  43  LVTN-2018 - Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Sản Suất Chè Trung Du Của Nông Hộ Trên Địa Bàn Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  44  LVTN-2018 - Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Sản Xuất Chè Giống Mới Của Các Hộ Nông Dân Trên Địa Bàn Xã Tân Linh Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  45  LVTN-2018 - Đánh Giá Khả Năng Ứng Dụng Của Các Mô Hình Khuyến Nông Sau Khi Đã Triển Khai Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng Giai Đoạn 2013 - 2016.pdf
  46  LVTN-2018 - Đánh Giá Quan Điểm Của Nông Hộ Về Sản Xuất Chè Hữu Cơ Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  47  LVTN-2018 - Ứng Dụng Phương Pháp Tập Huấn Khuyến Nông Để Đánh Giá Nhu Cầu Tập Huấn Và Mức Độ Tham Gia Của Người Dân Tại Xã Kim Phượng - Huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  48  LVTN-2018 - Ứng Dụng Phương Pháp Tập Huấn Khuyến Nông Để Đánh Giá Nhu Cầu Và Sự Tham Gia Của Người Dân Tại Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PlNgwphS7abO99BgMgvh48ut4wmYBS1L
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page