DVD eBook Luận Văn Toán Học - Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học' started by admin, May 8, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Toán Học
  Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học
  70 Files | 400 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2014 - Nghiên Cứu Rút Gọn Tập Thuộc Tính Trong Hệ Quyết Định Giá Trị Tập.rar
  02  LATS-2014 - Đặc Trưng Không Gian Trạng Thái Và Tính Ổn Định Của Một Số Hệ Sandpile Model Mở Rộng.pdf
  03  LATS-2015 - Các Phụ Thuộc Logic Trong Mô Hình Dữ Liệu Dạng Khối.pdf
  04  LATS-2015 - Kỹ Thuật Thủy Vân Và Mật Mã Học Trong Xác Thực, Bảo Vệ Bản Quyền Dữ Liệu Đa Phương Tiện.rar
  05  LATS-2015 - Một Số Kỹ Thuật Dự Báo Vị Trí Và Truy Vấn Các Đối Tượng Chuyển Động Trong Cơ Sở Dữ Liệu Không Gian.pdf
  06  LATS-2015 - Nghiên Cứu Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Trong Mạng Thế Hệ Mới.pdf
  07  LATS-2015 - Nghiên Cứu Phát Triển Các Kỹ Thuật Tự Động Tóm Tắt Văn Bản Tiếng Việt.pdf
  08  LATS-2015 - Nghiên Cứu Phát Triển Một Số Thuật Toán Phát Hiện Và Phân Loại Phương Tiện Từ Dữ Liệu Video.pdf
  09  LATS-2015 - Phát Triển Thuật Toán Tiến Hóa Giải Một Số Bài Toán Tối Ưu Trong Mạng Không Dây.pdf
  10  LATS-2016 - Chu Trình Hamilton Và Chu Trình Dài Nhất Trong Một Số Lớp Đồ Thị Có Tổng Bậc Lớn.pdf
  11  LATS-2016 - Kỹ Thuật Xử Lý Vùng Quan Sát Và Phát Triển Bất Thường Của Các Đối Tượng Trong Hệ Thống Camera.pdf
  12  LATS-2016 - Một Lớp Thuật Toán Phỏng Tiến Hóa Sinh Học Dựa Trên Thông Tin Định Hướng Giải Bài Toán Đa Cực Trị.zip
  13  LATS-2016 - Mở Rộng Phép Suy Luận Xấp Xỉ Của Đại Số Gia Tử Và Ứng Dụng Trong Bài Toán Điều Khiển.pdf
  14  LATS-2016 - Nghiên Cứu Mô Hình Thanh Điệu Trong Nhận Dạng Tiếng Việt Từ Vựng Lớn Phát Âm Liên Tục.zip
  15  LATS-2016 - Nghiên Cứu Một Số Phương Pháp Phân Cụm Bán Giám Sát Mờ Trong Phân Đoạn Ảnh Nha Khoa.zip
  16  LATS-2016 - Nghiên Cứu Một Số Vấn Đề Về Chaos Của Mạng Nơron Tế Bào Và Khả Năng Ứng Dụng.pdf
  17  LATS-2016 - Nghiên Cứu Ngữ Nghĩa Tính Toán Của Từ Ngôn Ngữ Và Ứng Dụng Vào Việc Xây Dựng Hệ Mờ Tối Ưu.pdf
  18  LATS-2016 - Nghiên Cứu Phát Triển Một Số Kỹ Thuật Tách Từ Tiếng Việt.zip
  19  LATS-2016 - Nghiên Cứu Đặc Trung Tín Hiệu Và Ràng Buộc Ngôn Điệu Để Nâng Cao Chất Lượng Tổng Hợp Và Nhận Dạng.pdf
  20  LATS-2016 - Phát Triển Cấu Trúc, Thuật Học Của Mạng Noron Tự Tổ Chức.pdf
  21  LATS-2016 - Rút Gọn Thuộc Tính Trong Bảng Quyết Định Không Đầy Đủ Theo Tiếp Cận Tập Thô Dung Sai.PDF
  22  LATS-2016 - Rút Gọn Thuộc Tính Trong Bảng Quyết Định Động Theo Tiếp Cận Tập Thô.pdf
  23  LATS-2017 - Nghiên Cứu Cải Tiến Hiệu Năng Giao Thức Định Tuyến AODV Và AOMDV Trong Mạng MANET.pdf
  24  LATS-2017 - Nghiên Cứu Một Số Kỹ Thuật Phân Hạng Trong Tra Cứu Ảnh Dựa Vào Nội Dung.pdf
  25  LATS-2017 - Nghiên Cứu Phát Triển Một Số Thuật Toán Tối Ưu Hóa Vùng Phủ Sóng Và Năng Lượng Của Mạng Cảm Biến Không Dây Trong Môi Trường 3 Chiều.pdf
  26  LATS-2017 - Nâng Cao Hiệu Quả Tra Cứu Ảnh Dựa Trên Hiệu Chỉnh Độ Đo Tương Tự Và Phản Hồi Liên Quan.pdf
  27  LATS-2017 - Phát Triển Một Số Kỹ Thuật Phát Hiện Lái Xe Ngủ Gật Dựa Trên Trạng Thái Mắt Và Hành Vi Gật Lắc.pdf
  28  LATS-2017 - Xử Lý Và Tối Ưu Hóa Truy Vấn Trong Cơ Sở Dữ Liệu Hướng Đối Tượng Phân Tán.pdf
  29  LATS-2017 - Ứng Dụng Mô Hình Xích Markov Và Chuỗi Thời Gian Mở Trong Dự Báo.pdf
  30  LATS-2018 - Một Số Dạng Hàng Đợi Và Các Nguyên Lý Xử Lý.pdf
  31  LATS-2018 - Một Số Phương Pháp Tính Toán Dựa Trên Từ Ngôn Ngữ Trực Cảm Và Ứng Dụng.pdf
  32  LATS-2018 - Nghiên Cứu Nâng Cao Độ Tương Phản Ảnh Theo Tiếp Cận Đại Số Gia Tử.pdf
  33  LATS-2018 - Nghiên Cứu Phát Triển Giao Thức Trao Đổi Khóa An Toàn.pdf
  34  LATS-2018 - Nghiên Cứu Phát Triển Mô Hình, Thuật Toán Khai Phá Tập Phần Tử Có Trọng Số Và Lợi Ích Cao.zip
  35  LATS-2018 - Nghiên Cứu, Phát Triển Một Số Thuật Toán Sinh Khóa RSA Chứa Backdoor.pdf
  36  LATS-2019 - Cải Tiến Một Số Thuật Toán Trong Miễn Dịch Nhân Tạo Cho Phát Hiện Xâm Nhập Mạng.pdf
  37  LATS-2019 - Nghiên Cứu Phát Triển Một Số Thuật Toán Phân Cụm Bán Giám Sát Sử Dụng Mạng Nơron Min-Max Mờ Và Ứng Dụng.pdf
  38  LATS-2019 - Nghiên Cứu Tính Giải Nghĩa Được Của Hệ Mờ Theo Ngữ Nghĩa Thế Giới Thực.pdf
  39  LATS-2019 - Phát Hiện Phụ Thuộc Hàm Và Phụ Thuộc Hàm Suy Rộng Trong Cơ Sở Dữ Liệu.pdf
  40  LATS-2019 - Phát Triển Một Số Kỹ Thuật Dựa Trên Ngữ Nghĩa Cho Lựa Chọn Cạnh Tranh Và Giảm Phình Mã Trong Lập Trình Di Truyền.rar
  41  LATS-2019 - Phân Đoạn Mờ Và Khôi Phục Thông Tin Trong Ảnh RGB-D.zip
  42  LATS-2019 - Phương Pháp Phổ Của Đồ Thị Trong Một Số Bài Toán Tổ Hợp Cộng Tính.pdf
  43  LATS-2019 - Phương Pháp Đánh Chỉ Số Cho Tài Liệu XML Tin Sinh Học Dựa Trên R-tree.pdf
  44  LATS-2020 - Nghiên Cứu Phát Triển Các Phương Pháp Của Lý Thuyết Đồ Thị Và Otomat Trong Giấu Tin Mật Và Mã Hóa Tìm Kiếm.pdf
  45  LVTN-2010 - Ứng Dụng Tối Ưu Hóa Toán Học Giải Bài Toán Markowitz-Tối Ưu Hóa Danh Mục Đầu Tư Chứng Khoán.pdf
  46  LVTN-2011 - Tìm Hiểu Về Tích Phân Lebesgue Và Không Gian Lp.pdf
  47  LVTS-2014 - Lý Thuyết Biểu Diễn Diễn Ngôn.pdf
  48  LVTS-2014 - Một Số Phương Pháp Thiết Kế Thuật Toán Cơ Bản Trong Tính Toán Song Song Và Ứng Dụng.pdf
  49  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Kỹ Thuật Giải Thích Trừu Tượng.pdf
  50  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Tích Hợp Thành Phần Ngữ Nghĩa Vào Văn Phạm Tag Cho Tiếng Việt.pdf
  51  LVTS-2015 - Bảng Băm Phân Tán Và Định Tuyến Trên Mạng Ngang Hàng.pdf
  52  LVTS-2015 - Một Số Phương Pháp Chứng Minh Tính Đúng Của Thuật Toán Và Ứng Dụng.pdf
  53  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Một Phương Pháp Phi Giám Sát Phát Hiện Cảm Xúc Trong Văn Bản.pdf
  54  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Xác Định Đồng Sở Chỉ Và Ứng Dụng Cho Tiếng Việt.pdf
  55  LVTS-2015 - Phân Tích Cú Pháp Phụ Thuộc Tiếng Việt.pdf
  56  LVTS-2015 - Thuật Toán Phân Cụm Đồng Thời Và Ứng Dụng.pdf
  57  LVTS-2015 - Tìm Hiểu Kỹ Thuật Bẻ Khóa Mạng Không Dây.pdf
  58  LVTS-2015 - Về Tiền Điện Tử, Cryptocurrency Và Bitcoin.pdf
  59  LVTS-2015 - Ứng Dụng Thuật Toán Burrows-Wheeler Transform Trong Quá Trình Giải Mã Hệ Gen Lúa Tại Việt Nam.pdf
  60  LVTS-2016 - Giải Pháp Bảo Vệ An Toàn Thanh Toán Trực Tuyến Bằng SMS.pdf
  61  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Phát Triển Mã Hóa Trên Đường Cong Elliptic Dựa Trên Chuỗi Cơ Số Kép Tối Ưu.pdf
  62  LVTS-2016 - Phát Triển Công Cụ Gióng Hàng Văn Bản Song Ngữ.pdf
  63  LVTS-2016 - Thuật Toán Hàm Công Việc Giải Bài Toán K-Server.pdf
  64  LVTS-2016 - Xây Dựng Hệ Thống Phân Tích Cú Pháp - Ngữ Nghĩa Tiếng Việt Với Công Cụ Tulipa.pdf
  65  LVTS-2016 - Đánh Giá Hiệu Quả Một Số Thuật Toán Trong Phát Hiện Xâm Nhập Mạng.pdf
  66  LVTS-2017 - Công Nghệ Ảo Hóa Và Ứng Dụng.pdf
  67  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Thiết Kế Một Số Thuật Toán Mật Mã Hạng Nhẹ.pdf
  68  LVTS-2017 - Phương Pháp Giải Bài Toán Biểu Diễn Thưa.pdf
  69  LVTS-2017 - Thuật Toán Ghép Đôi Với Thông Tin Không Đầy Đủ.pdf
  70  LVTS-2017 - Áp Dụng Lý Thuyết Danh Sách Để Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Văn Bản Tại Ngân Hàng Nhà Nước.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1EIEFK-IqSkM3rvFzpmzriezMFqO6AFzV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 11, 2020

Share This Page