DVD eBook Luận Văn Toán Học - Chuyên Ngành Phương Trình Vi Phân Và Tích Phân

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, May 8, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Toán Học
  Chuyên Ngành Phương Trình Vi Phân & Tích Phân
  32 Files | 300 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-1988 -Tính Giải Được Của Một Số Phương Trình Chứa Dịch Chuyển.pdf
  02  LATS-1989 - Một Số Vấn Đề Trong Lí Thuyết Mở Rộng Hệ Động Lực.pdf
  03  LATS-1989 - Về Các Số Mũ Đặc Trưng Của Hệ Tuyến Tính Phụ Thuộc Tham Số Và Các Dạng Tôpô Của Chúng.pdf
  04  LATS-1991 - Tối Ưu Hệ Động Lực Phi Tuyến Và Bài Toán Chuyển Tiếp Trong Lò Phản Ứng.pdf
  05  LATS-2003 - Nghiên Cứu Dáng Điệu Tiệm Cận Của Nghiệm Của Phương Trình Vi Phân Hàm Dạng Trung Tính.pdf
  06  LATS-2007 - Bài Toán Biên Giả Vi Phân Trong Không Gian Hl,p (p Khác 2).pdf
  07  LATS-2011 - Độ Trơn, Tính Giải Tích, Tính Chính Quy Gevrey Của Nghiệm Của Phương Trình Nửa Tuyến Tính Elliptic.pdf
  08  LATS-2012 - Một Số Lớp Nghiệm Tường Minh Của Phương Trình Truyền Sóng Phi Tuyến.pdf
  09  LATS-2012 - Toán Tử Tích Phân Cực Đại Trên Trường Địa Phương.pdf
  10  LATS-2012 - Tốc Độ Hội Tụ Của Phương Pháp Chỉnh Tikhonov Cho Các Bài Toán Xác Định Hệ Số Trong Phương Trình Elliptic.pdf
  11  LATS-2013 - Toán Tử Tích Phân Và Cơ Sở Sóng Nhỏ Trên Một Số Không Gian Hàm.pdf
  12  LATS-2014 - Đa Tạp Tích Phân Và Dáng Điệu Tiệm Cận Nghiệm Của Một Số Lớp Phương Trình Tiến Hóa.pdf
  13  LATS-2014 - Ứng Dụng Phương Pháp Biến Phân Để Nghiên Cứu Sự Tồn Tại Nghiệm Của Các Bài Toán Biến Đổi.pdf
  14  LATS-2015 - Dáng Điệu Tiệm Cận Nghiệm Của Một Số Hệ Phương Trình Dạng Navier-Stokes.pdf
  15  LATS-2015 - Một Số Hệ Phương Trình Cặp Trong Cơ Học Chất Lỏng.pdf
  16  LATS-2015 - Phương Trình Khuếch Tán Không Cổ Điển.pdf
  17  LATS-2015 - Điều Khiển H8 Các Hệ Phương Trình Vi Phân Có Trễ Biến Thiên.pdf
  18  LATS-2016 - Bài Toán Biên Thứ Nhất Không Có Điều Kiện Ban Đầu Đối Với Hệ Schrodinger Mạnh Trong Miền Không Trơn.pdf
  19  LATS-2016 - Dáng Điệu Tiệm Cận Của Một Số Hệ Vi Phân Đa Trị Trong Không Gian Vô Hạn Chiều.pdf
  20  LATS-2016 - Một Số Tính Chất Của Nghiệm Phương Trình Vi Phân Trong Không Gian Banach.pdf
  21  LATS-2016 - Tính Điều Khiển Được Của Một Số Lớp Phương Trình Parabolic.rar
  22  LATS-2016 - Về Một Số Vấn Đề Định Tính Của Hệ Phương Trình Vi Phân Phân Thứ.rar
  23  LATS-2016 - Điều Kiện Landesman-Lazer Suy Rộng Đối Với Một Số Lớp Bài Toán Biên Elliptic Không Tuyến Tính.pdf
  24  LATS-2017 - Bài Toán Biên Đối Với Một Số Lớp Phương Trình Truyền Sóng Trong Miền Không Trơn.pdf
  25  LATS-2017 - Dáng Điệu Tiệm Cận Của Các Bao Hàm Thức Vi Phân Có Trễ.pdf
  26  LATS-2017 - Nghiệm Tuần Hoàn Và Dáng Điệu Tiệm Cận Nghiệm Của Một Số Lớp Phương Trình Vi Phân.pdf
  27  LATS-2017 - Tính Ổn Định Của Hệ Động Lực Tuyến Tính Suy Biến Có Trễ.pdf
  28  LATS-2017 - Tập Hút Của Một Số Lớp Phương Trình Đạo Hàm Riêng Với Trễ Vô Hạn.pdf
  29  LATS-2017 - Về Một Số Phương Trình Elliptic Và Hyperbolic Phi Tuyến Suy Biến.pdf
  30  LATS-2017 - Đồng Hóa Số Liệu Trong Truyền Nhiệt.pdf
  31  LVTN-2009 - Một Số Vấn Đề Về Không Gian Sobolev.pdf
  32  LVTS-2012 - Điểm Kỳ Dị Và Nghiệm Chuỗi Của Phương Trình Vi Phân Tuyến Tính.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1UL-FKL069k4KrZPFhhsoypDJvOuBS1sk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: May 7, 2018

Share This Page