DVD eBook Luận Văn Toán Học - Chuyên Ngành Đại Số Và Lý Thuyết Số

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, May 8, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Toán Học
  Chuyên Ngành Đại Số & Lý Thuyết Số
  140 Files | 500 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-1987 - Đại Số Giao Hoán, Lũy Linh Và Đối Đồng Điều Của Nhóm Tuyến Tính Tổng Quát.pdf
  002  LATS-1991 - Một Số Nghiên Cứu Về Vành Auslender-Gorenstein Không Giao Hoán.pdf
  003  LATS-2001 - Cấu Trúc Của V - Thứ Tự Và Định Lý Kiểu Kruskal - Katona.pdf
  004  LATS-2003 - Về Cấu Trúc Lớp Môđun Có Bất Biến pfa(M) Nhỏ Trên Vành Địa Phương.pdf
  005  LATS-2007 - Dd - Dãy, Đặc Trưng Euler - Poincaré Và Ứng Dụng Vào Nghiên Cứu Cấu Trúc Một Số Lớp Mở Rộng Của Môđun Cohen - Macaulay.pdf
  006  LATS-2007 - Về Số Học Và Đối Đồng Điều Galois Của Nhóm Lũy Đơn Trên Trường Hàm Địa Phương Và Toàn Cực.pdf
  007  LATS-2010 - Phân Loại Các Biểu Diễn Của Một Số Nhóm Ma Trận Lượng Tử.pdf
  008  LATS-2010 - Số Học, Hình Học Của Nhóm Đại Số Và Các Không Gian Thuần Nhất Liên Quan Trên Trường Số Học.pdf
  009  LATS-2010 - Toán Tử Squaring Trong Nghiên Cứu Đối Đồng Điều Của Đại Số Steenrod Và Đồng Cấu Lannes - Zarati.pdf
  010  LATS-2011 - Phân Lớp Đối Đồng Điều Các Ann-Hàm Tử Và Các Ann-Phạm Trù Bện.pdf
  011  LATS-2011 - Phương Trình Đa Thức Trên Trường Các Hàm Hữu Tỷ Và Ứng Dụng.pdf
  012  LATS-2011 - Tương Đương Morita Cho Nửa Vành Và Đặc Trưng Một Số Lớp Nửa Vành.pdf
  013  LATS-2011 - Về Đối Đồng Điều Địa Phương Với Giá Cực Đại Và Tính Catenary Của Vành Noether Địa Phương.pdf
  014  LATS-2011 - Đặc Trưng Một Số Lớp Vành Artin Và Vành Noether.pdf
  015  LATS-2011 - Đồng Cấu Chuyển Singer Qua Ngôn Ngữ Đại Số Lambda Và Dẫy Phổ May.pdf
  016  LATS-2012 - Về Nhóm Tuyến Tính Trên Vành Chia Hữu Hạn Địa Phương Yếu.pdf
  017  LATS-2013 - Chặn Trên Chỉ Số Chính Quy Castelnuovo-Mumford.pdf
  018  LATS-2013 - Tính Chẻ Ra Của Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương Và Ứng Dụng.pdf
  019  LATS-2014 - Hệ Nhân Tử Trong Nhóm Phạm Trù Phân Bậc.pdf
  020  LATS-2014 - Một Số Quỹ Tích Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Địa Phương Noether.pdf
  021  LATS-2014 - Về Mở Rộng Phân Bậc Của Nhóm Phạm Trù Bện.pdf
  022  LATS-2014 - Về Tập Iđêan Nguyên Tố Gắn Kết Của Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương.pdf
  023  LATS-2015 - Một Số Mối Liên Hệ Giữa Iđêan Đơn Thức Và Đồ Thị.pdf
  024  LATS-2016 - Một Số Lớp Mở Rộng Của Môđun Nội Xạ, Xạ Ảnh Và Ứng Dụng.pdf
  025  LATS-2016 - Một Số Mở Rộng Của Lớp Môđun Giả Nội Xạ Và Vành Liên Quan.pdf
  026  LATS-2016 - Quan Hệ Giữa Hệ Số Hilbert Hiệu Chỉnh Và Môđun Cohen-Macaulay Suy Rộng Dãy.pdf
  027  LATS-2016 - Về Căn Jacobson, Js-Căn Và Các Lớp Căn Của Nửa Vành.pdf
  028  LATS-2017 - Bài Toán Hit Của Peterson Tại Một Số Dạng Bậc Và Ứng Dụng.pdf
  029  LATS-2017 - Bài Toán HIT Đối Với Đại Số Đa Thức Năm Biến Và Ứng Dụng.pdf
  030  LATS-2017 - Iđêan Nguyên Tố Liên Kết Của Lũy Thừa Iđêan Cạnh.rar
  031  LATS-2017 - Nguyên Lý Hasse Cho Nhóm Đại Số Trên Trường Toàn Cục.pdf
  032  LATS-2017 - Về Mã Constacyclic Nghiệm Lặp Trên Vành Chuỗi Hữu Hạn.pdf
  033  LATS-2017 - Về Tập Xác Định Duy Nhất Cho Hàm Phân Hình Và Đạo Hàm Của Chúng.rar
  034  LATS-2017 - Đối Ngẫu Tannaka Trên Vành Dedekind Và Ứng Dụng.pdf
  035  LATS-2018 - Đa Thức Ma Trận - Sự Phân Bố Giá Trị Riêng, Các Định Lý Biểu Diễn Dương Và Một Số Vấn Đề Liên Quan.pdf
  036  LATS-2019 - Chỉ Số Chính Quy Của Tập Điểm Béo Trong Không Gian Xạ Ảnh.pdf
  037  LATS-2019 - Về Kiểu Đa Thức Dãy Và Chỉ Số Khả Quy Của Môđun Trên Vành Giao Hoán.pdf
  038  LATS-2019 - Về Môđun Cohen-Macaulay Suy Rộng Chính Tắc Và Một Số Quỹ Tích Không Cohen-Macaulay Trên Vành Noether Địa Phương.pdf
  039  LVTS-2002 - Chiều Goldie Của Môđun Và Lớp Môđun Đặc Biệt.pdf
  040  LVTS-2003 - Chiều Goldie Của Môđun Và Ứng Dụng.pdf
  041  LVTS-2005 - Jacobson Radical Của Các Pi - Đại Số Thông Dụng Trên Một Vành Giao Hoán Có Đơn Vị.pdf
  042  LVTS-2007 - Chuỗi Luỹ Thừa Hình Thức Và Ứng Dụng.pdf
  043  LVTS-2007 - Chỉ Số Thu Gọn Của Iđêan Tham Số Trong Vành Địa Phương.pdf
  044  LVTS-2007 - Về Các Đại Số Nguyên Tố Và Nửa Nguyên Tố Thỏa Mãn Đồng Nhất Thức Đa Thức.pdf
  045  LVTS-2008 - Chiều Noether Của Môdun Artin.pdf
  046  LVTS-2008 - Iđêan Nguyên Tố Đối Liên Kết Và Đồng Điều Địa Phương.pdf
  047  LVTS-2008 - Về Các Dãy Hồi Quy Tuyến Tính.pdf
  048  LVTS-2008 - Về Các Radical Trong PI. Đại Số.pdf
  049  LVTS-2008 - Về Nhóm Con Của Nhóm SO(3).pdf
  050  LVTS-2008 - Đặc Trưng Của Môdun Cohen-Macaulay Dãy Qua Tính Chất Phân Tích Tham Số.pdf
  051  LVTS-2009 - Chiều Của Đa Tạp Afin.pdf
  052  LVTS-2009 - Kiểu Đả Thức Của Môđun Trên Vành Noether Địa Phương.pdf
  053  LVTS-2009 - Lí Thuyết Nevanlinna P-Adic Và Các Ứng Dụng.pdf
  054  LVTS-2009 - Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương Và Một Số Phạm Trù Con Serre.pdf
  055  LVTS-2009 - Một Lớp Các P.I Đại Số Nửa Nguyên Tố.pdf
  056  LVTS-2009 - Một Số Vấn Đề Về Lớp Các Môđun Tương Đương Xạ Ảnh.pdf
  057  LVTS-2009 - Một Số Vấn Đề Về Vành Chính Qui Von Neumann.pdf
  058  LVTS-2009 - Một Số Ứng Dụng Của Lý Thuyết Biểu Diễn Nhóm Hữu Hạn.pdf
  059  LVTS-2009 - Một Vài Hướng Phát Triển Của Các Định Lý Giao Hoán.pdf
  060  LVTS-2009 - Nội Suy Các Hàm P-Adic.pdf
  061  LVTS-2009 - Tích Phân P-Adic Và Các Ứng Dụng.pdf
  062  LVTS-2009 - Tập Xác Định Duy Nhất Các Hàm Nguyên Trên Trường Đặc Số Dương.pdf
  063  LVTS-2009 - Xây Dựng Các L-Hàm P-Adic.pdf
  064  LVTS-2009 - Ứng Dụng Lý Thuyết Nevanlinna Cho Phương Trình Vi Phân Và Điểm Bất Động Của Hàm Nguyên Siêu Việt.pdf
  065  LVTS-2010 - Chuỗi Laurent P-Adic.pdf
  066  LVTS-2010 - Các Phương Pháp Xây Dựng Vành Các Thương Của Các Vành Không Giao Hoán.pdf
  067  LVTS-2010 - Một Số Nghiên Cứu Về Nhóm Brauer Và Ứng Dụng Của Nó.pdf
  068  LVTS-2010 - Siêu Tâm Của Vành Nửa Đơn.pdf
  069  LVTS-2010 - Sự Phân Tích Thành Nhân Tử Trên Vành Các Số Nguyên Đại Số.pdf
  070  LVTS-2010 - Thuật Toán Tìm Cơ Sở Của Các Môđun Con Của Môđun Tự Do Hữu Hạn Sinh Trên Vành Chính.pdf
  071  LVTS-2010 - Tích Phân Volkenborn.pdf
  072  LVTS-2010 - Độ Sâu Lọc Của Iđêan.pdf
  073  LVTS-2011 - Giả Thuyết ABC.pdf
  074  LVTS-2011 - Giới Thiệu Về Đa Thức Tutte Của Đồ Thị.pdf
  075  LVTS-2011 - Hàm Khả Vi, Liên Tục Phi Acsimet.pdf
  076  LVTS-2011 - Lý Thuyết Về Số Đại Số.pdf
  077  LVTS-2011 - Một Số Tính Chất Của Nón Phân Thớ.pdf
  078  LVTS-2011 - Phân Tích Bruhat Và Ứng Dụng.pdf
  079  LVTS-2011 - Tôpô I-Adic Trên Vành Noether.pdf
  080  LVTS-2011 - Tổng Lũy Thừa Của Các Số Nguyên.pdf
  081  LVTS-2011 - Về Các Tập Giả Giá Và Quỹ Tích Không Cohen - Macaulay Của Các Môđun Hữu Hạn Sinh.pdf
  082  LVTS-2011 - Về Lớp Môđun Đối Cohen - Macaulay Dãy.pdf
  083  LVTS-2011 - Về Tính Catenary Của Vành Noether Địa Phương Và Môđun Artin Tựa Không Trộn Lẫn.pdf
  084  LVTS-2011 - Về Tính Chất Cofinite Của Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương.pdf
  085  LVTS-2011 - Đa Thức Và Hệ Số Hilbert Trên Vành Địa Phương Noether.pdf
  086  LVTS-2011 - Độ Dài Thương Suy Rộng.pdf
  087  LVTS-2012 - Các Vành Frobenius, Tựa Frobenius Và Tính Xạ Ảnh, Nội Xạ Của Các Module Trên Chúng.pdf
  088  LVTS-2012 - Dãy Chính Quy Suy Rộng Và Tính Hữu Hạn Của Tập Các Iđêan Nguyên Tố Liên Kết Của Môđun Đối Đồng Điều.pdf
  089  LVTS-2012 - Hạng Của Module Trên Miền Dedekind Và Miền Các Ideal Chính.pdf
  090  LVTS-2012 - Module Tựa Tự Do Trên Miền Dedekind.pdf
  091  LVTS-2012 - Morita Context Và Một Số Lớp Vành Không Giao Hoán.pdf
  092  LVTS-2012 - Một Số Hình Ảnh Cụ Thể Của Các Vành Noether Không Giao Hoán.pdf
  093  LVTS-2012 - Một Số Tính Chất Của Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương Theo Một Cặp Iđêan.pdf
  094  LVTS-2012 - Nhóm Con Chuẩn Tắc Yếu Của Nhóm Hữu Hạn.pdf
  095  LVTS-2012 - Nhóm Liên Hợp Đóng.pdf
  096  LVTS-2012 - Phần Phụ Trong Nhóm.pdf
  097  LVTS-2012 - Quỹ Tích Mở Của Môđun Phân Bậc.pdf
  098  LVTS-2012 - Tích Bện Chuẩn Và Các Nhóm Con Sylow Của Nhóm Đối Xứng.pdf
  099  LVTS-2012 - Tính Artin Của Các Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương Suy Rộng Phân Bậc.pdf
  100  LVTS-2012 - Tập Iđêan Nguyên Tố Gắn Kết Và Tính Chất Dịch Chuyển Địa Phương.pdf
  101  LVTS-2012 - Vành Với Các Linh Hóa Tử Hữu Hạn Sinh.pdf
  102  LVTS-2012 - Về Bài Toán Tham Số Hóa Đường Cong Đại Số.pdf
  103  LVTS-2012 - Về Cấu Trúc Vành Goldie Nửa Nguyên Tố.pdf
  104  LVTS-2012 - Xây Dựng Hàm Tử Ext Trong Phạm Trù Các Không Gian Banach.pdf
  105  LVTS-2012 - Đa Thức Hilbert Và Bội.pdf
  106  LVTS-2012 - Đa Thức Hilbert Và Chiều Noether Cho Môđun Artin.pdf
  107  LVTS-2012 - Định Lí Brauer Và Ứng Dụng Của Nó Để Mô Tả Các Biểu Diễn Bất Khả Qui Của Một Số Nhóm Hữu Hạn.pdf
  108  LVTS-2013 - F-Môđun Suy Rộng Và Tập Iđêan Nguyên Tố Liên Kết Của Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương.pdf
  109  LVTS-2013 - Môđun Cohen - Macaulay Với Chiều S Và Một Số Kết Quả Trên Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương.pdf
  110  LVTS-2013 - Một Số Vấn Đề Xung Quanh Dạng Đại Số Của Giả Thuyết Cổ Điển Về Lớp Cầu.pdf
  111  LVTS-2013 - Vành Và Môđun Cohen - Macaulay.pdf
  112  LVTS-2013 - Vành Địa Phương Chính Quy.pdf
  113  LVTS-2013 - Về Dãy Lọc Chính Quy Chặt Và Môđun Cohen - Macaulay Chính Tắc.pdf
  114  LVTS-2013 - Về Tập Các Iđêan Nguyên Tố Liên Kết Của Môđun Ext.pdf
  115  LVTS-2014 - Kết Thúc Và Ứng Dụng Trong Bài Toán Phân Loại Và Sắp Xếp Các Đường Cong Conic.pdf
  116  LVTS-2014 - Môđun Chính Tắc Và Vành Gorenstein Trong Trường Hợp Chiều Cao.pdf
  117  LVTS-2014 - Môđun Cohen - Macaulay Chính Tắc.pdf
  118  LVTS-2014 - Một Số Tính Chất Của Giới Hạn Ngược.pdf
  119  LVTS-2014 - Một Số Tính Chất Của Đồng Điều Địa Phương Cho Môđun Compac Tuyến Tính.pdf
  120  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Về Phần Xoắn Của Đường Cong Elliptic.pdf
  121  LVTS-2014 - Một Số Đặc Trưng Của Mô Đun Cohen-Macaulay Với Chiều S.pdf
  122  LVTS-2014 - Phân Tích Cartan Trong Đại Số Lie Và Cài Đặt Một Số Thuật Toán Lượng Tử.pdf
  123  LVTS-2014 - Phức Cousin Của Các Môđun Trên Vành Giao Hoán.pdf
  124  LVTS-2014 - Quỹ Tích Cohen - Macaulay Của Các Môđun.pdf
  125  LVTS-2014 - Quỹ Tích Không Cohen- Macaulay Và Quỹ Tích Không Cohen-Macaulay Suy Rộng.pdf
  126  LVTS-2014 - Tính Bão Hòa Nguyên Tố Của Một Số Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương Artin.pdf
  127  LVTS-2014 - Vành Và Môđun Phân Bậc Định Lý Artin - Rees.pdf
  128  LVTS-2014 - Về Độ Sâu Của Vành Noether Địa Phương.pdf
  129  LVTS-2015 - Iđêan Đơn Thức Và Sự Phân Tích Của Iđêan Đơn Thức.pdf
  130  LVTS-2015 - Về Dạng Chuẩn Edwards Và Một Vài Ứng Dụng.pdf
  131  LVTS-2015 - Về Linh Hóa Tử Của Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương.pdf
  132  LVTS-2015 - Về Phức Koszul.pdf
  133  LVTS-2016 - Phân Tích Tham Số Của Iđêan Đơn Thức.pdf
  134  LVTS-2017 - Lý Thuyết Lưới Và Ứng Dụng Trong Mật Mã.pdf
  135  LVTS-2017 - Về Nguyên Lý Địa Phương - Toàn Cục Cho Dạng Toàn Phương.pdf
  136  LVTS-2018 - Tính Cohen - Macaulay Dãy Của Đại Số Rees.pdf
  137  LVTS-2018 - Tính Minimax Và Tính Cofinite Của Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương.pdf
  138  LVTS-2019 - Chiều, Số Bội Và Tập Iđêan Nguyên Tố Gắn Kết Của Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương Với Giá Cực Đại.pdf
  139  LVTS-2019 - Chặn Đều Chỉ Số Khả Quy Cho IĐêan Tham Số Của Môđun Hữu Hạn Sinh Trên Vành Noether Địa Phương.pdf
  140  LVTS-2019 - Về Tính Chất I-Cofinite Của Một Số Môđun Đối Đồng Điều.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1UKjfJu2gEvJKv80nJRBO7ceV-0N6GF8E
   
  Last edited: Apr 11, 2020

Share This Page