DVD eBook Luận Văn Vật Lý - Chuyên Ngành Quang Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Quang Học' started by admin, May 2, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Vật Lý
  Chuyên Ngành Quang Học
  111 Quyển | 358 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-1989 - Nghiên Cứu Lý Thuyết Các Đặc Trưng Của Hệ Laser Chứa Chất Hấp Thụ Bão Hòa Với Mô Hình 4 Mức Năng Lượng.pdf
  002  LATS-1990 - Các Đặc Trưng Của Laser Chứa Vật Liệu Hấp Thụ Bão Hòa Và Hiện Tượng Cường Ổn Định Quang Học Trên Cơ Sở Lý Thuyết Lamb.pdf
  003  LATS-1992 - Sự Phát Quang Catôt Của Bán Dẫn Bán Từ Cd1-x Fex Te Và Cd1-x Mnx Te.pdf
  004  LATS-1993 - Vai Trò Của Hiệu Ứng Tạo Hốc Và Sự Phụ Thuộc Thời Gian Trong Hoạt Động Của LASER Chứa Vật Liệu Hấp Thụ Bão Hòa.pdf
  005  LATS-2009 - Nghiên Cứu Chế Tạo Màng Gương Nóng Truyền Qua Bằng Phương Pháp Phún Xạ Magnetron DC.pdf
  006  LATS-2009 - Tạo Màng Dẫn Điện Trong Suốt Bằng Phương Pháp Phún Xạ Magnetron.pdf
  007  LATS-2010 - Một Số Ảnh Hưởng Của Chùm Laser Xung Gauss Lên Quá Trình Phân Bố Của Môi Trường Bị Kích Thích.pdf
  008  LATS-2010 - Nghiên Cứu Màng Oxit Vonfram Bằng Phương Pháp Quang Phổ.pdf
  009  LATS-2011 - Giao Thoa Kế Mach - Zehnder Sợi Quang Phi Tuyến Hai Cổng.pdf
  010  LATS-2011 - Nghiên Cứu Chế Tạo Và Khảo Sát Màng Mỏng Ôxit Nhôm (Al2o3) Bằng Phương Pháp Quang Phổ.pdf
  011  LATS-2013 - Ảnh Hưởng Của Chirp Tần Số Trong Sự Hình Thành Và Lan Truyền Xung Cực Ngắn Trong Môi Trường.pdf
  012  LATS-2014 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Các Cấu Trúc Dị Chất Hữu Cơ Vô Cơ Ứng Dụng Trong Pin Mặt Trời Hữu Cơ.pdf
  013  LATS-2014 - Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Hạt Tinh Thể Nano Inp Chế Tạo Bằng Phương Pháp Hóa Ướt.PDF
  014  LATS-2014 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Thông Số Lên Kìm Quang Học Sử Dụng Hai Chùm Xung Gauss Ngược Chiều.pdf
  015  LATS-2014 - Sử Dụng Kỹ Thuật Lidar Nghiên Cứu Đặc Trưng Vật Lý Của Son Khí Trong Tầng Khí Quyển.pdf
  016  LATS-2014 - Xác Định Thế Năng Của Phân Tử Nali Ở Trạng Thái 21n Dựa Trên Số Liệu Phổ Đánh Dấu Phân Cực.pdf
  017  LATS-2015 - Nghiên Cứu Các Mô Hình Vật Lý Và Ứng Dụng Hệ Phổ Kế Siêu Cao Tần Trong Nghiên Cứu Xác Định Độ Ẩm Đất.pdf
  018  LATS-2015 - Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Chấm Lượng Tử Cdse Ứng Dụng Trong Pin Mặt Trời.pdf
  019  LATS-2016 - Mảng Kìm Quang Học Biến Điệu Quang - Âm.rar
  020  LATS-2016 - Nghiên Cứu Và Phát Triển Kỹ Thuật LIDAR Ứng Dụng Khảo Sát Phân Bố Nhiệt Độ Và Mật Độ Khí Quyển.rar
  021  LATS-2017 - Nghiên Cứu Phân Bố Khí Ozone Trong Khí Quyển Tầng Thấp Với Độ Phân Giải Cao Trên Cơ Sở Phát Triển Và Ứng Dụng Phương Pháp LIDAR Hấp Thụ Vi Sai.pdf
  022  LATS-2018 - Nghiên Cứu Chế Tạo Và Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Bán Dẫn Cdtese Và Curcumin, Định Hướng Ứng Dụng Trong Quang Điện.pdf
  023  LATS-2018 - Nghiên Cứu Sự Thay Đổi Vận Tốc Nhóm Của Ánh Sáng Đa Tần Số Khi Có Mặt Phi Tuyến Kerr Và Hiệu Ứng Doppler.pdf
  024  LATS-2019 - Nghiên Cứu Môi Trường Hoạt Chất Laser Màu Hữu Cơ Pha Tạp Hạt Nano Vàng Dùng Cho Laser Phản Hồi Phân Bố Phát Xung Ngắn.pdf
  025  LATS-2019 - Tổng Hợp Và Khảo Sát Các Tính Chất Của Vật Liệu Nano Phát Quang Nền NAYF4 Chứa Ion Đất Hiếm ER3+ Và YB3+ Định Hướng Ứng Dụng Trong Y Sinh.pdf
  026  LATS-2020 - Khảo Sát Quá Trình Lan Truyền Xung Cực Ngắn Trong Sợi Quang Tinh Thể.pdf
  027  LVTS-2011 - Hiện Tượng Cộng Hưởng Plasmon Bề Mặt Của Các Hạt Nano Kim Loại.docx
  028  LVTS-2011 - Hiện Tượng Cộng Hưởng Plasmon Bề Mặt Của Các Hạt Nano Kim Loại.pdf
  029  LVTS-2011 - Hiệu Ứng SHG Tăng Cường Nhờ Plasmon Bề Mặt Trên Các Cấu Trúc Nano Kim Loại.pdf
  030  LVTS-2011 - Khảo Sát Hiệu Ứng Phát Hòa Ba Bậc Hai Trên Cấu Trúc Nano Kim Loại.pdf
  031  LVTS-2011 - Khảo Sát Phổ Raman Tăng Cường Bề Mặt Trên Các Hạt Nano Kim Loại Quý.pdf
  032  LVTS-2011 - Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Một Số Điều Kiện Chế Tạo Lên Phổ Phát Quang Của ZnS-Mn Chế Tạo Bằng Phương Pháp Thủy Nhiệt.pdf
  033  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Một Số Thuộc Tính Quang Của Hạt Nano Kim Loại Quý.pdf
  034  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thực Nghiệm Quá Trình Phát Xung Laser Ngắn Bằng Khóa-Mode Thụ Động Của Laser Nd-YVO4.pdf
  035  LVTS-2011 - Nghiên Cứu, Chế Tạo ZnS-Mn Từ Axit Thioglycolic, Axetat Zn, Mn Bằng Phương Pháp Thủy Nhiệt Và Khảo Sát Phổ Phát Quang Của Chúng.pdf
  036  LVTS-2011 - Tính Chất Quang Của Hạt Gốm Từ Chứa Mn Trong Dung Môi Hữu Cơ.pdf
  037  LVTS-2011 - Ảnh Hưởng Của Chirp Phi Tuyến Bậc Hai Và Bậc Ba Đối Với Xung Dạng Gauss Trong Thông Tin Quang.pdf
  038  LVTS-2011 - Ảnh Hưởng Của Chirp Phi Tuyến Đối Với Xung Dạng Gauss Trong Buồng Cộng Hưởng Laser CPM.pdf
  039  LVTS-2011 - Ảnh Hưởng Của Chirp Phi Tuyến Đối Với Xung Dạng Secant - Hyperbole Trong Buồng Cộng Hưởng Laser CPM.pdf
  040  LVTS-2011 - Ảnh Hưởng Của Một Số Tham Số Laser Lên Cường Độ Các Mode Của Random Laser Phát Ba Mode.pdf
  041  LVTS-2012 - Chế Tạo Các Hạt Nano ZnS Mn Bọc Phủ Chất Hoạt Hóa Bề Mặt Và Khảo Sát Phổ Quát Quang Của Chúng.pdf
  042  LVTS-2012 - Mô Hình Hóa Hiện Tượng SPR Của Các Hạt Nano Kim Loại.pdf
  043  LVTS-2014 - Khảo Sát ảnh Hưởng Của Độ pH Lên Phổ Phát Quang Của ZnS Pha Tạp Mn.pdf
  044  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Quang Của Các Hạt Nano ZnS-Mn Bọc Phủ Polyvinylpyrrolidone Chế Tạo Bằng Phương Pháp Đồng Kết Tủa.pdf
  045  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Đơn Lớp Langmuir Của Arachidic Acid (AA) Trong Dung Dịch Thay Đổi Độ pH Bằng Kĩ Thuật Quang Phổ Học Dao Động Tần Số Tổng (SFG).pdf
  046  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Hàm Lượng Nước Lên Phổ Phát Tần Số Tổng Quang Học (SFG) Của D-Glucose.pdf
  047  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Chế Tạo Và Tính Chất Vật Lý Của Vật Liệu Nano Tinh Thể SixGe1-x Trên Nền SiO2.docx
  048  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Phổ Hấp Thụ Hồng Ngoại Của Các Hạt Nano Zns Pha Tạp Mn.pdf
  049  LVTS-2015 - Tính Toán Phổ Dao Động Của D-Glucose Bằng Phương Pháp DFT.pdf
  050  LVTS-2015 - Ảnh Hưởng Của Tán Sắc Và Biến Điệu Tần Số Đối Với Xung Secant - Hyperbolic Trong Thông Tin Quang Sợi.pdf
  051  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Đơn Lớp Langmuir Arachidic Acid Trên Các Dung Dịch Muối Halogen Có Nồng Độ Thay Đổi Bằng Kỹ Thuật Quang Phổ Học Dao Động Tần Số Tổng.pdf
  052  LVTS-2017 - Phát Xung Quang Học Đa Sắc Bằng Phương Pháp Raman - Trộn Bốn Sóng.pdf
  053  LVTS-2018 - Chế Tạo Bột Huỳnh Quang ZnAl2O4 Pha Tạp Cu, Mn Ứng Dụng Trong Led Phát Xạ Ánh Sáng Trắng.pdf
  054  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Khảo Sát Tính Chất Quang Của Thủy Tinh Alkali-Alumino-Borate Pha Tạp Sm3+.pdf
  055  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Khảo Sát Tính Chất Quang Của Thủy Tinh Zinc-Lithium-Telluroborate Pha Tạp EU3.pdf
  056  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Quá Trình Hấp Thụ Plasmon Của Các Hạt Nano Bạc Nhằm Ứng Dụng Trong Diệt Khuẩn Escherichia Coli.pdf
  057  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Sự Chuyển Pha Cấu Trúc, Tính Chất Quang Của Màng Mỏng BaTiO3 Pha Tạp Fe.pdf
  058  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang - Từ Của Hệ Vật Liệu La1-xKxMnO3.pdf
  059  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang - Từ Của Vật Liệu Spinel CoFe2O4 Cấu Trúc Nano.pdf
  060  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Hạt Nano Bạc Nhằm Ứng Dụng Trong Diệt Khuẩn.pdf
  061  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Hạt Nano Pt Bằng Phương Pháp Ăn Mòn Laser.pdf
  062  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Màng Graphene Tổng Hợp Bằng Phương Pháp Lắng Đọng Hóa Học Pha Hơi.pdf
  063  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Nano Tinh Thể Bán Dẫn Cds Pha Tạp Cu.pdf
  064  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Nano Tinh Thể Bán Dẫn Hợp Kim CdS1-xSex.pdf
  065  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Nano Tinh Thể Bán Dẫn Hợp Kim CdTe1-xSex.pdf
  066  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Nano Tinh Thể Bán Dẫn Loại II CdTe-CdSe.pdf
  067  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Nano Tinh Thể Cdse Không Sử Dụng Trioctylphosphine.pdf
  068  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Nano Tinh Thể CdSe-CdS Dạng Cầu Và Tetrapod.pdf
  069  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Vật Liệu Nanocomposite Ag-TiO2; Au-TiO2.pdf
  070  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang, Từ Của Vật Liệu Nano Tinh Thể Nền Cobalt.pdf
  071  LVTS-2018 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Quang Của Nano Và Định Hướng Ứng Dụng Trong Y Sinh.pdf
  072  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Chế Tạo Bột Huỳnh Quang ZnO Pha Tạp Cu Và Mn Ưng Dụng Chế Tạo Điôt Phát Quang Ánh Sáng Trắng.pdf
  073  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Chế Tạo Các Cấu Trúc Nano Bạc Dị Hướng Nhằm Ứng Dụng Trong Tán Xạ Raman Tăng Cường Bề Mặt.pdf
  074  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Chế Tạo Và Các Tính Chất Quang Của Hạt Nano Kim Loại Au Bằng Kỹ Thuật Laser Xung Nano Giây.pdf
  075  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Quang Xúc Tác CuS-ZnS Cấu Trúc Lõi-Vỏ Dạng Tinh Thể Nano Hoạt Động Trong Vùng Phổ Khả Kiến Nhằm Ứng Dụng Trong Xử Lý Ô Nhiễm.pdf
  076  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Chế Tạo Đế SERS Sử Dụng Hạt Nano Vàng Trên Bề Mặt Kim Loại Có Cấu Trúc Tuần Hoàn.pdf
  077  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Nhiệt Của Hạt Nano Vàng Định Hướng Ứng Dụng Trong Diệt Tế Bào Ung Thư.pdf
  078  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường Nước.pdf
  079  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Một Số Đặc Trưng Cơ Bản Của Taper Laser Diode Công Suất Cao Vùng 670nm.pdf
  080  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Mở Rộng Dải Tần Hoạt Động Của Vật Liệu Biến Hóa Có Độ Từ Thẩm Và Chiết Suất Âm.pdf
  081  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Quang Phổ Phát Xạ Của Plasma Ở Áp Suất Khí Quyển.pdf
  082  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Sự Chuyển Pha Cấu Trúc Và Tính Chất Quang - Từ Của Vật Liệu BaTiO3 Pha Tạp Mn.pdf
  083  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Penta-Ôxit Vanađi V2O5.pdf
  084  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Tính Chất Quang Và Khả Năng Ứng Dụng Của Màng Mỏng Ôxit Vanađi Giàu VO2.pdf
  085  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Tính Chất Quang Xúc Tác Của Màng Tích Hợp Ca3Mn2O7-TiO2 Trên Chủng Nấm Aspergillus Niger.pdf
  086  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Tính Chất Quang Điện Và Phổ Của Laser Bán Dẫn Công Suất Cao DFB 780 Nano Mét Phụ Thuộc Độ Dài Buồng Cộng Hưởng.pdf
  087  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Tính Chất Tán Xạ Raman Tăng Cường Bề Mặt Của Các Mảng Hạt Nano Bạc Trên Đế Silic Chế Tạo Bằng Phương Pháp Lắng Đọng Điện Hóa.pdf
  088  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Tính Chất Từ Và Quang Học Của Vật Liệu Batio3 Pha Tạp Fe Tại Vùng Biên Pha Cấu Trúc.pdf
  089  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Tính Toán Xây Dựng Hệ Đo Độ Rộng Xung Laser Bằng Kỹ Thuật Tự Tương Quan.pdf
  090  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Tương Tác Raman Kết Hợp Trong Môi Trường Khí Được Chứa Bởi Sợi Quang Tử Lõi Rỗng.pdf
  091  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Đo Các Đặc Trưng Quang Dẫn Vùng Hồng Ngoại Ở Nhiệt Độ Phòng.pdf
  092  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Đặc Trưng Phổ Của Các Xung Laser Cực Ngắn Trong Khí Ar.pdf
  093  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Động Học Các Phân Tử Protein Trong Tế Bào Sống Bằng Phương Pháp Theo Dõi Đơn Phân Tử.pdf
  094  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Động Học Khuếch Đại Laser Nd-YVO4 Xung Cực Ngắn Công Suất Cao Sử Dụng Bộ Khuếch Đại Nhiều Lần Truyền Qua.pdf
  095  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Động Học Laser Ce - Fluoride Phát Bức Xạ Trong Vùng Tử Ngoại.pdf
  096  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tỷ Lệ Tạp Mn Lên Tính Chất Từ Và Quang Học Của Vật Liệu Nano BiFe1-xMnxO3.pdf
  097  LVTS-2018 - Phát Triển Nguồn Laser Nd-YAG Biến Điệu Độ Phẩm Chất Buồng Cộng Hưởng Thụ Động Tích Hợp Trong Hệ Lidar Di Động Quan Trắc Mây Ti Tầng Cao.pdf
  098  LVTS-2018 - Tính Toán Thông Số Quang Học Cơ Bản Của Laser Bán Dẫn Công Suất Cao DFB.pdf
  099  LVTS-2018 - Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Vật Liệu Nano Lai Fe3O4-Ag Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hóa.pdf
  100  LVTS-2018 - Điều Khiển Vi Hạt Trong Không Gian Ba Chều Bằng Kìm Quang - Âm.pdf
  101  LVTS-2018 - Ứng Dụng Phương Pháp Quang Phổ Phân Giải Theo Thời Gian Nghiên Cứu Quá Trình Truyền Năng Lượng Cộng Hưởng.pdf
  102  LVTS-2019 - Chế Tạo Và Khảo Sát Các Thông Sô Động Học Của Các Hạt Nano Vàng Trong Môi Trường Phức Hợp.pdf
  103  LVTS-2019 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Cấu Trúc, Tính Chất Quang - Từ Của Vật Liệu Bi0,84La0,16Fe1-xZnxO3.pdf
  104  LVTS-2019 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Hạt Nano Kim Loại Bất Đẳng Hướng.pdf
  105  LVTS-2019 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano CdSe-CdTe Dạng Tetrapod.pdf
  106  LVTS-2019 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Hợp Kim Tetrapod CdSe1-xTex.pdf
  107  LVTS-2019 - Chế Tạo, Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Loại I - Loại II Lõi-Vỏ-Vỏ CdTe-CdSe-CdS.pdf
  108  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Chế Tạo Và Khảo Sát Tính Chất Quang Xúc Tác Của Hệ Vật Liệu Graphitic Carbon Nitride.pdf
  109  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Cấu Trúc Nano Fe3O4 - Than Sinh Học Để Xử Lý Hấp Phụ Thuốc Nhuộm Màu.pdf
  110  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Điều Khiển Dải Tần Số Hoạt Động Của Siêu Vật Liệu Trong Vùng Quang Học.pdf
  111  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Công Suất Kích Thích Và Nhiệt Độ Đến Tính Chất Quang Của Các Nano Tinh Thể Lõi-Vỏ CdTe-CdSe.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/18OlApsI5fwIqsX-LZYBBb8Q7RS7VN5s6
   
  Last edited: May 2, 2020

Share This Page