DVD eBook Luận Văn Sinh Học - Chuyên Ngành Sinh Lý Học Thực Vật

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Apr 3, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Sinh Học
  Chuyên Ngành Sinh Lý Học Thực Vật
  40 Quyển | 200 MB
  --------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2010 - Kiểm Soát Hiện Tượng Rụng Trái Nhãn Xuồng Cơm Vàng (Dimocarpus Longan Lour.).pdf
  02  LATS-2011 - Phân Tích Các Biến Đổi Hình Thái Học Và Sinh Lý Học Trong Các Quá Trình Phát Sinh Cơ Quan.pdf
  03  LATS-2013 - Nghiên Cứu Tạo Hạt Nhân Tạo Của Cây Địa Lan (Cymbidium SP.).pdf
  04  LATS-2014 - Nghiên Cứu Nuôi Cấy Tế Bào Cây Nghệ Đen (Curcuma Zedoaria Roscoe) Và Khảo Sát Khả Năng Tích Lũy Một Số Hợp Chất Có Hoạt Tính Sinh Học Của Chúng.rar
  05  LATS-2016 - Nghiên Cứu Khả Năng Kháng Rầy Nâu Và Đặc Điểm Nông Sinh Học Của Một Số Giống Lúa Tại Thừa Thiên Huế.pdf
  06  LATS-2016 - Nghiên Cứu Tạo Rễ Tơ Cây Bạch Hoa Xà (Plumbago Zeylanica L.) Và Khảo Sát Khả Năng Tạo Plumbagin.pdf
  07  LATS-2016 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Elicitor Lên Khả Năng Tích Lũy Solasodine Ở Tế Bào In Vitro.pdf
  08  LATS-2017 - Nghiên Cứu Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lý, Hóa Sinh Của Một Số Giống Lạc (Arachis Hypogaea L) Có Năng Suất.rar
  09  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thiết Kế Và Chuyển Gen AGPopt Tổng Hợp Nhân Tạo Vào Cây Sắn (Manihot Esculenta Crantz).pdf
  10  LATS-2018 - Nghiên Cứu Nuôi Cấy Rễ Thứ Cấp Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha Et Grushv) Và Khảo Sát Ảnh Hưởng.pdf
  11  LATS-2019 - Nghiên Cứu Tạo Kháng Nguyên Tái Tổ Hợp Của Virus Gây Bệnh Cúm A-H7N9 Bằng Phương Pháp Biểu Hiện Tạm Thời Trong Cây Thuốc Lá (Nicotiana Benthamiana).pdf
  12  LATS-2019 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chất Kích Kháng Lên Sự Biểu Hiện Của Một Số Gen Tham Gia Quá Trình Sinh Tổng Hợp Curcuminoid Ở Tế Bào Nghệ Đen (Curcuma Zedoaria Roscoe).pdf
  13  LVTN-2006 - Quy Trình Nuôi Trồng Chế Biến, Chiết Xuất Tảo Spirulina.pdf
  14  LVTN-2007 - Nghiên Cứu Một Số Điều Kiện Nuôi Cấy In Vitro Cây Trinh Nữ Hoàng Cung (Crium Latifolium L.).pdf
  15  LVTN-2007 - Tìm Hiểu Sự Phát Triển Của Phôi Bưởi Da Xanh Citrus Maxima Merr Trong Các Điều Kiện Thụ Phấn Khác Nhau.pdf
  16  LVTN-2017 - Hoàn Thiện Quy Trình Nhân Giống In Vitro Một Số Giống Hoa Cẩm Chướng Cắt Cành (Dianthus Caryophyllus. L.).pdf
  17  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Sinh Lý Của Hai Giống Hoa Đồng Tiền Nuôi Cấy Mô Giai Đoạn Rèn Luyện Thích Nghi Với Điều Kiện Tự Nhiên.pdf
  18  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Trình Nhân Giống Cây Củ Mài ( Dioscorea Persimilis) Bằng Phương Pháp Nuôi Cấy Mô Tế Bào Thực Vật.pdf
  19  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Lý Của Một Số Giống Hoa Cúc Nuôi Cấy Mô Giai Đoạn Rèn Luyện Thích Nghi Với Điều Kiện Tự Nhiên.pdf
  20  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Thời Điểm Rèn Luyện Đến Tỷ Lệ Sống Và Một Số Đặc Điểm Sinh Lý Của Cây Dã Yên Thảo Nuôi Cấy Mô Giai Đoạn Vườn Ươm.pdf
  21  LVTN-2017 - Xây Dựng Quy Trình Nhân Giống Lan Hoàng Thảo Ý Ngọc (Dendrobium Transparens Wall. Ex Lindl.) Bằng Kĩ Thuật Nuôi Cấy Mô Thực Vật.pdf
  22  LVTN-2017 - Xây Dựng Quy Trình Tạo Vật Liệu Khởi Đầu Và Bước Đầu Tái Sinh Chồi In Vitro Cây Hoàng Tinh Hoa Đỏ (Polygonatum Kingianum Coll Et Hemls.).pdf
  23  LVTN-2017 - Ảnh Hưởng Của Công Thức Bón Phân Và Chế Phẩm Atonik Đến Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lí Cây Hoa Hồng Lâu Năm Tuổi.pdf
  24  LVTN-2017 - Ảnh Hưởng Của Một Số Công Thức Bón Phân Đến Sinh Trưởng Và Ra Hoa Của Chồi Ghép Hồng Nhung Pháp Trên Gốc Tầm Xuân.pdf
  25  LVTN-2018 - Hoàn Thiện Một Số Giai Đoạn Trong Quy Trình Nhân Giống In Vitro Cây Hoa Cẩm Chướng (Dianthus Caryophyllus L.).pdf
  26  LVTN-2018 - Hoàn Thiện Một Số Giai Đoạn Trong Quy Trình Nhân Giống In Vitro Hai Giống Cẩm Chướng Đỏ Chùm, Hồng Cánh Sen (Dianthus Caryophyllus. L).pdf
  27  LVTN-2018 - Hoàn Thiện Quy Trình Nhân Giống In Vitro Cây Hoa Cát Tường Trắng Viền Tím Từ Đốt Thân (Eustoma Grandiflorum (Raf.) Shinn).pdf
  28  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Thực Vật, Thu Nhận Và Đánh Giá Hoạt Tính Sinh Học Của Cây Lá Cẩm (Peristrophe Bivalvis).pdf
  29  LVTN-2018 - Nhân Giống Cây Hoa Oải Hương Lá Xẻ (Lavandula Dentata L.) Bằng Kỹ Thuật Nuôi Cấy Mô.pdf
  30  LVTN-2018 - Ảnh Hưởng Của Axit Salicylic Tới Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lý Và Hóa Sinh Của Cây Đậu Xanh (Vigna Radiata L.) Giai Đoạn Nảy Mầm Trong Điều Kiện Nhiễm Phèn (Al2(So4)3).pdf
  31  LVTN-2018 - Ảnh Hưởng Của Axit Salicylic Tới Một Số Chỉ Tiêu Sinh Lý Và Hóa Sinh Của Cây Đậu Xanh (Vigna Radiata L.) Giai Đoạn Nảy Mầm Trong Điều Kiện Stress Muối.pdf
  32  LVTN-2018 - Ảnh Hưởng Của Bap (6 - Benzyl Amino Purin) Và Naa (Α - Napthalene Acetic Acid) Đến Quá Trình Phát Sinh Hình Thái Mô Nuôi Cấy Của Giống Cúc Vàng Hè.pdf
  33  LVTN-2018 - Ảnh Hưởng Của Nước Dừa, Agar Và Saccarozơ Đến Sinh Trưởng Của Cây Cẩm Chướng In Vitro (Dianthus Caryophyllus L.).pdf
  34  LVTN-2018 - Ảnh Hưởng Của Vật Liệu Agnps-Cpds Đến Sinh Trưởng Của Dòng Tế Bào Escherichira Coli, Agrobacterium Rhizogenes Và Cây Cẩm Chướng In Vitro.pdf
  35  LVTN-2019 - Nhân Nhanh Cây Bìm Bịp (Clinacanthus Nutans (Burm. F.) Lindau, 1894) Bằng Kĩ Thuật Nuôi Cấy Mô.pdf
  36  LVTN-2019 - Nhân Nhanh In Vitro Cây Hồng Cổ Sapa Từ Đốt Thân.pdf
  37  LVTN-2019 - Thiết Kế Hệ Thống Vi Thủy Canh Đơn Giản Cho Rèn Luyện Loài Oải Hương Lá Xẻ (Lavandula Dentata L.) In Vitro.pdf
  38  LVTN-2019 - Xây Dựng Quy Trình Nhân Giống Hoa Hồng Nhung Bằng Kỹ Thuật Nuôi Cấy Mô.pdf
  39  LVTN-2019 - Xây Dựng Quy Trình Nhân Giống Hoa Hồng Vân Khôi (Rosa Souvenir De La Malmaison) Bằng Kỹ Thuật Nuôi Cấy Mô.pdf
  40  LVTN-2019 - Xây Dựng Quy Trình Nhân Giống Lan Mokara Bằng Kỹ Thuật Nuôi Cấy Mô.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1YKx4WyCNSzZP6UabsEj9WOlNBEIHV15c
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 3, 2020

Share This Page