DVD eBook Luận Văn Toán Học - Chuyên Ngành Hệ Thống Tính Toán

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Tính Toán' started by admin, May 8, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Toán Học
  Chuyên Ngành Hệ Thống Tính Toán
  48 Files | 300 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2003 - Dịch Tự Động Anh-Việt Dựa Trên Việc Học Luật Chuyển Đổi Từ Ngữ Liệu Song Ngữ.pdf
  02  LATS-2003 - Nghiên Cứu Phương Pháp Đánh Giá Và Cải Thiện Hiệu Năng Giao Thức TCP Cho Mạng Máy Tính.pdf
  03  LATS-2004 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Mạng Neuron Và Mô Hình Markov Ẩn Trong Nhận Dạng Tiếng Việt.pdf
  04  LATS-2004 - Siêu Đồ Thị Và Lược Đồ Cơ Sở Dữ Liệu Phi Chu Trình.pdf
  05  LATS-2004 - Đặc Tả, Kiểm Chứng Hình Thức Và Ứng Dụng Trong Cơ Sở Dữ Liệu Thời Gian Thực.pdf
  06  LATS-2005 - Một Số Phương Pháp Kiểm Chứng Tính Đúng Đắn Của Hệ Thời Gian Thực Bằng Thuật Toán.pdf
  07  LATS-2009 - Tiếp Cận Máy Học Và Hệ Chuyên Gia Để Nhận Dạng, Phát Hiện Virus Máy Tính.pdf
  08  LATS-2009 - Ứng Dụng Lý Thuyết Đồ Thị Để Khảo Sát Đặc Trưng Một Số Lớp Ngôn Ngữ Và Điều Khiển Tương Tranh.pdf
  09  LATS-2010 - Cấu Trúc Không Gian Trạng Thái Và Tính Đạt Được Của Một Số Hệ Động Lực Rời Rạc.pdf
  10  LATS-2010 - Phương Pháp Xây Dựng Hệ Mờ Dạng Luật Với Ngữ Nghĩa Dựa Trên Đại Số Gia Tử Và Ứng Dụng Trong Bài Toán Phân Lớp.pdf
  11  LATS-2010 - Phủ Tập Thô Và Độ Đo Đánh Giá Hiệu Năng Tập Luật Quyết Định.pdf
  12  LATS-2011 - Hệ Tiêu Chuẩn Tham Số An Toàn Cho Hệ Mật RSA Và Ứng Dụng.pdf
  13  LATS-2011 - Một Giải Thuật Di Truyền Giải Bài Toán Cắt Vật Tư Một Chiều Với Nhiều Kích Cỡ Vật Liệu Thô.pdf
  14  LATS-2011 - Một Số Thuật Toán Lập Lịch Để Phân Phối Tài Nguyên Trong Hệ Thống Tính Toán Lưới.pdf
  15  LATS-2011 - Nghiên Cứu Xây Dựng Một Số Giải Pháp Đảm Bảo An Toàn Thông Tin Trong Quá Trình Khai Phá Dữ Liệu.pdf
  16  LATS-2011 - Phát Triển Các Mô Hình Và Thuật Toán Biểu Diễn, Xử Lý, Khai Thác Dữ Liệu Không Gian Và Ứng Dụng.pdf
  17  LATS-2012 - Phát Triển Một Số Mô Hình Dữ Liệu Không - Thời Gian Trong GIS.pdf
  18  LATS-2013 - Nghiên Cứu Các Phụ Thuộc Hàm Trong Cơ Sở Dữ Liệu Hướng Đối Tượng Mờ.pdf
  19  LATS-2014 - Cơ Sở Dữ Liệu Hướng Đối Tượng Với Thông Tin Ngôn Ngữ Mờ.pdf
  20  LATS-2014 - Giải Hệ Phương Trình Kích Thước Lớn Và Điều Kiện Xấu Trên Bó Máy Tính.pdf
  21  LATS-2014 - Khai Thác Dữ Liệu Phân Tán Bảo Toàn Tính Riêng Tư.pdf
  22  LATS-2014 - Nghiên Cứu Hệ Sinh Ánh Xạ Đóng Và Ứng Dụng Trong Thể Hiện Ngữ Nghĩa Dữ Liệu.pdf
  23  LATS-2014 - Nghiên Cứu Và Phát Triển Kỹ Thuật Thủy Vân Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ.pdf
  24  LATS-2014 - Sử Dụng Phương Trình Đạo Hàm Riêng Trong Khử Nhiễu Đốm Của Ảnh Siêu Âm Y Tế.pdf
  25  LATS-2015 - Đại Số Khoảng, Otomat Khoảng Và Một Số Ứng Dụng.pdf
  26  LVTS-2011 - Bảo Mật Và An Toàn Thông Tin Trong Hệ Thống Mạng Cục Bộ Của Cơ Quan Nhà Nước.pdf
  27  LVTS-2011 - Chuyển Đổi Giữa Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Và XML.pdf
  28  LVTS-2011 - Chuỗi Cung Ứng.pdf
  29  LVTS-2011 - Giao Thức Quản Lý Mạng Và Công Nghệ Dịch Vụ Web Thực Hiện Khai Thác Đường Dây Thuê Bao.pdf
  30  LVTS-2011 - Một Số Lớp Toán Tử Chuẩn Hợp Nhất Trong Lôgic Mờ.pdf
  31  LVTS-2011 - Phát Triển Một Số Thuật Toán Xử Lý Ảnh Sử Dụng Mạng Noron Tế Bào.pdf
  32  LVTS-2011 - Song Song Hóa Một Số Thuật Toán Tổ Hợp.pdf
  33  LVTS-2011 - Thiết Kế Nhân Ma Trận Thưa Với Véctơ Trong Tính Toán Song Song Và Ứng Dụng.pdf
  34  LVTS-2011 - Xây Dựng Một Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Đánh Giá Học Sinh Dùng Lý Thuyết Tập Mờ.pdf
  35  LVTS-2011 - Định Tuyến Multicast Trong Mạng Cáp Quang.pdf
  36  LVTS-2011 - Ứng Dụng Phương Pháp Move-to-Front Trong Nén Dữ Liệu.pdf
  37  LVTS-2012 - Bước Nhảy Ngẫu Nhiên Trên Đồ Thị.pdf
  38  LVTS-2012 - Công Nghệ GIS Và WEB Trong Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Thủy Lợi.pdf
  39  LVTS-2012 - Công Nghệ Mạng Riêng Ảo VPN Dựa Trên SSL.pdf
  40  LVTS-2012 - Cơ Sở Toán Học Cho Các Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm.pdf
  41  LVTS-2012 - Học Cấu Trúc Mạng Logic Markov Và Ứng Dụng Trong Bài Toán Phân Lớp.pdf
  42  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Gán Nhãn Từ Loại Cho Văn Bản Tiếng Việt Bằng Phương Pháp Học Máy Không Có Hướng Dẫn.pdf
  43  LVTS-2012 - Thiết Kế Mạng Chuỗi Cung Ứng Bằng Giải Thuật Di Truyền.pdf
  44  LVTS-2012 - Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Cho Phân Tích Cú Pháp Tiếng Việt Với Hệ Hình Thức Văn Phạm Tag.pdf
  45  LVTS-2012 - Xử Lý Đồ Họa Trong Matlab Phục Vụ Cho Công Cụ Toán Học Ở Trường Phổ Thông.pdf
  46  LVTS-2012 - Đặc Tả Và Chứng Minh Tính Đúng Đắn Của Thiết Kế Cho Các Hệ Đa Tác Tử.pdf
  47  LVTS-2012 - Đồ Thị Với Kích Thước Rất Lớn.pdf
  48  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Về Bảo Mật Thư Điện Tử.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1XsujhNeCFWqdsHsGtTEbbasNnfJoJSx9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: May 7, 2018

Share This Page