DVD eBook Luận Văn Nông Nghiệp - Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Dec 4, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Nông Nghiệp
  Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
  93 Quyển | 150 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2006 - Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Nguồn Sáng Trong Nghề Lưới Vây Xa Bờ.pdf
  02  LATS-2007 - Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Phát Triển Hợp Lý Nghề Lưới Kéo Cá Đáy Xa Bờ Khai Thác Tại Vùng Biển .pdf
  03  LATS-2013 - Cơ Sở Khoa Học Về Môi Trường Nước Và Thủy Sinh Vật Để Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản Vùng Ven Biển.pdf
  04  LATS-2013 - Ảnh Hưởng Của Thuốc Trừ Sâu Hoạt Chất Quinalphos Lên Sinh Lý, Sinh Hóa Và Tăng Trưởng Của Cá Chép.pdf
  05  LATS-2014 - Cơ Sở Khoa Học Của Việc Nuôi Vỗ Thành Thục Và Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Cá Kết.pdf
  06  LATS-2014 - Nghiên Cứu Đáp Ứng Miễn Dịch Của Cá Chẽm Con (Lates Calcarifer Bloch, 1790) Đối Với Vi Khuẩn.pdf
  07  LATS-2014 - Nghiên Cứu Đáp Ứng Miễn Dịch Ở Cá Mú Chấm Cam (Epinephelus Coioides Hamilton, 1822) Nuôi Thương Phẩm.pdf
  08  LATS-2014 - Nghiên Cứu Đáp Ứng Miễn Dịch Ở Cá Mú Chấm Cam Nuôi Tại Khánh Hòa Đối Với Vi Khuẩn.rar
  09  LATS-2015 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Lên Chất Lượng Trứng, Ấu Trùng Và Hiệu Quả Ương.pdf
  10  LATS-2016 - Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Một Số Đặc Điểm Sinh Học Tôm Càng Xanh Nuôi Trong Môi Trường Nước Lợ.pdf
  11  LATS-2016 - Nghiên Cứu Nhu Cầu Dinh Dưỡng Và Xây Dựng Công Thức Thức Ăn Nuôi Cá Kèo Pseudapocryptes Elongatus.pdf
  12  LATS-2016 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Kỹ Thuật Sinh Sản Cá Dày (Channa Lucius Cuvier, 1831).pdf
  13  LATS-2016 - Phát Triển Quy Trình Công Nghệ Biofloc Và Khả Năng Ứng Dụng Trong Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng.pdf
  14  LATS-2016 - Thành Phần Loài Thuộc Họ Eleotridae Và Đặc Điểm Sinh Học Của Một Số Loài Cá Bống Phân Bố.pdf
  15  LATS-2016 - Thành Phần Loài Và Đặc Điểm Sinh Học Của Một Số Loài Cá Kinh Tế Của Hai Họ Cá Bống Gobiidae.pdf
  16  LATS-2016 - Xác Định Tác Nhân Vi Khuẩn Gây Bệnh Xuất Huyết Trên Cá Bống Kèo (Pseudapocryptes Elongates).pdf
  17  LATS-2016 - Đánh Giá Hiệu Quả Tài Chính Và Kỹ Thuật Của Các Hình Thức Sản Xuất Và Đề Xuất Giải Pháp Nuôi Tôm Sú .rar
  18  LATS-2016 - Đặc Điểm Thành Thục Sinh Dục Và Ứng Dụng Hormon Steroid Trong Sinh Sản Nhân Tạo Cá Rô.pdf
  19  LATS-2017 - Nghiên Cứu Phương Pháp Quan Trắc Sinh Học Trong Đánh Giá Chất Lượng Nước Trên Tuyến Sông Hậu Sử Dụng.pdf
  20  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Loài Sán Lá Song Chủ (Digenea) Ký Sinh Ở Cá Chẽm.pdf
  21  LATS-2017 - Nghiên Cứu Tác Động Của Xâm Nhập Mặn Và Khả Năng Thích Ứng Trong Nuôi Trồng Thủy Sản Ở Đồng Bằng.pdf
  22  LATS-2017 - Nghiên Cứu Vi Nấm Trong Nuôi Cá Tra (Pangasianodon Hypophthalmus) Và Cá Lóc (Channa Striata).pdf
  23  LATS-2017 - Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Cá Tra (Pangasianodon Hypophthalmus) Ở Đồng Bằng .pdf
  24  LATS-2017 - Đặc Điểm Sinh Học Và Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Cá Chành Dục (Channa Gachua Hamilton, 1822).pdf
  25  LVTN-2000 - Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Sinh Học, Sinh Hóa Và Kỹ Thuật Nuôi Nghêu Meretrix Lyrata Đạt Năng Suất Cao.pdf
  26  LVTN-2002 - Ứng Dụng Công Nghệ Gis Trong Hỗ Trợ Quy Hoạch Nuôi Trồng Thủy Sản Xã Xuân Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hoá.pdf
  27  LVTN-2011 - Biện Pháp Quản Lý Sức Khỏe Cá Tra (Pangasianodon Hypophthalmus) Nuôi Thâm Canh.pdf
  28  LVTN-2011 - Chuyển Đổi Giới Tính Cá Trê Phi (Clarias Gariepinus) Với Ngày Tuổi Khác Nhau Bằng Phương Pháp Cho Ăn.pdf
  29  LVTN-2011 - Hiện Trạng Bệnh Và Tình Hình Sử Dụng Thuốc Và Hóa Chất Trong Nuôi Cá Lóc Ở Nông Hộ.pdf
  30  LVTN-2011 - Hiện Trạng Quản Lý Sức Khỏe Cá Chình (Anguilla Marmorata) Ở Tân Thành-Cà Mau.pdf
  31  LVTN-2011 - Hiện Trạng Sử Dụng Chế Phẩm Sinh Học Và Hóa Chất Trong Nuôi Tôm Sú (Penaeus M Onodon) Thâm Canh.pdf
  32  LVTN-2011 - Khảo Sát Hiện Trạng Bệnh Và Nhiễm Vi Nấm Trên Cá Rô Đồng (Anabas Testudineus) Nuôi Thâm Canh.pdf
  33  LVTN-2011 - Khảo Sát Một Số Bệnh Trên Cá Điêu Hồng (Oreochromis Sp.) Nuôi Thâm Canh Ở Tỉnh Tiền Giang.pdf
  34  LVTN-2011 - Khảo Sát Thành Phần Loài Và Số Lượng Thức Ăn Tự Nhiên Trong Ao Nuôi Thâm Canh Cá Chép Vẩy Hungary.pdf
  35  LVTN-2011 - Khảo Sát Tình Hình Bệnh Trên Cá Lóc (Channa Striata) Giống Ở Đồng Tháp.pdf
  36  LVTN-2011 - Khảo Sát Tình Hình Bệnh Trên Ếch (Rana Rugulosa) Nuôi Thương Phẩm.pdf
  37  LVTN-2011 - Khảo Sát Tình Hình Bệnh Và Quản Lý Sức Khỏe Cá Bống Tượng (Oxyeleotris Marmoratus) Nuôi Ao.pdf
  38  LVTN-2011 - Khảo Sát Tình Hình Bệnh Và Quản Lý Sức Khỏe Tôm Sú (P. Monodon) Nuôi Thâm Canh Ở Cái Nước-Cà Mau.pdf
  39  LVTN-2011 - Khảo Sát Vùng Biến Đổi (ORF23-24) Của White Spot Syndrome Virus (WSSV) Phân Lập Ở Các Vùng Nuôi.pdf
  40  LVTN-2011 - Một Số Đặc Điểm Sinh Học Của Cá Trèn Bầu.pdf
  41  LVTN-2011 - Nghiên Cứu Khả Năng Gây Bệnh Của Vi Khuẩn Aeromonas Hydrophila Phân Lập Từ Cá Lóc.pdf
  42  LVTN-2011 - Nghiên Cứu Phương Thức Sử Dụng Thức Ăn Chế Biến Trong Ương Cá Lóc Bông (Channa Micropeltes).pdf
  43  LVTN-2011 - Nghiên Cứu Sử Dụng Cám Gạo Làm Thức Ăn Cho Cá Lóc Giống.pdf
  44  LVTN-2011 - Nghiên Cứu Sử Dụng Cám Gạo Và Mì Lát Làm Thức Ăn Cho Cá Lóc (Channa Striata) Giống.pdf
  45  LVTN-2011 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Dinh Dưỡng Của Cá Hường Giai Đoạn Phôi, Cá Hương Và Cá Giống.pdf
  46  LVTN-2011 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Vitamin C Lên Tỉ Lệ Sống Và Một Số Yếu Tố Miễn Dịch Không Đặc Hiệu Của Cá.pdf
  47  LVTN-2011 - Phát Triển Quy Trình PCR Đa Mồi (Multiplex PCR) Phát Hiện White Spot Syndrome Virus (WSSV).pdf
  48  LVTN-2011 - Phân Lập Và Định Danh Vi Nấm Nhiễm Trên Cá Lóc (Channa Striata) Giai Đoạn Giống.pdf
  49  LVTN-2011 - Phân Lập Và Định Danh Vi Nấm Nhiễm Trên Rắn Ri Voi (Enhydris Sp.) Nuôi Bể.pdf
  50  LVTN-2011 - Sự Biến Động Kháng Thể Đặc Hiệu Bảo Vệ Cá Tra (Pangasianodon Hypophthalmus) Chống Lại Vi Khuẩn.pdf
  51  LVTN-2011 - Sự Kháng Thuốc Của Vi Khuẩn Flavobacterium Columnare Gây Bệnh Trắng Đuôi Trên Cá Tra.pdf
  52  LVTN-2011 - Thử Nghiệm Nuôi Cá Lóc (Channa Striata) Trong Hệ Thống Nước Chảy Tuần Hoàn.pdf
  53  LVTN-2011 - Thử Nghiệm Nuôi Cá Rô Đồng (Anabas Testudineus) Trong Hệ Thống Nước Chảy Tuần Hoàn.pdf
  54  LVTN-2011 - Thử Nghiệm Ương Cá Leo Trong Giai Lưới (Wallago Attu).pdf
  55  LVTN-2011 - Thực Nghiệm Nuôi Cá Lóc (Channa Sp.) Trong Bể Lót Bạt Ở Long Xuyên Và Thoại Sơn , Tỉnh An Giang.pdf
  56  LVTN-2011 - Thực Nghiệm Nuôi Cá Rô Phi (Oreochomis Niloticus) Mật Độ Cao Trên Bể Với Hệ Thống Lọc Tuần Hoàn.pdf
  57  LVTN-2011 - Thực Nghiệm Ương Cá Chép Dòng Hungary (Cyprinus Carpio Linaeus, 1758) Trong Ao Đất Ở Tỉnh Hậu Giang.pdf
  58  LVTN-2011 - Tìm Hiều Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lý, Sinh Thái Của Cá Trôi Ấn Độ (Labeo Rohita) Giai Đoạn Phôi, Cá Bột .pdf
  59  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lý Sinh Thái Của Cá Rô Phi (Oreochromis Nilotius ) Giai Đoạn Phôi.pdf
  60  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lý, Sinh Thái Cá Hường (Helostoma Temmincki) Giai Đoạn Phôi, Cá Bột.pdf
  61  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lý, Sinh Thái Của Cá Chép (Cyprinus Carpio Linaeus, 1978).pdf
  62  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lý, Sinh Thái Của Cá Mè Vinh (Barbodes Gonionotus Bleeker, 1850).pdf
  63  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lý, Sinh Thái Của Cá Sặc Rằn (Trichogaster Pectoralis Regan, 1910).pdf
  64  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Sự Xuất Hiện Một Số Mầm Bệnh Vi-Rút Trên Tôm Sú (Penaeus Monodon) Ở Cà Mau Và Kiên Giang.pdf
  65  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Sự Xuất Hiện Một Số Mầm Bệnh Vi-Rút Trên Tôm Thẻ Chân Trắng (Penaeus Vannamei) Ở Cà Mau.pdf
  66  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Tác Nhân Gây Bệnh Trương Bóng Hơi Trên Cá Tra (Pangasianodon Hypophthalmus).pdf
  67  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Đặc Điểm Các Vùng Biến Đổi Của White Spot Syndrome Virus (WSSV) Ở Nhiều Vật Chủ Khác Nhau.pdf
  68  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Đặc Điểm Dinh Dưỡng Của Cá Lóc (Channa Sp) Giai Đoạn Phôi, Cá Bột Và Cá Hương.pdf
  69  LVTN-2011 - Tần Suất Xuất Hiện Bệnh Vi Khuẩn Và Ký Sinh Trùng Trên Cá Tra Nuôi Thâm Canh Ở Thành Phố Cần Thơ.pdf
  70  LVTN-2011 - Xác Định Nhu Cầu Chất Đạm Của Cá Rô Đầu Vuông (Anabas Sp).pdf
  71  LVTN-2011 - Xác Định Nhu Cầu Lipid Của Cá Kèo Giống.pdf
  72  LVTN-2011 - Xác Định Tác Nhân Gây Bệnh Đen Thân Trên Cá Rô Đồng (Anabas Testudineus).pdf
  73  LVTN-2011 - Xác Định Tỷ Lệ Dầu Động Vật Và Dầu Thực Vật Thích Hợp Trong Công Thức Thức Ăn Cho Cá Tra Giống.pdf
  74  LVTN-2011 - Xác Định Đặc Điểm Bệnh Học Do Vi Khuẩn Trên Cá Rô Đồng (Anabas Testudineus) Nuôi Thương Phẩm.pdf
  75  LVTN-2011 - Điều Tra Tình Hình Bệnh, Sử Dụng Thuốc Và Hóa Chất Trong Nuôi Cá Rô Tại Hậu Giang.pdf
  76  LVTN-2011 - Điều Tra Tình Hình Sử Dụng Thức Ăn Trong Ương Cá Lóc (Channa Striata).pdf
  77  LVTN-2011 - Điều Tra Tình Hình Sử Dụng Thức Ăn Viên Nuôi Cá Lóc (Channa Striata) Thương Phẩm Ở An Giang.pdf
  78  LVTN-2011 - Đánh Giá Hiệu Quả Nuôi Cá Lóc (Channa Striata) Thương Phẩm Bằng Cá Tạp Và Thức Ăn Chế Biến.pdf
  79  LVTN-2011 - Đặc Điểm Hình Thái Và Sự Phát Triển Ống Tiêu Hoá Của Cá Lóc (Channa Striata Bloch, 1973).pdf
  80  LVTN-2011 - Ương Nuôi Ấu Trùng Và Giống Cua Biển (Scylla Paramamosain) Với Mật Độ Và Giá Thể Khác Nhau.pdf
  81  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Chiết Xuất Của Cây Yucca Và Cây Quillaja Lên Việc Phòng Bệnh Ký Sinh Trùng Và Vi Khuẩn.pdf
  82  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Chiết Xuất Từ Cây Yucca Và Quillaja Đến Chỉ Tiêu Huyết Học Của Cá Tra.pdf
  83  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Chế Phẩm Vi Sinh Lên Chất Lượng Nước, Tỉ Lệ Sống Và Tăng Trưởng Của Cá Tra.pdf
  84  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Nồng Độ Muối, Thời Gian Và Nhiệt Độ Sấy Lên Khả Năng Sinh Bào Tử Của Vi Khuẩn Bacillus.pdf
  85  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Ph, Các Loại Thức Ăn Đến Sinh Sản Cá Ông Tiên (Pterophyllum Scalare).pdf
  86  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Vi Khuẩn Bacillus Chọn Lọc Lên Artemia Fransiscana.pdf
  87  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Vi Khuẩn Bacillus Chọn Lọc Lên Nghêu Giống (Meretrix Lyrata).pdf
  88  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Vi Khuẩn Bacillus Lên Chất Lượng Nước Nuôi Tôm Sú (Penaeus Monodon) Trong Ao Ở Cà Mau.pdf
  89  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Của Vitamin C Lên Sự Biến Đổi Của Một Số Chỉ Tiêu Huyết Học Của Cá Tra.pdf
  90  LVTN-2011 - Ảnh Hưởng Thuốc Trừ Sâu Kinalux 25ec (Hoạt Chất Quinalphos) Lên Tăng Trưởng, Ngưỡng Oxy Và Tiêu Hao.pdf
  91  LVTN-2011 - Ứng Dụng Kỹ Thuật Keo Tụ Và Hấp Thụ Ion Trong Xử Lý Nước Thải Từ Ao Nuôi Cá Tra.pdf
  92  LVTN-2011 - Ứng Dụng Phương Pháp Pcr Genotyping (ORF23-24) Trong Nghiên Cứu Tác Nhân Gây Bệnh Đốm Trắng.pdf
  93  LVTN-2012 - Nghiên Cứu Sử Dụng Dịch Trùn Quế Promin Trong Ương Ấu Trùng Tôm Càng Xanh Theo Quy Trình Nước Trong Kín.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_xe_FCJlTXTaqM1MjfvJnXJlQ4X4wsEA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 7, 2018

Share This Page