DVD eBook Luận Văn Nông Nghiệp - Chuyên Ngành Nông Học

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Jan 24, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Nông Nghiệp
  Chuyên Ngành Nông Học
  51 Quyển | 112 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LVTN-2009 - Điều Tra Hiện Trạng Kỹ Thuật Canh Tác Và Khảo Sát Một Số Đặc Tính Trái Cam Soàn.pdf
  02  LVTN-2010 - So Sánh Bốn Công Thức Phân Bón Npk Khác Nhau Trên Bốn Giống Đậu Nành [Glycine max (L.) Merrill].pdf
  03  LVTN-2010 - So Sánh Năng Suất 7 Giống Đậu Xanh (Vigna Radiata) Nhập Từ Avrdc-Thái Lan Vụ Hè Thu 2010 Tại Cần Thơ.pdf
  04  LVTN-2010 - So Sánh Năng Suất Và Phẩm Chất Gạo Của 12 Giống-Dòng Lúa Vụ Xuân - Hè Năm 2010 Tại Xã Hiệp Lợi.pdf
  05  LVTN-2010 - So Sánh Năng Suất Và Phẩm Chất Gạo Của 12 Giống-Dòng Lúa Vụ Xuân-Hè Năm 2010 Tại Huyện Châu Thành A.pdf
  06  LVTN-2010 - So Sánh Năng Suất Và Phẩm Chất Gạo Của 15 Giống-Dòng Lúa Thơm Vụ Đông - Xuân 2009 - 2010.pdf
  07  LVTN-2010 - Điều Tra Hiện Trạng Canh Tác Nhãn Xuồng Cơm Vàng (Dimocarpus Logan Lour) Và Nhãn Edor.pdf
  08  LVTN-2010 - Điều Tra Hiện Trạng Canh Tác Nông Nghiệp Tại Phường Long Hưng, Quận Ô Môn.pdf
  09  LVTN-2010 - Điều Tra Hiện Trạng Canh Tác Nông Nghiệp Tại Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ.pdf
  10  LVTN-2010 - Điều Tra Kỹ Thuật Trồng Và Xử Lý Ra Hoa Mận An Phước (Syzygium Samarangense (Blume) Merr And Perry) .pdf
  11  LVTN-2010 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Một Số Loại Nấm Ký Sinh Và Thuốc Trừ Sâu Gây Hại Trên Đọt Cam, Agonopterix Sp.pdf
  12  LVTN-2010 - Đánh Giá Phản Ứng Đối Với Sâu Đục Trái (Etiella Zinckenella) Và Khảo Sát Một Số Tình Trạng.pdf
  13  LVTN-2010 - Đánh Giá Vài Loại Thuốc Trừ Sâu Và Cách Xử Lý Để Kiếm Soát Sâu Đục Trái (Etiella Zinckenella).pdf
  14  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Ba Khoảng Cách Hàng Và Hai Mật Độ Cây Trên Hốc Lên Sự Sinh Trưởng Và Năng Suất.pdf
  15  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Ba Loại Dinh Dưỡng Thủy Canh Lên Sự Sinh Trưởng Năng Suất Và Chất Lượng Cà Cherry Ruby.pdf
  16  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Biện Pháp Che Sáng Lên Sự Sinh Trưởng Và Năng Suất Rau Cần Nước (Oenanthe Javanica DC).pdf
  17  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Bốn Loại Giá Thể Xơ Dừa Và Ba Loại Dinh Dưỡng Lên Cà Chua Savior Thủy Canh.pdf
  18  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Bốn Loại Giá Thể Xơ Dừa Và Ba Loại Dinh Dưỡng Lên Sự Sinh Trưởng Năng Suất.pdf
  19  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Calcium Phun Lá Trước Thu Hoạch Đến Chất Lượng Và Thời Gian Tồn Trữ Trái Quýt Đường.pdf
  20  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Ethrel, Paclobutrazol, Sumithion, Flower 94, Chế Phẩm Khoáng Đa Vi Lượng Lên Sự Ra Hoa.pdf
  21  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Gibberellin Acid (GA3) Đến Sự Rụng Trái Non Nhãn Xuồng Cơm Vàng.pdf
  22  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Humic Trong Điều Kiện Dinh Dưỡng Tối Thiểu Lên Cà Chua Savior Bán Thủy Canh.pdf
  23  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Mật Độ Sạ Đến Năng Suất Lúa MTL 645 Trong Vụ Hè Thu Năm 2010 Tại Huyện Phụng Hiệp.pdf
  24  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Và Điều Kiện Bao Gói Đến Phẩm Chất Và Thời Gian Tồn Trữ Trái Mận An Phước.pdf
  25  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Nồng Độ Và Thời Điểm Phun Nitrat Kali Trước Thu Hoạch Đến Phẩm Chất Trái Dâu Hạ Châu.pdf
  26  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Phân Bioted, Ph Và Nồng Độ Muối Lên Sự Phát Triển Khuẩn Lạc Nấm Bào Ngư Xám.pdf
  27  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Phân Hữu Cơ Và Vô Cơ Lên Sự Sinh Trưởng, Năng Suất Và Chất Lượng Rau Cần Nước.pdf
  28  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Phân Ủ Rơm Rạ Đến Sinh Trường Và Năng Suất Của Lúa Jasmine85 Trong Vụ Đông Xuân 2009.pdf
  29  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Phân Ủ Rơm Rạ Đến Sinh Trường Và Năng Suất Của Lúa MTL392 Trong Vụ Thu Đông 2009.pdf
  30  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Phân Ủ Rơm Rạ Đến Sinh Trường Và Năng Suất Của Lúa MTL392 Trong Vụ Đông Xuân 2009.pdf
  31  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Prohexadione Calcium Và Calcium Lên Tính Đổ Ngã Của Giống Lúa Koshihikari.pdf
  32  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Của Sumithion, Flower 94, MKP, Chế Phẩm Khoáng Đa Vi Lượng Lên Sự Ra Hoa Và Hiệu Quả.pdf
  33  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Hai Công Thức Phân Lên Hai Giống Đậu Nành MTĐ 517-8 Và MTĐ 760-4.pdf
  34  LVTN-2010 - Ảnh Hưởng Ức Chế Của CuSo4 Đến Sự Nẩy Mầm Hạt Phấn, Kéo Dài Ống Phấn Bưởi Lông Và Sự Tạo Trái.pdf
  35  LVTN-2011 - Bước Đầu Xác Định Tính Kháng Của Rầy Nâu (Nilaparvata Lugens Stal) Đối Với Hai Hoạt Chất Fipronil.pdf
  36  LVTN-2011 - Khảo Sát Sự Sinh Trưởng, Năng Suất Và Chất Lượng Của 11 Giống Cà Chua Nhập Nội Trong Nhà Lưới.pdf
  37  LVTN-2011 - Khảo Sát Sự Sinh Trưởng, Năng Suất Và Phẩm Chất Trái 10 Giống Cà Chua Cherry Nhập Nội Trong Nhà Lưới.pdf
  38  LVTN-2011 - Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Điều Kiện Môi Trường Nuôi Cấy Đến Sự Nhân Chồi Và Tạo Rễ In Vitro Cây Tre.pdf
  39  LVTN-2011 - Vi Nhân Giống Cây Gừng Giá Thành Thấp (Zingiber Officinale Rosc.).pdf
  40  LVTN-2011 - Điều Tra Hiện Trạng Hệ Thống Canh Tác Vùng Sản Xuất Nông Nghiệp Phường Thới Long Quận Ô Môn Năm 2010.pdf
  41  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của 3 Loại Giá Thể Xơ Dừa Chuyên Dùng Lên Sinh Trưởng Và Năng Suất Của Cà Chua Ruby.pdf
  42  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Biện Pháp Làm Đất Đến Năng Suất Mía (Saccharum Officinarum L.) Tại Huyện Phụng Hiệp.pdf
  43  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Các Nồng Độ Ga3 Lên Sự Sinh Trưởng, Năng Suất Và Chất Lượng Rau Cần Nước.pdf
  44  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Liều Lượng Paclobutrazol Và Thời Điểm Phun Thiourea Kích Thích Trổ Hoa Lên Sự Ra Hoa.pdf
  45  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Liều Lượng Đạm Và Phương Pháp Xử Lý Cobalt Đến Năng Suất Đậu Phộng.pdf
  46  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Mùa Vụ Lên Các Đặc Tính Sinh Trưởng Và Nông Học Của 30 Giống Đậu Nành.pdf
  47  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Phân Rơm Hữu Cơ Đến Chồi Hữu Hiệu Và Năng Suất Lúa Jasmine 85 Và OM4900 Trong Vụ Thu.pdf
  48  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Phân Rơm Hữu Cơ Đến Sinh Trưởng Và Năng Suất Lúa Jasmine85 Vụ Thu Đông 2010.pdf
  49  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Phân Rơm Hữu Cơ Đến Sinh Trưởng Và Năng Suất Lúa OM4900 Vụ Thu Đông 2010.pdf
  50  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Phân Rơm Hữu Cơ Đến Tỷ Lệ Hạt Chắc Và Năng Suất Của Hai Giống Lúa Om4900 Và Jasmine85 .pdf
  51  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Thời Điểm Phun Calcium Silicat Lên Độ Cứng Và Năng Suất Của Giống Lúa Jasmine85.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1h21F_g5xgyNb9dMHkmOzw1tzp0YTseCi
   
  Last edited: Sep 22, 2018

Share This Page