DVD eBook Luận Văn Văn Hóa - Chuyên Ngành Lịch Sử Văn Hóa

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by kimcuong230797, May 4, 2020.

 1. [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Văn Hóa
  Chuyên Ngành Lịch Sử Văn Hóa
  15 Quyển | 100 MB
  -------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LVTN-2016 - Bước Đầu Tìm Hiểu Về Những Ngôi Mộ Gió Trên Đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi.pdf
  02  LVTN-2016 - Thực Trạng Làng Gốm Bát Tràng (1986 - 2016) Và Triển Vọng Phát Triển.pdf
  03  LVTN-2016 - Trang Phục Của Ngưòi Dao Đỏ Ở Xã Phù Lưu - Huyện Hàm Yên Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  04  LVTN-2016 - Tìm Hiểu Tục Tang Ma Của Người Mường Tỉnh Hòa Bình.pdf
  05  LVTN-2016 - Văn Hóa Ẩm Thực Của Người Mường Ở Việt Nam.pdf
  06  LVTS-2016 - Biến Đổi Văn Hóa Của Cộng Đồng Ngư Dân Vạn Chài Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  07  LVTS-2017 - Giá Trị Lịch Sử - Văn Hóa Đền Sái (Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội).pdf
  08  LVTS-2017 - Từ Văn Miếu Phủ Tam Đới Đến Văn Miếu Tỉnh Vĩnh Phúc - Truyền Thống Và Hiện Đại.pdf
  09  LVTS-2017 - Đời Sống Văn Hóa Làng Vân Điềm (Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội) - Truyền Thống Và Biến Đổi.pdf
  10  LVTS-2018 - Biến Đổi Trong Hôn Nhân Của Người Cao Lan Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang.pdf
  11  LVTS-2018 - Lễ Cưới Hỏi Của Người Sán Dìu Ở Huyện Tam Đảo-Tỉnh Vĩnh Phúc - Truyền Thống Và Biến Đổi.pdf
  12  LVTS-2018 - Lịch Sử Hình Thành Và Biến Đổi Của Trang Phục Công An Nhân Dân Việt Nam (Từ 1945 Đến Nay).pdf
  13  LVTS-2018 - Tín Ngưỡng Thờ Ngô Quyền Ở Thành Phố Hải Phòng.pdf
  14  LVTS-2018 - Tương Trợ Cộng Đồng Trong Nghi Lễ Vòng Đời Của Người Nùng Phàn Slình.pdf
  15  LVTS-2019 - Đời Sống Văn Hóa Cư Dân Ba Làng An (Quảng Ngãi) Truyền Thống Và Hiện Đại.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10SGJAg3-csufuwhkiUp7kYMtQQZ-MCOo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 4, 2020

Share This Page