DVD eBook Luận Văn Sư Phạm - Chuyên Ngành Vật Lý

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Jan 30, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Sư Phạm
  Chuyên Ngành Vật Lý
  64 eBook PDF
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 200.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  STK: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Vietcombank Tân Định-Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr. Hữu Hạnh, ĐT: 0944625325

  [​IMG]
  Paypal: https://www.paypal.me/buihuuhanh/10
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LVTN-2001 - Tập Thiết Kế Đề Kiểm Tra Theo Phân Phối Chương Trình Vật Lí 10 Nâng Cao.pdf  1.96 MB
  02  LVTN-2011 - Bồi Dưỡng Cho Học Sinh Phương Pháp Tự Học Khi Giảng Dạy Chương Hạt Nhân Nguyên Tử Vật Lí 12 Nâng Cao.pdf  2.01 MB
  03  LVTN-2011 - Bồi Dưỡng Năng Lực Sáng Tạo Cho Học Sinh Khi Áp Dụng Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề-Bài Toán.pdf  2.89 MB
  04  LVTN-2011 - Bồi Dưỡng Năng Lực Ứng Dụng Kỹ Thuật Của Vật Lý Khi Giảng Dạy Chương 2 Một Số Mạch Điện Tử Cơ Bản.pdf  0.74 MB
  05  LVTN-2011 - Bức Xạ Nhiệt Và Định Đề Planck.pdf  1.88 MB
  06  LVTN-2011 - Chất Thải Phóng Xạ.pdf  0.55 MB
  07  LVTN-2011 - Các Phương Pháp Xử Lý An Toàn Chất Thải Phóng Xạ.pdf  2.67 MB
  08  LVTN-2011 - Cấu Tạo, Hoạt Động Và Ứng Dụng Của Thiết Bị Chụp Cắt Lớp Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân.pdf  15.73 MB
  09  LVTN-2011 - Giải Pháp Sử Dụng Các Dạng Năng Lượng Mới Trong Tương Lai.pdf  2.60 MB
  10  LVTN-2011 - Giải Phương Trình Sóng Và Phương Trình Truyền Nhiệt Theo Phương Pháp Truyền Thống Và Sử Dụng.pdf  4.26 MB
  11  LVTN-2011 - Góp Phần Giáo Dục Kỹ Thuật Tổng Hợp Cho Học Sinh Khi Giảng Dạy Chương 3 Công Nghệ 12.pdf  1.15 MB
  12  LVTN-2011 - Góp Phần Giáo Dục Tư Tưởng Hs Khi Giảng Dạy Chương 4 - Các Định Luật Bảo Toàn, Vật Lý 10 Nâng Cao.pdf  0.66 MB
  13  LVTN-2011 - Góp Phần Phát Triển Tư Duy Và Trí Tuệ Học Sinh Khi Giảng Dạy Chương 4 - Từ Trường Vật Lí 11 Nâng Cao.pdf  1.60 MB
  14  LVTN-2011 - Kết Hợp Phần Mềm Flash Và Activinspire Giới Thiệu Kiến Thức Thiên Văn Học.pdf  7.81 MB
  15  LVTN-2011 - Laser Rắn - Laser Bán Dẫn - Ứng Dụng Của Laser.pdf  4.10 MB
  16  LVTN-2011 - Linh Kiện Quang Điện Tử Và Ứng Dụng.pdf  6.52 MB
  17  LVTN-2011 - Một Số Hàm Đặc Biệt Và Ứng Dụng Trong Vật Lý.pdf  1.35 MB
  18  LVTN-2011 - Năng Lượng Gió.pdf  2.61 MB
  19  LVTN-2011 - Năng Lượng Mặt Trời Và Ứng Dụng Trong Đời Sống.pdf  8.11 MB
  20  LVTN-2011 - Phát Huy Tính Tích Cực Trong Học Tập Của Học Sinh Khi Giảng Dạy Chương IX - Hạt Nhân Nguyên Tử.pdf  1.41 MB
  21  LVTN-2011 - Phát Triển Tư Duy Của Học Sinh Thông Qua Hệ Thống Liên Kết Các Bài Toán Angôrit - Ơritxtic.pdf  0.87 MB
  22  LVTN-2011 - Phát Triển Tư Duy Học Sinh Thông Qua Hệ Thống Liên Kết Các Bài Toán Angôrit-Ơrixtic.pdf  0.90 MB
  23  LVTN-2011 - Phép Biến Đổi Laplace Và Ứng Dụng Vào Phân Tích Các Mạch Điện Cơ Bản.pdf  0.78 MB
  24  LVTN-2011 - Phép Biến Đổi Tích Phân Và Ứng Dụng.pdf  0.67 MB
  25  LVTN-2011 - Phương Trình Vi Phân Và Ứng Dụng Trong Vật Lý.pdf  0.78 MB
  26  LVTN-2011 - Pin Quang Điện Và Ứng Dụng.pdf  3.30 MB
  27  LVTN-2011 - Rèn Luyện Học Sinh Những Ứng Dụng Kỹ Thuật Của Vật Lý Khi Giảng Dạy Chương 4.pdf  0.71 MB
  28  LVTN-2011 - Rèn Luyện Kỹ Năng Học Tập Vật Lý Cho Học Sinh Khi Giảng Dạy Chương V. Dòng Điện Xoay Chiều.pdf  0.81 MB
  29  LVTN-2011 - Sử Dụng Phương Pháp Đàm Thoại Gợi Mở Phát Huy Tính Tích Cực, Tự Lực Của Học Sinh Trong Chương V.pdf  3.12 MB
  30  LVTN-2011 - Sử Dụng Phần Mềm Activinspire Giúp Người Học Tìm Hiểu Kiến Thức Chương 2,3, 4 Và 5.pdf  5.85 MB
  31  LVTN-2011 - Sử Dụng Phần Mềm Activinspire Để Giảng Dạy Một Số Chương Trong Giáo Trình Thiên Văn Học.pdf  50.13 MB
  32  LVTN-2011 - Sử Dụng Phần Mềm Crocodile Physics Hỗ Trợ Việc Tổ Chức Các Hoạt Động Học Tập Mang Tính Tìm Tòi.pdf  1.84 MB
  33  LVTN-2011 - Sử Dụng Phần Mềm Physics 2.1-Part 1 Hỗ Trợ Việc Định Hướng Học Sinh Giải Quyết Các Vấn Đề Học Tập.pdf  1.35 MB
  34  LVTN-2011 - Sử Dụng Phần Mềm Physics 2.1-Part 1 Và Crocodile Physics 6.05 Hỗ Trợ Việc Phát Huy Năng Lực Sáng Tạo.pdf  1.70 MB
  35  LVTN-2011 - Sử Dụng Phần Mềm Physics 2.1-Part 1 Và Crocodile Physics 6.05 Hỗ Trợ Việc Áp Dụng Phương Pháp.pdf  2.03 MB
  36  LVTN-2011 - Thiết Kế Bài Giảng Vật Lý 12 Nâng Cao Sử Dụng Phần Mềm Macromedia Dreamwear 8.pdf  6.30 MB
  37  LVTN-2011 - Thiết Kế Bài Giảng Vật Lý 12 Nâng Cao Ứng Dụng Crocodile Physics.pdf  2.82 MB
  38  LVTN-2011 - Thiết Kế Các Bài Tập Thảo Luận Nhóm Hỗ Trợ Việc Dạy Học 8 Bài Trong SGK Vật Lý 10 Nâng Cao.pdf  0.81 MB
  39  LVTN-2011 - Thiết Kế Giáo Án Điện Tử Tin Học 11.pdf  4.57 MB
  40  LVTN-2011 - Thiết Kế Trang Web Vật Lí 10 Nâng Cao Dùng Joomla.pdf  2.70 MB
  41  LVTN-2011 - Thiết Kế Và Phân Tích Mạch Điện - Điện Tử Sử Dụng Phần Mềm National Instruments Circuit Design Suite.pdf  9.31 MB
  42  LVTN-2011 - Thiết Kế Website Công Nghệ 12 Sử Dụng Phần Mềm Macromedia Dreamweaver 8.pdf  11.39 MB
  43  LVTN-2011 - Thiết Kế Website Vật Lí 11 Nâng Cao Sử Dụng Macromedia Dreamweaver 8.pdf  9.57 MB
  44  LVTN-2011 - Thiết Kế Website Vật Lý 12 Sử Dụng Macromedia Dreamweaver 8.pdf  7.54 MB
  45  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Các Loại Máy Kinh Vĩ.pdf  2.43 MB
  46  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Một Số Dạng Năng Lượng Mới Và Ứng Dụng.pdf  9.18 MB
  47  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Nhà Máy Điện Hạt Nhân.pdf  2.85 MB
  48  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Về Khí Cụ Điện Và Một Số Ứng Dụng.pdf  8.34 MB
  49  LVTN-2011 - Tập Lồng Ghép Giáo Dục Môi Trường Trong Dạy Học Chương III, IV, VII, IX Vật Lí 12 (Nâng Cao).pdf  1.24 MB
  50  LVTN-2011 - Tập Thiết Kế Câu Hỏi TNKQ Hỗ Trợ Học Sinh Ôn Tập Chương III, IV, VI, VII Sách Giáo Khoa Vật Lý 10 NC.pdf  0.63 MB
  51  LVTN-2011 - Tập Thiết Kế Đề Kiểm Tra Cho Các Chương I, III, IV, VI, VII Chương Trình Vật Lý 11 Nâng Cao.pdf  1.45 MB
  52  LVTN-2011 - Tập Vận Dụng Phương Pháp Đọc Sách Vào 10 Bài Trong Sách Giáo Khoa Vật Lí 11 Nâng Cao.pdf  2.47 MB
  53  LVTN-2011 - Tổ Chức Các Tình Huống Học Tập Và Hướng Dẫn Học Sinh Tích Cực, Tự Lực Giải Quyết Vấn Đề.pdf  0.99 MB
  54  LVTN-2011 - Vectơ Và Ma Trận Ứng Dụng Trong Vật Lý.pdf  0.83 MB
  55  LVTN-2011 - Vận Dụng Hình Thức Dạy Học Hợp Tác Vào Dạy Học Giải Toán Điển Hình Ở Bậc Tiểu Học.pdf  0.98 MB
  56  LVTN-2011 - Website Mô Phỏng Thí Nghiệm Vật Lý Phổ Thông.pdf  9.88 MB
  57  LVTN-2011 - Áp Dụng Một Số Phương Pháp Nhận Thức Đặc Thù Của Vật Lý Khi Giảng Dạy Chương VI -Sóng Ánh Sáng.pdf  2.04 MB
  58  LVTN-2011 - Áp Dụng Một Số PP Nhận Thức Khoa Học Khi Giảng Dạy Chương 3 - Sóng Cơ, Vật Lý 12 Nâng Cao.pdf  1.14 MB
  59  LVTN-2011 - Định Hướng Hành Động Nhận Thức Của Học Sinh Khi Giảng Dạy Chương 2 - Một Số Mạch Điện Tử Cơ Bản.pdf  0.95 MB
  60  LVTN-2011 - Định Hướng Hành Động Nhận Thức Của Học Sinh Trong Quá Trình Giải Bài Tập Chương 7 Lượng Tử Ánh Sáng.pdf  1.29 MB
  61  LVTN-2011 - Ứng Dụng Của Phép Biến Đổi Laplace Giải Phương Trình Vi Phân.pdf  0.55 MB
  62  LVTN-2011 - Ứng Dụng Phần Mềm Macromedia Dreamweaver 8 Thiết Kế Website Thiên Văn Khám Phá Các Hành Tinh.pdf  13.53 MB
  63  LVTN-2011 - Ứng Dụng Phần Mềm Macromedia Flash 8 Hỗ Trợ Dạy Học Anh Văn Chuyên Ngành Vật Lý.pdf  3.64 MB
  64  LVTN-2011 - Ứng Dụng Sơ Đồ Tư Duy Tony Buzan Và Sử Dụng Phần Mềm Conceptdraw Mindmap Hỗ Trợ Dạy Học Vật Lý .pdf  5.09 MB
  
  Nhận Link Google Drive toàn bộ ebook có giới thiệu trong danh sách trên trong vòng 1h làm việc nếu nhận được thanh toán qua Ngân Hàng hoặc Paypal thành công. (Vui lòng ghi rõ email trong nội dung thanh toán nếu chuyển khoản qua ngân hàng)
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page