DVD eBook Luận Văn Thư Viện - Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, May 1, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Thư Viện
  Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện
  82 Quyển | 400 MB
  --------------
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2012 - Nghiên Cứu Hoàn Thiện Việc Chuẩn Hoá Trong Xử Lý Tài Liệu Tại Các Thư Viện Việt Nam.pdf
  02  LVTS-1996 - Sự Nghiệp Thư Viện Miền Nam Việt Nam Giai Đoạn 1954-1975.pdf
  03  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Nhu Cầu Tin Khoa Học Và Công Nghệ Tại Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc gia.pdf
  04  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin - Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội.pdf
  05  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Phát Triển Thư Viện Điện Tử Trong Các Trường Đại Học Trên Bản Địa Hà Nội Hiện Nay.pdf
  06  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Việc Tạo Lập, Khai Thác Và Bảo Quản Tài Liệu Số Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam.pdf
  07  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Xây Dựng Và Quản Lý Nguồn Tài Nguyên Số Nội Sinh Tại Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia.pdf
  08  LVTS-2009 - Xây Dựng Và Khai Thác Nguồn Lực Thông Tin Tại Doanh Nghiệp Truyền Thông Vĩ An.pdf
  09  LVTS-2010 - Công Tác Đảm Bảo Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.pdf
  10  LVTS-2010 - Hiện Đại Hóa Công Tác Tổ Chức Hoạt Động Các Phòng Tư Liệu Thuộc Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  11  LVTS-2010 - Hiện Đại Hóa Hoạt Động Thông Tin Và Thư Viện Tại Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông Đáp Ứng Yêu Cầu Đào Tạo Tín Chỉ.pdf
  12  LVTS-2010 - Hoạt Động Marketing Của Thư Viện Trường Đại Học Công Nghệ Nanyang Singapore Và Khả Năng Áp Dụng Cho Thư Viện Tạ Quang Bửu-Đại Học Bách Khoa Hà Nội.pdf
  13  LVTS-2010 - Hệ Thống Thư Viện Công Cộng Việt Nam Trong Thời Kỳ Đổi Mới Và Hội Nhập Phát Triển.pdf
  14  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Hà Nội Trước Yêu Cầu Đổi Mới Sự Nghiệp Đào Tạo Của Nhà Trường.pdf
  15  LVTS-2010 - Phát Triển Kiến Thức Thông Tin Cho Sinh Viên Trường Đại Học Hà Nội.pdf
  16  LVTS-2010 - Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thông Tin - Thư Viện Của Mạng Lưới Các Trường Đại Học Tại Hà Nội.pdf
  17  LVTS-2010 - Thực Trạng Nguồn Lực Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Tại Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu, Viện Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam Phục Vụ Sự Nghiệp Đổi Mới Đất Nước.pdf
  18  LVTS-2010 - Xây Dựng Thư Viện Điện Tử Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện, Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Thực Trạng Và Giải Pháp Hoàn Thiện.pdf
  19  LVTS-2010 - Đổi Mới Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Đáp Ứng Yêu Cầu Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  20  LVTS-2011 - Hoàn Thiện Hệ Thống Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin - Thư Viện Tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông.pdf
  21  LVTS-2011 - Khả Năng Đáp Ứng Yêu Cầu Nghề Thông Tin Thư Viện Của Sinh Viên Được Đào Tạo Tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  22  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Công Tác Ứng Dụng Thành Tựu Khoa Học Và Công Nghệ Trong Công Tác Nghiệp Vụ Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam.pdf
  23  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Mô Hình Phối Hợp Bổ Sung Giữa Các Thư Viện Trường Đại Học Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf
  24  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Nhu Cầu Tin Của Cán Bộ Quản Lý Tại Bộ Nội Vụ Và Các Cơ Quan Trực Thuộc Bộ.pdf
  25  LVTS-2011 - Nhu Cầu Tin Và Mức Độ Đáp Ứng Thông Tin Tại Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Nha Trang.pdf
  26  LVTS-2011 - Phát Triển Nguồn Lực Thông Tin Tại Thư Viện Trường Đại Học Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình.pdf
  27  LVTS-2011 - Phát Triển Văn Hóa Đọc Cho Sinh Viên Tại Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân.pdf
  28  LVTS-2011 - Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Hoạt Động Thông Tin Thư Viện Tại Viện Khoa Học Và Công Nghệ Quân Sự.pdf
  29  LVTS-2011 - Ứng Dụng Hệ Quản Trị Thư Viện Tích Hợp ILIB Tại Các Thư Viện Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf
  30  LVTS-2012 - Hiện Đại Hóa Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương.pdf
  31  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Hoàn Thiện Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Trường Đại Học Hà Nội.pdf
  32  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Hoàn Thiện Thư Viện Điện Tử Tại Trung Tâm Nhiệt Đới Việt - Nga.pdf
  33  LVTS-2012 - Nghiên Cứu, Thiết Kế Và Triển Khai Hệ Quản Trị Thư Viện Tích Hợp Mã Nguồn Mở KOHA Tại Phòng Tư Liệu Viện Địa Lý.pdf
  34  LVTS-2012 - Tăng Cường Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Viện Nghiên Cứu Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững.pdf
  35  LVTS-2012 - Tăng Cường Hoạt Động Thông Tin Thư Viện Trường Đại Học Y Tế Công Cộng Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  36  LVTS-2012 - Tổ Chức Và Khai Thác Tài Liệu Số Tại Thư Viện Tạ Quang Bửu Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.pdf
  37  LVTS-2012 - Xây Dựng Chiến Lược Marketing Phát Triển Người Dùng Tin Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà Nội.pdf
  38  LVTS-2012 - Ứng Dụng Hệ Quản Trị Thư Viện Tích Hợp LIBOL 6.0 Tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Trường Đại Học Hà Nội.pdf
  39  LVTS-2012 - Ứng Dụng Marketing Hỗn Hợp Trong Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Thư Viện Viện Dân Tộc Học.pdf
  40  LVTS-2013 - Bộ Máy Tra Cứu Tin Tại Thư Viện Hà Nội Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  41  LVTS-2013 - Công Tác Phân Loại Tài Liệu Và Tổ Chức Hệ Thống Tra Cứu Tìm Tin Theo Ký Hiệu Phân Loại Tại Thư Viện Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2.pdf
  42  LVTS-2013 - Công Tác Phục Vụ Người Dùng Tin Tại Thư Viện Trường Đại Học Quảng Bình.pdf
  43  LVTS-2013 - Công Tác Sưu Tầm Và Bảo Quản Tài Liệu Tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm.pdf
  44  LVTS-2013 - Hiện Đại Hóa Công Tác Tổ Chức Hoạt Động Thông Tin Tại Trung Tâm Học Liệu Trường Đại Học Điện Lực.pdf
  45  LVTS-2013 - Hoạt Động Thông Tin Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin Khoa Học - Tư Liệu Giáo Khoa Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân.pdf
  46  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Học Liệu - Đại Học Huế.pdf
  47  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Nhu Cầu Tin Và Khả Năng Đáp Ứng Tại Thư Viện Trường Đại Học Phương Đông.pdf
  48  LVTS-2013 - Nguồn Nhân Lực Thông Tin - Thư Viện Của Một Số Cơ Sở Đào Tạo Đại Học Thuộc Bộ Công An Trên Khu Vực Hà Nội.pdf
  49  LVTS-2013 - Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Trường Cao Đẳng Hải Dương.pdf
  50  LVTS-2013 - Nâng Cao Hiệu Quả Tổ Chức Hoạt Động Của Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Tại Cục Quản Lý Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường, Bộ Công An.pdf
  51  LVTS-2013 - Nâng Cao Hiệu Quả Tổ Chức Quản Lý Và Phục Vụ Nguồn Tin Nội Sinh Tại Thư Viện Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội.pdf
  52  LVTS-2013 - Phát Triển Kiến Thức Thông Tin Cho Sinh Viên Trường Đại Học Y Tế Công Cộng.pdf
  53  LVTS-2013 - Phát Triển Nguồn Lực Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.pdf
  54  LVTS-2013 - Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Học Viện Chính Trị - Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh.pdf
  55  LVTS-2013 - Thư Viện Số Tại Cục Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia.pdf
  56  LVTS-2013 - Tăng Cường Hoạt Động Thư Viện Trong Chùa Khmer Tại Tỉnh Sóc Trăng.pdf
  57  LVTS-2013 - Tổ Chức Và Hoạt Động Thông Tin Thư Viện Tại Trường THCS Phương Liệt Quận Thanh Xuân - Hà Nội.pdf
  58  LVTS-2013 - Tổ Chức Và Khai Thác Nguồn Lực Thông Tin Y Tế Tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Trường Đại Học Y Tế Công Cộng.pdf
  59  LVTS-2013 - Vấn Đề Thực Thi Bản Quyền Tài Liệu Khoa Học Và Công Nghệ Tại Các Thư Viện Trực Thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam.pdf
  60  LVTS-2013 - Ứng Dụng Hoạt Động Marketing Trong Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh.pdf
  61  LVTS-2013 - Ứng Dụng Khung Phân Loại Thập Tiến Dewey Rút Gọn 14 Vào Các Thư Viện Đại Học Ở Hà Nội Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  62  LVTS-2013 - Ứng Dụng Phần Mềm Libol 5.5 Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội.pdf
  63  LVTS-2014 - Phát Triển Nguồn Lực Thông Tin Tại Thư Viện Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên.pdf
  64  LVTS-2014 - Phát Triển Nguồn Lực Thông Tin Tại Thư Viện Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội.pdf
  65  LVTS-2014 - Phát Triển Nguồn Lực Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Thương Mại.pdf
  66  LVTS-2014 - Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin - Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Học Viện Ngân Hàng.pdf
  67  LVTS-2014 - Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin, Thư Viện Tại Cục Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia.pdf
  68  LVTS-2014 - Sản Phẩm Và Dịch Vụ Tại Thư Viện Trường Đại Học Trần Quốc Tuấn.pdf
  69  LVTS-2014 - Tổ Chức Và Hoạt Động Tại Kho Mượn Thư Viện Tạ Quang Bửu Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Phục Vụ Đào Tạo Theo Tín Chỉ.pdf
  70  LVTS-2014 - Văn Hóa Đọc Của Sinh Viên Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  71  LVTS-2014 - Xử Lý Tài Liệu Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Học Viện Ngân Hàng.pdf
  72  LVTS-2014 - Ứng Dụng Marketing Tại Thư Viện Quốc Gia Việt Nam Trong Thời Kỳ Hội Nhập Và Phát Triển.pdf
  73  LVTS-2015 - Công Tác Phục Vụ Bạn Đọc Tại Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Và Tư Liệu Giáo Khoa Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy.pdf
  74  LVTS-2015 - Cổng Thông Tin Của Các Thư Viện Trường Đại Học Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf
  75  LVTS-2015 - Hoạt Động Marketing Của Thư Viện James Hardiman Đại Học Quốc Gia Irland, Galway Và Khả Năng Áp Dụng Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  76  LVTS-2015 - Marketing Tại Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật Và Công Nghệ Quốc Gia.pdf
  77  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm Thư Viện Điện Tử Libol Tại Các Thư Viện Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf
  78  LVTS-2015 - Phát Triển Nguồn Lực Thông Tin Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà Nội.pdf
  79  LVTS-2015 - Tổ Chức Sự Kiện Trong Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Các Trường Đại Học Ở Hà Nội.pdf
  80  LVTS-2015 - Điểm Truy Cập Thông Tin Tại Các Thư Viện Đại Học Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf
  81  LVTS-2015 - Ứng Dụng Phầm Mềm Kipos Tại Trung Tâm Thư Viện Viện Đại Học Mở.pdf
  82  LVTS-2015 - Ứng Dụng Website Trong Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Đại Học Huế.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1E1-oRbS0v1kJ6tLPW4sSwjMnh6P0fxnY
   
  Last edited: Mar 4, 2019

Share This Page