DVD eBook Luận Văn Xã Hội Học - Chuyên Ngành Quản Trị Văn Phòng

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, May 4, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Xã Hội Học
  Chuyên Ngành Quản Trị Văn Phòng
  17 Quyển | 500 MB
  -------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LVTS-2018 - Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Ở Văn Phòng UBND Tỉnh Nghệ An.pdf
  02  LVTS-2018 - Giải Pháp Quản Lý Hoạt Động Của Bộ Phận Tiếp Nhận Và Trả Kết Quả Ở Văn Phòng HĐND Và UBND Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.pdf
  03  LVTS-2018 - Hoạt Động Tham Mưu Của Văn Phòng Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Về Công Tác Văn Thư - Lưu Trữ.pdf
  04  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Các Biện Pháp Kiểm Soát Thông Tin Văn Bản Tại Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Hà Nội.pdf
  05  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Tiêu Chuẩn Văn Hóa Công Sở Của Ngành Thuế.pdf
  06  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Trách Nhiệm Của Văn Phòng Trong Việc Tổ Chức Thực Hiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại (Hải Dương).pdf
  07  LVTS-2018 - Văn Hóa Doanh Nghiệp Trong Công Ty Nhật Bản Ở Việt Nam (Nghiên Cứu Trường Hợp Công Ty TNHH Agrex Việt Nam).pdf
  08  LVTS-2018 - Xây Dựng Tiêu Chí Đánh Giá Tính Chuyên Nghiệp Của Cán Bộ, Nhân Viên Ở Văn Phòng Bộ Quốc Phòng.pdf
  09  LVTS-2018 - Đánh Giá Sự Phù Hợp Của Bản Mô Tả Công Việc Cho Công Chức Quản Lý Tại Văn Phòng Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội.pdf
  10  LVTS-2018 - Đánh Giá Và Đề Xuất Giải Pháp Thực Hiện Quy Chế Văn Hóa Công Sở Tại Trường Đại Học Y Hà Nội.pdf
  11  LVTS-2018 - Ứng Dụng Hệ Thống KPI Trong Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc Của Chánh Văn Phòng Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn.pdf
  12  LVTS-2019 - Chuẩn Hóa Hoạt Động Văn Phòng Tại Hội Sở Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.pdf
  13  LVTS-2019 - Chuẩn Hóa Năng Lực Tổ Chức, Quản Lý Công Tác Văn Thư, Bảo Mật, Lưu Trữ Của Lãnh Đạo Văn Phòng Các Cơ Quan, Đơn Vị Trong Bộ Quốc Phòng.pdf
  14  LVTS-2019 - Cải Tiến Phương Thức Hoạt Động Của Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử.pdf
  15  LVTS-2019 - Hiện Đại Hóa Công Tác Văn Phòng Tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.pdf
  16  LVTS-2019 - Hoàn Thiện Công Tác Tham Mưu Từ Thực Tiễn Văn Phòng UBND Huyện Ứng Hòa Thành Phố Hà Nội.pdf
  17  LVTS-2019 - Đánh Giá Hiệu Quả Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng TCVN ISO 9001-2015 Trong Công Tác Văn Phòng Tại Viện Công Nghệ Môi Trường.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1obCo_Y7L1zwUtWhB8E9WBcBbTchj3KpC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page