DVD eBook Luận Văn Vật Lý - Chuyên Ngành Vật Lý Kỹ Thuật

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Kỹ Thuật' started by admin, Mar 5, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Vật Lý
  Ebook Chuyên Ngành Vật Lý Kỹ Thuật
  23 Quyển | 100 MB
  ---------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2014 - Mô Phỏng Phân Bố Góc, Tỷ Phần Các Đơn Vị Cấu Trúc Và Cơ Tính Của Các Vật Liệu Hai Nguyên Aox.pdf
  02  LATS-2014 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Tính Chất Nhạy Khí Của Vật Liệu Nanocomposite Trên Nền Polyaniline.rar
  03  LATS-2014 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lớp Chức Năng Nano Zno Đến Hoạt Động Của Pin Mặt Trời Màng Mỏng.zip
  04  LATS-2014 - Nghiên Cứu, Phát Triển Phương Pháp Đo Quang Thông Hpcobled Và Ứng Dụng Trong Điều Kiện Thực.rar
  05  LATS-2015 - Nghiên Cứu Các Tính Chất Điện Tử Quang Học Và Truyền Dẫn Của Vật Liệu Graphene.pdf
  06  LATS-2016 - Nghiên Cứu Chế Tạo Và Khảo Sát Các Đặc Trưng Nhạy Khí Của Vật Liệu Nano WO3 Tổ Hợp Với Các Oxit Kim .rar
  07  LATS-2016 - Nghiên Cứu Vi Cấu Trúc Và Cơ Tính Của Các Vật Liệu Phủ Ngoài.pdf
  08  LATS-2016 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Phương Pháp Phu Phủ Nhiệt Phân Quay Đầu Phun Và Hỗ Trợ Siêu Âm Chế Tạo.rar
  09  LATS-2017 - Các Đặc Trưng Plasmon Và Tính Chất Động Lực Học Của Hệ Điện Tử Trong Graphene.rar
  10  LATS-2017 - Nghiên Cứu Cấu Trúc Và Quá Trình Tinh Thể Hóa Của Hạt Nano Fe Và Feb Bằng Phương Pháp Mô Hình Hóa.pdf
  11  LATS-2017 - Nghiên Cứu Cấu Trúc Và Sự Không Đồng Nhất Động Học Trong Vật Liệu Silicát Ba Nguyên PbO.SiO2, Al2O3.pdf
  12  LATS-2017 - Nghiên Cứu Tổng Hợp, Tính Chất Của Vật Liệu TiO2 Đơn Pha Và Ứng Dụng Trong Chế Tạo Nanocomposite.pdf
  13  LATS-2017 - Nghiên Cứu Đặc Trưng Cấu Trúc Và Động Học Của Các Vật Liệu SiO2 Và MgSiO3 Lỏng.pdf
  14  LATS-2018 - Nghiên Cứu Và Chế Tạo Cảm Biến Sinh Học Điện Hoá Độ Nhạy Cao Sử Dụng Điện Cực In Các Bon Ứng Dụng Trong Chẩn Đoán Bệnh Sớm.pdf
  15  LATS-2018 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Môi Trường Nhiệt Đới Angola Tới Hoạt Động Và Một Số Giải Pháp Công Nghệ Nâng Cao Hiệu Suất Của Pin Mặt Trời Silic.rar
  16  LATS-2019 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Học Của Vật Liệu TiO2 Có Cấu Trúc Nano Pha Tạp Ion Đất Hiếm.zip
  17  LATS-2019 - Mô Phỏng Cấu Trúc Và Cơ Tính Của Hệ Ôxit Al2O3, GeO2, SiO2.pdf
  18  LATS-2019 - Nghiên Cứu Cấu Trúc Pha Trung Gian Của Các Ôxit 2 Nguyên Và 3 Nguyên.pdf
  19  LATS-2019 - Nghiên Cứu Cấu Trúc Và Một Số Tính Chất Của Silica Và Sodium Silicate.pdf
  20  LATS-2019 - Nghiên Cứu Tính Chất Nhạy Khí Của Hệ Vật Liệu Fe2O3, CuO Và ZnO Có Cấu Trúc Thấp Chiều.rar
  21  LATS-2020 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Của Vật Liệu Màu Nhạy Quang Dựa Trên Phức Chất Của Cu+.zip
  22  LATS-2020 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Màng Mỏng Vật Liệu Nanocomposite SiO2-ZnO Pha Tạp Ion Eu3+ Và Er3+.pdf
  23  LVTN-2018 - Ứng Dụng Kỹ Thuật Trải Rộng Phổ Trong Tạo Ảnh Siêu Âm Cắt Lớp.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E4GEj9S4fiSSgkbpps9UZcE-UU71xubz
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 11, 2020

Share This Page